Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (145)      Şubat (207)      Ocak (115)      Aralık (118)

İş Hukuku ( Sosyal Politika Bakımından Türk Çalışma Hukuku Uygulaması )

İş Hukuku ( Sosyal Politika Bakımından Türk Çalışma Hukuku Uygulaması )Sayfa Sayısı
:  
313
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-315-276-7

63,72 TL

“Çalışma Hukuku Kavramı”, “Çalışma Hukuku İle İlgili İş Hukuku Kavramları” ve “İş Hukuku İle İlgili Uyuşmazlıklar ve Çözümlenmesi” olmak üzere toplam üç bölümden oluşan bu kitapta; işçilerin çalışma şartlarını düzenleyen İş Hukuku ele alınmış ve işçinin çalışma şartları üzerinde durulmuştur.

 

 

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ 1

I. BÖLÜM
ÇALIŞMA HUKUKU KAVRAMI
§1. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA HAYATI KAVRAMI 5
§2. ÇALIŞMA HUKUKUNUN SOSYAL POLİTİKA İLE İLİŞKİSİ 11

A- SOSYAL OLAYLARA GENEL BAKIŞ 11
B- SOSYAL POLİTİKANIN AMACI, TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 14
§3. ÇALIŞMA HUKUKU 19
A- İŞ HUKUKU 20
B- SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 21
§4. ÇALIŞMA HUKUKUNUN DOĞUŞ NEDENLERİ VE GELİŞMESİ 25
A- DÜNYA’DA GELİŞİMİ 25
B- TÜRKİYE’DE GELİŞİMİ 27
1- 1961’DEN ÖNCE 27
2- 1961’DEN SONRA 30
3- BUGÜNKÜ DURUM 30
§5. TÜRK ÇALIŞMA HUKUKUNUN KAYNAKLARI 33
A- ÇALIŞMA HUKUKUNUN İÇ KAYNAKLARI 33
1- ANAYASA’DA ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 33
2- ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ YASALAR VE DİĞERLERİ 36
B- ÇALIŞMA HUKUKUNUN DIŞ KAYNAKLARI 38
1- ULUSLARARASI ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ ANLAŞMALAR 38
a. ÇOK YANLI ULUSLARARASI ÇALIŞMA HUKUKU ANLAŞMALARI 39
b. İKİ YANLI ULUSLARARASI ÇALIŞMA HUKUKU ANLAŞMALARI 41
2- MUKAYESELİ ÇALIŞMA HUKUKU KURALLARI 41
§6. TÜRK ÇALIŞMA HUKUKUNUN KAPSAMI 43
A- ÇALIŞMA HUKUKUNUN KİŞİ BAKIMINDAN KAPSAMI 43
1- BAĞIMLI ÇALIŞANLAR 43
a- KAMU GÖREVLİLERİ (MEMUR) KAVRAMI 44
aa) MEMUR TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 46
bb) HİZMETLİ (MÜSTAHDEM) TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 47
cc) SÖZLEŞMELİ PERSONEL TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 48
b- İŞÇİ KAVRAMI 49
aa) İŞÇİ TANIMI, ÖZELLİKLERİ, HAKLARI VE  
      YÜKÜMLÜLÜKLERİ 51
ia- İŞÇİ TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 51
ib- İŞÇİNİN HAKLARI 53
ic- İŞÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 57
i. İŞÇİNİN GENEL HÜKÜMLERE (BORÇLAR KANUNUNA)  
   GÖRE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 57
ii. İŞÇİNİN İŞ KANUNUNA GÖRE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 61
iii. İŞÇİNİN SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ  
     KANUNUNA GÖRE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 62
iv. İŞÇİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE  
     YÜKÜMLÜLÜKLERİ 63
bb) ÇIRAK TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 64
cc) STAJYER TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 66
2- BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 67
a- İŞVEREN KAVRAMI 68
aa) İŞVEREN TANIMI, ÖZELLİKLERİ, YETKİLERİ VE  
      YÜKÜMLÜLÜKLERİ 68
ia- İŞVEREN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 68
ib- İŞVERENİN YETKİLERİ 69
ic- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 70
i. İŞVERENİN İŞ KANUNUNA GÖRE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 70
ii. İŞVERENİN SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ   
    KANUNUNA GÖRE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 76

