Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (54)      Nisan (89)      Mart (152)      Şubat (207)

İnfaz Hakimliği

İnfaz HakimliğiSayfa Sayısı
:  
1039
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5436-9

198,00 TL

KİTAP HAKKINDA

Eser, tüm infaz hakimliği mevzuatı taranarak, kanun sistematiğine uygun olarak hazırlanmıştır. 1. Kitapta İnfaz Hâkimliği Kanunu, 2. Kitapta 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun ele alınmıştır. Kanun metni altına madde gerekçesi, madde açıklamaları, Yargıtay kararları, AİHM kararları ve Anayasa Mahkemesi iptal ve bireysel başvuru kararları eklenmiştir. Ayrıca makalelere de yer verilmiş olup, kitapta 41 tanesi Yargıtay CGK kararı olmak üzere toplam 989 Yargıtay kararı, 22 Anayasa Mahkemesi kararı, 72 Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararı, 29 AİHM kararı bulunmaktadır. En son Aralık 2018 tarihine ait kararlar eklenmiştir. Kitapta ayrıca "İnfaz Hakimliğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlığı altında 90 civarında konuya yer verilmiştir.

Kitabın daha çok okuyucuya ulaşması için maliyeti düşürmek adına sayfa sayısı minimumda tutulmuştur. Bu amaçla birçok Yargıtay kararının içeriği özetlenip tam metin verilmemiş, aynı konudaki Yargıtay kararlarının sadece tarih ve numarasına yer verilmiştir.

İnfaz hakimliği ile ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, uluslararası infaz mevzuatı, Adalet Bakanlığı ve HSK'nın konularla ilgili görüşleri, HSK müfettişlerinin tavsiyelerini kapsayan eklere word belgesi şeklindeki 3. kitapta yer verilmiş olup, nimetozkavalci@gmail.com mail adresine "3. Kitabı istiyorum" şeklinde mail atan hukukçulara yazar tarafından 3. kitap gönderilecektir. Ayrıca kitabın güncel kalması adına, "Mail grubuna katılmak istiyorum" şeklinde mail atan hukukçulara da yazar tarafından aylık olarak son çıkan kararlar gönderilecektir.

