Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (37)      Mayıs (171)      Nisan (126)      Mart (207)

İnternet Alan Adları Hukuku ( Domain Name Law )

İnternet Alan Adları Hukuku ( Domain Name Law )Sayfa Sayısı
:  
1300
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-146-471-8

140,40 TL

Tamer Soysal, alan adları alanında 10 yılı aşkın süredir yaptığı çalışmalarını bu kitapta topladı. Kitap, bu kapsamda Türkiye’de ortaya konulan ilk çalışma özelliğine sahiptir.
15 Mart 1985 tarihinde ilk alan adının (symbolics. com) kayıt edilmesinden sonra, 1992 yılında yalnızca 16. 000 olan alan adı sayısı, 1995 yılında 71. 000 olmuştur. Pizza Hut, 1994 yılında ilk online satışı gerçekleştirmiştir. İnternetin ticari kullanıma açıldığı bu tarihlerden sonra, internet alan adı sayısı da hızla artmıştır. 1996 yılı sonunda 800. 000 rakamını aşan alan adı sayısı, 1997 yılı sonunda ise 2 milyon rakamını aşmıştır. Dünya genelinde kayıtlı alan adı sayısı, 2005 yılında 50 milyon, 2013 yılı sonunda ise 270 milyon olmuştur.
Tüketiciler siber uzayda markaları yine aynı ismi yazmak suretiyle ararlar ve ulaşmak isterler. Alan adları, tüketiciler ile iletişim kurulmasını sağlayan ve mevcut müşterilerin de güvenini arttıran, güçlü bir marka aracı olmuşlardır. Ancak, internet alan adları sistemi ile markalar, coğrafi işaretler, ticaret unvanı, işletme adları ve kişi adları gibi diğer benzer işaretlerin kayıt sistemi arasında bir bağlantının olmaması, siberkorsanlık (cyber-squatting) adı verilen ihlal türünün ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Çekici ve marka olmuş bir -. com- alan adına sahip olmak, gelişmiş bir ülkenin en seçkin caddesinde arsa sahibi olmaya benzetilmiştir. Alan adının -. com- ile bitmesi şirketin global ölçekte çalıştığının göstergesi olarak görülmüştür.
Alan adları, başlangıçta siber uzayda oluşan yeni fırsatları ticari kazanca çevirmek isteyenlerce kullanıldı ve bu süreç sonunda alan adlarına ilişkin düzenleme çabaları hızlandı. İnternette önceleri alan adları ve elektronik postalar en önemli iletişim araçları iken, bugün artık sosyal medya araçları bilhassa mobil cihazlar vasıtasıyla hayatımızın her alanını etkilemektedir. Ancak bu önemli değişimler dahi bugün artık -alan adları hukuku (domain name law)- adıyla ayrı bir hukuki çalışma alanı oluşmasını engellememektedir.
İnternet alan adları (domain names), internetin kullanım stratejileri değişse dahi bu alanda en önemli haklar kategorisi olarak varlığını sürdürecektir.
10 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu-nun 35 inci maddesi ile -. tr- uzantılı alan adlarında yasal dayanak oluşturulmuştur. Bu alanda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, yetkili ve görevli kurum olarak belirlenmiştir. Bu belirlemenin ardından, 7 Kasım 2010 tarihinde -İnternet Alan Adları Yönetmeliği-, 21 Ağustos 2013 tarihinde de -İnternet Alan Adları Tebliği- ve -İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği- yayınlanmıştır. Çıkarılan iç hukuk mevzuatı ile birlikte -. tr- uzantılı alan adları yetkili kayıt otoritesi olarak TRABİS oluştu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu-nun, 6 Ağustos 2012 tarihinde TÜBİTAK ile yaptığı Sözleşme ile TRABİS-in kurulumu ve alt yapısının oluşturulması ile ilgili çalışmaları yapmak yetki ve görevi, ULAK-BİM-e verilmiştir.
Bunların dışında, 1 Ekim 2013 tarihinden itibaren 6102 sayılı yeni Ticaret Kanunu-nun 1524 üncü maddesi ile bağımsız denetime tabi ticaret şirketlerinin internet sitesi bulundurması zorunlu tutulmuştur. Bütün bu gelişmeler önümüzdeki süreçte, bilişim camiası ile birlikte uygulayıcılar ve akademisyenler nezdinde alan adlarına olan ilgiyi artıracaktır.
Kitap-ta, internet alan adlarına ilişkin ortaya çıkan ihtilaflar UDRP kuralları ile ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, Avustralya, Belçika, İsviçre, Malezya ve Hindistan örneğinde mukayeseli olarak incelenmiştir. Türk uygulaması da örnek mahkeme kararları ışığında ayrıntılı olarak ortaya konulmuştur.
Son olarak İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) tarafından uygulamaya geçirilen yeni jenerik alan adları sistemi ve bu kapsamda oluşan ihtilafları çözüm usulleri de kitap kapsamında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Kitap-ta bilişimin özel hukuk boyutuna ilişkin e-posta, istenmeyen iletiler (spam), kayıtlı e-posta, e-tebligat, e-ticaret, e-devlet, e-sözleşme, e-imza ve tele çalışma gibi alanlara da yer verilmiştir.       İÇİNDEKİLER
 • GİRİŞ--1
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • BİLGİSAYAR VE İNTERNET
 • I. -BİLGİSAYARLAR-9
 • A. -Bilgisayarın Tanımı-9
 • B. -Bilgisayarın Tarihi Gelişimi-10
 • 1. -Genel Olarak-10
 • a. -Elektronik öncesi dönem-11
 • b. -Elektronik dönem-13
 • c. -Mikrobilgisayar dönemi-13
 • 2. -Ülkemizde Bilgisayarın Tarihi Gelişimi-14
 • C. -Bilgisayarların Çeşitleri-16
 • 1. -İşlem Hızları, Yetenekleri ve Boyutlarına Göre-16
 • a. -Süper Mini Bilgisayarlar-16
 • b. -Mainframe Bilgisayarlar-16
 • c. -Mini Bilgisayarlar-16
 • d. -İş İstasyonu Olarak Kullanılan Bilgisayarlar: -16
 • e. -Mikrobilgisayarlar-16
 • f. -Modern Bilgisayarlar-17
 • fa. -Dizüstü (Laptop) Bilgisayarlar-17
 • fb. -Net-book ve Smart-book Bilgisayarlar-17
 • fc. -Tablet Bilgisayarlar-17
 • fd. -Elektronik Kitap Okuyucuları-18
 • 2. -Çalışma Modlarına Göre-19
 • a. -Analog Bilgisayarlar-20
 • b. -Dijital Bilgisayarlar-20
 • D. -Bilgisayar Ağları-20
 • 1. -Yerel İletişim Ağları (Local Area Network-LAN)-21