iii. İŞVERENİN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK  
      SİGORTASI KANUNU’NA VE İŞSİZLİK SİGORTASI  
      KANUNU’NA GÖRE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 79
iv.İŞVERENİN İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NA  
    GÖRE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 81
bb) İŞVEREN VEKİLİ, TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 81
cc) ALT İŞVEREN (TAŞERON), TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 83
b- ESNAF-SANATKARLAR VE SERBEST MESLEK SAHİPLERİ 86
B- ÇALIŞMA HUKUKUNUN YER BAKIMINDAN KAPSAMI 88
1- İŞYERİ TANIMI 88
2- İŞYERİ KAPSAMI 90
a- İŞYERİ VE EKLENTİLERİ 90
b- İŞYERİNİN DEVRİ 92
c-GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ 93
d- İŞYERİNDE İŞİN DURDURULMASI 100
3- İŞ KANUNU KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILAN İŞLER VE İŞYERLERİ 101

II. BÖLÜM
ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ İŞ HUKUKU KAVRAMLARI
§1.FERDİ İŞ HUKUKU VE İLGİLİ KAVRAMLAR 107

A-FERDİ İŞ HUKUKU 107
B-FERDİ İŞ HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 107
1-İŞ SÖZLEŞMESİ (HİZMET AKDİ) KAVRAMI 107
a- İŞ SÖZLEŞMESİ (HİZMET AKDİ)’NİN TANIMI, ŞEKLİ,  
    ÇEŞİTLERİ VE YASAL GEÇERLİLİKLERİ 107
aa) İŞ SÖZLEŞMESİ (HİZMET AKDİNİN)’NİN TANIMI VE  
      ÖZELLİKLERİ 107
bb) İŞ SÖZLEŞMESİ (HİZMET AKDİ)’NİN ŞEKLİ 110
cc) İŞ SÖZLEŞMESİ(HİZMET AKDİ)’NİN ÇEŞİTLERİ 112
ia- SÜREKLİ-SÜREKSİZ İŞ SÖZLEŞMESİ 112
ib- BELİRLİ SÜRELİ - BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 113
ic- KISMİ SÜRELİ - TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 114
id- ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA İŞ SÖZLEŞMESİ 115
ie- UZAKTAN ÇALIŞMA İŞ SÖZLEŞMESİ 116
if- MEVSİMLİK İŞLERDE İŞ SÖZLEŞMESİ 117
ig- DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 117
ih- TAKIM SÖZLEŞMESİ 118
dd) İŞ SÖZLEŞMESİ(HİZMET AKDİ)’NİN GEÇERSİZ SAYILDIĞI  
      VE ZORUNLU OLARAK YAPILDIĞI DURUMLAR 118
ia- İŞ SÖZLEŞMESİ(HİZMET AKDİ)’NİN GEÇERSİZ  
     SAYILDIĞI DURUMLAR 118
ib- İŞ SÖZLEŞMESİ(HİZMET AKDİ)’NİN ZORUNLU OLARAK  
     YAPILDIĞI DURUMLAR 135
b- İŞ SÖZLEŞMESİ’NİN SONA ERME NEDENLERİ 141
aa) GENEL NEDENLER 142
ia- AKDİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ İLE SONA ERMESİ 142
ib- AKDİN İŞÇİNİN ÖLÜMÜ İLE SONA ERMESİ 142
ic- İŞ SÖZLEŞM ESİNİN TARAFLARIN ANLAŞMASI (İKALE)  
     İLE SONA ERMESİ 143
id- BELİRLİ SÜRENİN SONA ERMESİ İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN  
      SONA ERMESİ 144
ie- İŞYERİNİN KAPATILMASI İLE SONA ERMESİ 145
bb) HAKLI NEDENLER 146
ia- İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİM SÜRELİ FESİH  
