Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (48)      Temmuz (109)      Haziran (84)      Mayıs (171)

Hukuki ve Cezai Yönleriyle Kıymetli Evrak Hukuku ( Bono - Poliçe - Çek )

Hukuki ve Cezai Yönleriyle Kıymetli Evrak Hukuku ( Bono - Poliçe - Çek )Sayfa Sayısı
:  
1448
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-975-02-4879-5

340,00 TLESERDE;


 


Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, kıymetli evrak ve senet kavramı, kıymetli evrakın genel esasları, kıymetli evrakın sınıflandırılması, kıymetli evrakın türünün değiştirilmesi, kambiyo senetlerine (poliçe-bono-çek) hakim olan temel ilkeler, poliçe bono ve çekin zorunlu unsurları, kambiyo senetlerinde ciro, aval, zamanaşımı ile ilgili ayrıntılı açıklama ve içtihatları,


 


6273 sayılı Kanunla Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda yapılan değişikliklerin hukuki ve cezai yönden incelendiğini,


 


Ayrıntılı olarak uygulamaya yönelik kambiyo senetlerine özgü takip usullerini, genel mahkemelerde kıymetli evrakla ilgili görülen; kıymetli evrakın ziyaı ve iptali, kıymetli evrakta istirdat davası, kambiyo senetlerine istinaden açılan menfi tespit, istirdat ve sebepsiz zenginleşme davalarına ilişkin doyurucu açıklamalar ve konularla ilgili güncel içtihatları,


 


5941 sayılı Çek Kanununda düzenlenen her bir çek suçu ve kabahatinin tüm unsurlarım ve yargılama usullerine ilişkin ayrıntılı izahatları,


 


BULACAKSINIZ.


 


Konu Başlıkları


Kıymetli Evrak Hukukunun Genel Esasları ve Çeşitleri


Kambiyo Senetlerinin Ortak Özellikleri


Bono– Poliçe –Çek


Kambiyo Senetlerinde Takip Usulü


Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali


Bono ve Çek Nedeniyle Açılan Menfi Tespit ve İstirdat Davaları


Bono ve Çek Nedeniyle Açılan Sebepsiz Zenginleşme Davaları


Bono ve Çeke İstinaden İhtiyati Haciz


 


Çek Kanununda Düzenlenen Suç ve Kabahatler