Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (33)      Mayıs (171)      Nisan (126)      Mart (207)

Hayata Karşı Suçlar

Hayata Karşı SuçlarSayfa Sayısı
:  
656
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-9527-06-4

75,00 TL


Hayata Karşı Suçlar


Gökhan Taneri


ÖNSÖZ


  Hayata karşı suçlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, ikinci kısım, birinci bö- lümde 81-85 maddelerinde hüküm altına alınmıştır. Ayrıca insan üzerinde de- ney, organ veya doku ticareti, işkence, çocuk düşürtme, düşürme veya kısırlaş- tırma, insan üzerinde deney ve cinsel saldırı gibi suçlarda da ölüm neticesi su- çun nitelikli hali kabul edilmiştir. Bu nedenle çalışmamızda esas olarak TCK m. 81-85 maddeleri ve ayrıcı kanunun ölüm neticesini unsur ya da nitelikli hal ola- rak kabul eden suçlara yer verilmiştir. 


İÇİNDEKİLER


BİRİNCİ BÖLÜM KASTEN ÖLDÜRME


GENEL OLARAK ....................................................................... 6


SUÇLA KORUNAN YARAR ........................................................................ 6


SUÇUN MADDİ UNSURU............................................................................... 7


a-)  Fail............................................................................. 7


b-)  Mağdur ........................................................ 8


c-)  Fiil...................................................................................... 9


SUÇUN MANEVİ UNSURU ....................................................................... 18


CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN NEDENLER .................................. 25


a-)  Kanun Hükmünün veya Amirin Emrinin Yerine Getirilmesi ................................. 25


b-)  Meşru Savunma .................................................................... 28


c-)  Hakkın Kullanılması.................................................. 56


ç-) Mağdur Rızası ............................................................................................................................ 57 d-) Haksız Tahrik............................................................................................................................. 61


SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ .............................. 67


a-)  Teşebbüs............................................................. 67


b-)  İştirak .................................................................... 69


c-)  İçtima ...................................................... 82


SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER ................................ 88


a-)  Tasarlayarak öldürme.................................................. 88


b-)  Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme......................................................110


c-)  Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama


ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle öldürme .112


d-)  Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe


karşı öldürme veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı işlenmesi ..............................122


e-)  Kasten adam öldürme suçunun, çocuğa ya da beden .............................................127


f-)  Gebe olduğu bilinen kadına karşı öldürme ...................133


g-)  Kasten adam öldürmenin, kişinin yerine getirdiği


kamu görevi nedeniyle işlenmesi.........................................155


h-)  Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak


veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak


amacıyla kasten adam öldürme suçunun işlenmesi................................................173


i-)  Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle öldürmek..............................176


j-)  Kan gütme saikiyle öldürme........................................177


k-)  Töre saikiyle öldürme ............................................195


KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE


DAVA ZAMANAŞIMI .....................210


a-)  Kovuşturma.....................................................................................210


b-)  Görevli mahkeme ...................................................218


c-)  Yaptırım .............................................................219


 


ç-) Zamanaşımı ........................................................................223


IX. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ..............................223


İKİNCİ BÖLÜM


KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ


GENEL OLARAK ...................................................................................277


KORUNAN HUKUKİ DEĞER...................................................................................278


SUÇUN KONUSU.......................................................................................................278


SUÇUN MADDİ UNSURLARI...............................................................................................278


a-)  Suçun Faili....................................................................................................278


b-)  Suçun Mağduru ..............................................................................279


c-)  Suçun Hareket Unsuru...................................................................279


SUÇUN MANEVİ UNSURU ..............................................................281


SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ ..................................281


a-)  Teşebbüs..............................................................................281


b-)  İştirak.......................................................................281


c-)  İçtima ..................................................................282


SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER ...............................................................282


KOVUŞTURMA - GÖREVLİ MAHKEME - SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI...........283


a-)  Kovuşturma.............................................................................283


b-)  Görevli Mahkeme ......................................................................283


c-)  Suçun Yaptırımı ................................................................................283


ç-) Zamanaşımı .........................................................................................283


IX. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ...................................283


İNTİHARA YÖNLENDİRME ................................................................... 294


GENEL OLARAK ............................................................295


KORUNAN HUKUKİ DEĞER.....................................................295


SUÇUN KONUSU.........................................................295


SUÇUN MADDİ UNSURU..........................................................295


a-)  Fail.......................................................................................295


b-)  Mağdur .....................................................................................295


c-)  Hareket unsuru..............................................................296