     (FESHİ İHBAR) İLE SONA ERMESİ 146
ib- İŞ SÖZLEŞMESİNİN DERHAL FESİH İLE SONA ERMESİ 148
i. İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI 148
ii. İŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI 150
c- İŞ SÖZLEŞMESİ(HİZMET AKDİ)’NİN SONA ERMESİNİN  
    SONUÇLARI 154
aa) GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 154
bb) ADLİ İTİRAZLAR 156
cc) TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜKLERİ 161
ia- İHBAR TAZMİNATI 162
ib- KÖTÜNİYET TAZMİNATI 164
ic- KIDEM TAZMİNATI 166
id- ÖLÜME BAĞLI ÖDENEK 170
2- ÜCRET KAVRAMI, ÜCRETLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER VE  
     ÜCRET SİSTEMLERİ 170
a- ÜCRET KAVRAMI 170
aa) ÜCRET TANIMI 171
bb) ÜCRET İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 172
ia- ÇIPLAK ÜCRET-GİYDİRİLMİŞ ÜCRET, BRÜT ÜCRET-NET  
      ÜCRET 172
ib- NOMİNAL ÜCRET - REEL ÜCRET 172
ic- HAFTA TATİLİ ÜCRETİ 172
id- GENEL TATİL ÜCRETİ 174
ie- GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ 176
if- YARIM ÜCRET 177
ig-ASGARİ ÜCRET 177
ih- PRİM, İKRAMİYE VE SOSYAL NİTELİKLİ AYNİ  
     YARDIMLAR 181
b- ÜCRETLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER 182
c- ÜCRET SİSTEMLERİ 189
aa) ZAMAN ESASINA GÖRE ÜCRET SİSTEMİ 190
bb) ÜRETİM ESASINA GÖRE ÜCRET SİSTEMİ 190
3- FERDİ İŞ HUKUKU İLE İLGİLİ DİĞER KAVRAMLAR 193
a- ÇALIŞMA SÜRELERİ VE İŞİN DÜZENLENMESİ 193
b- ARA DİNLENMELERİ 203
c- GECE ÇALIŞMALARI 204
d- FAZLA ÇALIŞMA 205
e- YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER 209
aa) BORÇLAR KANUNU’NDA YILLIK ÜCRETLİ İZİN 209
bb) İŞ KANUNU’NDA YILLIK ÜCRETLİ İZİN 210
cc) DENİZ İŞ KANUNU’NDA YILLIK ÜCRETLİ İZİN 215
dd) BASIN İŞ KANUNU’NDA YILLIK ÜCRETLİ İZİN 216
ee) ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERE YILLIK ÜCRETLİ İZİN 216
§2. TOPLU İŞ HUKUKU VE İLGİLİ KAVRAMLAR 217
A-TOPLU İŞ HUKUKU 217
B- TOPLU İŞ HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 219
1- SENDİKA KAVRAMI 219
a- SENDİKALARIN DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE GELİŞİMİ 221
b-SENDİKANIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 224
aa) SENDİKANIN TANIMI 224
bb) SENDİKANIN ÖZELLİKLERİ 225
c- SENDİKALARIN KURULUŞU VE ORGANLARI 227
aa) KURULUŞLAR (SENDİKALAR VE KONFEDERASYONLAR)’IN 
      KURULUŞU 227
bb) KURULUŞUN VE ŞUBELERİNİN ORGANLARI 229
ia- KURULUŞLARIN GENEL KURULLARI 230
i. GENEL KURULUN OLUŞMASI 230
ii. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ 231
iii. GENEL KURULUN TOPLANTI ZAMANI 231
iv. GENEL KURULUN TOPLANTI VE KARAR YETER  
     SAYILARI 232
v. GENEL KURULDA YAPILACAK SEÇİMLERDE  
    UYULACAK ESASLAR 232
