Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (33)      Mayıs (171)      Nisan (126)      Mart (207)

Kamu Hukuku Açısından Devletin İnterneti Düzenleme Yetkisi

Kamu Hukuku Açısından Devletin İnterneti Düzenleme YetkisiSayfa Sayısı
:  
264
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-497-462-7

35,00 TL

                                    ÖNSÖZ


Devletin interneti düzenlemesi birçok eleştiriyi de beraberinde getirmektedir. Özellikle kamu hukuku kapsamında yürürlüğe konulan düzenlemeler, temel hak ve özgürlük ihlali iddialarının ileri sürülmesine neden olabilmektedir. İnternet içeriğine ilişkin devlet tarafından yapılan düzenlemelerin kamu hukuku ekseninde incelenmesini konu alan bu çalışmada, genel olarak devletin internete yaklaşımı tespit edilmeye çalışılmış ve temel hak ve özgürlük alanına ilişkin ortaya çıkan çatışmaların çözümünde, düzenleme konusunda hassas bir dengenin gözetilmesi gerekliliği ortaya konulmuştur.
İnternetin kamu hukuku açısından düzenlenmesi ve devletin bu alanda temel hak ve özgürlüklere yaklaşımının gösterilmesi şeklinde spesifik bir bakış açısıyla ele alınmış olsa da, devletin düzenleme öngördüğü alanların geniş olması nedeniyle bu çalışmada birçok kamu hukuku konusunun ele alınması gerekmiştir. Bilişim suçlarından kişisel verilerin korunmasına, ulusal siber güvenliğin sağlanmasından önleme amaçlı internet iletişiminin denetlenmesine kadar geniş bir yelpazede spesifik bir amaç ortaya koymak zaman zaman çalışmanın kapsamını netleştirmek açısından sıkıntılı olabilmiştir. Ancak, “kamu hukuku açısından devletin interneti düzenleme yetkisi” gibi spesifik bir bakış açısıyla bu konulara yaklaşıldığından çalışmanın kapsamı zamanla yerine oturmuştur.
Bu çalışmanın hazırlanmasında;
Danışmanım olarak çalışmam boyunca bana rehberlik eden ve ışık tutan değerli Hocam Prof. Dr. Murat SEZGİNER’e
Juri üyesi olarak değerli katkılarıyla çalışmanın verim kazanmasını sağlayan saygıdeğer hocalarım Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN’e, Prof. Dr. Hasan TUNÇ’a, Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ’a ve Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN’e,
Öneri ve düzeltmeleriyle çalışmayı şekillendiren sevgili meslektaşım Başbakanlık Uzmanı Gürsel KARAKERİMOĞLU’na ve
Çalışmanın kitap haline dönüşmesinde emeği büyük olan Savaş
Yayınevi’ne, en içten duygularla teşekkürlerimi sunarım.


                                    ÖZET


Devletin interneti düzenlemesi birçok eleştiriyi de beraberinde getirmektedir. Özellikle kamu hukuku kapsamında yürürlüğe konulan düzenlemeler, temel hak ve özgürlük ihlali iddialarının ileri sürülmesine neden olabilmektedir. Bu çerçevede, internet içeriğine ilişkin devlet tarafından yapılan düzenlemelerin kamu hukuku ekseninde incelenmesini konu alan bu çalışmada, genel olarak devletin internete yaklaşımı tespit edilmeye çalışılmış ve temel hak ve özgürlük alanına ilişkin ortaya çıkan çatışmaların çözümünde, düzenleme konusunda hassas bir dengenin gözetilmesi gerekliliği ortaya konulmuştur. Bu gereklilik ortaya konulurken, internet ve devlet denildiğinde ilk akla gelenin sansür mü olması gerektiği, internetin devlet tarafından hiç müdahale edilmemesi gereken bir alan mı olduğu, yoksa devletin bu konuda bir düzenleme hakkının mı bulunduğu, interneti kimin yönettiği, internetin ortaya çıkardığı hukuksal sorunların çözümünde devletin nerede olduğu, devletlerin interneti düzenleme konusundaki uluslararası girişimlerinin ne anlam ifade ettiğine yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca, bilişim suçlarıyla mücadele, internet ortamında kişisel verilerin korunması, önleme amaçlı internet iletişiminin denetlenmesi, ulusal siber güvenliğin sağlanması, erişimin engellenmesi, filtreleme, içeriğin yayından çıkarılması, internet servis sağlayıcıların cezai ve idari sorumlulukları, alan adlarının yönetimi gibi konuların devlet ve internet ilişkisinde nerede yer aldığı, ülkemizde internetin düzenlenmesi konusunda yürürlüğe konulan kanunların sansür içerikli kanunlar mı olduğu ve bu kanunların getirmiş olduğu düzenlemelerin demokrasi ve insan hakları bağlamında ne anlam ifade ettiğine yönelik konular üzerinde de durulmuştur. Bu ve benzeri sorulara cevap bulmayı amaçlayan bu çalışmada kamu hukuku açısından bir bakış açısı ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler
1. İnternetin düzenlenmesi.
2. Kamu hukuku ve internet.
3. Erişimin engellenmesi.
4. İfade özgürlüğü ve internet.
5. İnternet sansürü.