Konu Başlıkları
    İnfaz Hakimliği Kanunu ve Uygulaması
    Disiplin Suç ve Cezaları
    5275 sayılı Kanun ve Uygulaması
    Denetimli Serbestlik Uygulanarak Cezanın İnfazı
    Koşullu Salıverilme
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskı Önsözü  7
1. Kitap
İNFAZ HAKİMLİĞİ KANUNU VE İNFAZ HAKİMLİĞİNİN
GÖREVLERİ, GENEL GEREKÇE
İNFAZ HAKİMLİĞİ KANUNUNUN GENEL GEREKÇESİ  17
İNFAZ HÂKİMLİĞİ KANUNU  18
MADDE 1 : İnfaz Hakimliğinin Kuruluşunun Amaç ve Kapsamı  18
MADDE 2 : İnfaz Hakimliğinin Yargı Alanı ve Yetkisi  19
MADDE 3 : İnfaz Hakimlerinin Nitelikleri, Atanmaları  22
MADDE 4 : İnfaz Hakiminin Görevleri  22
MADDE 5 : İnfaz Hakimliğine İtiraz ve Şikayet Usulü  39
2. Kitap
5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDAKİ KANUNUN AÇIKLAMASI VE UYGULAMASI
Giriş  97
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun  98
MADDE 1 : Amaç  98
MADDE 2 : İnfazda Temel İlke  100
MADDE 3 : İnfazda Temel Amaç  102
MADDE 4 : İnfazın Koşulu  103
MADDE 5 : İnfazın Dayanakları ve Kimin Tarafından İzleneceği  106
MADDE 6 : Hapis Cezalarının İnfazında Gözetilecek İlkeler  107
MADDE 7 : İyileştirmede Başarı Ölçütü  113
MADDE 8 : Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  115
MADDE 9 : Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları  115
MADDE 10 : Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  117
MADDE 11 : Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  118
MADDE 12 : Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  119
MADDE 13 : Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri  119
MADDE 14 : Açık Ceza İnfaz Kurumları  122
MADDE 15 : Çocuk Eğitimevleri  164
MADDE 16 : Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeni ile Ertelenmesi  165
MADDE 17 : Hapis Cezasının İnfazının Hükümlünün İstemiyle Ertelenmesi  175
MADDE 18 : Akıl Hastalığı Dışında Ruhsal Rahatsızlığı Olan Hükümlülerin Cezalarının İnfazı  184
MADDE 19 : Yakalama Emri  185
MADDE 20 : Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılacak İşlem  187
MADDE 21 : Kuruma Alma ve Kayıt İşlemleri  192
MADDE 22 : Hükümlüler ile Yakınları ve İlgililerin Bilgilendirilmesi  193
MADDE 23 : Hükümlülerin Gözlem ve Sınıflandırılması  194
MADDE 24 : Hükümlülerin Gruplandırılması  196
MADDE 25 : Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazı  198
MADDE 26 : Cezayı Çekme, Güvenlik ve İyileştirme Programına Uyma  203
MADDE 27 : Sağlığın Korunması Kurallarına Uyma  204
MADDE 28 : Bina ve Eşyanın Korunması  205
MADDE 29 : Hükümlülerin Çalıştırılması  206
MADDE 30 : Kurum Dışında Çalıştırma  208
MADDE 31 : Kurum Hizmetinde Çalışma  209
MADDE 32 : Ücret ve Sosyal Haklar  209
MADDE 33 : Kurumların İç Güvenliği  210
MADDE 34 : Kapıların Açılmaması ve Temasın Önlenmesi  211
MADDE 35 : Oda ve Eklentilerinde Bulundurulabilecek Kişisel Eşyalar  211
MADDE 36 : Arama  225
MADDE 37 : Disiplin Cezalarının Niteliği ve Uygulama Koşulları  231
MADDE 38 : Disiplin Cezaları ve Tedbirleri  249
MADDE 39 : Kınama  250
MADDE 40 : Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma  251
MADDE 41 : Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakmak  262
MADDE 42 : Haberleşme ve İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya Kısıtlama  264
MADDE 43 : Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma  277
MADDE 44 : Hücreye Koyma  281
MADDE 45 : Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Tedbirleri  325
MADDE 46 : Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları  326
MADDE 47 : Disiplin Soruşturması  329
MADDE 48 : Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemlerin Tekrarı, Disiplin Cezalarının İnfazı ve Kaldırılması  347
MADDE 49 : Yönetim Tarafından Alınabilecek Tedbirler  365
MADDE 50 : Zorlayıcı Araçların Kullanılması  369
MADDE 51 : Ödüllendirme  371
MADDE 52 : Şikayet ve İtiraz  375
MADDE 53 : Nakiller  376
MADDE 54 : Kendi İsteğiyle Nakil  378
MADDE 55 : Disiplin Nedeniyle Nakil  379
MADDE 56 : Zorunlu Nedenlerle Nakil  380
MADDE 57 : Hastalık Nedeniyle Nakil  380
MADDE 58 : Nakillerde Alınacak Tedbirler  381
