Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (125)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

İş Hukukunda Fesih ve İş Güvencesi ( 6098 sayılı TBK , 6100 sayılı HMK , 6331 sayılı İSGK ya Uyarlanmış )

İş Hukukunda Fesih ve İş Güvencesi ( 6098 sayılı TBK , 6100 sayılı HMK , 6331 sayılı İSGK ya Uyarlanmış )Sayfa Sayısı
:  
849
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-146-080-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Bildirimli Fesih İş Güvencesi Değişiklik Feshi İşçilik Alacakları ve Hesaplanması Yargısal Denetim 9. Hukuk Dairesi İlke Kararları Bildirimsiz Fesih İşe İade Davası Toplu İşçi Çıkarma Belirsiz Alacak Davası Yargıtay Kararları Hukuk Genel Kurulu Kararları İş sözleşmesi, tarafların kişiliğinin ön planda olduğu karşılıklı güven ilişkisine dayanan sürekli edimli bir sözleşmedir. Sözleşme. işçinin ölümü, geçersizlik, tarafların anlaşması ve fesih yoluyla sona ermektedir. İdeal olanı sözleşmenin anlaşma yoluyla sona ermesi olmakla birlikte, fesih yoluyla sona ermeye uygulamada sıklıkla rastlanmaktadır. Bu bakımdan yasa koyucu da bu konuyu ayrıntılı olarak düzenlemiştir. İş sözleşmesinin feshi ile ilgili bir uyuşmazlıkta. sözleşmenin belirli süreli- belirsiz süreli oluşu, feshin yapılış şekli ve tabi olduğu usul, işçinin kıdemi ve aldığı ücret önem arz etmektedir. Yasa koyucu, iş sözleşmesinin belirli süreli veya belirsiz süreli oluşu ve işçinin iş güvencesi hükümlerine tabi olup olmamasına göre feshin koşullarını ve usulünü tayin etmiştir. Hatta bazı feshe bağlı işçilik alacaklarının da hak edilip edilmediği feshin niteliğine ve usulüne göre belirlenmektedir. Kitapta, bu düşünceden hareketle hem fesih konusunun tamamı hem de iş güvencesi ve işçilik alacakları konuları, öğretideki görüşler ve Yargıtay kararlarına göre incelenip tartışılmış. ayrıca işçilik alacaklarının hesaplanması, hüküm oluşturulması, yargısal denetim, belirsiz alacak davası konularına da yer verilip uygulamadaki ihtiyaç ve talepler dikkate alınmış ve konuyla ilgili herkes için temel bir kaynak hedeflenmiştir. Konuların sonuna Yargıtayın yakın tarihli kararları eklenip, 6098 sayılı TBK ile 6100 sayılı HMK daki düzenlemelere ilgili konular içinde değinilmiştir. Kitabın sonuna Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin temyiz denetiminde benimsediği ilke kararları ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararları ilave edilerek, içtihat zenginliği sağlanmıştır. İÇİNDEKİLER : I. BÖLÜM FESİH KAVRAMI VE FESİH TÜRLERİ I. -FESİH KAVRAMI-1 1. -Genel Olarak-1 2. -Borçlar Hukukuna Göre Fesih-6 3. -İş Hukukuna Göre Fesih-7 4. -Feshin Hüküm ve Sonuçları-9 II. -FESİH TÜRLERİ-10 1. -Bildirimli (Önelli) Fesih-10 a. -Geçerli Nedene Dayanmayan Bildirimli Fesih (İş Güvencesine Tabi Olmayan İşçiler Yönünden Bildirimli Fesih)-10 b. -Geçerli Nedene Dayanarak Bildirimli Fesih (İş Güvencesine Tabi İşçiler Yönünden Bildirimli Fesih)-22 c. -Toplu İşçi Çıkarma-24 2. -Bildirimsiz (Derhal) Fesih-25 a. -Genel Koşulları-25 b. -İşveren Yönünden Bildirimsiz Fesih Nedenleri-32 aa. -Sağlık nedenleri: İş K. 25/I-32 aaa. -İşçinin hastalanması veya kazaya uğraması: İş K. 25/I-a-32 bbb. -İşçinin hamileliği: İş K. 25/I-son-33 ccc. -İşçinin tedavi edilemeyecek hastalığa yakalanması: İş K. 25/I-b-34 bb. -Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: İş K. 25/II-35 aaa. -İşçinin işvereni yanıltması: İş K. 25/II-a-35 bbb. -İşçinin, işverenin veya işveren vekilinin kendisi veya aile üyelerine yönelik şeref ve namusa dokunacak söz ve davranışları: İş K. 25/II-b-36 ccc. -İşçinin, işverenin başka bir