Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (13)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Kamu Bütçesi

Kamu BütçesiSayfa Sayısı
:  
437
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-327-959-4

45,00 TL

 

BİRİNCİ BÖLÜM
BÜTÇE KAVRAMI VE TARİHİ GELİŞİMİ

I. BÜTÇE KAVRAMI VE UNSURLARI
A. BÜTÇE KAVRAMI
B. BÜTÇE TANIMI
C. BÜTÇE KAVRAMININ UNSURLARI
Olmalıdır
D. BÜTÇENİN İŞLEVLER
II. BÜTÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ
A. BÜTÇE HAKKI
B. İNGİLTERE’DE BÜTÇE HAKKININ GELİŞİMİ
C. FRANSA’DA BÜTÇE HAKKININ GELİŞİMİ
D. ALMANYA’DA BÜTÇE HAKKININ GELİŞİMİ
E. ABD’DE BÜTÇE HAKKININ GELİŞİMİ
F. TÜRKİYE’DE BÜTÇE HAKKININ GELİŞİMİ

İKİNCİ BÖLÜM
BÜTÇE İLKELERİ
I. 5018 SAYILI KANUNDAKİ BÜTÇE İLKELERİ
II. KLASİK BÜTÇE İLKELERİ
A. GENELLİK İLKESİ
B. BİRLİK İLKESİ
C. AÇIKLIK İLKESİ VE MALİ SAYDAMLIK
D. DOĞRULUK İLKESİ
E. ÖNCEDEN İZİN ALMA İLKESİ
F. AYRIM İLKESİ
G. ANLAŞILIR OLMA İLKESİ
H. YILLIK OLMA İLKESİ
I. TASARRUF İLKESİ
J. HESAP VERME SORUMLULUĞU İLKESİ
K. DENKLİK İLKESİ
L. MALİ DİSİPLİN

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BÜTÇE SİSTEMLERİ
I. KLASİK BÜTÇE SİSTEMLERİ
A. Torba Bütçe Uygulaması
B. Geleneksel (Klasik) Bütçe Sistemi
II. ÇAĞDAŞ BÜTÇE SİSTEMLERİ
A. Performans Bütçe Sistemi
B. Program Bütçe Sistemi
C. Planlama-Programlama-Bütçeleme Sistemi
D. Sıfır Tabanlı Bütçeleme Sistemi
E. Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi
F. Program Tabanlı Performans Bütçe Sistemi
G. Türkiye'deki Bütçe Sistemi Macerasının Değerlendirilmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BÜTÇE TÜRLERİ
I. 5018 SAYILI KANUNDAKİ BÜTÇE TÜRLERİ
A. Genel Bütçe
B. Özel Bütçe
C. Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçesi
D. Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçesi
E. Mahalli İdare Bütçesi
II. DİĞER BÜTÇE TÜRLERİ VE UYGULAMALAR
A. Döner Sermayeli İşletme Bütçesi
B. Fon Bütçesi
C. Kamu İktisadi Teşebbüsü Bütçesi
D. Milli Bütçe
E. Olağanüstü Bütçe
F. Yatırım Bütçesi
G. Şartlı Bağış ve Yardım Uygulaması
H. Belirli Hizmetlere Tahsis Edilen Borçlanma Geliri Uygulaması

BEŞİNCİ BÖLÜM
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE SÜRECİ
I. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN TEKLİFİNİN
HAZIRLANMASI
A. GİDER BÜTÇE TEKLİFİNİN HAZIRLANMASI
B. GELİR BÜTÇE TEKLİFİNİN HAZIRLANMASI
C. BÜTÇE KANUN TEKLİFİNİN TAMAMLANMASI VE EKLERİ
II. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN TEKLİFİNİN
GÖRÜŞÜLÜP ONAYLANMASI
A. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN TEKLİFİNİN
BÜTÇE KOMİSYONUNDA İNCELENMESİ
B. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN TEKLİFİNİN TBMM
GENEL KURULUNDA GÖRÜŞÜLÜP ONAYLANMASI
C. BÜTÇENİN REDDİ VE GEÇİCİ BÜTÇE
III. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNİN YÜRÜTÜLÜP
UYGULANMASI
A. BÜTÇEYİ UYGULAYAN ÖRGÜTLER
B. GELİRLERİN TOPLANMASI
C. HARCAMALARIN YAPILMASI
D. HARCAMALARIN YAPILMASINDA KAMU İHALE SÜRECİ
E. HAZİNE İŞLEMLERİ
F. ÖDENEK İŞLEMLERİ
G. DEVLET MUHASEBE SİSTEMİ
H. MALİ YIL SONUNDA BÜTÇE HESAPLARININ
KAPATILMASI
IV. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNİN DENETİMİ
A. DENETİM KAVRAMI
B. DENETİM ÇEŞİTLERİ
C. TÜRKİYE’DE BÜTÇE DENETİMİ