 • 2. -Geniş Ağlar (Wide Area Network-WAN)-21
 • II. -İNTERNET-21
 • A. -İnternetin Tanımı ve Teknik Yapısı-21
 • B. -Protokoller-24
 • 1. -Uygulama Katmanı Protokolleri-25
 • a. -SMTP (Simple Mail Transport Protocol)-25
 • b. -SNMP (Simple Network Management Protocol)-25
 • c. -TELNET (Remote Login)-25
 • d. -FTP (File Transfer Protocol)-25
 • e. -NNTP(Network News Transport Protocol)-25
 • f. -HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)-25
 • 2. -Ulaşım Katmanı Protokolleri-25
 • a. -TCP (Transmission Control Protocol)-25
 • b. -UDP (User Datagram Protocol)-26
 • 3. -Yönlendirme Katmanı Protokolleri-26
 • a. -IP (Internet Protocol)-26
 • b. -ICMP (Internet Control Message Protocol)-26
 • 4. -Fiziksel Katman-26
 • C. -İnternetin Tarihi Gelişimi-26
 • 1. -McLuhan, Licklider ve Sage Projesi-26
 • 2. -Sputnik Krizi ve ARPA’nın Kurulması-28
 • 3. -NASA’nın Kurulması ve ARPA’nın Görev Alanının Yeniden Tanımlanması-29
 • 4. -Licklider’ın ARPA’da Görev Alması ve Ağ Çalışmalarının Başlaması-30
 • 5. -Diğer Ağ Çalışmaları-32
 • 6. -ARPANET Ağının Ortaya Çıkışı-34
 • 7. -TCP/IP Protokolü ve Diğer Ağlarla Birleşme-36
 • 8. -Ağın Büyümesinde Dönüm Noktaları-37
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • İNTERNET İŞLEVİNİ YERİNE GETİREN AKTÖRLER
 • I. -TELEFON VE TELEKOMÜNİKASYON İDARELERİ-41
 • A. -Türk Telekom ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)-41
 • B. -Dijital Uçurum Kavramı ve Evrensel Hizmet-43
 • 1. -Dijital Uçurum Kavramı-43
 • 2. -Evrensel Hizmet-45
 • C. -TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI (TİB)-50
 • 1. -TİB ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM)-50
 • 2. -TİB’in Görev ve Yetkileri-51
 • 3. -İnternet Daire Başkanlığı-55
 • II. -İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARI (Internet Service Providers-ISPs)-56
 • III. -İNTERNET ERİŞİM SAĞLAYICILARI-58
 • A. -İNTERNET ERİŞİM SAĞLAYICILARI (Internet Access Providers)-58
 • B. -İNTERNET ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ (ESB)-60
 • IV. -İNTERNET İÇERİK SAĞLAYICILARI (Internet Content Providers)-61
 • V. -İNTERNET YER SAĞLAYICILARI (Hosting)-63
 • VI. -İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI (İnternet Kafeler)-65
 • A. -TANIM-65
 • B. -FAALİYET İZNİ-66
 • C. -SORUMLULUK-66
 • D. -İNTERNET KAFELER VE İNTERNETE BAĞLANMA ŞEKİLLERİNİN DEĞİŞİMİ-67
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • İNTERNETE ÖZGÜ DİĞER KAVRAMLAR
 • I. -World Wide Web (WWW)-71
 • A. -Ortaya Çıkışı ve İlk Web Sayfası-71
 • B. -World Wide Web’in Bileşenleri ve Derin Web-74
 • C. -Web’de Dolaşmak (Surfing)-75
 • D. -World Wide Web Önemini Yitirdi mi?-76
 • II. -ELEKTRONİK POSTA-78
 • A. -Genel Olarak-78
 • B. -Spamming, Spoofing ve Phishing-81
 • 1. -Spamming-81
 • a. -Kavram ve İlk Spam E-Posta-81
 • b. -Hukuki Açıdan Spamming-83
 • ba. -Avrupa’da-83
 • bb. -Türkiye’de-86
 • bba. -6 Şubat 2004 Tarihli Telekomünikasyon Kurumu Yönetmeliği-86
 • bbb. -24 Temmuz 2012 Tarihli BTK Yönetmeliği-87
 • bbc. -6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun-89
 • bbd. -Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı-91
 • bbe. -Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı-96
 • bbf. -Anayasa Mahkemesi’nin 5809 sayılı Kanun’un 51. Madde Düzenlemesini İptal Etmesi-101
 • bc. -Birleşik Devletler’de-102
 • 2. -Spoofing ve Phishing (Yemleme)-105
 • C. -Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemi ve Elektronik Tebligat-107
 • 1. -KEP Sistemi ve BTK Düzenlemeleri-107
 • 2. -Elektronik Tebligat (E-Tebliğ)-110
 • 3. -Diğer Düzenlemeler ve KEP Sisteminin Faydaları-112
 • III. -Arama Motorları (Search Engines) ve Metatags-113
 • IV. -Gopher ve Cookie’ler-116
 • V. -Bulut Bilişim (Cloud Computing)-116
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • İNTERNET VE YENİ EKONOMİ
 • I. -YENİ EKONOMİ VE ELEKTRONİK TİCARETİN ORTAYA ÇIKIŞI-123
 • A. -Elektronik İletişim-123
 • B. -Yeni Ekonomi ve Elektronik Ticaret-124
 • 1. -Genel Olarak-124
 • 2. -Elektronik Ticaret: Tanımı ve Büyümesi-130
 • 3. -E-Ticarete Bağlı Diğer Gelişmeler-132
 • a. -E-Para ve Dijital Ödeme Sistemleri-132
 • b. -İnternet Üzerinden Açık Artırma-135
 • c. -Yeni Meslekler ve Sosyal Ticaret-137
 • II. -ELEKTRONİK DEVLET ve E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE PROJESİ-140
 • A. -Kavram-140
 • B. -e-Avrupa Girişimi-141
 • C. -Ülkemizde e-Devlet Çalışmaları ve e-Dönüşüm Türkiye Projesi-144
 • 1. -Genel Olarak-144
 • 2. -e-Devlet Kapısı-147
 • 3. -Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı ve Siber Güvenlik-149
 • D. -Ülkemizde Uygulanan e-Devlet Proje ve Modelleri-153
 • 1. -Merkezi Nüfus İdaresi Projesi (MERNİS)-153
 • 2. -Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi (SAY2000i)-153
 • 3. -Dış İşleri Bakanlığı Otomasyon Projesi, e-Konsolosluk ve e-Vize-153
 • 4. -Gümrük Sistemleri Otomasyon Projesi (GİMOP)-155
 • 5. -Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) ve e-Teftiş-155
 • 6. -Trafik Bilgi Sistemi (TBS) Projesi-156
 • 7. -Polis Bilgisayar Çalışma Ağı (POLNET)-156
 • 8. -Sağlık Harcamaları Tasarruf Projesi-156
 • 9. -Tapu ve Kadastro Bilgi İşlem Sistemi (TAKBİS)-157
 • 10. -Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)-157
 • 11. -E-İhale-159
 • 12. -E-Belediye-161
 • 13. -E-Kütüphane Uygulamaları ve Dijital Bilgi-163
 • a. -E-Kütüphane Uygulamaları-163
 • b. -Dijital Bilgi-165
 • 14. -Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)-167
 • III. -ELEKTRONİK SÖZLEŞME -173
