Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Kasım (81)      Ekim (223)      Eylül (284)      Ağustos (63)

Karşılaştırmalı Vergi Tebligat Hukuku

Karşılaştırmalı Vergi Tebligat HukukuSayfa Sayısı
:  
392
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-327-446-9

43,20 TL


İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

TEBLİGAT VE TÜRLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

1. TEBLİGAT KAVRAMI 1

1.1. TEBLİGATIN TANIMI 1

1.1.1. Etimolojik Tanımı 1

1.1.2. Hukuki Tanımı 2

1.2. TEBLİGATIN AMACI VE ÖNEMİ 5

1.2.1. Tebligatın Amacı 5

1.2.2. Tebligatın Önemi 8

1.3. TEBLİĞE BENZEYEN KAVRAMLAR 11

1.3.1. Davetiye 11

1.3.2. Çağrı Mektubu 12

1.3.3. Bilgilendirme Haberleri ve Yazıları 12

1.3.4. Genel Tebliğler 12

2. TEBLİGATIN KAYNAKLARI 13

2.1. TEBLİGAT KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 13

2.2. ÖZEL KANUNLAR VE İLGİLİ DÜZENLEMELERİ 15

2.2.1. Vergi Usul Kanunu 16

2.2.2. Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun 17

2.2.3. Gümrük Kanunu 18

2.2.4. İcra ve İflas Kanunu 22

2.2.5. Ceza Muhakemeleri Kanunu 23

2.2.6. Hukuk Muhakemeleri Kanunu 27

2.3. ULUSLARARASI İKİ TARAFLI VE ÇOK TARAFLI ANLAŞMALAR 28

2.3.1. Genel Hatlarıyla İki Taraflı ve Çok taraflı Anlaşmalar 29

2.3.2. İki Taraflı Uluslararası Anlaşmalar 31

2.3.3. Çok Taraflı Uluslararası Anlaşmalar 33

2.3.3.1. Hukuk Usulüne Dair Sözleşme 33

2.3.3.2. 1965 Tarihli Lahey Sözleşmesi 35

3. TEBLİGAT TÜRLERİ 39

3.1. KAZAİ TEBLİGAT 39

3.2. MALİ TEBLİGAT 45

3.3. İDARİ TEBLİGAT 49

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİGATIN HUKUKSAL DAYANAKLARI VE ÇEŞİTLERİ

 

