Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (172)      Ağustos (69)      Temmuz (109)      Haziran (79)

Kamu Alacaklarının Tahsil Hukuku

Kamu Alacaklarının Tahsil HukukuSayfa Sayısı
:  
318
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-327-516-9

32,40 TLBİRİNCİ BÖLÜM


GENEL BİLGİLER


I. KAMU ALACAĞI KAVRAMI VE KAPSAMI


II. TAHSİLAT KAVRAMI, KAPSAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ


III. KAMU ALACAKLARININ TAHSİL HUKUKU


IV. KAMU ALACAKLARI İLE ÖZEL ALACAKLARIN TAHSİLİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


İKİNCİ BÖLÜM


KAMU ALACAĞININ TARAFLARI


I. KAMU ALACAKLISININ YETKİ VE GÖREVLERİ


II. KAMU BORÇLUSU KONUMUNDAKİ KİŞİLER VE SORUMLULUKLARI


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


KAMU BORCUNUN ÖDENMESİ, 


GECİKME ZAMMI ve GECİKME FAİZİ


I. KAMU BORCUNUN ÖDENMESİ


II. GECİKME ZAMMI VE GECİKME FAİZİ UYGULAMASI


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


KAMU BORÇLUSUNA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR


I. TECİL


II. TAHSİLATIN GERİ BIRAKILMASI (TEHİR)


III. TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI


IV. BORÇLUYA SAĞLANAN DİĞER KOLAYLIKLAR


BEŞİNCİ BÖLÜM


KAMU ALACAĞINI SONA ERDİREN DİĞER HALLER


I. ZAMANAŞIMI


II. TERKİN


III. MAHSUP VE TAKAS


IV. CEZALARDA İNDİRİM


 


ALTINCI BÖLÜM


KAMU ALACAKLARININ KORUNMASI


I. TEMİNAT İSTEME


II. İHTİYATİ HACİZ


III. İHTİYATİ TAHAKKUK


YEDİNCİ BÖLÜM


KAMU ALACAKLARININ DİĞER KORUNMA HÜKÜMLERİ


I. RÜÇHAN HAKKI


II. KAMU ALACAĞI ÖDENMEDEN YAPILAMAYACAK İŞLEMLER


III. KAMU ALACAKLARININ TAKİBİNDE İPTAL DAVASI


SEKİZİNCİ BÖLÜM


KAMU ALACAKLARININ CEBREN TAHSİLİNİN


GENEL ESASLARI


I. CEBREN TAHSİL KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ


II. KAMU ALACAKLARININ CEBREN TAHSİLİNE GİDİLMESİNİN ŞARTLARI


III. MAL BİLDİRİMİ


IV. KAMU ALACAKLARININ CEBREN TAHSİL YOLLARI


DOKUZUNCU BÖLÜM


HACİZ UYGULAMASI VE PARAYA ÇEVİRME 


II. HACZEDİLEMEYECEK VEYA KISMEN HACZEDİLECEK UNSURLAR


I. HACİZ UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


III. HACİZDEN DOĞAN İSTİHKAK İDDİALARI


IV. MENKUL MALLARIN HACZİ VE SATIŞI


V. GAYRİMENKUL MALLARIN HACZİ VE SATIŞI


VI. ELEKTRONİK HACİZ UYGULAMASI


ONUNCU BÖLÜM


İFLAS YOLUYLA TAKİP VE İLGİLİ KURUMLAR


I. İFLAS YOLUYLA TAKİP


II. İFLAS ERTELEMESİ


 


III. KONKORDATO