 • IV. -ELEKTRONİK İMZA -176
 • A. -Genel Olarak-176
 • B. -5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu-179
 • C. -Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu’nda Elektronik İmza-181
 • D. -Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Elektronik İmza-182
 • V. -TELE ÇALIŞMA -185
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • İNTERNET ALAN ADLARI SİSTEMİ(DOMAİN NAME SYSTEM-DNS)
 • I. -İNTERNET PROTOKOL NUMARASI ve ALAN ADLARI-189
 • A. -ALAN ADLARININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ-189
 • B. -IPv4 ve IPv6 PROTOKOLLERİ-193
 • C. -JENERİK BİRİNCİ DERECE ALAN İSİMLERİ (gTLDs)-197
 • II. -ALAN ADLARI SİSTEMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ-202
 • A. -ORTAYA ÇIKIŞI VE TEKNİK YAPISI-202
 • B. -JENERİK BİRİNCİ DERECE ALAN İSİMLERİ MUTABAKAT METNİ (gTLD-MoU)-206
 • C. -YEŞİL KİTAP (Green Paper)-209
 • D. -BEYAZ KİTAP (White Paper)-211
 • III. -ICANN ve IANA-215
 • A. -İNTERNET TAHSİSLİ SAYILAR VE İSİMLER KURUMU-ICANN-215
 • 1. -Genel Olarak-215
 • 2. -ICANN Organizasyon Yapısı-217
 • 3. -ICANN Yönetim Kurulu Kararlarının Denetimi-222
 • 4. -ICANN Yönetimini Düzenleme Çabaları ve Eleştiriler-224
 • 5. -PRISM ve İnternet’in Yönetişimine İlişkin Yeni Anlayış-227
 • 6. -ICANN Kayıt Kurumu Akreditasyon Politikası-229
 • B. -İNTERNET TAHSİSLİ SAYILAR OTORİTESİ-IANA-232
 • 1. -ARIN (American Registry for İnternet)-232
 • 2. -RIPE NCC(Reseaux IP Europeens)-233
 • 3. -APNIC (Asia Pacific Network Information Centre)-233
 • 4. -LACNIC (Regional Latin-American and Caribbean IP Adress Registry)-233
 • 5. -AFRINIC (African Network Information Center)-234
 • D. -ICANN’ın YENİ JENERİK ADLARI UYGULAMASI (new gTLD System)-236
 • 1. -Hazırlık Süreci, Sistemin Başlaması ve Başvuru İstatistikleri-236
 • 2. -Genel İlkeler ve Başvuru Şekli-238
 • 3. -Değerlendirme Süreci-241
 • a. -İsim Benzerlik Paneli (String Similarity Panel)-241
 • b. -Alan Adları Sistemi, İstikrar Paneli (DNS Stability Panel)-241
 • c. -Coğrafi İsimler Paneli (Geographic Names Panel)-241
 • d. -Teknik ve Operasyonel Değerlendirme Paneli (Technical and Operational Panel)-241
 • e. -Finansal Değerlendirme Paneli (Financial Panel)-242
 • f. -Tescil Hizmetleri Teknik Değerlendirme Paneli (Registry Services Technical Evaluation Panel-RSTEP)-242
 • 4. -Ad Çakışması (Name Collision)-243
 • 5. -İtirazlar ve İhtilaf Çözümü-245
 • 6. -Yeni Sistemin Değerlendirilmesi-245
 • IV. -İNTERNET ALAN ADLARI YÖNETİMİNDE ÜLKE ÖRNEKLERİ VE TÜRKİYE-247
 • A. -ccTLD İDARELERİ VE ÜLKE ÖRNEKLERİ-247
 • B. -TÜRKİYE’DE ALAN ADLARI YÖNETİMİ-252
 • 1. -Türkiye’de İnternetin ve Alan Adları Sisteminin Gelişimi-252
 • 2. --Nic. TR- Alan Adları Yönetimi-255
 • a. -Tarihçe ve İdari Yapı-255
 • b. --tr- Alan Adı Yönetimi Tarafından Tahsisi Yapılan İkinci Düzey Alan Adları-257
 • c. -ODTÜ Alan Adları Politikası, İşleyiş ve Kurallar-260
 • 3. -İnternet Geliştirme Kurulu ve DNS Çalışma Grubu-268
 • 4. -TRABİS (. tr Ağ Bilgi Sistemi) ve Alan Adları Yönetmeliği-273
 • a. -5809 sayılı Kanun ve TRABİS’in Kurulması-273
 • b. -Yeni Alan Adları Kayıt Otoritesi olarak ULAKBİM-277
 • ba. -ULAKBİM: Teşkilat, Organizasyon Yapısı ve Görevleri-277
 • bb. -TRABİS’in Faaliyete Geçirilmesi için ULAKBİM ile Sözleşme Yapılması ve IANA Tarafından Yetkilendirme (re-delegation) Sorunu-280
 • c. -TRABİS Yönetimi ve Alan Adı Tahsis İlkeleri-283
 • ca. -Tanım ve İlkeler-283
 • cb. -Kayıt Esasları-284
 • cc. -Rehberlik Hizmeti-285
 • cd. -Alan Adı Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri-286
 • ce. -Kayıt Kuruluşları (KK) Sistemi-287
 • cea. -Tanım, Yeterlilik ve Başvuru-287
 • ceb. -Kayıt Kuruluşlarının Yükümlülükleri-288
 • cec. -Verilerin Saklanması-289
 • ced. -Kayıt Kuruluşunun Faaliyetlerinin Sona Ermesi ve KK değişikliği-290
 • cf. -Yenilikler-291
 • cfa. -Serbest ve etkin rekabet ortamı-291
 • cfb. --a. tr- şeklinde alan adı tahsisi ve yeni ikinci seviye alan adlarının açılması-291
 • cfc. -Alan adlarının satışı ve devrine izin verilmesi-292
 • cfd. -Tahsise Kapalı Adlar ve Tahsisi Kısıtlı Adlar Listeleri-293
 • cfe. -Kayıt Kuruluşları (KK) ve Bayilik Sistemi-294
 • V. -ALAN ADI KAYIT İSTATİSTİKLERİ VE DEĞERLENDİRMELER-295
 • A. -ALAN ADI KAYIT İSTATİSTİKLERİ-295
 • B. -DEĞERLENDİRME-299
 • VI. -ÇOK DİLLİ ALAN ADLARI SORUNU VE ÇÖZÜM ÇALIŞMALARI (Internationalized Domain Names-IDNs-Uluslararasılaştırılmış Alan Adları)-302
 • A. -VERİ İLETİMİ VE KATMANLARI-302
 • B. -KODLAMA SİSTEMLERİ VE STANDART KAYNAK KONUMLANDIRICILARI (URLs)-303
 • C. -SORUNUN TANIMLANMASI VE ÇÖZÜM ÇABALARI-305
 • D. -ÜLKEMİZDE DURUM-309
 •  
 • ALTINCI BÖLÜM
 • İNTERNET ALAN ADLARI HUKUKUNA GİRİŞ
 • I. -ALAN ADLARININ ÖNEMİ VE TAHSİS YÖNTEMİ-311
 • A. -İnternet Alan Adlarının Önemi-311
 • B. -First Come-First Served (İlk Gelen-İlk Alır) Kuralı ve Alan Adı Tahsis Modelleri-313
 • 1. -First Come-First Served (İlk Gelen-İlk Alır) Kuralı-313
 • 2. -Alan Adı Tahsis Modelleri-315
 • a. -Serbest Tahsis Modeli-315
 • b. -Kısıtlı Tahsis Modeli-315
 • II. -SİBER KORSANLIĞIN BAŞLAMASI VE İLK ÖNEMLİ UYUŞMAZLIK-315
 • A. -Genel Olarak-315
 • B. -İlk Önemli Uyuşmazlık (McDonalds. Com)-317
 • III. -İNTERNET ALAN ADLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ-317
 • A. -Alan Adlarının Fikri Mülkiyet Hukuku Anlamında Hak Niteliğinde Olmadığı Görüşü-317
 • B. -Alan Adlarının Ayırt Edici Ad ve İşaretlerden Olduğu Görüşü ve Alan Adlarının -Mal (Property)- Niteliği-322
 • C. -Alan Adlarının Medeni Hukuk Anlamında -İsim- Olduğu Görüşü-329
