Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (66)      Nisan (89)      Mart (152)      Şubat (207)

Hava Aracı Bakım Personeli için Havacılık Mevzuatı

Hava Aracı Bakım Personeli için Havacılık MevzuatıSayfa Sayısı
:  
168
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5459-8

24,90 TL

KİTAP HAKKINDA

Kitapta, bir hava aracının üretiminden, operasyonunun özel durumları da dahil olmak üzere, ömür devri boyunca uçuşa elverişli olarak tutulmasının tüm aşamaları ve bu aşamalarda temel olarak bakım personelinin görev, yetki ve sorumluluklarına, tarihçesi ile birlikte yer verilmiştir.
Kitap, 2018 yılında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün SHY-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Talimatı'nda yaptığı revizyon doğrultusunda, Temel Bakım Eğitim Organizasyonlarının Modül 10 eğitimine yardımcı olması amacı ile kaleme alınmıştır. Kitap gerek bu modülden sınava girecekler için, gerek modül dersi verecek akademisyenler için konuların ilgili talimat içeriğine uygun olarak anlatımını içermektedir. Kitap havacılık alanında çalışmak isteyenlere de genel bir rehber olacaktır.
Kitabın ana hedefi, okuyucunun mevzuata vakıf olabilmesi ve aradığı konuları nerede, hangi mevzuat altında bulabileceği ve nasıl anlamlandırması gerektiğini ortaya koymaktır. Mevzuat kodlarının nasıl okunacağı, mevzuatın birbiri ile olan ilişkisi, mevzuatı olduğu gibi sırlamaktan öte öncelikle verilmeye çalışılmıştır." (Tanıtım Yazısı)
Konu Başlıkları
    Düzenleyici Çerçeve
    Onaylayıcı Personel – Bakım
    Onaylanmış Bakım Kuruluşları
    Hava Operasyonları
    Hava Aracı, Parça ve Cihaz Sertifikasyonu
    Sürekli Uçuşa Elverişlilik
    Ulusal ve Uluslararası Bakım Gereklilikleri
    Ulusal ve Uluslararası Sürekli Uçuşa Elverişlilik Gereklilikleri

