Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Kasım (81)      Ekim (223)      Eylül (284)      Ağustos (63)

Genel Hükümlerle Bağlantılı Olarak Kasten İnsan Öldürme Suçları

Genel Hükümlerle Bağlantılı Olarak Kasten İnsan Öldürme SuçlarıSayfa Sayısı
:  
1145
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-146-800-6

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

--Basit ve Nitelikli İnsan Öldürme
--İhmali Davranışla İnsan Öldürme
--İntihara Yönlendirme
--Neticesi Sebebiyle Ağırlaşan İnsan Öldürme
--Meşru Savunma, Meşru Savunmada Sınırın Aşılması
--Haksız Tahrik
--Hata
--Suça Teşebbüs
--İştirak
--Yaş Küçüklüğü ve Akıl Hastalığı
--Kasten Öldürme Suçlarında İçtima ve İnfaz Sorunları
--Kasten Öldürme Suçlarında Özel Durumlar

Kasten öldürme ve bu suçlarla bağlantılı olarak hemen her davada başvurulan genel hükümlerin yorumunda, zamanla önemli içtihat değişiklikleri yaşandı. Başta töre saikiyle öldürme suçu olmak üzere suça iştirak ve olası kastla öldürme uygulamalarında kimi görüş farklılıkları oluştur.
Çalışmamızın ikinci baskısı, içtihatlarda meydana gelen değişiklikler esas alınarak güncellenmiştir. Bunun yanında okuyucu ve araştırmacıların faydalanması için ilk baskıda yer almayan bazı konulara değinilmiş, içtihatlara daha kolay ulaşılması için başlık sayısı artırılmıştır.
Çalışmamızın ikinci baskında, 2013 ila 2015 yıllarına ait içtihatlara yer verilmiştir. İlk baskıda yer alan içtihatların çok önemli olanları hariç tamamına yakını bu baskıda çıkartılmıştır. Böylece her iki kitaba da sahip olan okuyucular için önemli bir içtihat arşivi sunulması amaçlanmıştır.

 • I. -GENEL OLARAK HUKUKA AYKIRILIK SORUNU, HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ VE KUSURLULUĞUN ORTADAN KALKMASI-1
 • II. -KANUNUN HÜKMÜ VE AMİRİN EMRİ (MD 24)-2
 • 1. -Kanunun Hükmünü Yerine Getirme (md 24/1)-2
 • 2. -Yerine Getirilmesi Görev Gereği Zorunlu Olan Emir (md 24/2-4)-4
 • III. -MEŞRU SAVUNMA VE ZORUNLULUK HALİ (MD 25/1)-4
 • 1. -Meşru Savunmanın Konusu ve Zilyetliğin Korunması İçin Meşru Savunma-5
 • 2. -Meşru Savunmanın Şartları-9
 • A. -Saldırıya İlişkin Şartlar-9
 • B. -Savunmaya İlişkin Şartlar-11
 • a. -Haksız Saldırıyı Defetme Zorunluluğu-11
 • b. -Savunmanın, Saldırıyı Yapana Yönelmiş Olması-12
 • c. -Savunmada Orantı-12
 • 3. -Üçüncü Kişi Yararına Meşru Müdafaa-13
 • 4. -Meşru Müdafaanın Sonucu-13
 • IV. -CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN NEDENLERDE SINIRIN AŞILMASI(MD 27)-14
 • 1. -Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenlerde Sınırın Kastla ya da Taksirle Aşılması (md 27/1)-14
 • 2. -Meşru Savunmada Sınırın Aşılması (md 27/2)-14
 • V. -ZORUNLULUK HALİ (ZORDA KALMA) (MD 25/2)-15
 • VI. -HAKKIN KULLANILMASI VE İLGİLİNİN RIZASI (MD 26)-16
 • VII. -CEBİR VE ŞİDDET, KORKUTMA VE TEHDİT (MD 28)-16
 • VIII. KOLLUK GÜÇLERİNİN SİLAH KULLANMA YETKİSİ-16
 • 1. -Silah Kullanma Yetkisine İlişkin Mevzuat-19
 • A. -Silah Kullanma Yetkisine İlişkin Ulusal Mevzuat-19
 • a. -2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu (PVSK)-19
 • b. -2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu-20
 • c. -Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği-21
 • d. -211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu-23
 • f. -Diğer Kanunlar-25
 • B. -Silah Kullanma Yetkisine İlişkin Uluslararası Belgeler-26
 • a. -İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS)-26
 • b. -Birleşmiş Milletler Tarafından Kabul Edilen -Kanun Adamlarının Zor ve Silah Kullanmalarına Dair Temel Prensipler--26
 • 2. -Kolluk Güçlerinin Silah Kullanma Yetkisi Kapsamında Eylemlerinin Nitelendirilmesi ve Sorumluluklarının Belirlenmesi-29
 • A. -Genel Açıklamalar, Meşru Savunma ve Meşru Savunmada Sınırın Aşılması-29