işçisine işyeri içinde veya dışında cinsel tacizde bulunması: İş K. 25/II-c-36 ddd. -İşçinin işverene yahut onun aile üyelerinden birine veya işverenin başka bir işçisine sataşması veya işyerine sarhoş ya da uyuşturucu madde almış olarak gelmesi yahut işyerinde bu maddeleri kullanması: İş K. 25/II-d-37 eee. -İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak gibi doğruluk ve sadakate uymayan davranışları: İş K. 25/II-e-39 fff. -İşçinin, işyerinde, 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi: İş K. 25/II-f-40 ggg. -İşçinin, işverenden izin almadan veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 işgünü veya 1 ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki işgünü yahut 1 ayda 3 işgünü işe devam etmemesi: İş K. 25/II-g-41 hhh. -İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi: İş K. 25/II-h-42 iii. -İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp eli altında bulunan eşyaları 30 günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması: İş K. 25/II-ı-43 cc. -Zorlayıcı nedenler: İş K. 25/III-44 dd. -İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması: İş K. 25/IV-45 c. -İşçi Yönünden Bildirimsiz Fesih Nedenleri-46 aa. -Sağlık nedenleri: İş K. 24/I-46 aaa. -İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa: İş K. 24/I-a-46 bbb. -İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçinin, bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulması ve bunun işçinin sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturması: İş K. 24/I-b-47 bb. -Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: İş K. 24/II-48 aaa. -İşveren veya vekili, iş sözleşmesinin yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa: İş K. 24/II-a-48 bbb. -İşveren veya vekilinin, işçinin veya aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söylemesi veya buna yönelik davranışlarda bulunması ya da psikolojik (mobbing) veya cinsel tacizde bulunması: İş K. 24/II-b-49 ccc. -İşveren veya vekili, işçi veya aile üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verir yahut işçi veya aile üyelerinden birini kanuna aykırı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler yahut işçi veya aile üyesine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve onur kırıcı asılsız ağır ithamlarda bulunursa: İş K. 24/II-c-50 ddd. -İşçi, işyerinde başka bir kişi tarafından cinsel tacize uğrar ve işverene bildirmesine rağmen işveren veya vekili gerekli önlemleri almaz ise: İş K. 24/II-d-51 eee. -İşveren veya vekili tarafından işçinin kanun ve sözleşmeden doğan ücreti ödenmez veya geç ödenir ise: İş K. 24/II-e-52 fff. -İşveren ilgili yasal mevzuatta gösterilen çalışma şartlarını uygulamaması: İş K. 24/II-f-53 cc. -Zorlayıcı nedenler: İş K. 24/III-54 d. -Konuya İlişkin Yargıtay Kararları-55 III. -FESİH TÜRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI-125 1. -Geçerli Nedene Dayanmayan Bildirimli Fesih-Bildirimsiz (Derhal) Fesih Ayrımı-125 2. -Usulsüz Fesih- Haksız Fesih Ayrımı-126 3. -Usulsüz Fesih-Geçersiz Fesih Ayrımı-127 4. -Geçerli Nedenle Fesih- Haklı Nedenle Fesih Ayrımı-129 5. -Geçersiz Fesih - Haksız Fesih Ayrımı-130 II. BÖLÜM GEÇERLİ NEDENLE BİLDİRİMLİ FESİH VE SONUÇLARI(İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİ) I. -GENEL OLARAK-133 II. -İŞ GÜVENCESİ-134 1. -Tarihçe-134 2. -İş Güvencesinden Yararlanma Koşulları-143 a. -İşçinin İş Sözleşmesinin Belirsiz Süreli Olması ve İş Kanunu Kapsamında Olması-143 b. -İşçinin Çalıştığı İşyerinde En Az 30 İşçi Çalışıyor Olması-146 c. -İşçinin İşyerinde En Az 6 Ay Kıdeminin Olması-147 d. -İşçinin İşveren