Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (33)      Mayıs (171)      Nisan (126)      Mart (207)

İdari Yargıya Hakim Olan İlkeler

İdari Yargıya Hakim Olan İlkelerSayfa Sayısı
:  
198
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-152-652-2

32,00 TL


Yargı organınca yürütülen yargılama faaliyeti esnasında kanuni ve içtihadi ilkeler önemli bir yer tutar. Doktrinde medeni yargılama usulünde ve ceza yargılama usulünde yargılamaya ilişkin ilkelere gerekli önem verilmektedir. Nitekim bunun neticesinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda "Yargılamaya Hakim Olan İlkeler" başlığı altında birtakım ilkelere yer verilmiştir. İdari yargılama usulüne ilişkin olarak ise doktrinde birtakım spesifik ilkeler haricinde kapsamlı bir çalışma tespit edilememiştir. Bu sebeple bir katkı olması ümidiyle çalışmada idari yargıya hakim olan ilkeler incelenmiştir. İdari yargıya hakim olan ilkeler incelenirken idari yargı sistemimizde var olan birtakım aksaklıklar ve eksiklikler belirtilmiş ve çözüm önerileri getirilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)


 


İÇİNDEKİLER


 


GİRİŞ


BİRİNCİ BÖLÜM 


1. İdari Yargılama Usulü ve Diğer Yargılama Usulleriyle İlişkisi


1.1. İdari Yargının Doğuşu ve Gelişimi


1.1.1. İdarenin Hukuka Bağlılığı ve Hukuk Devleti


1.1.2. İdari Yargıda Uygulanan Sistemler


1.1.3. Türkiye'de İdari Yargının Gelişimi


1.2. İdari Yargının Gerekliliği İşlevi ve Sınırları


1.2.1. İdari Yargının Gerekliliği


1.2.2. İdari Yargının İşlevi


1.2.3. İdari Yargının Sınırları 


1.3. İdari Yargılama Usulünün Diğer Yargılama Usulleri İle Etkileşimi


1.3.1. Medeni Yargılama Yöntemi


1.3.2. Ceza Yargılama Yöntemi


 


İKİNCİ BÖLÜM 


2. İdari Yargıyı Çerçeveleyen Anayasal Kurallar ve Temelini Anayasada Bulan İlkeler 


2.1. İdari Yargıyı Çerçeveleyen Anayasal Kurallar


2.1.1. İdarenin Yargısal Denetiminin Hukuka Uygunluk Denetimi İle Sınırlı Olması


2.1.2. İdari Yargı Mercilerinin Yerindelik Denetimi Yapamaması


2.1.3. Yürütme Görevini Kanunlarda Gösterilen Şekil ve Esaslara Uygun Olarak Yerine Getirilmesini Kısıtlayacak Nitelikte Yargı Kararı Verilememesi


2.1.4. İdari İşlem Niteliğinde Yargı Kararı Verilememesi


2.1.5. İdarenin Takdir Yetkisini Kaldıracak Nitelikte Yargı Kararı Verilememesi


2.1.6. İdarenin Hiçbir Eylem ve İşleminin Yargı Denetimi Dışında Bırakılamayacağı Kuralı


2.2. İdari Yargının Anayasal İlkeleri


2.2.1. Usul Ekonomisi İlkesi


2.2.2. Aleniyet İlkesi 


2.2.3. Kararların Gerekçeli Olması İlkesi 


2.2.4. Hakimin Tarafsızlığı İlkesi


2.2.5. Davanın Açılmış Olmasının Kural Olarak İdari İşlemin Yürütmesini Durdurmaması İlkesi 


2.2.6. Tabii Hakim İlkesi


2.2.7. Eşitlik ilkesi


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


3. İdari Yargıya Hakim Olan Kanuni ve İçtihadi İlkeler


3.1. İdari Yargı Sistemine Ayırıcı Niteliğini Veren Kanuni İlkeler


3.1.1. Resen Araştırma İlkesi


3.1.2. Yazılılık İlkesi


3.1.3. Karşılıklı Tartışma İlkesi


3.1.4. Tasarruf İlkesi


3.1.5. Delil Serbestisi ilkesi


3.1.6. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi 


3.1.7. Gizlilik İlkesi


3.1.8. Teksif İlkesi


3.2. İdari Yargıya Hakim Olan İçtihadi İlkeler


3.2.1. Usuli Kazanılmış Hak İlkesi


3.2.2. Derdestlik Yasağı İlkesi


3.2.3. Taleple Bağlılık İlkesi 


SONUÇ VE ÖNERİLER


 


 


YARARLANILAN KAYNAKLAR