 • B. -Silah Kullanmadan Önce Yapılması Gereken İşlemler-30
 • C. -Kolluğun Silah Kullanması-31
 • a. -Somut Olay Değerlendirmesi-31
 • b. -Somut Olaya Bağlı Olarak Sorumluluğun Belirlenmesi-31
 • D. -Haksız Tahrik-33
 • 3. -AİHM’nin Kolluk Güçlerinin Silah Kullanmasına İlişkin Kriterleri-34
 • 4. -Soruşturma Yöntemi-39
 • A. -Genel Olarak Kolluğun Silah Kullanması ile İlgili Suç Soruşturması-39
 • B. -4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Gereğince Sanık Olan Kolluk Mensubu Hakkında Soruşturma-45
 • IX. -YARGI KARARLARI-47
 • 1. -Kolluk Güçlerinin Silah Kullanmasına ve 24. Maddeye İlişkin Kararlar-47
 • A. -Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları (Yaşam Hakkı/Etkin Soruşturma)-47
 • B. -Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları-61
 • C. -Yargıtay Kararları-85
 • a. -Ceza Genel Kurulu Kararları-85
 • b. -Daire Kararları-90
 • 2. -Meşru Savunmaya (md 25) İlişkin Yargı Kararları-123
 • A. -Meşru Savunma Hükmünün Uygulanması Gerektiğine İlişkin Kararlar-123
 • B. -Eylemin, Meşru Savunma Sayılamayacağına İlişkin Kararlar-145
 • 3. -Meşru Savunmada Sınırın Aşılmasına (md 27) İlişkin Yargı Kararları-152
 • A. -TCK’nın 27/1 Maddesine İlişkin Kararlar-152
 • B. -TCK’nın 27/2 Maddesine İlişkin Kararlar-156
 • a. -27/2 Maddenin Uygulanması Gerektiğine İlişkin Kararlar-156
 • b. -27/2 Maddenin Uygulanmaması Gerektiğine İlişkin Kararlar-180
 • 4. -Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdide (md 28) İlişkin Kararlar-186
 • HAKSIZ TAHRİK (md 29)
 • I. -HAKSIZ TAHRİKİN TANIMI VE HUKUKİ YAPISI-189
 • II. -HAKSIZ TAHRİK-MEŞRU SAVUNMA AYIRIMI-189
 • III. -HAKSIZ TAHRİKİN UYGULANMA ŞARTLARI-191
 • 1. -Tahrik Teşkil Edecek Fiilin Haksızlığı-191
 • 2. -Fail, Bu Haksız Fiilin Doğurduğu Hiddet veya Şiddetli Elemin Etkisinde Kalmalıdır-193
 • 3. -Hiddet veya Şiddetli Elemin Etkisi ve Haksız Tahrik Uygulamasında Zaman-194
 • 4. -Suçun, Tahrik Sayılan Fiili Gerçekleştiren Kişiye Yönelmesi-195
 • 5. -Mağdur, Haksız Fiili Kabul Etmemeli ve Rıza Göstermemeli-195
 • IV. -HAKSIZ TAHRİK UYGULAMASININ SONUÇLARI-196
 • 1. -Haksız Tahrikde İndirim Oranını Belirlemede Hâkimin Takdir Hakkı-196
 • 2. -Haksız Tahrik ve Maddi/Manevi Tazminat-197
 • V. -HAKSIZ TAHRİK UYGULAMASINA BAĞLI SORUNLAR-197
 • 1. -Haksız Tahrik ve Tasarlama-197
 • 2. -Haksız Tahrik ve İştirak-198
 • 3. -Haksız Tahrikin Uygulanacağı ve Uygulanmayacağı Suç Tipleri, Haksız Hareketlerin Zamana Yayılması (Haksız Eylemlerin Tevali Etmesi)-198
 • 4. -Haksız Eylem ile Tahrik Arasında Oran-199
 • 5. -Mefruz Haksız Tahrik, Hata Halinde Tahrik-200
 • 6. -Saikle İşlenen Suçlar ve Haksız Tahrik-201
 • 7. -Olası Kasıtla İşlenen Suçlarda Haksız Tahrik-201
 • VI. -KASTEN İNSAN ÖLDÜRME SUÇLARINDA HAKSIZ TAHRİK-202
 • VII. -YARGI KARARLARI-205
 • 1. -Haksız Tahrik İndirimi Uygulanması Gerektiğine İlişkin Kararlar-205
 • 2. -Haksız Tahrik İndirimi Uygulanamayacağına İlişkin Kararlar-211
 • 3. -Haksız Tahrikde İndirim Miktarına İlişkin Kararlar-218
 • 4. -Haksız Tahrikde Dengenin Bozulmasına (Etki-Tepki Dengesi) İlişkin Kararlar-231
 • 5. -Haksız Tahrik Uygulamasında Eksik İncelemeye ve Yetersiz Gerekçeye İlişkin Kararlar-237
 • HATA (md 30)
 • I. -GENEL AÇIKLAMALAR-241
 • II. -MADDEDE DÜZENLENEN HATA-241
 • 1. -Suçun Maddi Unsurlarda Hata (Unsur Yanılgısı)(md 30/1), -241
 • 2. -Suçun Nitelikli Unsurlarında Hata (md 30/2)-242
 • A. -Bir Suçun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Hallerinin Gerçekleştiği Hususunda Hata-242
 • B. -Bir Suçun Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hallerinin Gerçekleştiği Hususunda Hata-248
