Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (41)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar

İcra ve İflas Hukuku Pratik ÇalışmalarSayfa Sayısı
:  
414
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-05-0493-4

60,00 TL


İÇİNDEKİLER


İÇİNDEKİLER7


I. BÖLÜM17


İCRA VE İFLÂS HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER17


İcra ve İflâs Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar


İcra ve İflâs Hukukuna Hâkim Olan İlkeler


İcra Hukukunun Amacı


İcra ve İflâs Hukukunun Kaynakları


1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA19


OLAY19


2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR22


OLAY I22


OLAY II23


3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI24


II. BÖLÜM27


ŞİKÂYET27


İcra Organlarının Görev, Yetki ve


Sorumlulukları


İcra Harç ve Giderleri


Tebligat


İlamsız İcra Yoluyla Takipte Görev ve Yetki


İcra Takibinin Tarafları


Tatil ve Talik Halleri


Şikâyet


1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA29


OLAY29


2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR32


OLAY I32


OLAY II34


3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI35


4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER38


III. BÖLÜM39


İTİRAZ39


İlamsız İcra Yoluyla Takibin Konusu


Takip Talebi ve Ödeme Emri


Ödeme Emrine İtiraz


İtirazın İptali Davası


İtirazın Kesin ve Geçici Kaldırılması


Borçtan Kurtulma Davası


1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA41


2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR44


OLAY I44


OLAY II46


3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI47


4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER50


IV. BÖLÜM55


MENFÎ TESPİT DAVASI55


Menfî Tespit Davası


İstirdat Davası


İcra Takibinin İptal ve Taliki


1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA57


OLAY57


2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR59


OLAY I59


OLAY II60


3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI62


4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER65


V. BÖLÜM67


HACİZ67


Mal Beyanı


Haczin Yapılması


Haczedilemeyen Mal ve Haklar


Taşınır Malların Haczi


Taşınmaz Malların Haczi


İntifa Hakkı ve Hisse haczi


Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacakların Haczi


Haczin Kalkması


Hacze İştirak


Hacizde İstihkak


Borcun Taksitle Ödenmesi


1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA69


OLAY69


2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR72


OLAY I72


OLAY II74


3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI75


4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER79


VI. BÖLÜM83


SATIŞ83


Paraya Çevirme


Paraların Paylaştırılması


Sıra Cetveli


Borç Ödemeden Aciz Belgesi


1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA85


OLAY85


2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR89


OLAY I89


OLAY II91


3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI93


4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER95


VII. BÖLÜM103


GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP (GENEL PRATİK ÇALIŞMA)103


Şikâyet


İtiraz


Menfî Tespit Davası


Haciz


Satış


1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR105


OLAY I105


OLAY II115


OLAY III118


2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR123


OLAY I123


OLAY II125


OLAY III126


VIII. BÖLÜM129


KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA TAKİP129


Takip Talebi


Ödeme Emri


Ödeme Emrine İtiraz ve Şikâyet


1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR131


OLAY I131


2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR135


OLAY I135


OLAY II136


OLAY III137


3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI138


4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER142


IX. BÖLÜM145


KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ145


Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle


İlamsız Tahliye


Kira Süresinin Sona Ermesi Sebebiyle


İlamsız Tahliye


Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Kişinin


Bulunması


Kiraya Verenin Hapis Hakkının Korunması


1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA147


OLAY147


2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR149


OLAY I149


OLAY II151


OLAY III151


3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI152


4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER154


X. BÖLÜM157


İLAMLI İCRA157


İlam ve İlam Niteliğindeki Belgeler


İcranın Geri Bırakılması


İcranın İadesi


Para Alacağı ve Para Alacağı Dışındaki


Şeylerde İlamın İcrası


1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA159


OLAY159


2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR161


OLAY I161


OLAY II162


OLAY III163


3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI165


4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER168


XI. BÖLÜM173


REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP173


Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip


Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip


Rehin Açığı Belgesi


İpotek Alacaklısının Gaip Olması


1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA175


2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR178


OLAY I178


OLAY II179


3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI180


4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER183


 