 • 1. -İsim Kavramı ve Düzenlemeler-329
 • 2. -Alan Adlarının İsim Niteliği-332
 • D. -AİHM’in 18 Eylül 2007 Tarihli Paeffgen v. Almanya Kararı-334
 • 1. -Karara Konu Olaylar-334
 • 2. -AİHS’e Ek 1 No’lu Protokol’ün Birinci Maddesinde Düzenlenen Mülkiyet Hakkı-336
 • 3. -AİHM’in Kararı ve Değerlendirilmesi-337
 • IV. -YENİ TİCARET KANUNU’NDA ALAN ADLARI-340
 • A. -Giriş-340
 • B. -İnternet Sitesi Bulundurma Zorunluluğu (6102 sayılı Kanun, madde 1524)-340
 • C. -İnternet Sitesi Bulundurmakla Yükümlü Şirketler-344
 • 1. -Genel Olarak-344
 • 2. -Denetime Tabi Olacak Şirketler (İnternet Sitesi Bulundurmakla Yükümlü Şirketler)-344
 • 3. -Konuya İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın Değerlendirilmesi-348
 • D. -Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik-349
 • 1. -Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı (MTHS)-350
 • a. -Tanım ve Yükümlülükler-350
 • b. -Teknik Rapor ve Faaliyete Başlama-351
 • c. -MTHS’lerin Faaliyetlerinin Sona Ermesi-352
 • E. -İnternet Sitesi Bulundurmakla Yükümlü Şirketlerin Yapmaları Gerekenler-353
 • F. -İnternet Sitesinde Bulundurulması Gereken Bilgiler-354
 • 1. -6102 sayılı Kanun Uyarınca-354
 • 2. -Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Uyarınca-355
 • a. -Sürekli Olarak İnternet Sitesinde Yayınlanması Gereken Hususlar-356
 • b. -En az -6 ay Süre- ile İnternet Sitesinde Yayınlanması Gereken Hususlar-356
 • G. -Yükümlülüğe Uymama Halinde Müeyyide-360
 • H. -Alan Adlarının Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Konulması-361
 • I. -Değerlendirme-362
 • V. -ALAN ADLARI İLE DİĞER AYIRT EDİCİ AD VE İŞARETLER İLİŞKİSİ-362
 • A. -Alan Adlarının Marka Olarak Tescil Edilmesi-362
 • B. -Alan Adlarının Ticaret Unvanı ve İşletme Adı Olarak Tescil Edilmesi-370
 • VI. -TİCARİ İŞLETME İLE İLGİLİ HUKUKİ İŞLEMLERDE ALAN ADLARININ DURUMU-373
 • A. -Ticari İşletmenin Unsuru olarak Alan Adları-373
 • B. -Ticari İşletmenin Devri Halinde Alan Adlarının Durumu-374
 • C. -Ticari İşletmenin İflası ve Alan Adlarının Haczedilebilirliği-379
 • D. -Ticari İşletmenin Rehni Halinde Alan Adlarının Durumu-382
 • VII. -ALAN ADI SAHİBİNİN ÖLÜMÜ VEYA TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ DURUMUNDA ALAN ADLARININ DURUMU-385
 • YEDİNCİ BÖLÜM
 • ALAN ADLARI UYUŞMAZLIKLARINIÇÖZÜM ÇALIŞMALARI VE ICANN ÇÖZÜM USULLERİ
 • I. -NETWORK SOLUTİONS INC. (NSI) ÇÖZÜM KURALLARI-387
 • A. -GENEL OLARAK-387
 • B. -NSI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM POLİTİKASI-388
 • 1. -Giriş-388
 • 2. -Kurallar ve Örnek Uyuşmazlıklar-389
 • II. -WIPO ÇALIŞMALARI-392
 • A. -ÖN ÇALIŞMALAR-392
 • 1. -Marka Veri Tabanları-392
 • 2. -Marka katalogları (trademark directories)-393
 • 3. -Alan İsmi Başvurularında Ön İnceleme-393
 • 4. -Marka Özel Alanı İhdası-394
 • B. -WIPO ÇALIŞMA SÜREÇLERİ-394
 • 1. -WIPO Birinci Çalışma Süreci-394
 • a. -Kayıt İşlemlerinin İyileştirilmesi-396
 • b. -Jenerik birinci derece alanında anlaşmazlıkların çözümü için basit, hızlı ve tek bir idari süreç-396
 • c. -Tanınmış markaların kötüye kullanımlara karşı korunması-397
 • d. -Yeni oluşturulacak jenerik birinci derece alanlarının etkileri-397
 • 2. -WIPO İkinci Çalışma Süreci-397
 • III. -UDRP UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM PROSEDÜRÜ VE USUL KURALLARI (RUDRP)-399
 • A. -KISA TARİHÇE VE YETKİLİ SERVİS SAĞLAYICILARI-399
 • B. -ICANN ALAN ADLARI ÇÖZÜM PROSEDÜRÜNÜN NİTELİĞİ VE KAPSAMI-402
 • 1. -Niteliği-402
 • 2. -Kapsamı-407
 • C. -UDRP KURALLARINA GÖRE ALAN ADLARININ KORUNMASI ESASLARI VE ÇEŞİTLİ DURUMLARA GÖRE KARAR ÖRNEKLERİ-408
 • 1. -Alan Adlarının Korunması Esasları-408
 • a. -Aynı veya Benzer Olma Kriteri-409
 • aa. -Açıklama-409
 • ab. -Geçerli bir Markanın Bulunması Gerekliliği-411
 • ac. -Diğer Örnek Kararlar-414
 • b. -Davalının Haklı Menfaatinin Bulunmaması Kriteri-417
 • ba. -Açıklama-417
 • bb. -Bayi, Distribütör ve İkinci Satıcının Markadan Oluşan Alan Adını Kullanması-419
 • bc. -Alan Adının Kayıt Edilerek Parking, Tıklama Başına Ücret (PPC) Gibi Amaçlarla Kullanılması-422
 • bd. -Alan Adlarında İlk Satış (First Sale) Doktrini-425
 • be. -Diğer Örnek Kararlar-427
 • c. -Kötüniyetli Kayıt ve Kullanma Kriteri-431
 • ca. -Açıklama-431
 • cb. -Telstra. Org Kararı ve Kötüniyet Ölçütleri-432
 • cc. -Alan Adının, Marka Tescil Tarihinden Önce Kayıt Edilmesinin Kötüniyetin Oluşumuna Etkisi-433
 • cd. -Web Sitesinde Robot Engelleme Programları (robots. txt) veya Benzer Mekanizmaların Kullanılmasının Kötüniyete Etkisi-437
 • ce. -Alan Adı Kayıtlarında Gizlilik veya Proxy Kaydı Hizmetlerinden Yararlanılmasının Kötüniyete Etkisi-438
 • cf. -Diğer Örnek Kararlar-439
 • 2. -Çeşitli Durumlara Göre Karar Örnekleri-446
 • a. -Cyber-squatting (Siber Korsanlık)-446
 • b. -Typo-squatting (Typo-piracy veya Mis-spelling)-454
 • c. -Celebrity-squatting ve Web Sitesini Fan Sitesi Olarak Kullanma-459
 • ca. -Açıklamalar-459
 • cb. -Örnek Kararlar-461
 • --Kevinspacey. Com Kararı-461
 • --Tommylee. Com Kararı-462
 • --Michael-Crichton. Com Kararı-464
 • --Juliaroberts. Com Kararı-465
 • --Jasonbateman. Com Kararı-465
 • --Davidkeirsey. Com Kararı-466
 • --Frankrijkaard. Com Kararı-467
 • --Jeanettewinterson. Com Kararı-468
 • --Madonna. Com Kararı-468
 • --Cemyilmaz. Com ve Yilmazozdil. Com Kararları-469
 • --Sting. Com Kararı-469
 • --Armani. Com Kararı-470
 • d. -Willful Blindness (Gönüllü Körlük)-470
 • e. -Cyber-flying-471
 • f. -Cyber-griping (Sucks Eki ile Kullanım)-475
 • g. -Generic Names (Jenerik İsimler) ve Cyber-Speculating-480