 • 3. -Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenlere Ait Koşulların Gerçekleştiği Hususunda Kaçınılmaz Hata (md 30/3)-248
 • A. -Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenlerin Maddi Şartlarında Hata-248
 • B. -Kusurluluğu Azaltan Nedenlerin Maddi Şartlarında Hata-249
 • 4. -İşlediği Fiilin Haksızlık Oluşturduğu Hususunda Kaçınılmaz Hata(Yasak Hatası) (md 30/4). -249
 • III. -YARGI KARARLARI-249
 • YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ (md 31)
 • I. -GENEL AÇIKLAMALAR-271
 • II. -KANUNDA KABUL EDİLEN YAŞ GRUPLARI-271
 • III. -ÇOCUKLARIN YARGILANMASI, YAŞ DÜZELTME, CEZANIN BELİRLENMESİ-272
 • 1. -Çocukların Yargılanması-273
 • 2. -Yaşın Tespiti ve Yaş Düzeltme Yargılaması-274
 • 3. -Çocuk Sanıkların Cezasının Belirlenmesi-279
 • A. -Yaş Durumuna Göre Cezanın/Tedbirin Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi-279
 • B. -TCK 31/2 ve 31/3 Maddelerinin Son Cümlesinde Yer Alan -Diğer Cezalar-ın Anlamı ve Uygulaması-281
 • IV. -YARGI KARARLARI-281
 • 1. -Yaş Durumuna Göre Cezanın/Tedbirin Belirlenmesine İlişkin Kararlar-281
 • 2. -31/2 ve 31/3. Fıkralarının Son Cümlelerine İlişkin Kararlar-285
 • 3. -Nüfus Kaydının Düzeltilmesi ve Rapora İlişkin Kararlar-289
 • A. -Yaş Düzeltilmesine İlişkin Kararlar-289
 • B. -Rapora İlişkin Kararlar-293
 • 4. -Çocuk Statüsündekilere İlişkin Diğer Kararlar-295
 • AKIL HASTALIĞI (md 32, 57)
 • I. -GENEL AÇIKLAMALAR-303
 • II. -KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARINDA AKIL HASTALIĞI-304
 • III. -AKIL HASTALARINA UYGULANACAK YAPTIRIM-305
 • IV. -MAĞDURUN/TANIĞIN AKIL HASTASI OLMASI-305
 • V. -YARGI KARARLARI-306
 • 1. -Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Gerektiğine İlişkin Kararlar-306
 • 2. -Yargılama Giderine İlişkin Kararlar-313
 • TEŞEBBÜS (md 35)
 • I. -TEŞEBBÜSÜN TANIMI, HUKUKİ MAHİYETİ VE UNSURLARI-315
 • 1. -Teşebbüsün Tanımı ve Hukuki Mahiyeti-315
 • 2. -Teşebbüsün Unsurları-316
 • A. -Suç-316
 • B. -Kast, Olası Kast, Taksir ve Teşebbüs-316
 • C. -Elverişli Hareketler-317
 • a. -Araçta Elverişlilik-317
 • b. -Suçun Konusunda Elverişlilik-318
 • D. -Doğrudan Doğruya İcraya Başlamak(İcra Hareketi-Hazırlık Hareketi Ayırımı)-318
 • E. -Elde Olmayan Nedenlerle Suçun Tamamlanamaması-321
 • F. -Teşebbüste Cezalandırma Kriteri-322
 • II. -TEŞEBBÜSE BAĞLI BAZI SORUNLAR-322
 • 1. -Zincirleme Suç ve Teşebbüs-322
 • 2. -Yanılma, Sapma-322
 • 3. -Temadi ve Teşebbüs-322
 • III. -TEŞEBBÜSE ELVERİŞLİ OLMAYAN SUÇLAR-323
 • 1. -Taksirli Suçlar-323
 • 2. -Neticesi Harekete Bitişik Suçlar-323
 • 3. -İhmali Suçlar-323
 • 4. -Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar-324
 • 5. -Olası Kasıtla İşlenen Suçlar-324
 • IV. -GÖNÜLLÜ (İHTİYARIYLA) VAZGEÇME VE FAAL NEDAMET (ETKİN PİŞMANLIK)-324
 • V. -İŞLENEMEZ SUÇA TEŞEBBÜS-325
 • VI. -KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARINDA TEŞEBBÜS, ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VE KASTEN YARALAMA SUÇLARININ AYIRIMI-326
 • 1. -Genel Açıklamalar-326
 • 2. -Öldürmeye Teşebbüs-Yaralama Ayırımı (md 35/1)-326
 • A. -Hedef Seçme İmkanı Olup Olmadığı-327
 • B. -Suçta Kullanılan Aracın Niteliği-327
 • C. -Hedef Alınan Vücut Bölgesi-328
 • D. -Kaydedilen İsabet Sayısı, İsabet Yeri ve Vücutta Meydana Gelen Harabiyet, -328
 • E. -Atış Mesafesi, Atış Sayısı veya Darbe Şiddeti-329
 • F. -Engel Nedenin Olup Olmadığı-329
 • G. -Mağdurun Yaşı ve Kişisel Özelliği-330
 • H. -Olayın Nedeni, Failin Olay Öncesi ve Sonrası Davranışları, Olayın Özelliği ve İcra Şekli-330
 • 3. -Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Ceza Miktarının Belirlenmesi (md 35/2)-332
 • 4. -Gönüllü Vazgeçme ve Öldürmeye Teşebbüs İlişkisi-332
 • VII. -YARGI KARARLARI-333
 • 1. -Suç Vasfının Belirlenmesine İlişkin (md 35/1) Kararlar-333
