Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (46)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Kamu İştirakleri

Kamu İştirakleriSayfa Sayısı
:  
160
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
975-295-377-8

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

İÇİNDEKİLERKISALTMALAR.

GİRİŞBİRİNCİ BÖLÜM

KAMU İŞTİRAKLERİNİN KAMU TÜZELKİŞİLİĞİ NİTELİĞİ
A. KAMU TÜZELKİŞİLİĞİNİN ANAYASAL ÖLÇÜTLERİ BAKIMINDAN
KAMU İŞTİRAKLERİ 29
I. Kamu Tüzelkişiliğinin Anayasal Ölçütleri 30
1. Kamu Tüzelkişiliğinin Kuruluşuna İlişkin Ölçüt 30
2. Kamu Tüzelkişiliğinin Kaldırılmasına İlişkin Ölçüt 34
II. Kamu Tüzelkişiliğinin Anayasal Ölçütleri ve Kamu
İştiraklerinin Kamu Tüzelkişiliği 37
1. Bağlı Ortaklık Kaynaklı Yaklaşım 37
a. Kamu İştiraklerinin Bağlı Ortaklığa Dönüşmesinin
Anlamı ve Yollan 38
b. Kamu İştiraklerinin Bağlı Ortaklığa Dönüşmesi ve
Kamu Tüzelkişiliğinin Anayasal Ölçütleri 48
2. Kamu İştiraki Kaynaklı Yaklaşım 63
B. KAMU TÜZELKİŞİLİĞİNİN DİĞER ÖLÇÜTLERİ
BAKIMINDAN KAMU İŞTİRAKLERİ 67
I. Kamu Tüzelkişiliğinin Diğer Ölçütleri 67
1. Kamu Tüzelkişiliğinin Klasik Ölçütleri 68
2. Kamu Tüzelkişiliğinin Sözde Sermaye Oranı Ölçütü 72
II. Kamu Tüzelkişiliğinin Diğer Ölçütleri ve Kamu İştiraklerinin
Kamu Tüzelkişiliği 80
1. Tek Yanlı İşlemler Yapma Yetkisi ve Kamu
İştiraklerinin Kamu Tüzelkişiliği 81
2. Malların Devlet Malı Olarak veya Sayılarak Korunması
Ayrıcalığı ve Kamu İştiraklerinin Kamu Tüzelkişiliği 87İKİNCİ BÖLÜM

KAMU İŞTİRAKLERİNİN KAMU TÜZELKİŞİLİĞİNİN NİTELİĞİ


A. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN KAMU
TÜZELKİŞİLİĞİ NİTELİĞİ 96
I. Öğretide Kaybolmaya Yüz Tutan Görüş Ayrılığı 96
1. İlk Yasal Düzenlemelerin Ardından Beliren Net Görüş Ayrılığı...97
2. İlk Anayasal Düzenlemeden Sonra Süren Görüş Ayrılığı 98
3. 1982 Anayasası\′nın Düzenlemeleri Üzerine Kaybolma
Eğilimi Gösteren Şaşırtıcı Görüş Ayrılığı 101
II. Yargı Kararlarında İstikrar Kazanan Görüş Birliği 106
1. Temyiz Mahkemesi Sıfatlı Yüksek Mahkemelerin Kararlan 107
a. Yargıtay Kararlarına Göre Kamu İktisadi
Teşebbüslerinin Hukuki Niteliği 107
b. Danıştay Kararlarına Göre Kamu İktisadi
Teşebbüslerinin Hukuki Niteliği 108
2. Diğer Yüksek Mahkemelerin Kararlan 112
a. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlanna Göre
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Hukuki Niteliği 112
b. Anayasa Mahkemesi Kararlanna Göre Kamu
İktisadi Teşebbüslerinin Hukuki Niteliği 115
B. KAMU İŞTİRAKLERİNİN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSÜ NİTELİĞİ. ... 116
I. Kamu İştiraklerinin Yapısal Özelliği ve Kamu
İktisadi Teşebbüsü Niteliği 119
II. Kamu İştiraklerinin Yürüttüğü Faaliyetler ve Kamu İktisadi
Teşebbüsü Niteliği 129
1. Anayasal Düzenlemeler Bakımından Değerlendirme 129
a. Anayasa\′mn 128. Maddesi Açısından Değerlendirme 129
b. Anayasa\′mn 47. Maddesi Açısından Değerlendirme 136
2. Yasal Düzenlemeler Bakımından Değerlendirme 140
a. Kamu Görevi ve Kamu Görevlileri Açısından 140
b. Kamu Hizmeti Açısından 142

SONUÇ 149

KAYNAKÇA 153