Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (113)      Mart (207)      Şubat (130)      Ocak (115)

İdare Hukuku Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş

İdare Hukuku Güncellenmiş ve Gözden GeçirilmişSayfa Sayısı
:  
1012
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-975-6194-83-6

135,00 TLKitabın Bölüm Başlıkları:


İDARİ ETKİNLİKLERİN HUKUKİ ÇERÇEVESİ


Devlet İdaresi • Devletin Oluşumu ve Özellikleri


 • İdare Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar İdare Hukukunun Özellikleri ve Kaynaklarıİdarenin Hukuka Tabi Kılınması • Kanuni İdarenin Kaynakları


 • İdare Hukukunun Temeli Olarak Hukuk DevletiANAYASADA ÖNGÖRÜLEN İDAREYE İLİŞKİN TEMEL İLKELER VE TÜRK İDARE TEŞKİLATI


Türk İdari Teşkilatının Esasları • İdarenin Kanuniliği ve İdarenin Bütünlüğü İlkeleri


 • Kamu Tüzelkişiliği


 • Türk İdari Teşkilatına Hakim Olan Anayasa İlkeleriTürk İdare Teşkilatı – Merkezi İdare • Genel Olarak


 • Merkezi İdarenin Başkent Teşkilatı


 • Merkezi İdarenin Başkent Teşkilatındaki Yardımcı Kuruluşlar


 • Merkezi İdarenin Taşra TeşkilatıTürk İdare Teşkilatı – Yer Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri (Mahalli İdareler – Yerel Yönetimler) • İl Özel İdaresi


 • Belediye Yönetimi


 • Büyükşehir Belediyesi


 • Köy İdaresiTürk İdare Teşkilatı – Hizmet Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri • Genel Olarak


 • Tanımı


 • Özellikleri


 • Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Çeşitleri


 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek KuruluşlarıTürk İdare Teşkilatı – Bağımsız İdari Otoriteler (Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumlar / Kurullar) • Genel Olarak


 • Ortaya Çıkış Nedenleri


 • Faaliyet Alanları


 • Özellikleri


 • Tanımı


 • Türk Hukukunda Bio’lar Ve ÖzellikleriİDARİ İŞLEMLER VE İDARİ SÖZLEŞMELER


İdari İşlemler • Tanımı ve Özellikleri


 • İdari İşlem Türleri


 • İdari işlemin Unsurları


 • İdari İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi


 • İdari İşlemlerin Sona Ermesiİdari Sözleşmeler • Genel Olarak
 • İdari Sözleşmelerin Ölçütleri


 • İdari Sözleşme Türleri


 • İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri (Kamu İhaleleri)


 • Kamu İhale Usulleri


 • İhale Süreci


 • İdari Sözleşmelerin Sona ErmesiKamu Hizmeti • Kamu Hizmeti Kavramının Önemi, Tanımı, Kurulması Ve Özellikleri


 • Kamu Hizmetinin Yürütülmesinde Egemen Olan İlkeler


 • Yeni Kamu Hizmeti Anlayışı ve Kamu Hizmetlerin Yürütülmesi Sürecinde Hesap Verilebilirlik


 • Kamu Hizmetlerinin Türleri


 • Kamu Hizmetlerinin Görülme Yöntemleriİdari Kolluk • Genel Olarak


 • Tanım, Amacı ve Türleri


 • Kolluk Makamları, İşlemleri ve Usulleri


 • Kolluk Yetkisinin Sınırları ve Kolluk Yetkilerinin Genişlemesiİdarenin Sorumluluğu • Genel Olarak


 • İdari Hukukunda Sorumluluk


 • İdarenin Sorumluluk Sebepleri


 • İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran veya Azaltan HallerKAMU MALLARI


Kamu Mallarının Hukuki Rejimi • Kamu Malları Kavramı


 • Kamu Mallarının Türleri


 • Kamu Mallarının Hukuki Rejimi


 • Kamu Mallarından Yararlanma


 • Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesiİdarenin Mal Edinme Yöntemi Olarak Kamulaştırma • Genel Olarak


 • Kamulaştırma İşleminin Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması


 • Kamulaştırma İşleminin Unsurları


 • Kamulaştırmanın İdari Ve Adli Aşamaları Ve Sonuçları


 • Kamulaştırma İşlemi Ve Yargısal Denetimi


 • 2942 Sayılı Kanunda Öngörülen Özel Kamulaştırma Yöntemleri


 • İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi Ve Eski Malikin Geri Alma Hakkı


 • Kamulaştırmasız Elatma (Fiili Yol, Dolayısıyla Kamulaştırma)Kamu Görevlileri


  • Giriş


 • Devlet Memurları Kanunu’na Göre Kamu Görevlisi Türleri


 • Devlet Memurluğunun Tanımı, Memuriyete Giriş Koşulları, Memurların yetiştirilmesi ve Değerlendirilmesi


 • Memurların Tabi Oldukları Yükümlülük ve Sınırlamaları ile Hak ve Ayrıcalıkları


 • Memurlara Tanının Haklar


 • Memurların Mali (Akçalı) Sorumluluğu


 • Memurlar Hakkında Disiplin Kovuşturması


 • Memurlar Hakkında Ceza Kovuşturması


 • Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Memuriyetin Sona Ermesi