 • A. -Künt Cisim Kullanarak /Çökme Kırığı Meydana Getirerek Öldürmeye Teşebbüs-333
 • B. -Ateşli Silah Kullanılarak Öldürmeye Teşebbüs-340
 • C. -Kesici-Delici Alet Kullanarak Öldürmeye Teşebbüs-352
 • D. -Çok Küçük Yaştaki Çocuğu Öldürmeye Teşebbüs-362
 • E. -Yüksekten Atarak, Kovalayarak, Araba ile Çarparak ya da Diğer Şeklillerde Öldürmeye Teşebbüs -364
 • F. -Kasten Yaralama ve Suçun Kasten Yaralama Kabul Edilmesi Gerektiğine İlişkin Kararlar-371
 • G. -Yaralama Suçunda Şikâyet, 87/1-3 fıkraları ile 21/2 Maddenin Uygulanması ve Diğer Kararlar-380
 • 2. -Ceza Miktarının Belirlenmesine İlişkin (md 35/2) Kararlar-384
 • İŞTİRAK (md 36-41)
 • I. -GENEL AÇIKLAMALAR VE İŞTİRAKİN HUKUKİ NİTELİĞİ-391
 • II. -İŞTİRAKİN UNSURLARI-393
 • 1. -İştirak İradesi (İştirakte Kast)-393
 • 2. -Birden Fazla Suça Katılan Tarafından Yapılan Birden Fazla Hareketin Olması-394
 • 3. -Suça Katılanların Tümü İçin Aynı Olan Suçun İcra Hareketlerine Başlanmış Olması (İştirakte Bağlılık Kuralı)-395
 • A. -Bağlılık Kuralının Kapsamı-395
 • B. -Bağlılık Kuralı Gereğince Suça Katılanların Sorumluluğu-396
 • 4. -İlliyet Bağı-401
 • III. -HUKUKUMUZDA İŞTİRAK ŞEKİLLERİ-401
 • 1. -Fail, Azmettiren, Yardım Eden Ayırımı-401
 • 2. -Birlikte Gerçekleştirmek-402
 • 3. -Azmettirme-405
 • 4. -Azmettirmeye Bağlı Sorunlar-407
 • A. -Azmettirmede Kast, Azmettirilenin Azmettirmesi-407
 • B. -Azmettirenin Cezası-408
 • C. -Azmettirilenin Yanılması-408
 • D. -Azmettirenin ve Azmettirilenin Sıfatı (md 37/2, 38/2)-408
 • E. -Azmettirenin Ortaya Çıkartılması (md 38/3)-409
 • F. -Azmettirilen, Meşru Savunma, Haksız Tahrik ve Tasarlama-410
 • 5. -Yardım Etme-410
 • A. -Araç Sağlamak-411
 • B. -Yardımda Bulunarak Suçun İcrasını Kolaylaştırmak-411
 • C. -Suç İşlemeye Teşvik-411
 • D. -Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirmek-412
 • E. -Yardımda Bulunmayı Vaad Etmek-412
 • F. -Yol Göstermek-412
 • IV. -DOLAYISIYLA FAİLLİK (MD 37/2)-412
 • V. -CEZAYA ETKİLİ SEBEPLERİN İŞTİRAKE DAHİL OLANLARA ETKİSİ-413
 • 1. -Cezayı Kaldıran, Azaltan, Düşüren Sebepler-414
 • 2. -Cezayı Artıran Sebepler-416
 • A. -Cezayı Artıran Şahsi Sebepler-416
 • B. -Cezayı Arttıran Fiili Sebepler-418
 • VI. -GÖNÜLLÜ VAZGEÇME (MD 36)-419
 • 1. -Kavram, Gönüllü Vazgeçmenin Hukuki Niteliği-419
 • 2. -Gönüllü Vazgeçmenin Unsurları-419
 • A. -İcra Hareketlerine Başlamış Olmak ve Kendi Çabasıyla Suçun Tamamlanmasını Önlemek-420
 • B. -Kendi Çabasıyla Neticenin Gerçekleşmesini Önlemek-421
 • C. -Vazgeçmenin Gönüllü Olması-422
 • 3. -Gönüllü Vazgeçenin Hukuki Sorumluluğu-422
 • 4. -İştirak Halinde Gönüllü Vazgeçme-423
 • A. -Failin Gönüllü Vazgeçmesi-423
 • B. -Azmettirenin Gönüllü Vazgeçmesi-423
 • C. -Yardım Edenin Gönüllü Vazgeçmesi-424
 • VII. -İŞTİRAKE BAĞLI SORUNLAR-424
 • 1. -Teşebbüs ve İştirak-424
 • 2. -İhmal ve İştirak-424
 • 3. -Hedefte Sapma ve İştirak-424
 • 4. -Neticesi Sebebiyle Ağırlaşan Suçlar ve İştirak-425
 • 5. -Mahsus (Özgü) Suçlar ve İştirak-425
 • 6. -İştirakte İçtima-426
 • 7. -Olası Kastla İşlenen Suçlarda İştirak-426
 • 8. -Yardım Edenin Cezasının Belirlenmesi-427
 • VIII. İŞTİRAKE BAĞLI USUL SORUNLARI-427
 • 1. -Tanıklıktan Çekinme Hakkı-427
 • 2. -Sanıkların Savunmalarının Diğerine Sorulması-428
 • 3. -Çıkar Çatışmasında Suça Katılanları Aynı Müdafiin Savunması-428
 • 4. -Davaların Birleştirilmesi-428
 • 5. -Suça Katılanlardan Birinin Farklı Yargılama Usulüne Tabi Olması-429
 • 6. -Yargılama Gideri (CMK md 326/2), Bozma Kararının Suça Katılanlara Tesiri (CMUK 325, CMK306)-432
 • 7. -Suça Katılanlardan Birinin Ölmesi-434
 • IX. -GİZLİ SORUŞTURMACI VE İŞTİRAK-434
 • X. -KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARINDA İŞTİRAK-435
