Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (37)      Mayıs (171)      Nisan (126)      Mart (207)

Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Politik Sorun ve Yargısal Aktivizm Doktrini: Anayasal Yargı Denetimi Gerekli mi?

Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Politik Sorun ve Yargısal Aktivizm Doktrini: Anayasal Yargı Denetimi Gerekli mi?Sayfa Sayısı
:  
230
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-377-668-0

25,00 TL

  Dr. Fatih ÖZTÜRK
 İÇİNDEKİLERÖNSÖZ ...................................................................................................................v

KISALTMALAR...................................................................................................ix

GİRİŞ .....................................................................................................................1

I. BÖLÜM

ANAYASAL YARGI DENETİMİ VE

POLİTİK SORUN DOKTRİNİNİN DOĞUŞU

I) Anayasal Yargı Denetiminin Doğuşu............................................................13

A) ABD Anayasa Hukukunda Marbury v. Madison’dan Önceki Davalar...13

B) Marbury v. Madison Davası..................................................................20

C) ABD Anayasa Hukukunda’de Marbury v. Madison Davası Sonrası ve

Günümüzdeki Anayasal Yargı Denetimi İle İlgili Davalar...................28

II) Politik Sorun Doktrinini Hazırlayan Sebepler.............................35

III) Anayasa Yargısının Türk Hukukunda Yeri..................................43

II. BÖLÜM

POLİTİK SORUN DOKTRİNİ

I) Politik Sorun Doktrininin Tanımı ve Alanı...................................................49

II) ABD Anayasa Yargısında Anayasal Dava Açabilmenin Şartları..................51

A) Mahkemeden Tavsiye Niteliğinde Karar İstenilememesi

(Prohibition Against Advisory Opinions). ...........................................52

B) İlgili Kişinin Davayı Açmış Olması (Standing) ...................................55

C) Sorunun Ortaya Çıkmış Olması (Ripeness)..........................................61

D) Sorunun Sona Ermemiş Olması (Mootness) ........................................63

E) Politik Sorun Olmamalı (Political Question Doctrine).........................66

III) ABD Anayasa Yargısında Politik Sorun Doktrini ve İlgili Davalar..............67

A) Eyalet Devletlerinin Cumhuriyetçi Yapıda Hükümetlere Sahip Olması

ve Seçim Sürecinin Yargısal Denetimi Meseleleri ...............................68viii

B) Dış Politika Meseleleri .........................................................................76

C) Kongre’nin Kendi Yönetimiyle İlgili Meseleler ..................................79

D) Anayasa Değişikliklerinin Onaylanması Süreciyle İlgili Meseleler.....81

E) Kuvvetler Arasındaki Dengeye Aşırı Müdahale Meseleleri.................85

F) Meclis Soruşturması (Impeachment) ve Görevden Uzaklaştırma

Meseleleri .............................................................................................86

IV) ABD Anayasa Yargısında Politik Sorun Doktrinin Geleceği .......................87

V) Türk Hukukunda Hükümet Tasarrufları........................................................93

VI) Diğer Ülkelerde Politik Sorun Doktrini......................................................100

A) Anglo-Saxon Ülkelerdeki Uygulama .................................................100

B) Kara Avrupası Ülkelerindeki Uygulama ............................................102

VII) Sonuç...........................................................................................................107

III. BÖLÜM

POLİTİK SORUN DOKTRİNİ VE YARGISAL AKTİVİZM

I) Yargısal Aktivizmin Tanımı, Kapsamı .......................................................117

II) Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında Yargısal Aktivizm.......................125

A) Anayasa Değişikliklerinin Esas Açısından Denetlenmesi..................125

B) Özelleştirme........................................................................................132

C) Siyasi Partilerin Kapatılmasıyla İlgili İçtihatlar.................................136

D) Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğü .....................................................144

III) ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında Yargısal Aktivizm .......................149

IV) Kanada Yüksek Mahkemesi Kararlarında Yargısal Aktivizm....................160

V) Diğer Ülkelerden Yargısal Aktivizm Örnekleri..........................................176

VI) Jüristokrasiye Giden Yol ve Anayasacılığın Sınırları: Ran Hirschl............180

VII) Anayasayı Mahkemeden Uzak Tutmanın Yolları: Mark Tushnet..............184

VIII) Sonuç: Yargısal Aktivizm, Politik Sorun, Jüristokrasi ve Demokratik

Meşruiyet ...................................................................................................192

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ....................................................197

Yargısal Denetimde Sınırlama: Politik Sorun Doktrini ......................................198

Yargısal Denetimin Sınırsızlığı:Yargısal Aktivizm Doktrini..............................202

Bir İdeal Yargısal Denetim Modeli Denemesi....................................................206

Sonuç: Politik Sorun Doktrininin Türk Anayasa Yargısına Uyarlanabilirliği ....208

KAYNAKÇA .....................................................................................................209