Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (37)      Mayıs (171)      Nisan (126)      Mart (207)

İmar Hukuku

İmar HukukuSayfa Sayısı
:  
1330
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-152-194-7

150,00 TL

Birinci Bölüm

İMAR KAVRAMI, DÜZENLENME, DENETİM VE İMAR HUKUKU
I. İMARIN KAVRAMSAL BOYUTU
II. İMARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE UYGULAMANIN DENETLENMESİ
III. İMAR HUKUKU
İkinci Bölüm
İDARENİN PLANLAMA GÖREVİ VE İMAR PLANLARI
I. DEVLETİN GÖREV ALANLARI
II. İDARENİN PLANLAMA GÖREVİ
III. PLANLAMANIN ANAYASAL TEMELİ
Üçüncü Bölüm
PLANLAR VE PLAN HİYERARŞİSİ
I. PLANLAMAYA İLİŞKİN TEMEL İLKELER
II. PLANLAR ARASINDA KADEMELENME GEREKSİNİMİ
III. PLANLAR ARASINDA KADEMELENME
IV. PLAN KADEMELERİNDE YER ALAN PLANLAR
Dördüncü Bölüm
PLANLAMA YETKİSİ, PLANLAMA İLKELERİ VE İMAR PLANLARINDA USUL KURALLARI
I. PLANLAMA FAALİYETLERİNDE YETKİ
II. PLANLAMA SÜRECİNDE İLKELER
III. İMAR PLANLARINDA YÖNTEM KURALLARI
Beşinci Bölüm
ÇEVRE DÜZENİ VE İMAR PLANLARIYLA PLANLAMA ALANLARINDA DEĞİŞİKLİK
I. ÇEVRE DÜZENİ VE İMAR PLANLARININ DEĞİŞİKLİK GEREKÇELERİ
II. ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINDA REVİZYON VE DEĞİŞİKLİKLER
III. İMAR PLANLARINDA VE PLANLAMA ALANLARINDA DEĞİŞİKLİK
IV. İMAR PLANI VE PLANLAMA ALANI DEĞİŞİKLİKLERİNDE YETKİ
V. İMAR PLANI YA DA PLANLAMA ALANI DEĞİŞİKLİKLERİNDE YÖNTEM
Altıncı Bölüm
İMAR PLANLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ, YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE İMAR PROGRAMLARI
I. NAZIM İMAR VE UYGULAMA İMAR PLANLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE İLİŞKİSİ
II. İMAR PLANLARININ ONAYLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
III. İMAR PLANLARININ UYGULANMASI
IV. İMAR PROGRAMLARI
V. İMAR PLAN VE PROGRAMLARINDA MÜLKİYET HAKKI
Yedinci Bölüm
İMAR PLANLARINDA BÖLGELER
I. İMAR PLANLARINDA BÖLGELEME KAVRAMI VE AMACI
II. İMAR PLANLARINDA BÖLGELER
III. BÖLGELERİN AMAÇ DIŞI KULLANIM YASAĞI
Sekizinci Bölüm
PARSELASYON UYGULAMALARI
I. PARSELASYON UYGULAMASINDA AMAÇ VE KAVRAMLAR
II. PARSELASYON UYGULAMA ALANININ TESPİTİ
III. PARSELASYON UYGULAMASINDA İŞLEMLER
IV. PARSELASYON İŞLEMİNDE DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI
V. PARSELASYON PLANI
VI. PARSELASYON İLKELERİ
VII. PARSELASYON TÜRLERİ
VIII. PARSELASYON ALANINDA BULUNAN YAPILARIN VE AĞAÇLARIN DURUMU
IX. PARSELASYON DÜZENLEME İŞLEMLERİ
XI. PARSELASYON UYGULAMASI VE PLAN HÜKÜMLERİNDE MÜLKİYET HAKKINA GETİRİLEN KISITLAMALAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
Dokuzuncu Bölüm
HUKUKİ BOYUTUYLA YAPILAŞMA
I. KAVRAM OLARAK YAPILAŞMA
II. YAPILAŞMANIN TEMEL ESASLARI
III. GENEL OLARAK YAPILAŞMA İZNİ/İNŞAAT RUHSATI
Onuncu Bölüm
İNŞAAT RUHSATI SÜRECİ
I. RUHSAT SÜRECİNDE İDARİ USUL KURALLARI VE BAĞLI YETKİ