 • XI. -YARGI KARARLARI-437
 • 1. -Failliğe İlişkin (md 37) Kararlar-437
 • A. -Sanıkların Fail/Müşterek Fail Sayılması Gerektiğine İlişkin Kararlar-437
 • B. -Sanıkların Fail Sayılamayacağına İlişkin Kararlar-464
 • 2. -Azmettirmeye İlişkin (md 38) Kararlar-473
 • A. -Azmettirmenin Oluştuğuna İlişkin Kararlar-473
 • B. -Azmettirmenin Oluşmadığına İlişkin Kararlar-480
 • C. -Azmettirenin Sorumluluğu ve 38/2-3. Maddeye İlişkin Kararlar-490
 • 3. -Yardım Etmeye (md 39) İlişkin Kararlar-496
 • 4. -Olası Kastla İşlenen Suçlarda İştirake İlişkin Kararlar-511
 • 5. -Davaların Birlikte Görülmesine (Birleştirilmesine, Yakalamanın Beklenmesine) İlişkin Kararlar-512
 • 6. -Gönüllü Vazgeçmeye (md 36) İlişkin Kararlar-514
 • 7. -Bağlılık Kuralına (md 40) İlişkin Kararlar-525
 • 8. -Sanıklar Arasında Menfaat Çatışmasına (CMK 152) İlişkin Kararlar-537
 • FİKRİ İÇTİMA (md 44) ve ZİNCİRLEME SUÇ (md 43)
 • I. -FİKRİ İÇTİMA-541
 • 1. -Fikri İçtima Hakkında Genel Açıklamalar-541
 • 2. -Kanunda Geçen Terimlerin Açıklanması-542
 • A. --Bir Fiil--542
 • B. -Birden Fazla Farklı Suç-543
 • C. -En Ağır Ceza-546
 • 3. -Fikrî İçtimanın Unsurları-547
 • A. -Fiilin Tek ve Aynı Olması-547
 • a. -Fiilin Her Suç Yönünden Tipe Uygun, Hukuka Aykırı ve Kusurlu Olması-547
 • b. -Her Suç Yönünden Kovuşturma Şartlarının Gerçekleşmesi-547
 • c. -Fiilin Birden Fazla Suç Oluşturması-547
 • 4. -Fikri İçtimanın Sonuçları-548
 • II. -ZİNCİRLEME SUÇ-548
 • 1. -Genel Açıklamalar-548
 • 2. -Kanunda Geçen Terimlerin Açıklanması-548
 • A. -Aynı (Bir) Suç İşleme Kararı-548
 • B. -Değişik Zaman-550
 • C. -Bir Kişiye Karşı-551
 • D. -Aynı (Bir) Suç-551
 • E. -Birden Fazla İşlenmesi-552
 • F. -Bir Cezaya Hükmetmek-552
 • III. -FİKRİ İÇTİMA, ZİNCİRLEME SUÇ VE KASTEN İNSAN ÖLDÜRME SUÇU-553
 • IV. -YARGI KARARLARI-554
 • 1. -Fikri İçtimaya İlişkin Kararlar-554
 • 2. -Zincirleme Suça İlişkin Kararlar-575
 • KASTEN İNSAN ÖLDÜRME (md 81)
 • I. -GENEL AÇIKLAMALAR-577
 • II. -KORUNAN HUKUKİ YARAR-577
 • III. -FAİL-577
 • IV. -MAĞDUR-578
 • V. -SUÇUN UNSURU-580
 • VI. -MANEVİ UNSUR-581
 • VII. - SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-581
 • VIII. YARGI KARARLARI-581
 • 1. -Kasten İnsan Öldürmeye İlişkin Kararlar-581
 • 2. -Yüksekten Atarak, Kovalayarak, Araba ile Çarparak ya da Diğer Şekillerde Öldürme -595
 • 3. -Eksik İncelemeye İlişkin Kararlar-599
 • A. -Keşif Yapılması Gerektiğini İlişkin Kararlar-599
 • B. -Rapor Alınması Gerektiğine İlişkin Kararlar-601
 • C. -Diğer Eksik İnceleme Nedenlerine İlişkin Kararlar-606
 •  
 •  
 • OLASI KASTLA ÖLDÜRME (md 81, 82, 21/2)
 • I. -GENEL AÇIKLAMALAR, TANIM-609
 • II. -OLASI KAST VE SUÇ ÇOKLUĞU-610
 • III. -OLASI KAST VE TEŞEBBÜS-610
 • IV. -OLASI KAST VE İŞTİRAK-610
 • V. -OLASI KASTLA ÖLDÜRME VE HAKSIZ TAHRİK-611
 • VI. -YARGI KARARLARI-611
 • 1. Olası Kasıtla Öldürmeye/Yaralamaya İlişkin Kararlar-611
 • 2. -Taksirle, Bilinçli Taksirle Öldürmeye/Yaralamaya İlişkin Kararlar-642
 • 3. -Trafik Kazasında Arabayla, Olası Kastla/Taksirle Öldürme/Yaralamaya İlişkin Kararlar-653
 • TASARLAYARAK ÖLDÜRME (md 82/1-a)
 • I. -GENEL AÇIKLAMALAR, TANIM-663
 • II. -KORUNAN HUKUKİ YARAR-667
 • III. -FAİL, MAĞDUR-667
 • IV. -TASARLAMANIN UNSURLARI-667
 • 1. -Öldürme Kararının Önceden Verilmesi-668
 • 2. -Öldürme Kararı ile Eylemin İcrası Arasında Belirlenebilir Süre Geçmesi-670
 • V. -MANEVİ UNSUR-671
 • VI. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-671
 • VII. - TASARLAMA VE HAKSIZ TAHRİK-671
 • VIII. TASARLAMA, HATA HALİ VE HEDEFTE SAPMA-672
 • IX. -YARGI KARARLARI-672
 • 1. -Tasarlamanın Oluşmadığına İlişkin Kararlar-672
 • 2. -Tasarlamanın Oluştuğuna İlişkin Kararlar-681