Vekili Olmaması-149 e. -İş Sözleşmesinin Geçerli Nedene Dayanılmadan veya Geçerli Neden olsa da Usulüne Uyulmadan Feshedilmiş Olması-149 III. -GEÇERLİ NEDENLE FESİH SEBEPLERİ-151 1. -İşçinin Meslekî veya Fiziksel Yetersizliği-155 a. -Yetersizlik Kavramı ve Şüphe Feshi-155 aa. -İşçinin meslekî yetersizliği-156 bb. -İşçinin fiziksel yetersizliği-157 aaa. -İşçinin hastalığı-158 bbb. -İşçinin yaşlılığı veya emekliliğe hak kazanması-158 b. -Yargısal Denetim-159 2. -İşçinin Davranışları-160 a. -Genel Olarak-160 b. -İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Nedenle Bildirimli Fesih Sebepleri-161 aa. -İşçinin işvereni yanıltması-161 bb. -İşçinin işe devamsızlığı veya geç gelmesi-162 cc. -İşçinin görevini yerine getirmemesi (Talimatlara uymaması)-163 dd. -İşçinin işverenin malına zarar vermesi-164 ee. -İşçinin işveren aleyhine sözler sarf etmesi-165 ff. -İşçinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışları-166 gg. -İşçinin geçimsizliği-167 hh. -İşçinin işyerindeki bilişim teknolojilerini ve alkol, sigara gibi maddeleri işverenin talimatına aykırı olarak kullanması-167 ıı. -İşçinin borç para alması-168 ii. -İşçinin kısa süren tutukluluğu-168 kk. -Yukarıdakilere benzer davranışlar-169 c. -Yargısal Denetim-170 3. -İşletmesel Nedenler-170 a. -Genel Olarak-170 b. -Yargısal Denetim-175 aa. -Gereklilik denetimi-176 bb. -Keyfilik denetimi-176 cc. -Tutarlılık denetimi-177 dd. -Ölçülülük denetimi-178 4. -Konuya İlişkin Yargıtay Kararları-179 IV. -FESHE İTİRAZ (İŞE İADE DAVASI)-236 1. -İşe İade Davası-237 a. -İtirazın (İşe İade Davasının) Niteliği ve Yargılama Usulü-240 b. -İspat Yükü-243 c. -Yargılama Sırasında Gelişen Bazı Olguların Davaya Etkisi-244 aa. -İşçinin davadan feragat etmesi-244 bb. -İşçinin emekli olması-245 cc. -İşverenin işçiyi işe davet edip işe başlatması-245 dd. -Dava devam ederken işverenin yaptığı işe başlatma davetinin işçi tarafından kabul edilmemesi-247 ee. -Bir aylık dava süresi içinde veya dava devam ederken işçinin başka bir işveren yanında işe girmesi yahut serbest meslek gibi uğraşta bulunması-248 ff. -Dava devam ederken sözleşmenin işçi veya işveren tarafından haklı nedenle bildirimsiz feshi-249 gg. -İşyerinin kapanması-249 hh. -İşçinin ölmesi-250 d. -İşe İade Davasının Sonuçlanması-251 2. -Geçersiz Feshin (İşe İade Hükmünün) Sonuçları-252 a. -İşçinin İşe Başlamak İçin İşverene Başvurusu-252 aa. -İşverenin işçiyi işe başlatması-253 bb. -İşverenin işçiyi işe başlatmaması-254 b. -İş Güvencesi Tazminatı (İşe Başlatmama Tazminatı)-257 aa. -Tanımı ve unsurları-257 bb. -Yargıtay kararlarına göre iş güvencesi tazminatı alacaklarının hesaplanması ve yargısal denetiminde esas alınması gereken kriterler-261 c. -Boşta Geçen Süre Ücreti-263 aa. -Tanımı ve unsurları-263 bb. -Mahsup-265 cc. -Yargıtay kararlarına göre boşta geçen süre ücreti alacaklarının hesaplanması ve yargısal denetiminde esas alınacak kriterler-266 d. -İş Güvencesi Tazminatı ve Boşta Geçen Süre Ücreti Alacaklarında Belirsiz Alacak Davası-268 e. -Konuya İlişkin Yargıtay Kararları-269 V. -DEĞİŞİKLİK FESHİ (ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK)-319 1. -Niteliği ve Kapsamı-319 2. -Değişiklik Feshinin Koşulları ve Sonuçları-320 a. -Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Yapılması-320 b. -Esaslı Değişiklik Yapma Hakkı Önceden Saklı Tutulmamış Olmalıdır-322 c. -Esaslı Değişiklik Önerisinin İşçi Tarafından Reddedilmesi-325 3. -Konuya İlişkin Yargıtay Kararları-329 VI. -TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA-344 1. -Niteliği ve Kapsamı-344 2. -Usulü ve Sonuçları-346 