II. İNŞAAT RUHSATINA MÜRACAAT KOŞULLARI
III. İNŞAAT RUHSAT TALEBİNİN KARARA BAĞLANMASI VE RUHSAT DÜZENLENMESİ
IV. İNŞAAT RUHSATI VERME YETKİSİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ
V. İNŞAAT RUHSATI DOĞRULTUSUNDA YAPILAŞMA
VI. İNŞAAT RUHSATINA UYGUN YAPILAŞMANIN BİRİNCİL SONUÇLARI
VII. PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ VE İPTAL KARARLARININ RUHSAT VE YAPILAŞMAYA ETKİLERİ
Onbirinci Bölüm
HUKUKA UYGUNLUK BAKIMINDAN YAPILAŞMALAR VE SONUÇLARI
I. HUKUKA UYGUN YAPILAŞMA VE SONUÇLARI
II. HUKUKA AYKIRI YAPILAŞMA
III. HUKUKA AYKIRI YAPILAŞMANIN SONUÇLARI
On İkinci Bölüm
İNŞAİ FAALİYETLERİN DENETİMİ
I. İNŞAİ FAALİYETLER ÜZERİNDE İDARENİN DENETİMİ
II. ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNCE DENETİM
III. RUHSAT GEREKTİRMEYEN VEYA ÖZEL RUHSAT YÖNTEMİNE TABİİ İNŞAİ FAALİYETLERDE DENETİM
On Üçüncü Bölüm
İNŞAAT HAKKINA GETİRİLEN KISITLAMALAR VE YAPILAŞMAYA TEŞVİK
I. İNŞAAT HAKKININ KAMU YARARINA UYGUN KULLANILMASI GEREĞİ YA DA AYKIRI KULLANILMASI YASAĞI
II. MAİL- İ İNHİDAM YAPILAR
III. KAMUNUN SELAMETİ İÇİN GETİRİLEN KISITLAMALAR
IV. YAPILAŞMA HAKKININ KISITLANMASI TEHDİDİYLE YAPILAŞMAYA ZORLAMA/TEŞVİK
V. CEPHE HATTININ GERİSİNDE YAPILAŞMA ZORUNLULUĞU
VI. İMAR PLANLARININ BİREYSELLEŞMESİNİ BEKLEME ZORUNLULUĞU
On Dördüncü Bölüm
KORUMA AMAÇLI PLANLAMA
I. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLAMASINDA TEMEL İLKELER
II. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI AMACIYLA PLANLAMA VE UYGULAMASI
III. DOĞAL ÇEVRENİN VE KAYNAKLARIN KORUNMASINA YÖNELİK PLANLAMA
IV. TOPRAK KORUMA
V. BOĞAZİÇİ'NDE KORUMA AMAÇLI PLANLAMA
VI. GECEKONDULAŞMANIN ÖNLENMESİ VE ISLAH İMAR PLANLAMASI
On Beşinci Bölüm
ÖZEL NİTELİKLİ/SEKTÖREL PLANLAMA
I. SEKTÖREL PLANLAMA GEREKÇELERİ
II. SEKTÖREL PLANLAMALAR
On Altıncı Bölüm
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YENİLEME ALANI UYGULAMALARI
I. KENTSEL DÖNÜŞÜM-GELİŞİM VE YENİLEME ALANI KAVRAMLARI
II. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YENİLEME ALANI UYGULAMALARINDA AMAÇ
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM UYGULAMALARININ KAPSAMI VE YETKİLİ İDARE
IV. YENİLEME ALANI UYGULAMALARI
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI İLANI VE HUKUKİ ALTYAPI
VI. YENİLEME ALANI İLANINDA HUKUKİ ALTYAPI
On Yedinci Bölüm
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN VE YAPILARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ UYGULAMASI
I. İDARENİN AFET RİSKİNİ ÖNLEME GÖREVİ
II. AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN VE YAPILARINN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ UYGULAMALARI
On Sekizinci Bölüm
PLANLAMA VE UYGULAMA SÜRECİNDE İMAR VE ÇEVRE İLİŞKİSİ
I. PLANLAMA ÇALIŞMALARININ ÇEVREYLE İLİŞKİSİ
II. İNŞAİ FAALİYETLERİN ÇEVREYLE İLİŞKİSİ
III. ÇEVRE KORUMADA YAPTIRIMLAR