Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (56)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

İş Kanununa Göre İdari Para Cezaları Ve Mahkeme Kararları

İş Kanununa Göre İdari Para Cezaları Ve Mahkeme KararlarıSayfa Sayısı
:  
858
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
978-605-4144-36-5

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...CUMHUR SİNAN ÖZDEMİR • 1966 yılında Ankara′da doğdu. ■ Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" Bölümünden 1987 yılında mezun oldu. • Çeşitli yayın organlarında (Dergi-Gazete-İntemet ;i Siteleri) çalışma yaşamına ilişkin yayınlanmış yaklaşık 500′ü aşan makalesi bulunmaktadır. • Halen Çalışma ye Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Ankara Grup Başkanlığı′nda İş Müfettişi olarak görev yapmaktadır. • Evli ve bir çocuk babasıdır. öNSöZ İş Kanununda yer alan para cezaları;4857 sayılı İş Kanunu′nun, 98-108. maddelerini kapsayan "İdari Ceza Hükümleri" başlıklı 8. Bölümünde düzenlenmiştir. Para cezası; yasa kuralının ihlali sonucu bir miktar paranın devlete ödenmesi şeklinde tanımlanabilir. Adli makamlar tarafından verilen cezalara adli para cezaları, idari makamlar tarafından verilen cezalara da idari para cezaları denilmektedir. İş Kanununda yer alan cezaların tamamı idari para cezası niteliğindedir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu′nun "Yaptırım Türleri" başlıklı 16. maddesinde; Kabahatler karşılığında uygulanacak olan idari yaptırımların idari para cezası ve idari tedbirlerden ibaret olduğu, idari tedbirlerin ise mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan tedbirler olduğu belirtilmiştir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu′nun "İdari Para Cezası" başlıklı 17. maddesine göre; İdari para cezası maktu veya nispi olabilecek, idari para cezası kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilecek, bu durumda idari para cezasının miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulacaktır. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu′nun "İdari Yaptırım Karan Verme Yetkisi" başlıklı 22. maddesinde de; Kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir. Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri bu konuda yetkilidir, hükmü yer almıştır. İş Kanununda yer alan para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce verilecektir. Verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ edilecektir. İş Kanununda yer alan idari para cezalarına itiraz süresi ve başvuru yeri ise; 10.06.2003-31.05.2005 dönemi: İş Kanunu′nun,108.maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün ve yetkili idare mahkemesi, 01.06.2005-18.12.2006 dönemi. Kabahatler Kanunu′nun, 27. maddesine göre kararın tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ve sulh ceza mahkemesi, 19.12.2006-07.02.2008 dönemi: İş Kanunu′nun, 108. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün ve yetkili idare mahkemesi, 08.02.2008 ve sonrası: Kabahatler Kanunu′nun, 27. maddesine göre kararın tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ve sulh ceza mahkemesi. Kitabın yayınımdaki amaç, İş Kanununda yer alan para cezalan ve uygulanan para cezalarına yönelik mahkeme kararlarını okuyucuya aktarmaktır. Para cezalarına yönelik yüzlerce mahkeme kararı kitap içinde yer almıştır. Kitap; Para cezası öngörülen Kanun maddesi, Ceza maddesi, Cezayı gerektiren fiil, Ceza miktarı ve ilgili mahkeme kararlarını içerecek şekilde tanzim edilmiştir. Kitabın kullanıcılara yararlı olmasını dilerim. Kitabın sizlere ulaşmasını sağlayan başta Sayın Hakan KARAASLAN olmak üzere tüm Adalet Yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim. Saygılarımla Cumhur Sinan ÖZDEMİR İş Müfettişi 2009 Şubat - ANKARA csnozdemir@gmail. com ------- İÇİNDEKİLER -------- İŞ KANUNUNA GÖRE İDARİ PARA CEZALARI VE MAHKEME KARARLARI1 İşyerini Bildirme -İş Kanunu 3. Madde-1 Ceza Maddesi: İşyerini Bildirme Yükümlülüğüne Aykırılık2 Mahkeme Kararları2 Eşit Davranma İlkesi -İş Kanunu 5. Madde-54 Ceza Maddesi: Genel Hükümlere Aykırılık54 Mahkeme Kararları55 Geçici İş İlişkisi -İş Kanunu 7. Madde-56 Ceza Maddesi: Genel Hükümlere Aykırılık57 Mahkeme Kararları57 İş Sözleşmesi Tanım ve Şekil -İş Kanunu 8. Madde-58 Ceza Maddesi: -Genel Hükümlere Aykırılık58 Mahkeme Kararları59 Çağrı Üzerine Çalışma -İş Kanunu 14. Madde-64 Ceza Maddesi: Genel Hükümlere Aykırılık64 Mahkeme Kararları65 Çalışma Belgesi -İş Kanunu 28. Madde-65 Ceza Maddesi: Genel Hükümlere Aykırılık65 Mahkeme Kararları66 Toplu İşçi Çıkarma -İş Kanunu 29. Madde-70 Ceza Maddesi: Toplu İşçi Çıkarma İle İlgili Hükümlere Aykırılık71 Mahkeme Kararları71 Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu-İş Kanunu 30. Madde-92 Ceza Maddesi: Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğuna Aykırılık94 Mahkeme Kararları94 Ücret ve Ücretin Ödenmesi -İş Kanunu 32. Madde-180 Ceza Maddesi: Ücret İle İlgili Hükümlere Aykırılık181 Mahkeme Kararları181 Ücret Hesap Pusulası -İş Kanunu 37. Madde-189 Ceza Maddesi: Ücret İle İlgili Hükümlere Aykırılık189 Mahkeme Kararları190 