Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (24)      Kasım (151)      Ekim (223)      Eylül (283)

Hükmün Tashihi - Tavzihi (yasal şartlar - hak ve sorumluluklar - usul - uygulama - örnekler - yüksek yargı kararları)

Hükmün Tashihi - Tavzihi (yasal şartlar - hak ve sorumluluklar - usul - uygulama - örnekler - yüksek yargı kararları)Sayfa Sayısı
:  
274
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-315-287-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Bu eserde, Hükmün Tashihi - Tavzihi konuları uygulamaya yönelik olarak örnek dilekçeler ve yüksek yargı kararlarıyla birlikte incelenmiştir. Birinci bölümde, “Tanım ve Kavramlar”, ikinci bölümde “Yargıtay Kararları” yer almaktadır.


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ V


KISALTMALAR VII


DİLEKÇELER DİZİNİ XI


YARGITAY KARARLARI DİZİNİ XIII


BİRİNCİ BÖLÜM


TANIM VE KAVRAMLAR


I.  MEVZUAT (Çalışmayla ilgili kısım) 1


II. GENEL BİLGİLER 2


A. Usül ve Yargılama 2


a. Genel açıklama 2


aa. Basit yargılama usulü 3


bb. Yazılı yargılama usulü 3


B. İlk Derece Adli Yargı Mahkemeleri   -  Tanımlar 5


a. Asliye Hukuk Mahkemeleri 5


b. Ticaret Mahkemeleri 5


c. Tüketici Mahkemeleri 7


d. Aile Mahkemeleri 7


e. İş Mahkemeleri 8


f. İcra Hukuk Mahkemeleri 9


g. Kadastro Mahkemeleri 10


C. Hükmün Tavzihi - Tashihi 10


a.  Hükmün tashihi 11


b. Hükmün tavzihi 11


aa. Yargılama  -  usul 11


bb. Tavzih kural olarak yalnızca hüküm fıkrasında olacak; hükmün  


          gerekçesinin açıklanması için tavzih yoluna başvurulamayacaktır. 13


cc. Hükmü veren mahkeme değerlendirir. 13


c. Tavzih talebinin reddi veya kabulü 14


d.  İstinaf Kanun Yolu 14


e. Kısa kararla gerekçeli kararın uyum içinde olması 17


f. Geçici hukuki korumalar  (ihtiyati tedbir - ihtiyati haciz ) 17


D. Uygulama – Örnek Dilekçeler 21


Tavzih İstemi Dilekçesi I 21


Tavzih İstemi Dilekçesi II 22


Tavzih İstemi Dilekçesi III 22


Tashih  İstemi Dilekçesi I 23


Tashih  İstemi Dilekçesi II 24


Tashih  İstemi Dilekçesi III 25


Tashih  İstemi Dilekçesi  IV 25


E. Tebligat - Adil Yargılanma hakkı 26


a. Genel inceleme 26


b. Mahkeme, iki tarafa eşit şekilde hukuki dinlenilme hakkı tanıyarak  


       hükmünü vermelidir. 27


c.   Hukuki dinlenilme hakkı 27


aa. Hukuki dinlenilme hakkı tüm yargılamalar için ve yargılamanın 


         her aşamasında uyulması gereken bir ilkedir. 28


bb. Kanunda da açıkça belirtildiği gibi hukuki dinlenilme hakkının  


          temel üç unsuru bulunmaktadır (6100 sayılı HMK madde 27/2). 28


d. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21. maddesi 29


e. Hükmi Şahıslara Tebligat 30


f. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun bilinen adrese tebligatı düzenleyen  


     10. maddesinin 1. fıkrası 30


g. Vekile ve kanuni mümesile tebligat 31


İKİNCİ BÖLÜM


YARGITAY KARARLARI


YARGITAY 1.HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 33


YARGITAY  2. HUKUK   DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 59


YARGITAY  3. HUKUK   DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 67


YARGITAY  4. HUKUK   DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 85


YARGITAY  5. HUKUK   DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 90


YARGITAY  8. HUKUK   DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 93


YARGITAY   9. HUKUK   DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 110


YARGITAY 10. HUKUK   DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 131


YARGITAY 11. HUKUK   DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 140


YARGITAY 12. HUKUK   DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 154


YARGITAY 13. HUKUK   DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 164


YARGITAY 14. HUKUK   DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 179


YARGITAY 15. HUKUK   DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 197


YARGITAY 16. HUKUK   DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 200


YARGITAY 17. HUKUK   DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 208


YARGITAY 19. HUKUK   DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 226


YARGITAY 20. HUKUK   DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 239


YARGITAY 21. HUKUK   DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 248


YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 258


YARGITAY 23. HUKUK   DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 266


KAYNAKÇA 275