 • ga. -Açıklamalar-480
 • gb. -Örnek Kararlar-482
 • --Crew. Com Kararı-482
 • --Hello. Com Kararı-483
 • --Jewelery. Com Kararı-483
 • --Libro. Com Kararı-483
 • --Shopping. Com Kararı-484
 • --Borsa. Com ve Otomobil. Com Kararı-485
 • --Cilek. Com Kararı-486
 • --E-Radio. Com Kararı-487
 • --Alternative. Com Kararı-488
 • --Tekirdagrakisi. Com ve Tekirdagrakisi. Net Kararı-488
 • --Ciceksepetiniz. Com ve Ciceksepetiniz. Net Kararı-489
 • --Orkide. Com Kararı-490
 • --Genelkurmay. Net Kararı-492
 • --Tiger. Com Kararı-492
 • h. -Reverse Domain Name Hijacking (Karşıt Alan Adı Korsanlığı)-493
 • ha. -Şikayetçinin İdari Prosedüre başvurmadan önce şikayet konusu hakkında bilgisinin olması durumu-494
 • hb. -Şikayetçinin yaptığı başvurunun başarılı olması olasılığının hayli düşük olması durumu-496
 • hc. -Şikayetçinin yaptığı başvurunun kötüniyetli ve sorumsuz olması (dürüst olmaması) durumu-497
 • D. -UDRP USUL KURALLARI (R-UDRP)-498
 • 1. -Başvuru ve Dava Dilekçesi Verilmesi-499
 • 2. -İdari Prosedür-500
 • 3. -Karar Aşaması-502
 • a. -Kararın Verilmesi-502
 • b. -Mahkemeye Başvuru Yapılması-503
 • c. -Karar ve Karar Sonrası Yeniden Talepte Bulunulması-506
 • E. -e-UDRP Girişimi (e-UDRP Initiative)-506
 • 1. -Yeşil UDRP (Green UDRP)-507
 • 2. -Verimli UDRP (Efficient UDRP)-507
 • 3. -Yenilikçi UDRP (Forward-looking UDRP)-507
 • 4. -Etkin UDRP (Effective UDRP)-507
 • 5. -Modern UDRP-507
 • 6. -Hızlandırılmış UDRP (Expedited UDRP)-508
 • IV. -UDRP BENZERİ EK ALAN ADI ÇÖZÜM PROSEDÜRLERİ-509
 • A. -. biz gTLD-510
 • B. -. info gTLD-513
 • C. -. name gTLD-514
 • D. -. pro gTLD-516
 • E. -Üçüncü Seviye Alan Adları için Çözüm Kuralları (CentralNic Politikaları)-517
 • F. -Diğer Uyuşmazlık Çözüm Prosedürleri-518
 • V. -ICANN YENİ JENERİK BİRİNCİ DERECE ALAN ADLARINA İLİŞKİN ÇÖZÜM KURALLARI VE ÖRNEK UYUŞMAZLIKLAR-520
 • A. -GENEL OLARAK-520
 • B. -İTİRAZ ÇEŞİTLERİ-521
 • 1. -İsim Karıştırma İhtimali İtirazı (String Confusion Objection)-521
 • 2. -Yasal Haklar İtirazı (Legal Rights Objection)-521
 • 3. -Sınırlı Kamu Yararı İtirazı (Limited Public Interest Objection) ve -Hızlı İnceleme (Quick Look)- Usulü-522
 • a. -Hangi Standart Uygulanmalıdır?-522
 • b. -Belirlemenin nasıl bir bağlayıcı etkisi olacaktır?-522
 • c. -İtirazı kim inceleyecektir ve kim karar verecektir?-523
 • d. -Bu inceleme ne zaman yapılacaktır?-523
 • 4. -Topluluk İtirazı (Community Objection)-523
 • C. -GAC UYARISI (GAC Advise)-523
 • D. -BAĞIMSIZ İTİRAZCI (Independent Objector-IO)-524
 • E. -İTİRAZLARI İNCELEME ESASLARI VE İTİRAZ SÜRECİ SONRASI KORUMA MEKANİZMALARI-525
 • 1. -Marka Veri Tabanı (Trademark Clearing House)-527
 • 2. -Yeknesak Hızlı Askıya Alma Sistemi (Uniform Rapid Suspension System-URS)-527
 • 3. -Yetkilendirme Sonrası Uyuşmazlık Çözüm Prosedürü (Post-Delegation Dispute Resolution Procedure-PDDRP)-527
 • F. -YENİ gTLD İTİRAZLARI VE ÖRNEK UYUŞMAZLIKLAR-528
 • 1. -Yasal Haklar İtirazı (Legal Rights Objection-LRO)-528
 • a. -Açıklama ve İstatistikler-528
 • b. -Örnek Uyuşmazlıklar-529
 • 2. -Topluluk İtirazı ve Sınırlı Kamu Yararı İtirazları-532
 • a. -Genel Olarak-532
 • b. -Topluluk İtirazına ilişkin Örnek Uyuşmazlıklar-533
 • ba. -. Amazon Uzantısı (string) Uyuşmazlığı-533
 • baa. -Bağımsız İtirazcının -Tarafsızlığı- Sorunu-533
 • bab. -Topluluk İtirazı Şartlarının Değerlendirilmesi-534
 • i. -Güçlü bağlantı şartı (Strong association)-535
 • ii. -Topluluğun Açık Şekilde Tanımlanması (clear delineation)-536
 • iii. -Topluluk ile başvuru arasında esaslı karşıtlık hali (substantial opposition)-537
 • iv. -Topluluğun Önemli Bir Kısmına Maddi Zarar Verme İhtimali (Likelihood of material detriment)-538
 • bb. -Diğer Örnek Uyuşmazlıklar-539
 • c. -Sınırlı Kamu Yararı İtirazına ilişkin Örnek Uyuşmazlıklar-540
 • 3. -İsim Karıştırma İhtimali İtirazı (String Confusion Objection) ve Örnek Uyuşmazlıklar-543
 • a. -. tv /. tvs-544
 • b. -. web/. webs-545
 • c. -. sex/. sx, . shopping/. shop-546
 • d. -. car/. cars (1)-547
 • e. -. car/. cars (2)-547
 • f. -. car/. cars (3)-548
 • G. -YENİ gTLD’lere UDRP Kurallarının Uygulanması-550
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM
 • BİRLEŞİK DEVLETLER’DE ALAN ADLARI UYUŞMAZLIKLARINIÇÖZÜM MEKANİZMALARI
 • I. -BİRLEŞİK DEVLETLER (. US) ÇÖZÜM MEKANİZMASI-553
 • A. -Kurallar-553
 • B. -Örnek Kararlar-555
 • II. -LANHAM KANUNU ve FEDERAL MARKANIN SULANDIRILMASI KANUNU (Lanham Act ve Federal Trademark Dilution Act-FTDA)-563
 • A. -Lanham Kanunu-563
 • 1. -Lanham Kanunu ve İlk İlgi Karıştırması (Initial Interest Confusion)-563
 • 2. -İlk İlgi Karıştırmasının İnternete İlişkin İhtilaflara Uygulanması-567
 • B. -Federal Markanın Sulandırılması Kanunu (Trademark Dilution Act)-571
 • 1. -Genel Olarak-571
 • 2. -Çeşitleri-572
 • a. -Bulandırarak Sulandırma (Dilution by Blurring)-572
 • b. -Matlaştırarak Sulandırma (Dilution by Tarnishment)-573
 • 3. -Tanınmış Olma Şartı ve Örnek Kararlar-574
 • 4. -Nissan Motors v. Nissan Computer Uyuşmazlığı ve Karara Bağlanması-580
 • III. -UZAY KORSANLIĞINA KARŞI TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNU (Anticybersquatting Consumer Protection Act-ACPA)-584
 • A. -ACPA’nın Yürürlüğe Girmesi ve Genel İlkeler-584
 • 1. -Yürürlüğe Girmesi ve Tanımlar-584
 • 2. -Marka Sahibinin İspatlaması Gereken Hususlar-585
 • 3. -Karıştırılabilecek Kadar Benzer Olma Şartı-585
 • 4. -Kötüniyet Halleri-587
 • 5. -Kişi İsminin Korunması-588
 • B. -ACPA’ya göre Karara Bağlanan İlk Uyuşmazlık ve Karar Örnekleri-589
