Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (125)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

İş Mahkemeleri Kanunu Şerhi

İş Mahkemeleri Kanunu ŞerhiSayfa Sayısı
:  
538
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2000
ISBN NO
:  
975-464-150-1

35,00 TL

ÖNSÖZ


İş Hukukunun sanayi ve hizmet sektöründe gelişmelere paralel o-larak bir gelişme göstermesi kaçınılmazdır. Bu gelişme, çalışma kural ve koşullarına ilişkin çözülmesi güç uyuşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çalışma ilişkilerindeki bu uyuşmazlıkların en kısa sürede, en az masraf ile ve en kolay şekilde çözümlenmesi, işyeri barışı ve toplumun huzuru için gerekli olmuştur.

İşte bu gereksinimi karşılamak üzere, işçi-işveren, işçi ve işveren örgütleri ve sosyal güvenlik kurumları ile bu kurumlara tabi olanların arasında çıkan uyuşmazlıklara bakmak üzere iş mahkemeleri kurulmuştur. Gerçekten genel adli yargı ve idari yargı mahkemelerinin, bu uyuşmazlıkların özel bilgi ve ihtisası gerektirmesi karşısında, çabukluk ve kolaylık bakımından yetersiz kalacakları açıktı.

Bu nedenle, önceleri işçi ve işveren temsilcileri ile birlikte toplu mahkeme olarak öngörülen iş mahkemeleri, işçi ve işveren temsilcilerinin hakimlik niteliğine sahip olmamalarına rağmen kimi davalarda birlikte hareket ederek mahkeme başkanı hakimi azınlıkta bırakarak karar vermeleri, bu sakıncalı durumun Anayasa Mahkemesi tarafından iptali ile ortadan kaldırılmıştır.

İş yargılamasına ilişkin genel bilgilerin yer aldığı başlangıç kısmından sonra her maddenin altında o maddenin konusu ile ilgili sistematik açıklamalardan sonra, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, Hukuk Genel Kumlu ve Özel Daire Kararları özetleri ile birlikte okuyucunun yararlanmasına sunulmuştur. Alfabetik kavram dizini ile kitaptan okuyucunun daha hızlı yararlanma sağlanmasına çalışılmıştır.

Yoğun mesleki çalışmalarım sırasında beni araştırma ve yazmaya yönelten Yüksek Hakem Kurulu ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Dr. E. Aydın ÖZKUL ile bu çalışmada özellikle Sosyal Güvenlik Hukukunun uygulanması ile ilgili olarak verdiği Yargıtay kararlan ile destek olan Yüksek Seçim Kurulu ve Yargıtay 10. Hukuk Dairesi kıdemli Üyesi Resul Aslanköylü\′ye, bu eseri ortaya çıkarmaya beni teş-

vik eden yayıncı Ziya Gülkök ve Muharrem Başer\′e şükranlarımı sunuyorum. Kitabın en az hata ile elinize geçmesi için emek veren dizgi ve baskıda çalışanlara ve özellikle Serap Özer ve Selda Yıldırır\′a da teşekkür ediyorum.

Bundan önce yayınlanan 7 kitabımda olduğu gibi bu kitabın da İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuyla ilgilenenlere yararlı olmasını görmek yazarın yorgunluğunu giderecek ve yararsız bir çalışma yapmadığı düşüncesiyle, onurlandıracaktır.


Ankara, 2.1.2000

Doç. Dr. C. İlhan GÜNAY

İÇİNDEKİLER

Madde Sayfa

Önsöz 7
İçindekiler * 9
Kısaltmalar 13
Kaynakça 17
I- GENEL OLARAK 21
II- İŞ MAHKEMELERİNİN YAPISI 22
III- İŞ MAHKEMELERİ KANUNU\′NUN ÖZELLİKLERİ 26
1- MAHKEMENİN YAPISI BAKIMINDAN 26
a) İş Mahkemesi Özel Bir Mahkemedir 26
b) İş Mahkemesi Hukuk Mahkemesidir 27
c) İş Mahkemeleri Belirli Kişi ve
Kuruluşlar Arasındaki Uyuşmazlıkları Çözümler 27
2- YARGILAMA YÖNTEMİ YÖNÜNDEN ÖZELLİKLER 28
a) Kolaylık 28
aa) Sözlü Yargılama 28
bb) Uzlaştırma 28
cc) Mahkemeye İşin İntikali 28
b) Çabukluk 29
c) Kuralların Niteliği 29


