Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (110)      Mayıs (92)      Nisan (92)      Mart (138)

Gümrük Kıymeti ve Kıymet Tespit Yöntemleri

Gümrük Kıymeti ve Kıymet Tespit YöntemleriSayfa Sayısı
:  
154
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-4655-45-8

20,00 TL

                                                      ÖNSÖZ
  Gümrüklerde eşyanın beyan edilecek kıymeti problemi, mevzuatta önemli bir sorun alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. İthal eşyanın vergiye esas olan kıymetine hangi unsurların dahil edilmesi gerektiği konusu, gümrük işlemlerinin belki de bel kemiğini oluşturan bir alandır. Biz de bu küçük çalışma vesilesi ile. kaynak sıkıntısı çekilen ve uzun zamandır zihnimizi meşgul eden bu problem alanına bir küçük katkıda bulunmak istedik.

Bu mütevazı çalışma, öncelikle konunun uluslar arası ve yerli mevzuat açısından tarihi gelişimini aktararak meselenin önemine işaret etmekte ve bu konuda bir farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Mevzuat arkaplanının kısa tanıtımının ardından, ithal eşyanın gümrük kıymetine ilişkin kıymet tespit yöntemleri tanıtılmaktadır. Konunun önemli problem alanlarının başında gelen faiz ödemeleri, komisyon ve royalti ücretleri gibi sorunlar da ayrı bir bölüm altında tartışılmaktadır. Gümrük idarelerinin meseleye bakışını iyi anla­mak amacıyla, idarenin kıymet araştırmasına ilişkin nasıl bir yaklaşım içinde olduğu da okurlara mevzuat eşliğinde anlatılmaya çalışılmıştır.

Çalışmanın sonunda. Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği'nin konuya ilişkin ilgili maddelerinin yanı sıra, Danıştay kararlarından örneklerle de ekler bölümünü zenginleştirmeyi amaçladık. Böylece hem konu daha iyi anlaşılmış olacağı gibi, benzer konular ve sorunlarla karşılaşan firmalarımızın da ilgili kararlardan yola çıkarak kendi problem alanlarını aydınlatabileceklerini ümit ediyoruz.

Ali DÖLEK

DTR Danışmanlık

Dış Ticaret Eğitmeni

Doğuş Üniversitesi

Öğretim Görevlisi

ali .dolek@dtr. com. tr


İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ....................................................................................................................... 5

BİRİNCİ BÖLÜM

EŞYANIN KIYMETİ SORUNU VE KONUNUN ULUSLARARASI

BOYUTU

 1. Eşyanın Kıymeti Sorunu ve Konunun Uluslar arası Boyutu............................. 8
 2. Gümrük Kıymeti Sorununun Kısa Tarihi........................................................ 10
 3. Uluslar arası Hukuka Göre Eşyanın Kıymeti.................................................. 13

İKİNCİ BÖLÜM TÜRK GÜMRÜK MEVZUATINDA EŞYANIN KIYMETİ

 1. Genel Bakış ve Hukuki Arkaplan..................................................................... 20
 2. Eşyanın Gümrük Kıymeti ve Kıymet Tespit Yöntemleri................................ 24

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KIYMET AÇISINDAN PROBLEM ALANLARI (KIYMETE İLAVE EDİLECEK VE EDİLMEYECEK UNSURLAR)

 1. Kıymet Açısından Problem Alanları................................................................ 44
 2. Komisyon ve Tellaliye Ödemelerinin Gümrük Kıymeti Açısından
  Değerlendirilmesi.............................................................................................. 46
 3. Faiz Ödemelerinin Gümrük Kıymeti Açısından Değerlendirilmesi.................. 50
 
 1. İskontoların Gümrük Kıymeti Açısından Değerlendirilmesi........................... 53
 2. Royalti ve Lisans Ücretleri............................................................................. 56

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GÜMRÜK İDARESİNİN KIYMET ARAŞTIRMASI VE KIYMET BİLDİRİM FORMUNUN ÖNEMİ

 1. Gümrük İdaresinin Kıymet Araştırması ve Kıymet Bildirim Formunun
  Önemi................................................................................................................ 60
 2. Kıymet Araştırmasına Yönelik Hukuki Dayanak............................................. 61
 3. Kıymet Tespitine Yönelik İdarenin Yaklaşımı ve Kıymet Araştırması............ 63
 
 1. Kıymet Araştırmasına Yönelik İlave Bilgi ve Belge Talebi ve Yurtdışı
  Araştırması........................................................................................................ 66
 2. Kıymet Bildirim Formu ve Önemi................................................................... 70

EKLER

EK-1: Gümrük Kanununun İlgili Maddeleri.............................................................. 76

EK-2: Gümrük Yönetmeliği nin İlgili Maddeleri....................................................... 82

EK-3: Gümrük Kıymeti Yorum Notları.................................................................... 95

EK-4: Kıymet Araştırmasına İlişkin Genelge......................................................... 108

EK-5: Danıştay Kararlarından Örnekler.................................................................. 120 KAYNAKÇA......................................................................................................... 152