1. TEBLİGATIN HUKUKSAL DAYANAKLARI 55

1.1. VERGİ USUL KANUNU İLE TEBLİGAT KANUNU ARASINDAKİ İLİŞKİ 55

1.2. TEBLİGAT İŞLEMLERİNDE GEÇERLİ İLKELER 58

1.2.1. Mahremiyet İlkesi 58

1.2.2. Şekle ve Usule Bağlılık İlkesi 63

1.2.3. Yazılılık İlkesi 66

1.2.4. Sonuca Ulaşma İlkesi 69

1.3. TEBLİGATIN MUHATAPLARI 70

1.3.1. Gerçek Kişilere Tebligat 71

1.3.1.1. Tebligatın Bizzat Muhatabın Kendisine Yapılması 71

1.3.1.2. İkametgâhtakilere ve İşyerindekilere Tebligat 72

1.3.1.2.1. İkametgâh adresindekilere tebligat 73

1.3.1.2.2. İşyerindekilere tebligat 74

1.3.1.2.3. Diğer geçerlilik hususları 75

1.3.1.3. Kanuni Temsilcilere Tebligat 76

1.3.1.4. Umumi Vekile Tebligat 78

1.3.1.5. Vasıtalı Tebligat 79

1.3.2. Tüzel Kişilere Tebligat 81

1.3.2.1. Tasfiye ve İflas Döneminde Tebligat 83

1.3.2.2. Diğer Durumlarda Tebligat 85

2. TEBLİGAT ÇEŞİTLERİ 87

2.1. YURTİÇİNDEKİ KİŞİLERE TEBLİGAT 88

2.1.1.Posta Yoluyla Tebligat 88

2.1.1.1. Posta yoluyla tebligat usulü 90

2.1.1.2. Tebliğ evrakının dağıtımı 94

2.1.1.2.1.Tebligat yapılacak adres 94

2.1.1.2.2.Tebliğ evrakının teslimi 104

2.1.2. Memur Vasıtasıyla Tebligat 120

2.1.3. Dairede veya Komisyonda Tebligat 122

2.1.4. İlan Yoluyla Tebligat 124

2.1.4.1. Tebligatın ilan yoluyla yapılacağı haller 124

2.1.4.2. İlanın içeriği 127

2.1.4.3. İlanın şekli 128

2.1.5. Elektronik Tebligat 132

2.1.5.1. Türkiye’de Elektronik Tebligat Öncesinde E-Devlet Dönüşüm Süreci 133

2.1.5.2. Elektronik Tebligat Sisteminin Normal Tebligat Yollarından Üstün Yanları 136

2.1.5.3. Elektronik Tebligat Çıkarmaya Yetkili Kurum ve Kuruluşlar 138

2.1.5.4. Elektronik Tebligat Adresi Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler 138

2.1.5.5. Elektronik Tebligat Sürecinde Mükellefin Sorumlulukları ve Ceza Hükmü 144

2.1.5.6. Elektronik Tebligat Sisteminden Çıkılması 146

2.1.5.7. Elektronik Tebligat Adresine Tebligat Yapılamaması 148

2.1.5.8. Tebligat Kanunu Çerçevesinde Yapılacak Elektronik 149

2.2. YURTDIŞINDAKİ KİŞİLERE TEBLİGAT 156

2.2.1. Türk Vatandaşı Olmayanlara Tebligat 157

2.2.2. Türk Vatandaşına Tebligat 158

2.2.3. Türk Memuruna veya Askeri Şahıslara Tebligat 159

2.2.3.1. Türk memuruna tebligat 159

2.2.3.2. Askeri şahıslara tebligat 160

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TEBLİGAT İŞLEMLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER

 

1. TEBLİGAT İŞLEMLERİNDE KARŞILAŞILAN HATALARLA İLGİLİ SORUNLAR 163

1.1. TEBLİĞ EDİLEN BELGELERE İLİŞKİN HATA SORUNLARI 164

1.1.1. Esasa Etkili Şekil Hatası 164

1.1.2. Esasa Etkili Olmayan Şekil Hatası 167

1.2. TEBLİGATUSULÜNDEN KAYNAKLANAN HATAYA İLİŞKİN SORUN 168

2. TEBLİGAT İŞLEMLERİNDE UYGULAMALARLA İLGİLİ SORUNLAR 170

2.1. MEVZUATIN AÇIK VE ANLAŞILABİLİR OLMAMASI SORUNU 171

2.1.1. Mevzuatta Hüküm Olmamasından Kaynaklanan Sorunlar 171

2.1.2. Mevzuatın Anlaşılabilir Olmamasından Kaynaklanan Sorunlar 174

2.1.2.1. Vergi inceleme raporunun ihbarnameye eklenmemesiyle ilgili sorunlar 174

2.1.2.2. İkametgâh adresindekilerden kaynaklı sorunlar 177

2.1.2.3. Muhatabın adreste sürekli olmaması ve adres değiştirmediği durum 179

2.1.3. Kanun hükmünün yanlış yorumlanmasından kaynaklanan sorunlar 181

2.2. İDARENİN İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR 182

2.2.1. İlanen Tebliğ Koşulları Doğmadan İlanen Tebligat Yoluna Gidilmesi Sorunu 182

2.2.2. Tebliği Kabule Yetkili Olmayan Kişilere Tebligat Yapılması Sorunu 194

2.2.3. Dairede Usulüne Uygun Tebligat Yapılmaması Sorunu 198

2.2.4. Tebliğe İlişkin Usullere Uymaksızın Tebligat Yapılması Sorunu 200

2.2.5. İdarenin 7201 Sayılı Kanunu Çerçevesinde Tebligat Yapması Sorunu 202

2.3. POSTA MEMURUNDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR 203

2.3.1. Tebliğ Memurunun Şekil Unsurlarına Dikkat Etmemesi Sorunu 204

2.3.2. Gerek Olmadığı Halde Genel Kanuna Göre Tebliğ Yapılması Sorunu 208

2.3.3. Tebliği Kabule Yetkili Olmayan Kişilere Tebligat Yapılması Sorunu 211

2.4. MUHTARLIKTAN KAYNAKLANAN SORUNLAR 213

2.4.1. Muhtarın Usulüne Uygun Olarak Muhatabı Haberdar Etmemesi Sorunu 213

2.5. MUHATAPTAN KAYNAKLANAN SORUNLAR 214

2.5.1. Muhatabın Bilinen Adresinden Kaynaklı Sorunlar 215

2.5.2. Temsil Yetkisi Olmadığı Halde İşlem Yapılmaya Devam Edilmesi Sorunu 217

2.5.3. Muhatabın Dürüstlük Kurallarına Aykırı Davranması Sorunu 217

3. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 219

 

 

EKLER 229

 

 

KAYNAKÇA 383