3. -Konuya İlişkin Yargıtay Kararları-348 III. BÖLÜM İŞÇİLİK ALACAKLARI I. -KIDEM TAZMİNATI-357 1. -Genel Olarak-357 2. -Koşulları-357 a. -Kıdem Koşulu-357 b. -İş Sözleşmesi, Kanunda Öngörülen Nedenlerden Birisiyle Sona Ermiş Olmalıdır-363 aa. -Fesih dışı sona erme halleri-363 bb. -Fesih ile sona erme halleri-363 3. -Kıdem Tazminatının Miktarı-365 4. -Kıdem Tazminatının Hesaplanması ve Faiz Uygulaması-368 a. -Hesaplanması-368 b. -Faiz Uygulaması-373 5. -Kıdem Tazminatı Alacaklarında Belirsiz Alacak Davası-374 6. -Yargıtay Kararlarına Göre Kıdem Tazminatının Hesaplanması ve Yargısal Denetiminde Esas Alınması Gereken Kriterler-375 7. -Konuya İlişkin Yargıtay Kararları-378 II. -İHBAR TAZMİNATI-438 1. -Tanımı ve Unsurları-438 2. -İhbar Tazminatının Hesaplanması ve Faiz Uygulaması-441 a. -Hesaplanması-441 b. -Faiz Uygulaması-443 3. -İhbar Tazminatı Alacaklarında Belirsiz Alacak Davası-443 4. -Yargıtay Kararlarına Göre İhbar Tazminatının Hesaplanması ve Yargısal Denetiminde Esas Alınması Gereken Kriterler-443 5. -Konuya İlişkin Yargıtay Kararları-445 III. -KÖTÜNİYET TAZMİNATI VE SENDİKAL TAZMİNAT-461 1. -Tanımı ve Unsurları-461 2. -Kötüniyet Tazminatının Hesaplanması ve Faiz Uygulaması-467 a. -Hesaplanması-467 b. -Faiz Uygulaması-468 3. -Kötüniyet Tazminatı ve Sendikal Tazminat Alacaklarında Belirsiz Alacak Davası-468 4. -Yargıtay Kararlarına Göre Kötüniyet Tazminatı ve Sendikal Tazminat Alacaklarının Hesaplanması ve Yargısal Denetiminde Esas Alınması Gereken Kriterler-469 a. -Kötüniyet Tazminatı Yönünden (İş K. 17)-469 b. -Sendikal Tazminat Yönünden (Sen K. 31)-471 5. -Konuya İlişkin Yargıtay Kararları-473 IV. -ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRESİ ÜCRETLERİ-486 1. -Genel Olarak Ücret Kavramı-486 2. -Ücret Alacaklarında Belirsiz Alacak Davası-493 3. -Fazla Çalışma Ücreti-494 a. -Tanımı ve Unsurları-494 b. -Fazla Çalışma Ücretinin Hesaplanması ve Faiz Uygulaması-500 aa. -Hesaplanması-500 bb. -Faiz uygulaması-502 c. -Yargıtay Kararlarına Göre Fazla Çalışma Ücreti Alacaklarının Hesaplanması ve Yargısal Denetiminde Esas Alınması Gereken Kriterler-502 4. -Hafta Tatili Ücreti-505 a. -Tanımı ve Unsurları-505 b. -Hafta Tatili Ücretinin Hesaplanması ve Faiz Uygulaması-507 aa. -Hesaplanması-507 bb. -Faiz Uygulaması-508 c. -Yargıtay Kararlarına Göre Hafta Tatili Ücreti Alacaklarının Hesaplanması ve Yargısal Denetiminde Esas Alınması Gereken Kriterler-509 5. -Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti-511 a. -Tanımı ve Unsurları-511 b. -Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretinin Hesaplanması ve Faiz Uygulaması-512 aa. -Hesaplanması-512 bb. -Faiz Uygulaması-513 c. -Yargıtay Kararlarına Göre Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacaklarının Hesaplanması ve Yargısal Denetiminde Esas Alınması Gereken Kriterler-514 6. -Yıllık İzin Ücreti-516 a. -Tanımı ve Unsurları-516 b. -Yıllık İzin Ücretinin Hesaplanması ve Faiz Uygulaması-520 aa. -Hesaplanması-520 bb. -Faiz Uygulaması-520 c. -Yargıtay Kararlarına Göre Yıllık İzin Ücreti Alacaklarının Hesaplanması ve Yargısal Denetiminde Esas Alınması Gereken Kriterler-521 7. -Ücret Alacaklarına İlişkin Yargıtay Kararları-524 V. -İBRANAME-621 1. -6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunundan Önceki Dönem-621 2. -6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre İbraname-622 3. -Konuya İlişkin Yargıtay Kararları-623 IV. BÖLÜM İLKE KARARLARI VE HGK KARARLARI I. -YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ İLKE KARARLARI-637 II. -YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-789 KAYNAKÇA