MADDE 59 : Avukat ve Noterle Görüşme Hakkı  384
MADDE 60 : Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü  388
MADDE 61 : Kütüphaneden Yararlanma  389
MADDE 62 : Süreli ve Süresiz Yayınlardan Yararlanma Hakkı  392
MADDE 63 : Hükümlünün Barındırılması ve Yatırılması  400
MADDE 64 : Hükümlünün Giydirilmesi  407
MADDE 65 : Hükümlünün Muhtaç Çocuklarının Barındırılması  408
MADDE 66 : Hükümlünün Telefon ile Haberleşme Hakkı  409
MADDE 67 : Hükümlünün Radyo, Televizyon Yayınları ile İnternet Olanaklarından Yararlanma Hakkı  418
MADDE 68 : Hükümlünün Mektup, Faks ve Telgrafları Alma ve Gönderme Hakkı  422
MADDE 69 : Hükümlüye Dışarıdan Gönderilen Hediyeyi Kabul Etme Hakkı  441
MADDE 70 : Din ve Vicdan Özgürlüğü  447
MADDE 71 : Hükümlünün Muayene ve Tedavi İstekleri  451
MADDE 72 : Hükümlünün Beslenmesi  455
MADDE 73 : İyileştirme Programlarının Belirlenmesi  457
MADDE 74 : Hükümlülerin Sayısı ve Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri  459
MADDE 75 : Eğitim Programları  462
MADDE 76 : Öğretimden Yararlanma  465
MADDE 77 : Dernekler, Vakıflar, Gönüllü Kuruluşlar ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkiler  470
MADDE 78 : Hükümlünün Muayene ve Tedavisi  471
MADDE 79 : Sağlık Denetimi  474
MADDE 80 : Hastaneye Sevk  475
MADDE 81 : İnfazı Engelleyecek Hastalık Hâli  475
MADDE 82 : Hükümlünün Kendisine Verilen Yiyecek ve İçecekleri Reddetmesi  476
MADDE 83 : Hükümlüyü Ziyaret  478
MADDE 84 : Yabancı Hükümlüleri Ziyaret  501
MADDE 85 : Adalet Bakanlığının Ziyaret İzni Verme Yetkisi  502
MADDE 86 : Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslar  504
MADDE 87 : Beden Eğitimi  507
MADDE 88 : Kütüphane ve Kurslardan Yararlanma  509
MADDE 89 : Koşullu Salıverilmede İyi Hâlin Saptanması  510
MADDE 90 : Salıverilme Öncesi İçin Önlem ve İlişkiler  513
MADDE 91 : Hükümlüye İş Bulmada Yardım  513
MADDE 92 : Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Dışına Çıkma Hâlleri  514
MADDE 93 : Hükümlülere Verilen İzinler  515
MADDE 94 : Mazeret İzni  516
MADDE 95 : Özel İzin  518
MADDE 96 : İş Arama İzni  523
MADDE 97 : İzinden Dönmeme, Geç Dönme  523
MADDE 98 : Mahkûmiyet Hükmünün Yorumunda veya Çektirilecek Cezanın Hesabında Duraksama  531
MADDE 99 : Birden Fazla Hükümdeki Cezaların Toplanması  565
MADDE 100 : Hastanede Geçen Sürenin Cezadan İndirilmesi  587
MADDE 101 : İnfaz Sırasında Verilecek Kararların Mercii ve Usulü  587
MADDE 102 : İnfaz Kurumuna Dış Yardımlar  593
MADDE 103 : Hükümlüler Arası Yardımlaşma  594
MADDE 104 : Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları  594
MADDE 105 : Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma  595
MADDE 105/A : Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı  603
MADDE 106 : Adlî Para Cezasının İnfazı  761
MADDE 107 : Koşullu Salıverilme  795
MADDE 108 : (28.6.2014 tarih ve 6545 sayılı kanunun 82. maddesi ile değişik) Mükerrirlere “ve bazı suç faillerine” özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik tedbiri  898
MADDE 109 : Kısa süreli hapis cezası yerine seçenek yaptırımların uygulanması  938
MADDE 110 : Özel İnfaz Usulleri  948
MADDE 111 : Tutuklama Kararının Yerine Getirildiği Kurumlar  954
MADDE 112 : Tutukevine Kabul  956
MADDE 113 : Tutukluların Barındırılması  956
MADDE 114 : Tutukluların Hakları  957
MADDE 115 : Kısıtlayıcı Önlemler  958
MADDE 116 : Tutukluların Yükümlülükleri  958
MADDE 117 : Hapis Cezalarının ve Tedbirlerin İnfazında Göz Önünde Bulundurulacak ve Uygulanacak Diğer Kanunlardaki Hükümler  961
MADDE 118 : Asker Edilen Kişilerin Cezalarının İnfazı  962
MADDE 119 : Bu Kanunda Geçen Terimlerin Etkisi  962
MADDE 120 : Diğer Kanunlarda Yapılan Yollamalar  963
MADDE 121 : Tüzük ve Yönetmelikler  963
MADDE 122 : Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  963
EK MADDE 1  964
GEÇİCİ MADDE 1  964
GEÇİCİ MADDE 2  965
GEÇİCİ MADDE 3  965
GEÇİCİ MADDE 4  967
GEÇİCİ MADDE 5  967
Yargıtay Kararları Dizini  993
Anayasa Mahkemesi Kararları  1029
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları  1035
Kavram Dizini  1037
Özgeçmiş  1040