XII. BÖLÜM187


İHTİYATİ HACİZ187


İhtiyati Haczin Şartları


İhtiyati Haciz Yargılaması


İhtiyati Haciz Kararı ve İcrası


İhtiyati Haczin Kaldırılması


İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davası


1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA189


OLAY189


2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR192


OLAY I192


OLAY II193


3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI194


4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER199


XIII. BÖLÜM201


İFLÂS201


İflasa Tabi Kimseler


İflas Sebebi


İflasta Yetki Kuralları


Genel İflas Yolu İle Takip


Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yolu İle Takip


Doğrudan Doğruya İflas Yolu


İflasın Hukuki Sonuçları


İflasın Tasfiyesi


Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması


İflasın Kapanması ve Kaldırılması


1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR203


OLAY I203


OLAY II209


2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR213


OLAY I213


OLAY II214


OLAY III216


3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI217


4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER222


XIV. BÖLÜM231


KONKORDATO231


Konkordato Teklifi


Geçici ve Kesin Mühlet


Konkordato Komiseri


Konkordatonun Tasdiki


Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları


Konkordatonun Feshi


İflas İçi Konkordato


Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato


1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA233


OLAY233


2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR236


OLAY I236


OLAY II237


3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI239


4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER245


XV. BÖLÜM247


TASARRUFUN İPTALİ DAVASI247


İptale Tabi Tasarruflar


İptal Davasında Yargılama Usulü


İptal Davasında Hüküm ve Sonuçları


1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA249


OLAY249


2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR253


OLAY I253


OLAY II254


3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI255


4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER259


 


 


XVI. BÖLÜM261


ÖNCEKİ YILLARDA SORULMUŞ SINAV SORULARI261


1.ÇÖZÜMLÜ SINAV SORULARI263


GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ


İCRA İFLAS HUKUKU II BÜTÜNLEME SINAVI


(29.06.2016)263


GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ


İCRA-İFLAS HUKUKU II DERSİ VİZE SINAVI


(16.04.2016)269


T.C. AYBÜ HUKUK HUKUK FAKÜLTESİ


2018-2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ


İCRA HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI (02.01.2019)273


T. C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ


HUKUK FAKÜLTESİ 2018-2019 ÖĞRETİM YILI


GÜZ DÖNEMİ İCRA HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI


CEVAP ANAHTARI278


ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ


HUKUK FAKÜLTESİ 2018-2019 ÖĞRETİM YILI


GÜZ DÖNEMİ İCRA HUKUKU ARA SINAVI (09.11.2018)285


ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ


HUKUK FAKÜTESİ 2018-2019 ÖĞRETİM YILI


GÜZ DÖNEMİ İCRA HUKUKU ARA SINAVI


CEVAP ANAHTARI288


2.ÇÖZÜLMEMİŞ SINAV SORULARI297


ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ


HUKUK FAKÜLTESİ  2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI


İCRA İFLÂS HUKUKU II DERSİ FİNAL SINAVI


(14.06.2019)297


ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ


HUKUK FAKÜLTESİ 2018/ 2019 GÜZ DÖNEMİ


İCRA VE İFLAS HUKUKU I DERSİ FİNAL SINAVI


(10.01.2019)300


ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ


HUKUK FAKÜLTESİ İCRA-İFLÂS HUKUKU


II DERSİ VİZE SINAVI (19.04.2019)302


ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ


HUKUK FAKÜLTESİ 2018-2019 GÜZ YARIYILI


İCRA İFLÂS HUKUKU I VİZE SINAVI (15.11.2018)303


AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ 2018- 2019 ÖĞRETİM YILI


GÜZ DÖNEMİ İCRA HUKUKU DERSİ BÜTÜNLEME


SINAVI (22.01.2019)304


T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ


HUKUK FAKÜLTESİ  2018-2019 ÖĞRETİM YILI


BAHAR DÖNEMİ  İFLÂS HUKUKU DERSİ


FİNAL SINAVI (22.05.2019)309


İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ


İCRA VE İFLÂS HUKUKU DERSİ BÜTÜNLEME


SINAV SORULARI  (08/07/2019)315


İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ


İCRA VE İFLÂS HUKUKU DERSİ FİNAL SINAV SORULARI (10/06/2019)317


İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ


İCRA VE İFLÂS HUKUKU DERSİ VİZE SINAV SORULARI  (11/01/2019)320


KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ


2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İCRA İFLÂS HUKUKU


BÜTÜNLEME SINAVI (23.07.2019)321


KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ


2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İCRA İFLÂS HUKUKU


FİNAL SINAVI (20.05.2019)325


KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ


İCRA VE İFLAS HUKUKU 2018/2019


VİZE SINAV SORULARI328


GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ


İCRA İFLAS HUKUKU-I ARA SIRAV SORULARI


(12.11.2015)330


GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ


İCRA İFLAS HUKUKU II VİZE SINAVI (06.04.2015)331


GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ


İCRA İFLAS HUKUKU-II FİNAL SINAV SORULARI


(Haziran 2015)337


GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ


İCRA İFLAS HUKUKU-I FİNAL SINAV SORULARI


(OCAK 2015)341


GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ


İCRA İFLAS HUKUKU-I FİNAL SINAV SORULARI (04.01.2016)346


 


GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