 • C. -Sorumluluktan Bağışık Tutulma (safe harbor)-593
 • 1. -Markanın Dürüst Kullanımı Doktrini-594
 • 2. -Siber Yakınma (cyber-griping)-596
 • D. -DİĞER HALLER-603
 • 1. -İhtiyati Tedbir Kararı (preliminary injunction) Verilmesi-603
 • 2. -Kayıt Kurumlarına ilişkin Bağışıklık Kuralı (Safe Harbor) ve İkincil Sorumluluk (Secondary Liability) Hali-606
 • 3. -Zarar ve Tazminat İstemleri-609
 • 4. -Ayni Hak İstemleri ve Yargılama Yeri-611
 • E. -ACPA’nın Değerlendirilmesi-612
 • 1. -ACPA ve UDRP Karşılaştırması-612
 • 2. -ACPA’nın Değerlendirilmesi-615
 • IV. -ALAN ADLARINDA DÜRÜSTLÜK KANUNU (Truth in Domain Names Act of 2003-TDNA)-620
 • V. -PIPA (Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act) ve SOPA (Stop Online Piracy Act)-622
 • DOKUZUNCU BÖLÜM
 • ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE, AVRUPA BİRLİĞİ’NDE VE TÜRKİYE’DEALAN ADLARI UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZÜM POLİTİKALARINA BAKIŞ
 • I. -İNGİLTERE (. UK)-625
 • A. -Genel Olarak-625
 • B. -Uyuşmazlık Çözüm Kuralları-626
 • C. -Nominet Nezdinde İlk Uyuşmazlık ve İlk Mahkeme Kararlarından Örnekler-629
 • --Xigris. co. uk Kararı-629
 • --One in a Million Kararı-630
 • --Avnet. co. uk Kararı-631
 • --Prince. com Kararı-632
 • --Pitman. co. uk Kararı-632
 • D. -Nominet nezdinde Çözülen Örnek Uyuşmazlıklar-633
 • --Nokiagsm. co. uk Kararı-633
 • --Telstra. org. uk Kararı-634
 • --Turkcell. co. uk Kararı-634
 • --Lists. co. uk Kararı-635
 • --Game. co. uk Kararı-636
 • --Babypages. co. uk Kararı-639
 • --Waynerooney. co. uk Kararı-640
 • --Tolkien. co. uk Kararı-642
 • --Clickz. co. uk Kararı-643
 • --Nutella. co. uk Kararı-644
 • --Vuarnet. co. uk Kararı-645
 • II. -AVUSTRALYA (. AU)-646
 • A. -Genel Olarak-646
 • B. -Uyuşmazlık Çözüm Kuralları-648
 • C. -Örnek Kararlar-649
 • -- Jacuzzi. com. au Kararı-649
 • --Bt. com. au Kararı-650
 • --İnternet. com. au Kararı-650
 • --Cambridge-diet. com. au Kararı-651
 • --Verizon. net. au Kararı-653
 • III. -BELÇİKA (. BE)-654
 • A. -Genel Olarak-654
 • B. -Uyuşmazlık Çözüm Kuralları-656
 • C. -Örnek Kararlar-657
 • --Fa. be Kararı-657
 • --Mobylines. be Kararı-659
 • --Allianz. be Kararı-660
 • --Napster. be Kararı-660
 • --Gallupeurope. be ve Gallup. be Kararları-661
 • --İkki. be Kararı-662
 • --Sputnik. be Kararı-663
 • --Gvt. be Kararı-664
 • D. -Alan Adlarının Kötüye Kullanımına Karşı 26 Haziran 2003 Tarihli Belçika Prosedür Kanunu (Procedure Act of 26 June 2003)-664
 • IV. -İSVİÇRE (. CH) ve LİHTENŞTAYN (. Lİ)-666
 • A. -Genel Olarak-666
 • B. -Uyuşmazlık Çözümü ve Örnek Kararlar-668
 • --Ariel. ch Kararı-668
 • --Smoby. ch Kararı-670
 • --Yotube. Ch Kararı-672
 • --Blogger. ch Kararı-673
 • --Mercure. ch Kararı-673
 • --Academia. ch Kararı-675
 • --Comparis. ch Kararı-675
 • --Turkcelleurope. ch Kararı-676
 • --Techcrun. ch Kararı-676
 • --Remax. li Kararı-677
 • --Cialis. li Kararı-678
 • V. -MALEZYA (. MY)-678
 • A. -Genel Olarak-678
 • B. -Uyuşmazlık Çözüm Kuralları-679
 • 1. -. my Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Kuralları-679
 • 2. -Sensitif İsim Uyuşmazlıkları Çözüm Politikası Kuralları (SNDRP)-682
 • C. -Örnek Kararlar-683
 • --Volkswagen. com. my Kararı-683
 • --Boss. com. my Kararı-684
 • --Budget. com. my Kararı-685
 • --Apple. com. my Kararı-686
 • --Nikon. my Kararı-686
 • VI. -HİNDİSTAN (. IN)-687
 • A. -Giriş-687
 • 1. -. IN Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözüm Kuralları-688
 • C. -Örnek Kararlar-691
 • 1. -Markanın Alan Adı Olarak Kullanılması-691
 • a. -Rediff. IN Kararı-691
 • b. -Mcafee. co. IN Kararı-692
 • c. -Kingston. co. IN Kararı-693
 • d. -Akbank. IN Kararı-694
 • 2. -Cins ve Jenerik İsimden Oluşan Alan Adları-694
 • a. -Genel Olarak-694
 • b. -Internet. IN Kararı-695
 • c. -Business. IN Kararı-696
 • d. -Jobs. IN Kararı-700
 • e. -Web. IN Kararı-702
 • f. -Computer. IN Kararı-702
 • g. -Hotels. IN Kararı-703
 • VII. -AVRUPA BİRLİĞİ (. EU)-704
 • A. -Avrupa’nın Birleşmesi Fikrinin Doğuşu ve Avrupa Birliği’nin Oluşumu-704
 • B. -. EU Alan Adının Oluşumu, Uyuşmazlık Çözümü ve Örnek Kararlar-710
 • 1. -. EU Alan Adlarının Oluşturulması-710
 • 2. -Uyuşmazlık Çözümü-712
 • a. -Genel Olarak-712
 • b. -Uyuşmazlık Çözümü Esasları-715
 • c. -Örnek Uyuşmazlıklar-718
 • VIII. -TÜRKİYE-725
 • A. -ODTÜ ve DNS Çalışma Grubu (İnternet Alan Adları Yönetmeliği Öncesi Dönem)-725
 • 1. -Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması (UÇK) Oluşturma Çalışmaları-725
 • 2. -DNS Çalışma Grubu’nun Çözüme Bağladığı Örnek Uyuşmazlıklar-728
 • B. -Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcıları (İnternet Alan Adları Yönetmeliği Sonrası Dönem)-731
 • 1. -Genel Olarak-731
 • 2. -UÇHS’lerin Belirlenmesi-733
 • 3. -UÇHS’lerin Yükümlülükleri-734
 • 4. -Hakemlerin Nitelikleri ve Belirlenmesi-735
 • 5. -Hakemlerin Uyuşmazlığa Bakamaması veya Reddi-737
 • 6. -Başvuru Şartları-737
 • 7. -Şikayetin Yapılması ve Şikayetin Karşı tarafa Bildirilmesi-739
 • 8. -Karar Verilmesi ve Kararın Yerine Getirilmesi-742
 • 9. -Ücretler-743
 • 10. -UÇHS’lerin Faaliyetlerine Son Vermesi /Verilmesi-743
 • 11. -Yürürlük-745
 • 12. -Değerlendirme-745
 • ONUNCU BÖLÜM
 • MARKANIN ALAN ADI OLARAK KULLANILMASI
 • I. -MARKA VE ONLİNE REKLAMCILIK-749
 • A. -Markanın Ortaya Çıkışı, Fonksiyonları ve Çeşitleri-749
 • 1. -Markanın Ortaya Çıkışı ve İlk Marka Kanunları-749
 • 2. -Markanın Fonksiyonları ve Çeşitleri-750
 • a. -Markanın Fonksiyonları-750
 • b. -Markanın Ayırt Ediciliklerine Göre Çeşitleri-752