vi. SEÇİMLERE İTİRAZ 233
vii. GENEL KURUL DIŞINDA YAPILAN DELEGE SEÇİMİ 234
ib- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN ATANMASI VE  
     GÖREVLERİ 234
d- İŞÇİ VE İŞVEREN SENDİKA ÜYELİĞİ 235
aa) SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI 235
bb) SENDİKA ÜYELİK AİDATI 238
cc) SENDİKA ÜYELİĞİ NİTELİĞİNİN SONA ERMESİ 239
ia- SENDİKADAN ÇIKMA 241
ib- SENDİKADAN ÇIKARILMA 241
dd) ÜST KURULUŞLARA ÜYELİK 242
ee) ULUSLARARASI İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARINA  
      ÜYELİK 242
ff) KURULUŞLARA KATILMA VEYA BİRLEŞME 243
e- SENDİKAL GÜVENCELER 243
aa) İŞÇİ KURULUŞU YÖNETİCİLİĞİNİN GÜVENCESİ 243
bb) İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİNİN GÜVENCESİ 244
cc) SENDİKAL ÖZGÜRLÜĞÜN GÜVENCESİ 245
f- KURULUŞLARIN (SENDİKA VE KONFEDERASYON)  
    FAALİYETLERİ 246
aa) SENDİKALARIN YAPABİLECEĞİ FAALİYETLER 248
ia- SENDİKALARIN ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN  
     FAALİYETLERİ 248
ib- SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN SOSYAL  
      FAALİYETLERİ 248
ic- SENDİKA VEYA KONFEDERASYONLARIN  
      FAALİYETLERİNDEN YARARLANMA 249
bb) SENDİKALARA VE KONFEDERASYONLARA YASAK OLAN  
      FAALİYETLER 249
ia- SENDİKA VE KONFEDERASYONLARA AİT GENEL  
     NİTELİKLİ TEMEL YASAK FAALİYETLER 249
ib- SENDİKA VE KONFEDERASYONLARDA İŞÇİ VE İŞVEREN  
      İLİŞKİLERİ İLE İLGİLİ YASAK FAALİYETLER 254
ic- SENDİKA VE KONFEDERASYONLARA AİT ÖZEL  
     NİTELİKLİ YASAK FAALİYETLER 255
g- KURULUŞLARIN GELİRLERİ VE GİDERLERİ 256
h- KURULUŞLARIN DENETİMİ 257
ı- KURULUŞUN FAALİYETLERİNİN SONA ERMESİ VEYA  
    FAALİYETTEN MEN  EDİLMESİ 260
aa) KURULUŞUN FAALİYETLERİNİN SONA ERMESİ 258
ia- KURULUŞUN DAĞILMASI (İNFİSAHI) 259
ib- KURULUŞUN GENEL KURUL KARARIYLA FESHİ 259
bb) KURULUŞUN MAHKEME KARARIYLA FESHİ  
      (KAPATILMASI) 260
cc) KURULUŞUN FAALİYETTEN MEN EDİLMESİ 260
dd) KURULUŞUN SONA ERMESİ HÂLİNDE MALLARIN DEVRİ 261
2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI 262
a- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN GELİŞİMİ, TANIMI, KAPSAMI,  
    SÜRESİ VE TEŞMİLİ 263
aa) GELİŞİMİ 263
bb) TANIMI VE İÇERİĞİ 264
cc) KAPSAMI VE DÜZEYİ 266
dd) ŞEKLİ VE SÜRESİ 268
ee) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TEŞMİLİ 268
b- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI 269
aa) YETKİ 269
bb) YETKİ TESPİTİ İÇİN BAŞVURU 270
cc) YETKİ İTİRAZI 271
dd) YETKİ BELGESİ 272
ee) TOPLU GÖRÜŞMEYE ÇAĞRI 272
ff) TOPLU GÖRÜŞMENİN BAŞLAMASI VE SÜRESİ 272
gg) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI, TEVDİ  
      EDİLMESİ VE İŞYERİNDE İLANI 273