 • CANAVARCA HİSLE VEYA EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRME (md 82/1-b)
 • I. -GENEL AÇIKLAMALAR-695
 • II. -KORUNAN HUKUKİ YARAR-695
 • III. -FAİL, MAĞDUR-695
 • IV. -MADDİ UNSUR-695
 • 1. -Canavarca His-695
 • 2. -Eziyet Çektirmek-699
 • V. -MANEVİ UNSUR-701
 • VI. -YARGI KARARLARI-701
 • 1. -Canavarca His ya da Eziyet Çektirerek Öldürme Suçunun Oluşmadığına İlişkin Kararlar-701
 • 2. -Canavarca His ya da Eziyet Çektirerek Öldürme Suçunun Oluştuğuna İlişkin Kararlar-706
 • YANGIN, SU BASKINI, TAHRİP, BATIRMA VEYA BOMBALAMA YA DA NÜKLEER, BİYOLOJİK VEYA KİMYASAL SİLAH KULLANMAK SURETİYLE ÖLDÜRME(md 82/1-c)
 • I. -GENEL AÇIKLAMALAR-711
 • II. -KORUNAN HUKUKİ YARAR-712
 • III. -FAİL, MAĞDUR-712
 • IV. -MADDİ UNSUR-712
 • 1. -Yangın-712
 • 2. -Su Baskını-713
 • 3. -Tahrip-713
 • 4. -Batırma-713
 • 5. -Bombalama-714
 • 6. -Nükleer, Kimyasal ya da Biyolojik Silah-714
 • A. -Nükleer Silah-714
 • B. -Kimyasal Silah-715
 • C. -Biyolojik Silah-715
 • V. -MANEVİ UNSUR-716
 • VI. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-716
 • VII. YARGI KARARLARI-716
 •  
 • ÜSTSOY VEYA ALTSOYDAN BİRİNİ YA DA EŞ VEYA KARDEŞİ ÖLDÜRME(md 82/1-d)
 • I. -GENEL AÇIKLAMALAR-723
 • II. -KORUNAN HUKUKİ YARAR-723
 • III. -FAİL-723
 • IV. -MAĞDUR-723
 • 1. -Üstsoy-Altsoy-723
 • 2. -Eş-724
 • A. -Milli Hukuka Göre Evlenme, Boşanma ve Evliliğin Butlanı-724
 • B. -Milletlerarası Hukuka Göre Evlenme, Boşanma-725
 • 3. -Kardeş-727
 • V. -MADDİ UNSUR-727
 • VI. -MANEVİ UNSUR-727
 • VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-727
 • VIII. YARGI KARARLARI-727
 • ÇOCUĞU YA DA BEDEN VEYA RUH BAKIMINDAN KENDİSİNİ SAVUNAMAYACAK DURUMDA BULUNAN KİŞİYİ ÖLDÜRME (md 82/1-e)
 • I. -GENEL AÇIKLAMALAR-737
 • II. -KORUNAN HUKUKİ YARAR-737
 • III. -FAİL-737
 • IV. -MAĞDUR-737
 • 1. -Çocuk-737
 • 2. -Beden Bakımından Kendisini Savunamayacak Kişi-740
 • 3. -Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Kişi-740
 • V. -MADDİ UNSUR-741
 • VI. -MANEVİ UNSUR-741
 • VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-741
 • VIII. YARGI KARARLARI-741
 • 1. -Çocuğu Öldürme/Öldürmeye Teşebbüse İlişkin Kararlar-741
 • 2. -Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiyi Öldürme/Öldürmeye Teşebbüse İlişkin Kararlar-750
 • GEBE OLDUĞU BİLİNEN KADINI ÖLDÜRME (md 82/1-f)
 • I. -GENEL AÇIKLAMALAR-757
 • II. -KORUNAN HUKUKİ YARAR-757
 • III. -FAİL-757
 • IV. -MAĞDUR-757
 • V. -MADDİ UNSUR-760
 • VI. -MANEVİ UNSUR-760
 • VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-760
 • VIII. YARGI KARARLARI-761
 • KİŞİYİ, YERİNE GETİRDİĞİ KAMU GÖREVİ NEDENİYLE ÖLDÜRME(md 82/1-g)
 • I. -GENEL AÇIKLAMALAR-765
 • II. -KORUNAN HUKUKİ YARAR-765
 • III. -FAİL-765
 • IV. -MAĞDUR-766
 • V. -MADDİ UNSUR-768
 • VI. -MANEVİ UNSUR-769
 • VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-769
 • VIII. YARGI KARARLARI-769
 • 1. -Suça İlişkin Karalar-769
 • 2. -Kamu Görevi ve Kamu Görevlisine İlişkin Kararlar-779
 • BİR SUÇU GİZLEMEK, DELİLLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK VEYAİŞLENMESİNİ KOLAYLAŞTIRMAK YA DA YAKALANMAMAK AMACIYLA ÖLDÜRME (md 82/1-h)
 • I. -GENEL AÇIKLAMALAR-787
 • II. -KORUNAN HUKUKİ YARAR-787
 • III. -FAİL, MAĞDUR-787
 • IV. -MADDİ UNSUR-788
 • V. -MANEVİ UNSUR-788
 • VI. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-788
 • VII. YARGI KARARLARI-789
 • 1. -Fıkrada Yazılı Suçun Oluştuğuna İlişkin Kararlar-789
 • 2. -Fıkrada Yazılı Suçun Oluşmadığına İlişkin Kararlar-799
 • 3. -Eksik İncelemeye İlişkin Kararlar-804
 • 4. -Yağma Suçuna İlişkin Kararlar-805
 • BİR SUÇU İŞLEYEMEMEKTEN DOLAYI DUYDUĞU İNFİALLE ÖLDÜRME(md 82/1-i)
 • I. -GENEL AÇIKLAMALAR-811
 • II. -KORUNAN HUKUKİ YARAR-811
 • III. -FAİL, MAĞDUR-811
 • IV. -MADDİ UNSUR-812