 • ba. -Uydurma (Hayal Ürünü) veya Kurgusal Markalar (Fanciful Marks)-752
 • bb. -Gelişigüzel Seçilmiş Markalar (Arbitrary Marks)-753
 • bc. -Telkin Edici Markalar (Suggestive Marks)-753
 • bd. -Tanımlayıcı Markalar (Descriptive Marks)-753
 • be. -Jenerik Markaları (Generic Marks)-754
 • B. -Online Reklamcılık-755
 • 1. -Tanım ve Geleneksel Reklamcılık İçindeki Payı-755
 • 2. -Çeşitleri-756
 • a. -Banner Reklamlar-756
 • b. -Online Sponsorluk ve Affiliate Reklamlar-757
 • c. -Pop Up Reklamları (popups)-757
 • d. -Arama Motoru Reklamcılığı-758
 • e. -Sosyal Medya Reklamcılığı (social media advertising)-758
 • 3. -Değerlendirme-759
 • II. -556 SAYILI KHK’YA GÖRE MARKA-760
 • A. -Tanım-760
 • B. -Marka Olarak Tescile Engel Haller-760
 • 1. -Mutlak Ret Nedenleri-760
 • 2. -Nispi Ret Nedenleri-765
 • C. -Markanın Tescili ve Korumanın Başlaması-766
 • D. -Markanın Hükümsüzlük Halleri-769
 • E. -Markanın Koruma Süresi ve Marka Hakkının Sona Ermesi-772
 • III. -ALAN ADI-MARKA UYUŞMAZLIKLARINA İLİŞKİN FARKLI ÜLKELERDE VERİLEN İLK KARARLARDAN ÖRNEKLER-773
 • IV. -TÜRK HUKUKUNDA MARKANIN ALAN ADI OLARAK KULLANILMASI-779
 • A. -5833 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNCESİNDE -779
 • B. -5833 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA-783
 • 1. -5833 sayılı Kanun Değişikliğinin Yapılması ve Genel Esaslar-783
 • 2. -İhlalin Oluşması Şartları-787
 • a. -Markanın Aynı veya Benzerinin İnternet Ortamında Kullanılması-787
 • aa. -Markanın Aynının Alan Adı Olarak Kullanılması-787
 • ab. -Markanın Benzerinin Alan Adı Olarak Kullanılması-790
 • ac. -İlgili Toplumsal Çevre Kavramı-797
 • b. -Markanın Ticari Etki Oluşturacak Şekilde Kullanılması-801
 • c. -Kullanıma İlişkin Hak veya Meşru Bağlantı Bulunmaması-807
 • ca. -556 sayılı KHK’nın 10 ve 12 nci Maddeleri Çerçevesinde Dürüst Kullanım-808
 • cb. -Dürüst Kullanım Halleri-810
 • cc. -Kötüniyet Halleri-811
 • cd. -Farklı Durumlar-813
 • cda. -Web Sitesinin Fan Sitesi Olarak Kullanılması-813
 • cdb. -İkinci El Satıcısı, Bayi, Acentenin Alan Adını Kullanması-813
 • cdc. -Eleştiri Hakkı Kapsamında Kullanım-817
 • cdd. -Alan Adının Kayıt Tarihinden Sonra Marka Tescili Yapılması-821
 • cde. -Sessiz Kalma Yoluyla Hakkın Kaybedilmesi-821
 • 3. -Tanınmış Markalar Açısından Değerlendirme-826
 • a. -Tanınmış Marka Olma Kriterleri-826
 • b. -Tanınmış Markaya Benzer Kavramlar-828
 • ba. -Dünya Markası (World Mark)-828
 • bb. -Ünlü Marka (Famous Mark)-828
 • bc. -Maruf Marka-828
 • bd. -Uluslararası Marka (International Mark)/Topluluk Markası (Community Marks)-829
 • c. -Tanınmış Markanın Koruma Alanı ve Örnek Kararlar-829
 • ca. -Tanınmış Markanın İtibarından Dolayı Haksız Yarar Elde Etmek-830
 • cb. -Tanınmış Markanın İtibarına Zarar Verilmesi-835
 • --İfade Özgürlüğü Açısından Tanınmış Markanın Alan Adı Olarak Kullanılması-836
 • cc. -Tanınmış Markanın Ayırt Edici Karakterinin Zedelenmesi-839
 • C. -MARKA SAHİBİNİN HAKLARI VE İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ-840
 • 1. -Tecavüzün Durdurulması Davası-841
 • 2. -Tecavüzün Giderilmesi (Ref) Davası-841
 • 3. -Tecavüzün Önlenmesi (Men) Davası-841
 • 4. -Tecavüz Sayılabilecek Olayların Tesbiti Davası ve Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Dava-842
 • 5. -Maddi ve Manevi Tazminat Davası-843
 • 6. -İtibar Tazminatı Davası-847
 • 7. -Elkoyma, Ürünler Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması, Markanın Silinmesi, İmha ve Cezai Müeyyide-849
 • 8. -Hükmün İlgililere Tebliği ve Kamuya Yayın Yoluyla Duyurulması-851
 • 9. -Marka Sahibinin İhtiyati Tedbir Talebi-851
 • a. -Marka Hakkına Tecavüz Teşkil Eden Fiillerin Durdurulması-852
 • b. -El Koyma-852
 • c. -Teminat verilmesi-853
 • d. -İnternet Alan Adı Davalarında Uygulanabilen Özel Tedbirler-853
 • e. -5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Bakımından İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi ve Erişimin Engellenmesi-856
 • V. -ALAN ADLARI-MARKA UYUŞMAZLIKLARINA İLİŞKİN TÜRKİYE’DE VERİLMİŞ YARGI KARARLARINDAN ÖRNEKLER VE DEĞERLENDİRİLMELERİ -859
 • 1. -LEADTEK. COM. TR Kararı-859
 • 2. -AKBANK. NET Kararı-864
 • 3. -BOSCHMARKET. COM Kararı-866
 • 4. -ERKOCMUHENDİSLİK. COM, ERKOCMUH. İNFO Kararı-868
 • 5. -TROSER. COM Kararı-871
 • 6. -KALİTESİSTEM. COM Kararı-872
 • 7. -E-SAXSHOES. COM Kararı-874
 • 8. -ALKANOTOMOTİV. COM. TR Kararı-876
 • 9. -COSMOPLUS. COM. TR Kararı-879
 • 10. -PARKTASARIM. COM Kararı-883
 • 11. -LİBASBEBE. COM. TR, LİBASBEBE. COM Kararı-886
 • VI. -LİNKİNG, FRAMİNG, METATAGS, ADWORD REKLAMCILIK UYGULAMALARI-890
 • A. -Linking ve Framing-890
 • 1. -Kavram-890
 • 2. -Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Bakımından Linking ve Çeşitleri-891
 • 3. -Framing-893
 • B. -Hukuki Açıdan Linking-Framing ve Örnek Kararlar-894
 • 1. -Linking ve Örnek Kararlar-894
 • 2. -Framing ve Örnek Kararlar-899
 • C. -Metatagging, Görsel Arama Dizinleri ve Adword Reklamcılık-901
 • 1. -Metatagging ve Anahtar Kelimeler-901
 • 2. -Görsel Arama Dizinleri-905
 • 3. -Adword Reklamcılık-909
 • a. -Tanım ve Çeşitleri-909
 • b. -Karşılaştırmalı Hukukta Adword Reklamcılık-910
 • ba. -Birleşik Devletler-910
 • bb. -İngiltere-914
 • bc. -Kara Avrupası-916
 • bca. -Avrupa Adalet Mahkemesi (ECJ) Kararları-916
 • bcb. -Almanya’da-919
 • bcc. -Türk Hukuku’nda-921
 • c. -Değerlendirme-923
 • VII. -KULLANICI ADI KORSANLIĞI (USERNAME SQUATTİNG/PİRACY)-925
 • ON BİRİNCİ BÖLÜM
 • BENZER HAKLARINALAN ADI OLARAK KULLANILMASI