 

III.BÖLÜM
İŞ HUKUKU İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜMLENMESİ
§1- İŞ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇEŞİTLERİ 275

A- İŞ UYUŞMAZLIKLARI 275
B- İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇEŞİTLERİ 275
1- KONUSUNA GÖRE İŞ UYUŞMAZLIKLARI 275
a- HAK UYUŞMAZLIKLARI 275
b- MENFAAT UYUŞMAZLIKLARI 276
2- TARAFLARA GÖRE İŞ UYUŞMAZLIKLARI 276
a- BİREYSEL İŞ UYUŞMAZLIKLARI 276
b- TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARI 276
§2-İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMLENMESİ 279
A- İŞ MAHKEMESİ 279
1- İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ 280
2- İŞ MAHKEMELERİNDE DAVA ÇEŞİTLERİ 280
a-YORUM DAVASI 280
b-EDA DAVASI 281
3- DAVA ŞARTI OLARAK ADLİ ARABULUCULUK 281
4- İŞ MAHKEMESİNE BAŞVURMADAN ÖNCE SOSYAL GÜVENLİK 
    KURUMUNA BAŞVURU ZORUNLULUĞU 284
5- İŞ MAHKEMELERİNDE YETKİ 285
6- İŞ MAHKEMELERİNDE  YARGILAMA USULÜ VE KANUN  
    YOLLARI 285
7- TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR 286
B-UZLAŞTIRMA KURULLARI VE TOPLU İŞ UYUŞMAZLIĞININ  
     ÇÖZÜMÜ 286
1- TOPLU İŞ UYUŞMAZLIĞININ TESPİTİ 287
2- SENDİKAL RESMİ ARABULUCULUK 287
a- SENDİKAL RESMİ ARABULUCULUK  SİSTEMİNİN KURULUŞU 289
b-SENDİKAL RESMİ ARABULUCULARIN NİTELİKLERİ 289
c-SENDİKAL RESMİ ARABULUCULARIN SEÇİMİ VE İLANI 290
d- SENDİKAL RESMİ ARABULUCULARIN GÖREVLENDİRİLEMELERİ 
     VE ÇALIŞMA ESASLARI 290
e- SENDİKAL RESMİ ARABULUCULARA ÖDENECEK ÜCRETLER 291
3- YÜKSEK HAKEM KURULU 292
a- YÜKSEK HAKEM KURULU’NUN  KURULUŞU 292
b- YÜKSEK HAKEM KURULU’NUN  BAŞLICA GÖREVLERİ 293
c- YÜKSEK HAKEM KURULUNA BAŞVURMA VE ÇALIŞMA  
      ESASLARI 293
4- ÖZEL HAKEM 296
C-GREV VE LOKAVT 295
1- GREV KAVRAMI 295
a- GREVİN TANIMI 296
b- KANUNİ GREV KARARININ ALINMASI 297
c- GREV OYLAMASI 297
2- LOKAVT KAVRAMI 298
3- GREV VE LOKAVTIN YASAKLANDIĞI İŞLER VE İŞYERLERİ 299
4- GREV VE LOKAVTIN ERTELENMESİ 300
5- GREV VE LOKAVTIN UYGULANMASI 301
a- KANUNİ GREV VE LOKAVTA KATILAMAYACAK İŞÇİLER 302
b- GREV VE LOKAVTTA İŞÇİ ALMA VE BAŞKA İŞE GİRME  
     YASAĞI 303
c- GREV VE LOKAVT GÖZCÜLERİ 303
6- KANUNİ GREV VE LOKAVTIN İŞ SÖZLEŞMESİNE ETKİLERİ 304
a- GREV HAKKININ VE LOKAVTIN GÜVENCESİ 304
b- KANUNİ GREV VE LOKAVTIN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ 305
c- KANUNİ GREV VE LOKAVTIN KONUT HAKLARINA ETKİSİ 305
7- KANUNDIŞI GREV VE LOKAVTIN SONUÇLARI 306
a- KANUN DIŞI GREV 306
b- KANUN DIŞI LOKAVT 307
c- KANUNDIŞI GREV VE LOKAVT TESPİT DAVASI, GREV  
    HAKKININ VE LOKAVTIN KÖTÜYE KULLANILMASI VE  
    CEZALAR 307
aa. KANUNDIŞI GREV VE LOKAVT TESPİT DAVASI 307
bb. GREV HAKKININ VE LOKAVTIN KÖTÜYE  
      KULLANILMASI 308
cc. CEZALAR 308
8-  GREV VE LOKAVTIN SONA ERDİRİLMESİ 309
KAYNAKÇA 311