İŞ MAHKEMELERİ KANUNU


İş Mahkemeleri 1 31
I- GENEL OLARAK 32
II- İŞ MAHKEMESİNİN YAPISI 33
III- ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN
İŞ DAVALARINA BAKMASI 34
IV- İŞ DAVASININ TARAFLARI 35


Madde Sayfa

1- GENEL OLARAK 35
2- İŞÇİ 36

a) Hizmet Sözleşmesi ile Çalışma 36
b) İş Kanununa Göre İşçi Sayılanlar 39
c) İş Kanununa Tabi Olmayan İşçiler 46
3- İŞVEREN 48
a) Genel Olarak 48
b) İşverenin Tanımı 49
4- İŞVEREN VEKİLİ 51
V- UYUŞMAZLIĞIN KONUSU 52
1- GENEL OLARAK 52
2- HİZMET AKDİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR 52
3- YASALARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR 56

a) İş Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 56
b) Bazı Yasalardan Doğan Uyuşmazlıklar 60
VI- AYRIK DURUMLARDA İŞ MAHKEMESİNİN
GÖREVLİ OLMASI 64
VII- GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 66
KARARLAR 68
İş Mahkemelerinin Teşekkülü 2 196
İş Mahkemelerinin Yetkisi 5 196
I- GENEL OLARAK 197
II- DAVALI İKAMETGAHI VE İŞYERİ 197
1- GENEL OLARAK 197
2- İKAMETGAH 197
3- İŞYERİ 199

a) Genel Olarak 199
b) İşyeri ve İşyerine Bağlı Yerler 200
c) Eklentiler 204

III- İŞ MAHKEMELERİNİN YETKİSİ 205
IV- YETKİ SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERSİZLİĞİ 207Madde Sayfa

V- YETKİ İTİRAZININ ZAMANI 209
KARARLAR 210
Yargılama Usulü 7 230
I- GENEL OLARAK 230
II- SÖZLÜ YARGILAMA USULÜ 231
1- GENEL OLARAK 231
2- DAVA AÇILMASI .: 232
3- SÖZLÜ YARGILAMA USULÜNDE İLK İTİRAZLAR 232
4- SÖZLÜ YARGILAMA USULÜNDE DAVAYA CEVAP 234
5- SÖZLÜ YARGILAMA USULÜNDE KARŞILIK DAVA 236
6- SÖZLÜ YARGILAMA USULÜ 236
III- UZLAŞTIRMA 238
KARARLAR 239
Kararın Temyizi 8 244
I- GENEL OLARAK 244
II- İŞ MAHKEMESİNDE TEMYİZ 245
1- TEMYİZ HAKKINA SAHİP OLUNMASI 245
2- TEMYİZ SÜRESİ 246
3- TEMYİZ EDİLEBİLME YÖNÜNDEN KARARLAR 248

a) Temyiz Edilebilen Kararlar 248
b) Temyiz Edilemeyen Kararlar 249
4- TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ 250
III- TEMYİZ İNCELEMESİNİN SÜRESİ 251
IV- ÖTEKİ KANUN YOLLARI 251

1- KARAR DÜZELTME 251
2- TAVZİH 252
KARARLAR 252
Mahkemenin Çalışma Zamanı 9 289
İdari Mercilerinin Dosya Tevdii 10 289
I- GENEL OLARAK 289
II- İDARİ MERCİYE BAŞVURU 290

Madde Sayfa
III- İŞİN İŞ MAHKEMESİNE İNTİKALİ 292
IV- UYUŞMAZLIĞIN DAVA HALİNE DÖNÜŞMESİ 293

1- GENEL OLARAK 293
2- DAVANIN AÇILIŞ TARİHİ 294
3- DAVANIN GÖRÜLMESİ 295
4- GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK DURUMU 296
KARARLAR 297
Tercüman Bulundurulması 11 301
KARARLAR 301
Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu 15 304
I- GENEL OLARAK 304
II- BOŞLUK DOLDURMA 304
III- ÖNERİLERİMİZ 306
KARARLAR 306

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 16 523

Yürürlük I7 523

Yürütme I8 523