 • 1. -Bir Suçu İşleyememek-812
 • 2. -Suçu İşleyememekten Duyulan İnfial-813
 • V. -MANEVİ UNSUR-813
 • VI. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-813
 • VII. YARGI KARARLARI-813
 • KAN GÜTME SAİKİYLE ÖLDÜRME (md 82/1-j)
 • I. -GİRİŞ VE TARİHÇE-821
 • II. -TANIM, KAST, SAİK-823
 • III. -KORUNAN HUKUKİ YARAR-826
 • IV. -FAİL VE MAĞDUR-826
 • 1. -Genel Açıklamalar-826
 • 2. -Mağdur-827
 • A. -Önceki Öldürme Olayının Faili-827
 • B. -Önceki Olayın Failinin Akrabası, Yakını ya da Mensup OlduğuGruptan Kişiler-831
 • C. -Önceki Olaya Azmettiren, Yardım Eden, -832
 • 3. -Fail-832
 • V. -KAN GÜTME SAİKİYLE KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN UNSURLARI-833
 • 1. -Önceki Eylemin Öldürme ile Sonuçlanması-834
 • 2. -Münhasıran Kan Gütme Saiki ve Görev Bilinci, Öç Alma Duygusu veSaikin Çokluğu-836
 • 3. -Önceki Olaydan Sonra Geçmesi Gereken Süre-839
 • VI. -KAN GÜTME SAİKİ İLE KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDA DİĞER HUSUSLAR-842
 • 1. -Kan Gütme Saiki ve Haksız Tahrik-842
 • 2. -Başka Ağırlaştırıcı Nedenlerle Birleşme-847
 • A. -Kan Gütme Saiki ve Tasarlama-848
 • B. -Her Bir Nitelikli Halin Ayrı Ayrı Belirlenmesi Zorunluluğu-848
 • 3. -Kan Gütme Saiki ve Takdiri İndirim-849
 • 4. -Kan Gütme Saikiyle Kasten Öldürme Suçunda Hata ve Hedefte Sapma-849
 • 5. -Ağırlaştırıcı/Hafifletici Nedenlerin Faillere Sirayeti-849
 • VII. YARGI KARARLARI-849
 • 1. -Kan Gütme Saiki ile Öldürme Suçunun Oluşmadığına İlişkin Kararlar-849
 • 2. -Kan Gütme Saiki ile Öldürme Suçunun Oluştuğuna İlişkin Kararlar-864
 • 3. -Kan Gütme Saiki ile Öldürme Suçunda Eksik İncelemeye İlişkin Kararlar-873
 • TÖRE SAİKİYLE ÖLDÜRME (md 82/1-k)
 • I. -GENEL AÇIKLAMALAR-877
 • II. -TÖRE NE DEMEK?-877
 • III. -YARGITAY KARARLARI VE KARARLARDAKİ DEĞİŞİM-881
 • IV. -YARGITAY KARARLARININ ELEŞTİRİSİ VE GÖRÜŞÜMÜZ-887
 • V. -KORUNAN HUKUKİ YARAR-892
 • VI. -FAİL, MAĞDUR-892
 • VII. SUÇUN UNSURLARI-893
 • 1. -Fail, Mağdurun, Töreye Aykırı Davrandığı Düşünce ve İnancında Olmalıdır-894
 • 2. -Mağdurun Davranışı Nedeniyle Faile Yönelmiş Toplumsal Baskı Olmalıdır. -894
 • 3. -Fail, Suçu Görev Bilinci İle işlemelidir. -895
 • 4. -Fail, Toplumsal Baskıyı/Beklentiyi Karşılamak için Suçu İşlemelidir. -895
 • 5. -Mağdur, Geniş Anlamda Failin Ailesine, Aşiretine Mensup Olmalıdır. -895
 • 6. -Mağdurun Eylemi, Fail Açısından Haksızlık Teşkil Etmemelidir. -895
 • VIII. AİLE MECLİSİ KARARI-900
 • IX. -MANEVİ UNSUR-902
 • X. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-902
 • XI. -YARGI KARARLARI-902
 • İHMALİ DAVRANIŞLA KASTEN ÖLDÜRME (md 83)
 • I. -GENEL AÇIKLAMALAR-931
 • II. -FAİL, MAĞDUR-932
 • 1. -Kanundan Kaynaklanan Önleme Yükümlülüğü-933
 • A. -Aile Hukukundan Kaynaklanan Önleme Yükümlülüğü-933
 • B. -Kamu Görevinden Kaynaklanan Önleme Yükümlülüğü-934
 • C. -Egemenlik Durumundan Kaynaklanan Önleme Yükümlülüğü-935
 • 2. -Sözleşmeden Kaynaklanan Önleme Yükümlülüğü-935
 • 3. -Başkalarının Hayatı İçin Tehlike Oluşturan Davranışta Bulunmaktan Kaynaklanan Önleme Yükümlülüğü-936
 • III. -TERK SUÇU (MD 97), KASTEN ÖLDÜRME VE KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ-937
 • IV. -MADDİ UNSUR-939
 • V. -MANEVİ UNSUR-940
 • VI. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ-940
 • VII. KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ HALİNDE CEZA YAPTIRIMININ BELİRLENMESİ (MD 83/3)-943
 • VIII. YARGI KARARLARI-946
 • İNTİHARA YÖNLENDİRME (md 84)
 • I. -GENEL AÇIKLAMALAR-969
 • II. -KORUNAN HUKUKİ YARAR-969
 • III. -FAİL, MAĞDUR-970
 • IV. -MADDİ UNDUR-970
 • 1. -Mağduru Belli Kişi/Kişiler Olan İntihara Yönlendirme (TCK 84/1)-970
 • A. -Başkasını İntihara Azmettirme-971
 • B. -Başkasını İntihara Teşvik Etme-971
