Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (151)      Şubat (130)      Ocak (117)      Aralık (120)

Hakim Şirketin Azınlığın Paylarını Satın Alma Hakkı (SQUEEZE-OUT) TTK md 208

Hakim Şirketin Azınlığın Paylarını Satın Alma Hakkı (SQUEEZE-OUT) TTK md 208Sayfa Sayısı
:  
312
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-152-557-0

65,00 TL ( KDV Dahil )


Pay sahiplerinin haklı sebeple ortaklıktan çıkarılması kurumu, anonim ortaklıklar hukukunda prensip itibariyle mümkün görülmemiştir. Pay sahiplerinin sermaye koyma taahhüdünü yerine getirmemeleri olasılığı dışında, şirketten ihraç edilmelerine olanak tanınmaması, çoğunluk ve azınlık pay sahipleri arasında yaşanan menfaat çatışmalarının, şirket işleyişinin bloke edilmesine varan düzeye ulaşmasında etkin rol oynamıştır. Modern hukuk sistemlerinde yaşanan gelişmeler ışığında, ekonomik merkezi yoğunlaşmanın desteklenmesi düşüncesiyle, ilk defa 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu md.208'de satın alma hakkı müessesesi düzenlenmiştir. Bu bağlamda, çoğunluğun şirket sermayesinin ve oy haklarının büyük bir kısmını ele geçirmesi ve diğer koşulların sağlanması durumunda, azınlık pay sahiplerinin rızaları aranmaksızın paylarını hakim pay sahibine devretmeleri öngörülmüş; adeta pay sahiplerinin anonim ortaklıktan çıkarılmalarının yolu açılmıştır. Eserde henüz yeterince bilinmeyen satın alma hakkının uygulama alanı, koşulları ve hukuki sonuçları kapsamlı biçimde incelenmiş, karşılaştırmalı hukuktaki düzenlemeler ışığında, müessesenin uygulanmasına yönelik tereddütler giderilmeye çalışılmıştır.(TANITIM YAZISI)


 


İÇİNDEKİLER


 


GİRİŞ


KONUNUN SINIRLANDIRILMASI


METOT


 


Birinci Bölüm 


Satın Alma Hakkı Kavramı 


I. Terminoloji


II. Kavram


III. Hukuki Niteliği


IV. Ratio Legis


A. Ekonomik Sebepler


B. Şirket Yönetiminin Kolaylaştırılması


C. Tespit Edilemeyen Pay Sahipliği Sorunu


D. Mukayeseli Hukuktaki Gelişmeler


E. Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü ile Denge Kurulması


F. Aleni Pay Alım Teklifi Prosedürünün Teşvik Edilmesi


V. Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması


A. Iskat


B. Birleşme Yoluyla Ortaklıktan Çıkarma


VI. Karşılaştırmalı Hukukta Satın Alma Hakkı


A. Avrupa Birliği


B. Birleşik Krallık


C. İsviçre


D. Avusturya


E. Almanya


1. Satın Alma Hakkının Çeşitli Görünüş Biçimleri


2. Aleni Pay Alım Teklifine Bağlı Ortaklıktan Çıkarma (übernahmerechtlicher Squeeze out)


a. Uygulama Alanı


b. Koşulları


c. Usulü


d. Tazminat


e. AktG ve WpÜG'ye Göre Azınlığın Ortaklıktan Çıkarılması Kurumlarının İlişkisi


3. Şirketler Hukukuna Özgü Satın Alma Hakkı (aktienrechtlicher Squeeze-Out)


a. Koşulları


b. Uygun ve Nakit Tazminat


c. Satın Alma Hakkının Kullanılma Usulü


 


İkinci Bölüm 


Satın Alma Hakkının Koşulları 


I. Hakkın Süjesi Hakim Şirkettir


A. Hakim Şirket Kavramı ve Hukuki Yapısı


B. Satın Alma Hakkı Bakımından Hakim Şirket


II. Hakkın Konusu Bir Sermaye Şirketine Ait Paylardır


A. Borsaya Kote Edilme Şartı Bulunmamaktadır


B. Şirket Türleri Bakımından


III. Doğrudan veya Dolaylı Olarak Payların ve Oy Haklarının