SUÇUN MANEVİ UNSURU ...................................................298


SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ .................................................298


a-)  Teşebbüs...................................................................298


b-)  İştirak................................................................299


c-)  İçtima ................................................................................299


SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER ...........................................................299


KOVUŞTURMA - GÖREVLİ MAHKEME - SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI...........300


a-)  Kovuşturma..................................................300


b-)  Görevli Mahkeme ...................................................................................300


c-)  Suçun Yaptırımı .....................................................................300


ç-) Zamanaşımı ...................................................................................300


IX. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI .....................................301


TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA ..................................................... 316


GENEL OLARAK ......................................................316


KORUNAN HUKUKİ DEĞER....................................................317


SUÇUN KONUSU....................................................................318


SUÇUN MADDİ UNSURLARI...............................................318


a-)  Suçun Faili...........................................................318


b-)  Suçun Mağduru ..........................................


c-)  Hareket..........................................................................319


SUÇUN MANEVİ UNSURU .....................................................................320


a-)  Genel Olarak.........................................................................320


b-)  Taksir Teorileri..........................................................322


c-)  Taksirin Unsurları .................................................................323


d-)  Taksir Çeşitleri ................................................................334


e-)  Taksirin Gerçekleşme Şekilleri........................................344


SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ ....................................365


a-)  Teşebbüs..................................................................................365


b-)  İştirak.......................................................................365


c-)  İçtima ................................................................................365


SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER .........................................365


KOVUŞTURMA - GÖREVLİ MAHKEME - SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI...........368


a-)  Kovuşturma...............................................368


b-)  Görevli Mahkeme .............................................................368


c-)  Suçun Yaptırımı ....................................................................368


ç-) Zamanaşımı .....................................................................................371


IX. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ..............................................371


KASTEN YARALAMA NETİCESİ ÖLÜM ........................................................................................ 388


GENEL OLARAK .....................................................392


SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER..........................................393


SUÇUN KONUSU................................


SUÇUN MANEVİ UNSURU ......................................................................394


a-)  Genel olarak ....................................394


b-)  Yaralama Suçu Bakımından Kast.................................................395


c-)  Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu ...........................398


ç-) Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Kasten Yaralama Suçlarında Kasıt Ayrımı........403


SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ....................................405


a-)  Teşebbüs.......................................405


b-)  İştirak...........................................................407


c-)  İçtima ........................................................408


SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER .....................................................415


a-)  Ağırlaştırıcı Nedenler.....................................415


b-)  Neticeden Kaynaklanan Sebepler ...........................420


c-)  Cebir ...................................................427


ç-) Hafifletici Nedenler ...................................428


 


SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA, ZAMANAŞIMI .........................................................................428


a-)  Soruşturma-Kovuşturma..................................428


b-)  Görevli Mahkeme .............435


c-)  Zamanaşımı ...............................................................................437


ÖRNEK YARGITAY KARARLARI .......................................438


İNSAN ÜZERİNDE DENEY................................................................................................................ 447


GENEL OLARAK ....................................................449


SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER................................................453


SUÇUN MADDİ UNSURLARI.................................................................453


a-)  Suçun Faili........................................................................................453


b-)  Suçun mağduru.....................................................................454


c-)  Hareket..................................................................................................454


SUÇUN MANEVİ UNSURU ....................................................458


SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER .................................................459


HUKUKA AYKIRILIK.............................................................................460


SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ.........................................460


a-)  Teşebbüs......................................................................................460


b-)  İştirak.................................................................................460


c-)  İçtima .........................................................460


SORUŞTURMA - KOVUŞTURMA - GÖREVLİ MAHKEME -


SUÇUN YAPTIRIMI-DAVA ZAMANAŞIMI..........................461


a-)  Soruşturma-Kovuşturma..................................................................461


b-)  Görevli mahkeme ...................................................................................................................461


c-)  Yaptırım ............................................................462


ç-) Zamanaşımı ..............................................................................................463


IX. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ..........................................463


ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ ..................................................................................................... 468


GENEL OLARAK .................................................................................470


SUÇUN KONUSU.................................................................473


SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER...................................................473


SUÇUN MADDİ UNSURLARI................................................................474


a-)  Suçun Faili........................................................................474


b-)  Suçun mağduru...................................................................474


c-)  Hareket.......................................................................................474


ç-) Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Rıza................