Ücret Kesme Cezası -İş Kanunu 38. Madde-192 Ceza Maddesi: Ücret İle İlgili Hükümlere Aykırılık192 Mahkeme Kararları193 Asgari Ücret -İş Kanunu 39. Madde-193 Ceza Maddesi: Ücret İle İlgili Hükümlere Aykırılık194 Mahkeme Kararları195 Fazla Çalışma Ücreti -İş Kanunu 41. Madde-197 Ceza Maddesi: Ücret İle İlgili Hükümlere Aykırılık197 Mahkeme Kararları199 Genel Tatil Ücreti -İş Kanunu 47. Madde-214 Ceza Maddesi214 Mahkeme Kararları214 Yüzdelerin Belgelenmesi -İş Kanunu 52. Madde-216 Ceza Maddesi: Ücret İle İlgili Hükümlere Aykırılık216 Mahkeme Kararları217 Yıllık Ücretli İznin Uygulanması -İş Kanunu 56. Madde-218 Ceza Maddesi: Yıllık Ücretli İzin Hükümlerine Aykırılık219 Mahkeme Kararları219 Yıllık İzin Ücreti -İş Kanunu 57. Madde-221 Ceza Maddesi: Yıllık Ücretli İzin Hükümlerine Aykırılık222 Mahkeme Kararları222 Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti -İş Kanunu 59. Madde-223 Ceza Maddesi: Yıllık Ücretli İzin Hükümlerine Aykırılık223 Mahkeme Kararları224 İzinlere İlişkin Düzenlemeler -İş Kanunu 60. Madde-228 Ceza Maddesi: Yıllık Ücretli İzin Hükümlerine Aykırılık228 Mahkeme Kararları229 Çalışma Süresi -İş Kanunu 63. Madde-236 Ceza Maddesi: İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere Aykırılık236 Mahkeme Kararları237 Telafi Çalışması -İş Kanunu 64. Madde-239 Ceza Maddesi: İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere Aykırılık239 Mahkeme Kararları240 Ara Dinlenmesi -İş Kanunu 68. Madde-240 Ceza Maddesi: İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere Aykırılık241 Mahkeme Kararları241 Gece Süresi ve Gece Çalışmaları -İş Kanunu 69. Madde-242 Ceza Maddesi: İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere Aykırılık243 Mahkeme Kararları243 Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı -İş Kanunu 71. Madde-248 Ceza Maddesi: İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere Aykırılık248 Mahkeme Kararları249 Yer ve Su Altında Çalıştırma Yasağı -İş Kanunu 72. Madde-251 Ceza Maddesi: İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere Aykırılık251 Mahkeme Kararları251 Gece Çalıştırma Yasağı -İş Kanunu 73. Madde-254 Ceza Maddesi: İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere Aykırılık254 Mahkeme Kararları255 Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni -İş Kanunu 74. Madde-256 Ceza Maddesi: İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere Aykırılık256 Mahkeme Kararları257 İşçi Özlük Dosyası -İş Kanunu 75. Madde-257 Ceza Maddesi: İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere Aykırılık257 Mahkeme Kararları258 Yönetmelikler -İş Kanunu 76. Madde-265 Ceza Maddesi: İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere Aykırılık265 Mahkeme Kararları266 İşverenlerin ve İşçilerin Yükümlülükleri -İş Kanunu 77. Madde-269 Ceza Maddesi: İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Hükümlere Aykırılık270 Mahkeme Kararları271 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri -İş Kanunu 78. Madde-316 Ceza Maddesi: İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Hükümlere Aykırılık316 Mahkeme Kararları317 İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılması -İş Kanunu 79. Madde-323 Ceza Maddesi: İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Hükümlere Aykırılık324 Mahkeme Kararları325 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu -İş Kanunu 80. Madde-326 Ceza Maddesi: İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Hükümlere Aykırılık326 Mahkeme Kararları327 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri -İş Kanunu 81. Madde-330 Ceza Maddesi: İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Hükümlere Aykırılık331 Mahkeme Kararları332 Ağır ve Tehlikeli İşler -İş Kanunu 85. Madde-340 İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Hükümlere Aykırılık340 Mahkeme Kararları341 Ağır ve Tehlikeli İşlerde Rapor -İş Kanunu 86. Madde-342 Ceza Maddesi: İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Hükümlere Aykırılık342 Mahkeme Kararları343 On Sekiz Yaşından Küçük İşçiler İçin Rapor -İş Kanunu 87. Madde-367 Ceza Maddesi: İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Hükümlere Aykırılık367 Mahkeme Kararları368 Gebe veya Çocuk Emziren Kadınlar İçin Yönetmelik -İş Kanunu 88. Madde-371 Ceza Maddesi: İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Hükümlere Aykırılık372 Mahkeme Kararları 372 Çeşitli Yönetmelikler -İş Kanunu 89. Madde-373 Ceza Maddesi: İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Hükümlere Aykırılık374 Mahkeme Kararları375 İş ve İşçi Bulmaya Aracılık -İş Kanunu 90. Madde-376 Ceza Maddesi: İş ve İşçi Bulma Hükümlerine Aykırılık376 Mahkeme Kararları376 Yetkili Makam ve Memurlar -İş Kanunu 92. Madde-381 Ceza Maddesi: İş Hayatının Denetim ve Teftişi İle İlgili Hükümlere Aykırılık381 Mahkeme Kararları382 İşçi ve İşverenin Sorumluluğu -İş Kanunu 96. Madde-806 Ceza Maddesi: İş Hayatının Denetim ve Teftişi İle İlgili Hükümlere Aykırılık806 Mahkeme Kararları806 MAHKEME KARARLARI DİZİNİ815 2003-2009 DÖNEMİ İŞ KANUNU YÖNÜNDEN UYGULANANPARA CEZALARI831