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kitap Hakkında  9
Şekiller Listesi  17
Tablolar Listesi  19
Kısaltmalar  21
1. DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE  25
1.1. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün Rolü  25
1.1.1. ICAO’nun Amaçları ve Görevleri  27
1.2. 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu  30
1.3. SHGM Teşkilat, Yetki ve Sorumlulukları  31
1.4. Diğer Sivil Havacılık Otoriteleri ile İlişkiler  36
1.5. Sivil Havacılık Mevzuatına Genel Bakış  38
1.5.1. Mevzuatın Genel Yapısı ve İsimlendirme  40
1.5.2. Hava Aracı Tipleri  41
2. ONAYLAYICI PERSONEL – BAKIM  45
2.1. Kategori A Lisansı  47
2.2. Kategori B1 Lisansı  48
2.3. Kategori B2 Lisansı  49
2.4. Kategori B3 Lisansı  49
2.5. Kategori C Lisansı  49
2.6. Lisans Almak İçin Gerekli Şartlar  50
2.6.1. Teorik Gereklilik  51
2.6.2. Pratik Gereklilik  52
2.6.3. Bakım Deneyiminin Kayıt Edilmesi  53
2.7. Başvuru  53
2.8. Lisansın Geçerliliği  54
2.9. Tip Kategorileri ve Eğitimi  54
3. ONAYLANMIŞ BAKIM KURULUŞLARI  57
3.1. SHY–145 Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği  58
3.2. SHT–145 Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Talimatı  58
3.3. SHY–M Sürekli Uçuşa Elverişlilik Ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği  58
3.4. Personel Gereksinimleri  59
3.4.1. Sorumlu Müdür  59
3.4.2. Kalite Sorumlusu  60
3.4.3. Yeterli Sayıda Onaylayıcı Personel  60
3.5. Tesis Gereklilikleri  62
3.6. Alet, Ekipman ve Malzeme  62
3.7. Bakım Verileri  63
3.8. Üretim Planlama  64
3.9. Bakımın Sertifikasyonu  65
3.10. Bakım ve Uçuşa Elverişlilik Gözden Geçirme Kayıtları  68
3.11. Olay Raporlama  68
3.12. Emniyet ve Kalite Politikası, Bakım Prosedürleri ve Kalite Sistemi  69
3.13. Bakım Kuruluşu El Kitabı (BKEK)  69
3.14. Bakım Kuruluşunun Yetkileri  72
3.15. Bakım Kuruluşunun Sınırlamaları  73
3.16. Bakım Kuruluşuna İlişkin Değişiklikler  73
4. HAVA OPERASYONLARI  75
4.1. SHT–OPS  75
4.1.1 İşleticilerin Sınıflandırılması  77
4.2. Hava İşletici Sertifikaları  77
4.3. Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım ile İlgili İşleticinin Sorumlulukları  78
4.4. Hava Aracı Bakım Programı  80
4.5. Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri (SHT–7)  81
4.6. Asgari Teçhizat Listesi (MEL) ile Konfigürasyondan Sapma Listesi (CDL)  82
4.7. Hava Aracı İçerisinde Taşınması Gereken Dokümanlar  83
4.8. Hava Aracı Plakartları (İşaretlemeleri)  84
5. HAVA ARACI, PARÇA VE CİHAZ SERTİFİKASYONU  87
5.1. Genel  87
5.2. Uçuşa Elverişlilik Sertifikası  87
5.3. Tescil Sertifikası  90
5.4. Gürültü Sertifikası  92
5.5. Ağırlık Tablosu  94
5.6. Telsiz İstasyonu Lisansı ve Onayı  94
6. SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK  97
6.1. SHY–21 Sürekli Uçuşa Elverişlilik Sorumlulukları  97
6.1.1. Hatalar, Arızalar ve Kusurlar  97
6.1.2. Mean Time Between Failures (MTBF)  98
6.1.3. Mean Time Between Unscheduled Removal (MTBUR)  99
6.2. SHT–M Kapsamında Sorumluluklar  99
6.2.1. Olay Bildirimi  102
6.3. Sürekli Uçuşa Elverişlilik  103
6.3.1. Bakım Programı  104
6.3.2. Uçuşa Elverişlilik Direktifleri  107
6.3.3. Modifikasyon ve Tamir Verileri  108
6.3.4. Sürekli Uçuşa Elverişlilik Kayıt Sistemi  108
6.3.5. Hava Aracı Teknik Kayıt Sistemi  111
6.3.6. Sürekli Uçuşa Elverişlilik Kayıtlarının Devredilmesi  111
6.4. Bakım Verileri  111
6.4.1. Bakımın Uygulanması  112
6.5. Komponentlerin Bakımı  113
6.6. F Bakım Kuruluşu  115
6.6.1. F Bakım Kuruluşu El Kitabı  115
6.7. Sürekli Uçuşa Elverişlilik Emniyet Yönetim Kuruluşu (SYK)  116
6.7.1. SYK Personel Gereklilikleri  116
6.7.2. Uçuşa Elverişlilik Gözden Geçirme Personeli  117
6.7.3. Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi  119
6.7.4. Uçuşa Elverişlilik Gözden Geçirme İşlemi  121
6.7.5. SYK’nın Yetkileri  122
6.7.6. SYK Kalite Sistemi  122
6.8. Hava Aracı Bakım Çıkış Sertifikası  123
6.9. Hava Aracı Uçuşa Elverişlilik Gözden Geçirme İşlemi  125
7. ULUSAL VE ULUSLARARASI BAKIM GEREKLİLİKLERİ  129
7.1. Uçuşa Elverişlilik Direktifleri  131
7.2. Servis Bültenleri (SB), İmalatçı Servis Bilgileri  132
7.2.1. Servis Bültenlerinin (SB) Yapısı  133
7.3. İmalatçı Servis Bilgileri (Manufacturer’ Service Information Letter – SIL)  134
7.4. Modifikasyon ve Tamirler  134
7.5. Bakım Dokümantasyonu  135
7.5.1. Aircraft Maintenance Manual (AMM)  138
7.5.2. Structural Repair Manual (SRM)  139
7.5.3. Illustrated Parts Catalog (IPC)  139
7.5.4. Trouble Shooting Manual (TSM)  139
7.5.5. System Schematics Manual (SSM)  139
7.5.6. Wiring Diagram Manual (WDM)  139
7.5.7. Configuration Deviation List (CDL)  140
7.5.8. Aircraft Recovery Manual (ARM)  140
7.5.9. Service Letter, Service Information Letter, All Operator Letter  140
7.5.10. All Operator Telex (AOT), Operator Information Telex (OIT)  140
7.6. Ana Asgari Teçhizat Listeleri  140
7.7. Asgari Teçhizat Listesi  141
7.8. Dispeç Sapma Listeleri  142
8. ULUSAL VE ULUSLARARASI SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK GEREKLİLİKLERİ  143
8.1. Asgari Teçhizat Gereklilikleri  143
8.2. Test Uçuşları  146
8.3. ETOPS  146
8.4. Bakım ve Dispeç (Yer İşletme) Gereklilikleri  147
8.5. Her Hava Koşulunda İşletim (All Weather Operations–AWOPS),
Kategori 2/3 İşletimleri  150
8.5.1. LVO (Low Visibility Operations)  150
8.5.2. DH (Decision Height–Karar Yüksekliği)  151
8.5.3. RVR (Runway Visual Range–Pist Görüş Mesafesi)  151
8.5.4. LVO İçin Gereklilikler  151
EKLER  153
EK–1: AIRWORTHINESS DIRECTIVE  155
EK–2: SERVİS BÜLTENİ (ZORUNLU)  158
EK–3: SERVİS BÜLTENİ (ÖNERİLEN)  160
EK–4: SERVİS BÜLTENİ (İSTEĞE BAĞLI)  163
Kaynaklar  165
Kavramlar Dizini  167
Yazar Hakkında  169