SUÇUN MANEVİ UNSURU .....................................481


SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER ................................................481


SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ................................................482


a-)  Teşebbüs....................................................................................482


b-)  İştirak..........................................................................483


c-)  İçtima ..............................................................................................483


SORUŞTURMA – KOVUŞTURMA - GÖREVLİ MAHKEME - SUÇUN YAPTIRIMI-DAVA ZAMANAŞIMI......485


a-)  Soruşturma-Kovuşturma......................................................485


b-)  Görevli mahkeme..............................................................485


 


c-) Yaptırım ...........................................................485


ç-) Zamanaşımı ..............................486


IX. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.....................................................486


İŞKENCE ......................................................................................... 501


1. GENEL OLARAK ..............................................................505


a-)  İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya


Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme.................506


b-)  Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi .......................................519


c-)  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi....................................................................................524


d-)  Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü ..........................................................................532


KORUNAN HUKUKİ DEĞER.................................................................533


SUÇUN KONUSU........................................................................533


SUÇUN MADDİ UNSURU....................................................................................533


a-)  Fail........................................................................................533


b-)  Mağdur .....................................................................534


c-)  Hareket unsuru............................................................534


SUÇUN MANEVİ UNSURU .........................................................................535


SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ ............................................536


a-)  Teşebbüs..............................................................536


b-)  İştirak..............................................................................536


c-)  İçtima .......................................................................................536


SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER ...............................................................537


KOVUŞTURMA - GÖREVLİ MAHKEME - SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI...........538


a-)  Kovuşturma.............................................538


b-)  Görevli Mahkeme ..............................................................538


c-)  Suçun Yaptırımı ............................................................538


ç-) Zamanaşımı ...................................................................539


IX. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ........................................................539


ÇOCUK DÜŞÜRTME, DÜŞÜRME VEYA KISIRLAŞTIRMA ........................................................ 545


GENEL OLARAK ............................................................................................546


SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER.................................................................550


SUÇUN MADDİ UNSURLARI...................................................................................................550


a-)  Suçun Faili.......................................................................550


b-)  Suçun Mağduru .......................................................................550


c-)  Hareket......................................................................................................551


SUÇUN MANEVİ UNSURU ...............................................................................554


SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER ......................................................555


SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ..........................................................................557


a-)  Teşebbüs...............................................................................557


b-)  İştirak......................................................................................557


c-)  İçtima ...............................................................................................557


SORUŞTURMA – KOVUŞTURMA - GÖREVLİ MAHKEME - SUÇUN YAPTIRIMI-DAVA ZAMANAŞIMI.


a-)  Soruşturma-Kovuşturma.....................................558


b-)  Görevli mahkeme.......................................................................................558


 


c-) Yaptırım ...........................................................................................................558


ç-) Zamanaşımı .......................................................................................560


VIII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI......................................................................................................560


CİNSEL SALDIRI......................................................................... 562


GENEL OLARAK .....................................................................................568


KORUNAN HUKUKİ DEĞER..................................................................................571


SUÇUN KONUSU.......................................................................571


SUÇUN MADDİ UNSURU......................................................572


a-)  Fail.........................................................................................572


b-)  Mağdur ............................................................................573


c-)  Hareket unsuru..............................................................576


SUÇUN MANEVİ UNSURU ..................................................................588


SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ ............................................591


a-)  Teşebbüs................................................................................591


b-)  İştirak.................................................................................................................591


c-)  İçtima ..........................................................................................592


SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER ..........................................................................................................595


a-) Suçun Nitelikli Halleri ..........................................................................................................595 VIII. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ ................................................................................................603


a-)  Kanun Hükmünün veya Amirin Emrinin Yerine Getirilmesi...............................604


b-)  Meşru Savunma ......................................................................................................................606


c-)  Hakkın Kullanılması.....................................................................609


ç-) Mağdur Rızası .......................................................................................611


IX. KOVUŞTURMA - GÖREVLİ MAHKEME - SUÇUN YAPTIRIMI


VE ZAMANAŞIMI ...............................613


a-)  Kovuşturma.............................................................................613


b-)  Görevli Mahkeme .............................................................629


c-)  Suçun Yaptırımı .................................................................629


ç-) Zamanaşımı ........................................................................................................631


 


KAYNAKÇA............................................................................................................... 633