Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (172)      Ağustos (69)      Temmuz (109)      Haziran (79)

Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar (20. Basım)

Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar (20. Basım)Sayfa Sayısı
:  
801
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-133-228-4

52,00 TL

KİTAP HAKKINDA

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1959 yılında mezun olmuştur. Birleşmiş Milletler Bursu ile ABD Güney California Üniversitesinde lisansüstü çalışmalar, Alexander Von

Humboldt Vakfı Bursu ile Münih Üniversitesinde bilimsel araştırmalar yapmış, Fulbright Profesörü olarak 1991-1992 öğretim yılında Cleveland Case Western Reserve Üniversitesinde

bulunmuştur. 1971 yılında Profesör olan YALKIN, 2002 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden emekli olmuştur. Prof. YALKIN 2002-2003 öğretim yılında İstanbul Ticaret

Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesinde öğretim üyeliği yapmıştır.

Yüksel KOÇ YALKIN, 1960-1967 yılları arasında Maliye Bakanlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Reorganizasyon Projesi ile İktisadi Devlet Teşekkülleri Yeniden Düzenleme Komisyonunda

Mali İşler Uzmanı, 1980 yılında SBF Basın Yayın Yüksekokulu Müdürü, 1981 yılında Türkiye İş Bankası AŞ Yönetim Kurulu üyesi, 1988 yılında Sermaye Piyasası Kurulunun Muhasebe

Standartlarını Saptayan Komisyonu ile 1991 yılında T.C. Maliye ve Gümrük Bakanlığının Muhasebe Standartlarını Saptayan Komisyonun Başkanı, 1994-1996 yılları arasında Türkiye

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinde (TÜRMOB) Yönetim Kurulu üyesi, Mart 1996 - Eylül 1998 tarihleri arasında Uluslararası Muhasebe

Standartları Komitesinin (International Accounting Standarts Committee) Karşılıklar (Provisions) Komisyonu üyesi, 1994-2002 yılları arasında Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları

Kurulu (TMUDESK) Başkanı olarak görev yapmıştır.

İlk baskı 1972 yılında yapılan kitabın bu 19. baskısında da muhasebe teorisi ve uygulaması arasındaki denge göz önünde tutulmuştur. Bu kitap, muhasebenin temel ilkelerini

içerdiğinden, konular incelenirken bu ilkelerin açıklanmasına ve muhasebe mantığının tam olarak algılanmasına önem verilmiştir.

Ayrıca kitapta, muhasebe tekniğindeki son bilimsel gelişme ve görüşlere yer verilmiş ve çeşitli konular incelenirken kamuyu aydınlatma ilkesi ile yönetim sistemlerinin muhasebedeki

önemi üzerinde durulmuştur. Kitap sade bir dille kaleme alınmış; muhasebenin temel sorunlarının bütünü çok sayıda örnekler yardımı ile açıklanmıştır.

Ayrıca muhasebe konuları hem genel olarak hem de ülkemizde 1 Ocak 1994’ten itibaren uygulamaya konulan Tekdüzen Muhasebe Sistemi’ne göre ele almıştır. Kitap eğitim öğretim

alanındaki ilgililere yararlı olacaktır.

Bölüm 1:Muhasebenin Özellikleri, Amacı ve Gelişimi
Bölüm 2:Muhasebe İlkeleri ve Kavramları
Bölüm 3:Ticari İşlemler ve Muhasebe Temel Denklemi
Bölüm 4:Bilanço
Bölüm 5:Gelir Tablosu
Bölüm 6:Muhsebe (Hesap)
Bölüm 7:Muhasebede Kayıt Araçları
Bölüm 8:Ticari İşlemlerin Hesaplarda İzlenilmesi
Bölüm 9:Muhasebede Dönemsellik Kavramının Niteliği ve Önemi
Bölüm 10:Hatalar ve Düzeltme Yolları
Bölüm 11:Mizanlar
Bölüm 12:Dönem sonu işlemleri