Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (13)      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)

İşverenin Sorumluluğu

İşverenin SorumluluğuSayfa Sayısı
:  
261
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-315-289-7

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Bu kitapta, İşverenin Sorumluluğu konusu uygulamaya yönelik olarak ele alınmıştır. Çalışmada genel bilgiler, konularına göre tasniflenmiş örnek dilekçe ve yazışmalar, örnek bilirkişi raporları ve Yargıtay İçtihatları yer almaktadır.


 


İÇİNDEKİLER


 


GİRİŞ 1


KISALTMALAR V


 


BİRİNCİ BÖLÜM


TANIM VE KAVRAMLAR


I. USÜL VE YARGILAMA 5


A. Genel İnceleme -Yargılama usulü 5


a. Görevli mahkeme 14


aa. Genel inceleme 14


bb. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu 15


cc. İş sözleşmesini belirleyen ölçüt hukukî-kişisel bağımlılıktır. 16


dd.Tüzel kişilerde yönetim hakkı ile emir ve talimat verme yetkisi  


     organlarını oluşturan kişiler aracılığıyla kullanılır. 17


ee. 6100 sayılı HMK'nun 20. maddesine göre görevsizlik veya yetkisizlik  


      kararı verilmesi 18


b. Yetkili mahkeme 19


c. İşyeri 20


II. İŞVEREN TANIMI 20


A. Genel inceleme 20


a. Görevli mahkeme  - Asıl işveren –  Alt işveren 21


             Örnek İlk Derece Adli Yargı Kararı 21


aa. Resmi kurum veya kuruluşlar 21


bb. Tacir – ticari iş 22


b. Asıl işveren –  Alt işveren 28


aa. Asıl işveren 28


bb. Alt işveren  (Taşeron) 30


cc. Hizmet akdi – vekalet  sözleşmesi 32


dd. Sorumluluk esasları 34


c. İşyeri devrinin esasları ve sonuçları 34


d. Muvazaa 35


aa. Genel inceleme 35


bb. Muvazaalı bir hukuki muamele ile üçüncü kişinin ızrar edilmesi ona  


     karşı bir haksız eylem niteliğindedir 37


cc. İhbar 41


dd. Alt İşverenlik Yönetmeliği 42


aaa. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Kurulması, Bildirimi ve  


       İşyerinin Tescili 43


 


bbb. Alt İşverenlik Sözleşmesi, Asıl İşin Bölünmesi ve Muvazaanın  


       İncelenmesi 44


ccc. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık  


        gerektiren iş 44


ddd. Muvazaanın incelenmesi 45


eee. İnceleme sonucu yapılacak işlemler  45


e. İstisna Akti (Eser Sözleşmesi) 46


aa. Genel İnceleme 46


bb. Mevzuat incelemesi 46


cc. 506 sayılı Kanunun ”Üçüncü kişinin aracılığı” başlıklı 87 nci  


      maddesi 50


f. Arabuluculuk 52


g. Tebligat – hukuki dinlenilme hakkı - iyiniyet 52


h. Çırak ve Stajyerler 55


ı. İşe İade Davaları 55


 


İKİNCİ BÖLÜM


YÜKSEK YARGI KARARLARI


I. ASIL İŞVEREN –ALT İŞVERENLE İLGİLİ  GÖREVLİ MAHKEME 57


II. ASIL İŞVEREN –ALT İŞVERENLE İLGİLİ İNCELEME ESASLARI 85


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


UYGULAMA – ÖRNEKLER


I. ÖRNEK DİLEKÇELER 173


II. ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI 193


 


EKLER


I. MEVZUAT 227


TÜRK BORÇLAR KANUNU 227


İŞ KANUNU 242


İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 248


ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ 252


ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  


   DAİR YÖNETMELİK  258


 


YARARLANILAN  KAYNAKLAR 259