 • I. -TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADININ ALAN ADI OLARAK KULLANILMASI-933
 • A. -KORUNMA ESASLARI-933
 • B. -ÖRNEK KARARLAR-937
 • 1. -Ticaret Unvanının Kısaltmasından Oluşan Alan Adının Kullanılması-937
 • a. -YTEAS. com Kararı-937
 • b. -MHO. de Kararı-937
 • c. -BSA. ch Kararı-938
 • d. -GMAİL. pl Kararı-939
 • 2. -Diğer Örnek Kararlar-939
 • a. -Rytz. Ch Kararı-939
 • b. -Juris. de Kararı-940
 • 3. -Yargıtay Kararları-940
 • a. -Kardeselektrik. com. tr Kararı-940
 • b. -Fazelektrik. com Kararı-941
 • c. -Ekremnarin. com. tr Kararı-941
 • d. -Litera. com. tr Kararı-942
 • e. -Polipa. com. tr Kararı-942
 • f. -Ht. Com. tr Kararı-942
 • II. -KİŞİ ADLARININ ALAN ADI OLARAK KULLANILMASI-943
 • A. -KORUNMA ESASLARI-943
 • B. -ÖRNEK KARARLAR-945
 • C. -Türk Hukuku Bakımından Kişi İsimlerinin Alan Adı Olarak Kullanılması ve ABDULLAHGUL. NET Kararı-951
 • 1. -Giriş-951
 • 2. -ABDULLAHGUL. NET Kararı ve Değerlendirilmesi-952
 • III. -COĞRAFİ İŞARET VE COĞRAFİ YER ADLARININ ALAN ADI OLARAK KULLANILMASI-957
 • A. -COĞRAFİ İŞARETLER VE ALAN ADLARI-957
 • 1. -Coğrafi İşaretlerin Korunması ve Marka ile Karşılaştırılması-957
 • 2. -Coğrafi İşaret Korumasının Tarihi Gelişimi-960
 • 3. -Avrupa Birliği’nde Coğrafi İşaret Koruması-962
 • 4. -Türk Hukukunda Coğrafi İşaret Koruması-965
 • 5. -Coğrafi İşaret Korumasının Önemi-971
 • 6. -Örnek Kararlar-974
 • B. -COĞRAFİ YER ADLARI VE ALAN ADLARI-977
 • IV. -JENERİK İSİMLERİN ALAN ADI OLARAK KULLANILMASI-981
 • A. -JENERİK İSİMLER VE BU İSİMLERİN MARKA OLARAK TESCİL EDİLMELERİ-981
 • B. -JENERİK İSİMLERİN ALAN ADI OLARAK KAYIT EDİLMELERİ-991
 • V. -ESER ADLARININ ALAN ADI OLARAK KULLANILMASI-996
 • A. -ESER VE ESER ADI KORUMASI İLİŞKİSİ-996
 • 1. -Eser Kavramı-996
 • a. -Eser Sayılan Fikir ve Sanat Ürünleri-996
 • b. -Eser Sayılmayan Fikir ve Sanat Ürünleri-996
 • 2. -5846 sayılı Kanun’da Eser Dışı Koruma Halleri ve Eser Adına İlişkin Düzenleme-997
 • B. -ESER ADININ KORUNMASI-1001
 • C. -ESER ADININ ALAN ADI OLARAK KULLANILMASI HALİNDE KORUMA-1003
 • V. -SLOGANLARIN ALAN ADI OLARAK KULLANILMASI-1005
 • A. -SLOGAN KAVRAMI VE FONKSİYONU-1005
 • B. -SLOGAN ÇEŞİTLERİ-1006
 • 1. -Emir (imperative) kipinde-1007
 • 2. -Tanımlayıcı (descriptive)-1007
 • 3. -Üstünlük (superlative)-1007
 • 4. -Kışkırtıcı, İlgi uyandırıcı (provocative)-1007
 • 5. -Spesifik-1007
 • 6. -Tek kelimelik-1007
 • 7. -Ritim ve Yineleme-1007
 • C. -SLOGANLARIN KORUNMASI-1008
 • 1. -Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda-1008
 • 2. -Marka Hukukunda-1009
 • 3. -Haksız Rekabet Hukukunda-1013
 • D. -SLOGANLARDAN OLUŞAN ALAN ADLARI VE KORUNMASI-1015
 • ON İKİNCİ BÖLÜM
 • İNTERNET ALAN ADIKAYIT KURUMLARININ SORUMLULUKLARI
 • I. -GİRİŞ-1017
 • II. -SÖZLEŞME VE SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUK-1018
 • A. -Sorumsuzluk Kayıtlarının Geçerliliği Sorunu-1018
 • B. -Birden Fazla Kişinin Sorumluluğu ve Rücu Hakkı (BK m. 60, 61 ve 62)-1021
 • III. -ABD’DE KAYIT KURUMLARININ SORUMLULUĞU-1024
 • IV. -KAYIT KURUMUNA AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI YERİ-1026
 • V. -KAYIT KURUMU ODTÜ’NÜN SORUMLULUĞUNUN TARTIŞILDIĞI ÖRNEK DAVALAR VE DEĞERLENDİRİLMELERİ-1028
 • A. -ELİT. COM. TR KARARI-1028
 • 1. -Davanın Kapsamı ve Karar Verilmesi-1028
 • 2. -Değerlendirilmesi-1033
 • B. -BİLTEM. COM. TR KARARI-1034
 • C. -TURKHABER. NET KARARI-1035
 • ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • İNTERNET ALAN ADLARININ KORUNMASINDAHAKSIZ REKABET KURALLARININ UYGULANMASI VEALAN ADI DAVALARINDA KANUNLAR İHTİLAFI VE YETKİ SORUNU
 • I. -ALAN ADLARININ KORUNMASINDA HAKSIZ REKABET KURALLARININ UYGULANMASI-1037
 • A. -Genel Olarak-1037
 • B. -6762 sayılı Ticaret Kanunu’na Göre Haksız Rekabet Hükümlerinin Uygulanması-1038
 • 1. -İhlalin Oluşması-1038
 • 2. -Açılabilecek Davalar ve Diğer Sonuçlar-1040
 • C. -6102 sayılı Ticaret Kanunu’na göre Haksız Rekabet Hükümlerinin Uygulanması-1041
 • 1. -İhlalin Oluşması-1041
 • 2. -Açılabilecek Davalar ve Diğer Sonuçlar-1043
 • 3. -İhtiyati Tedbirler-1045
 • 4. -Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşlarının Sorumluluğu (Madde 58)-1046
 • II. -ALAN ADI DAVALARINDA KANUNLAR İHTİLAFI VE YETKİ SORUNU-1050
 • A. -Genel Olarak-1050
 • B. -Kanunlar İhtilafı ve Yetki Sorunu-1054
 • 1. -Birleşik Devletler Hukukunda-1054
 • 2. -Kara Avrupası Hukukunda-1062
 • 3. -Türk Hukukunda-1068
 • a. -Kanunlar İhtilafı Sorunu-1068
 • b. -Yetki Sorunu-1075
 •  
 • EKLER-1079
 • EK 1: -ŞEKİL VE TABLOLAR-1081
 • EK 2: -ALAN ADLARINA İLİŞKİN KARARLAR-1095
 • --Yargıtay Kararları-1095
 • --Türkçe Olarak Verilmiş Örnek WIPO Kararları-1095
 • --Akbankmagdurlari. net-1176
 • --Altınsepeti. com-1182
 • --Vogueturkey. com (Türkçe Karar)-1188
 • --Vogueturkey. com (İngilizce Karar)-1195
 • --Yigitozgur. com-1202
 • EK 3: -ALAN İSMİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN YEKNESAK POLİTİKALAR (UDRP KURALLARI Türkçe Metni) -1207
 • EK 4: -İNTERNET ALAN ADLARINA İLİŞKİN TÜRK MEVZUATI-1211
 • --Elektronik Haberleşme Kanunu’nun İlgili Maddeleri-1211
 • --İnternet Alan Adları Yönetmeliği-1214
 • --İnternet Alan Adları Tebliği-1225
 • --İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği-1241
 • EK 5: -İNTERNET SİTESİ BULUNDURMAKLA YÜKÜMLÜ ŞİRKETLERE İLİŞKİN MEVZUAT-1253
 • --Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik-1253
 • --Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar-1262
 • EK 6: -F Klavye ve Ipv6 Protokolüne İlişkin Başbakanlık Genelgeleri-1267
 •  
 • BİBLİYOGRAFYA -1271