Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (24)      Kasım (151)      Ekim (223)      Eylül (283)

İcra Hukuku Kapsamında Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma

İcra Hukuku Kapsamında Uzlaşma Yoluyla Yeniden YapılandırmaSayfa Sayısı
:  
98
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
978-605-377-031-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Avukat Osman OY 1950 yılında Erzurum′da doğmuştur. Hukuk tahsilini tamamladıktan sonra, çalışma hayatına 1974 yılında avukatlık ile başlamış, daha sonrada özellikle finans sektörüne duyduğu ilgi neticesi; Bankalarda Müfettişlik, Müdürlük, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu Üyelikleri ve reel sektörde de Holding Genel Koordinatörlüğünün yanı sıra, medya, sanayi, inşaat, hizmet, sigorta, teknoloji, ticaret, turizm gibi sektörlerde faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde aktif Yönetim Kurulu Üyelikleri yapmıştır. 1999 başında, serbest çalışma hayatına dönen Osman Oy, yönetici, bankacı ve finansçı olmanın verdiği bilgi ve deneyimi ile halen Oy Hukuk ve Oy Danışmanlık şirketlerinde hukuk, finans ve gayrimenkul danışmanlığı yapmaktadır. Osman Oy çalışma hayatı boyunca; finans ve hukuk konusunda çok çeşitli kitaplara imza atmıştır. SUNUM İcra ve İflas Kanunu′muzda; yönetimsel hataları, öz kaynak yetersizliği, sektö-rel/ülkesel veya global kriz neticesi ekonomik dar boğaza giren firmalar bakımından muhtelif düzenlemeler yapılmıştır. Satır başlan itibariyle işbu kurumları; -İflas -İflasın Ertelenmesi -Konkordato -Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato -ve Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma şeklinde sıralamak mümkündür. Daha önce, İflas, İflasın Ertelenmesi, Konkordato ve Malvarlığının Terki Yoluyla Konkordato ile ilgili çalışmalar sonrası, ekonomik darboğaza girmiş olan firmaların İcra ve İflas Kanunu kapsamında başvurabilecekleri kurumlarla ilgili olarak yaptığım bu çalışmada da; muaccel para borçlannı ödeyemeyecek durumda olan ya da mevcut ve alacakları borçlarını karşılamaya yetmeyen veya böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalması kuvvetle muhtemel olan sermaye şirketleri ve kooperatiflerin, kanun tarafından öngörülen oranlarda alacağa sahip alacaklıların çoğunluğuyla, borçlannı "Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma" suretiyle ödenmesine yönelik olan kuruma yer verilmiştir. "Herkes İçin Hukuk" serisinde yer alacak bir başka kitapçıkta buluşmak üzere.... Av. Osman OY İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA 1. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA 2. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMANIN HUKUKİ MAHİYETİ 3. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMADA YER ALAN ORGANLAR 3.1. OYLAMA GÖREVLİSİ 3.2. ARA DÖNEM DENETÇİSİ 3.3. PROJE DENETÇİSİ 3.4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 3.5. YARGITAY 4. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA TALEBİNDE BULUNABİLECEKLER 5. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİ 6. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMANIN KOŞULLARI 6.1. MUACCEL PARA BORÇLARINI ÖDEYEMEYECEK DURUMDA YANİ ACİZ HALDE OLMAK 6.2. MEVCUT VE ALACAKLARININ BORÇLARINI KARŞILAMAYA YETMEMESİ YANİ BOROA BATIK HALDE OLMAK 6.3. AOİZ VEYA BORCA BATIKLIK HALLERİNDEN BİRİNE DÜŞME TEHLİKESİNİN MEVCUDİYETİ 7. YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİ 8. PROJEDEN ETKİLENMESİ SÖZ KONUSU OLAN ALACAKLILARIN BELİRLENMESİ 9. ALACAKLARIN SINIFLANDIRILMASI 10. ALACAKLILARIN BİLGİLENDİRİLMESİ, DAVET USULÜ VE OYLAMA TOPLANTISI 10.1. MALİ DURUMU GÖSTERİR BELGELER ....9 ...9 .10 .,10 .12 .13 .14 .15 / 10.2. FİZİLİBİTE VE İFLÂS ANALİZİ 16 10.3. OYLAMA DAVETİYESİ 16 11. OYLAMA TOPLANTISI 17 11.1. HÂZIRÛN CETVELİ 18 11.2. OYLAMA USULÜ 18 11.2.1. OYLAMA TOPLANTISI USULÜ 18 11.2.2. POSTA YOLUYLA OYLAMA 18 11.2.3. VEKALETEN OY KULLANIMI 18 11.3. OYLAMA RAPORUNUN HAZIRLANMASI 19 11.4. PROJENİN OYLANMASINDA GEREKLİ ÇOĞUNLUK 19 12. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMADA YETKİLİ MAHKEME 19 13. MAHKEMEYE BAŞVURU YAPILMASI VE YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİYLE İLGİLİ BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER 19 14. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA BAŞVURUSU ÜZERİNE MAHKEMECE YAPILACAK İNCELEME VE KARARLAR 21 14.1. BAŞVURUNUN İLANI 23 14.2. BORÇLUNUN MALVARLIĞI VE FAALİYETLERİNİN KORUNMASINA YÖNELİK TEDBİRLER 23 14.3. ARA DÖNEM DENETÇİSİ 24 15. PROJEYİ TASDİK DURUŞMASI VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 24 16. BAŞVURUNUN MAHKEMECE İNCELENMESİ VE RED VEYA TASDİK KARARI 25 17. MAHKEMENİN RED VEYA TASDİK KARARININ HUKUKİ SONUÇLARI 26 18. HARÇ, VERGİ İSTİSNALARI VE TEŞVİK BELGELERİ 27 19. PROJE DENETÇİSİ 28 20. MAHKEME KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI 29 21. UZLAŞMA YOLUYLA YENÎDEN YAPILANDIRMANIN FESHİ 29 22. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN TADİLİ 30 23. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN İHLÂLİ 30 24. BORÇLUNUN CEZAİ SORUMLULUĞU 31 25. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMANIN KONKORDATO VE İFLASIN ERTELENMESİ ÃŽLE ARASINDAKİ FARKLAR 32 VII 25.1. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA İLE KONKORDATO ARASINDAKİ FARKLAR 32 25.2. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA İLE İFLASIN ERTELENMESİ ARASINDAKİ FARKLAR 33 İKİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUK MEVZUATINDA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER 1. tCRA VE İFLAS KANUNU VE UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN MADDELERİN GEREKÇELERİ 37 2. İCRA VE İFLAS KANUNU′NDA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMAYI DÜZENLEYEN 5062 SAYILI KANUN′UN GENEL GEREKÇESİ 63 3. SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİF ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMASINA DAİR YÖNETMELİK 64 4. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SORU VE CEVAPLARLA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA SORU VE CEVAPLARLA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA... ..75 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMADA KULLANILMASI GEREKEN FORM ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 ÖRNEK 2 A ÖRNEK 2 B ÖRNEK 3 ÖRNEK4 ÖRNEK5 91 93 95 96 97 YARARLANILAN KAYNAKLAR 98