Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (48)      Temmuz (109)      Haziran (84)      Mayıs (171)

İdari Yargılama Hukuku

İdari Yargılama HukukuSayfa Sayısı
:  
557
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-327-821-4

48,60 TL


Birinci Bölüm


İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN KAYNAKLARI


I- Genel Olarak


II- İdari Yargılama Hukukunun Kaynakları


İkinci Bölüm


İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ


I- Genel Olarak


II- Yazılılık ve Evrak Üzerinde İnceleme İlkesinin Geçerli Olması


III-Kendiliğinden (Re’sen) Araştırma ve İnceleme İlkesinin Geçerli Olması


IV- Basit ve Az Masraflı Olması


V- Savcılık Kurumunun Bulunması


Üçüncü Bölüm


İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN YARGISAL OLMAYAN 


YOLLARDAN ÇÖZÜMLENMESİ


I- Genel Olarak


II- İdarenin Yasama Organı Tarafından Denetlenmesi


III- İdarenin Yürütme Organı Tarafından Denetlenmesi


IV- İdarenin Bağımsız Kuruluşlar Tarafından Denetlenmesi


V- İdarenin Kendisi Tarafından Denetlenmesi


VI- Kimi İdari Uyuşmazlıkların Çözümü İçin Öngörülen Özel Usuller


Dördüncü Bölüm


İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN YARGISAL YOLLARDAN ÇÖZÜMLENMESİ


I- Genel Olarak


II- İdari Uyuşmazlıkların Adli Yargı Yerleri Tarafından Çözümlenmesi


III- İdari Uyuşmazlıkların İdari Yargı Yerleri Tarafından Çözümlenmesi


IV- İdari Uyuşmazlıkların Yargı Yerleri Tarafından Çözümlenmesine Getirilen Kısıtlamalar


V- İdari Uyuşmazlıkları Çözen Yargı Yerleri ve Mensuplarına Sağlanan Güvenceler


Beşinci Bölüm


ÇÖZÜMÜ ADLİ YARGI YERLERİ ve DİĞER MERCİLERE BIRAKILAN


İDARİ UYUŞMAZLIKLAR


I- Genel Olarak Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümü ve Bu Amaçla Kurulmuş Olan Yargı Yerleri (Yargı Düzenleri)


II- Kimi İdari Uyuşmazlıkların Özel Görevli Yargı Yerleri Yahut Benzeri Merciler Tarafından Çözümlenmesi


III- Çözümü Adli Yargı Yerlerinin Görevinde Olduğu Kabul Edilen İdari Uyuşmazlıklar


IV- Adli Yargı Düzeni ile İdari Yargı Düzeni Arasında Ortaya Çıkan Görev ve Hüküm Uyuşmazlıklarının Çözümü


Altıncı Bölm


İDARİ YARGI DÜZENİ


I- İdari Yargı Sisteminin Ortaya Çıkışı


II- İdari Yargı Teşkilâtı (İdari Yargı Yerleri)


II- İdari Yargı Yerleri Arasında Görev Paylaşımı ve Bu Konuda Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların Çözümü


III- İdari Yargı Yerlerinin Yetkisine İlişkin Kurallar ve Bu Konuda Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların Çözümü


Yedinci Bölüm


İDARİ DAVA TÜRLERİ


I- Genel Olarak Dava Türleri


II- Türk Hukukunda İdari Dava Türleri


III- Fransız Hukukunda İdari Dava Türleri


Sekizinci Bölüm


İPTAL DAVALARI


I- İptal Davalarının Nitelikleri


II- İptal Davalarının Tarihsel Gelişimi


III- İptal Davalarının Konusu


IV- İptal Davalarının Önkoşullar ve Esastan Kabul Şartları


VI- İptal Davası Hakkında Verilebiecek Kararlar ve Sonuçları


Dokuzuncu Bölüm


TAM YARGI DAVALARI


I- Tam Yargı Davalarının Nitelikleri


II- Tam Yargı Davaları ile İptal Davalarının Benzer ve Farklı Yönleri


III- Tam Yargı Davalarının Tarihsel Gelişimi


IV- Tam Yargı Davalarının Konusu


V- Tam Yargı Davalarının Türleri


VI- Tam Yargı Davalarının Önkoşullar (Dava Şartları) Yönünden ve Esastan Kabul Şartları


VII- Tam Yargı Davası Hakkında Verilebilecek Kararlar ve Sonuçları


Onuncu Bölüm


DAVA AÇMA SÜRELERİ


I- Dava Açma Süreleri Hakkında Genel Bilgiler


II- Dava Açma Sürelerinin İşlemesi ile İlgili Esaslar


Onbirinci Bölüm


DAVANIN AÇILMASI VE DAVA DİLEKÇELERİ ÜZERİNE İLK İNCELEME


I- Davanın Açılması


Onikinci Bölüm


DAVANIN İNCELENMESİ VE KARARA BAĞLANMASI


I- Davanın İncelenmesi


II- Davanın Karara Bağlanması (Hüküm, Karar Verilmesi)


Onüçüncü Bölüm


KARARLARIN YERİNE GETİRİLMESİ 


I- Genel Olarak


II- İptal Davasının Kabulüne İlişkin Kararların Yerine Getirilmesi


III- Tam Yargı Davasının Kabulüne İlişkin Kararların Yerine Getirilmesi


IV- Açıklama Ve Yanlışlıkların Düzeltilmesi


Ondördüncü Bölüm


KANUN YOLLARI (KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI) 


I- Kanun Yollarına İlişkin Genel İlkeler


II- Olağan Kanun Yolları


III- Olağanüstü Kanun Yolları


Onbeşinci Bölüm


YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM


I- Yargılama Giderleri


II- Adli Yardım