 • C. -Başkasının İntihar Kararını Kuvvetlendirme-971
 • D. -Başkasının İntiharına Herhangi Bir Şekilde Yardım Etme-971
 • 2. -Mağduru Belli Kişi/Kişiler Olmayan İntihara Yönlendirme, (TCK 84/3, 5187 Sayılı Basın Kanunu md 20)-972
 • V. -MANEVİ UNSUR-973
 • VI. -RIZA İLE ÖLDÜRME, ÖTANAZİ VE TIBBİ MÜDAHALE-973
 • VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-974
 • VIII. YARGI KARARLARI-975
 • KASTEN YARALAMA SONUCU ÖLÜM MEYDANA GELMESİ (md 87/4)
 • I. -GENEL AÇIKLAMALAR-981
 • II. -KORUNAN HUKUKİ YARAR-983
 • III. -FAİL, MAĞDUR-983
 • IV. -KASTEN YARALAMA SONUCU ÖLDÜRME SUÇUNUN UNSURLARI-983
 • 1. -Yaralama Kastının Olması, Yaralamanın 86/2 Kapsamında Olmaması, TCK’nın 86/3 Maddesindeki Ağırlaştırıcı Nedenler-984
 • 2. -Neticenin Kastedilenden Ağır Olması-986
 • 3. -İlliyet Bağının Bulunması-986
 • 4. -Meydana Gelen Neticede En Azından Taksir Derecesinde Kusurun Bulunması-987
 • V. -MANEVİ UNSUR-987
 • VI. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-988
 • VII. HAKSIZ TAHRİK-988
 • VIII. MADDENİN, İŞTİRAK İRADESİ DIŞINA ÇIKILMASI DURUMUNDA UYGULANMASI-988
 • IX. -YARGI KARARLARI-989
 • 1. -Kastın Aşılmasıyla Öldürme (md 87/4) Suçunun Oluştuğuna İlişkin Kararlar-989
 • 2. -Kastın Aşılmasıyla Öldürme (md 87/4) Suçunun Oluşmadığına İlişkin Kararlar-1011
 • A. -Eylemde Yaralama Kastı Bulunmadığından TCK 87/4 Olmaz-1011
 • B. -Yaralama Eylemi, TCK 86/2 Maddesi Kapsamında OlduğundanTCK 87/4 Olmaz-1026
 •  
 • KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARINDA BAZI ÖZEL DURUMLAR
 • I. -YABANCI DEVLET VATANDAŞININ TÜRKİYE'DE İŞLEDİĞİ KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARI (TCK MD 8)-1035
 • YARGI KARARLARI-1037
 • II. -TÜRK VATANDAŞININ YURT DIŞINDA İŞLEDİĞİ KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARI-1039
 • 1. -Yargılama Şartları-1039
 • 2. -Yurt Dışında İşlenen Kasten Öldürme Suçunda Failin Yargılanması-1040
 • A. -Yabancı Ülke Tarafından Geri Verilen Failin Yargılanması-1040
 • B. -İade edilmeksizin Türkiye’de bulunan Failin Yargılanması-1041
 • C. -Faile Uygulanacak Cezada Yabancı Kanun’un Göz Önünde Bulundurulması (TCK 19, 10/a)-1042
 • a. -765 sayılı TCK’nın 10/a maddesi-1042
 • b. -5237 sayılı TCK’nın 19. maddesi-1044
 • c. -765 ve 5237 sayılı Kanunlar ile Yabancı Kanunlar’ın Birlikte Karşılaştırılması-1045
 • YARGI KARARLARI-1045
 • III. -KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARINDA FAİLİN GERİ VERİLMESİ (MD 18), -1053
 • YARGI KARARLARI-1055
 • IV. -SALDIRIYA KARŞI PASİF KORUNMA (OFFENDİCULA)-1065
 • YARGI KARARLARI-1069
 • V. -BAŞKA SUÇTAN HÜKÜM KURULDUKTAN SONRA MAKTÜLÜN, BU SUÇA BAĞLI OLARAK ÖLMESİ VE CEZANIN MAHSUBU-1069
 • YARGI KARARLARI-1072
 • VI. -YABANCI MAHKEME KARARLARI VE HAK YOKSUNLUĞU (MD 17)-1075
 • VII. 765 SAYILI TCK’YA GÖRE CEZALARIN İÇTİMAI VE İNFAZA İLİŞKİN SORUNLAR-1077
 • 1. -765 sayılı TCK’na Göre Cezaların İçtimaı-1077
 • A. -Süreli Cezaların İçtimaı (md 71)-1077
 • B. -Müebbet ve Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezalarının İçtimaı (Md 70)-1078
 • C. -Bir Müebbet veya Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Yanında Süreli Hapis Cezasının İçtimaı (md 73)-1078
 • D. -Para Cezalarının İçtimaı (md 72) ve Para Cezalarının Hapis Cezaları ile İçtimaı-1079
 • E. -İçtimada Üst Sınır (md 77)-1079
 • F. -Fer’i Cezaların İçtimaı (TCK md 76, 77/5)-1080
 • 2. -765 Sayılı TCK ve 5237 sayılı TCK arasında Lehe Yasa Karşılaştırması (Uyarlama yargılaması) ve İçtima-1081
 • 3. -İçtima Yargılaması-1081
 • YARGI KARARLARI-1082
 • VIII. -İKİ GRUP ARASINDAKİ ÇATIŞMADA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ÖLMESİ/YARALANMASI HALİNDE FAİLLERİN SORUMLULUĞU-1130
 • 1. -KARŞILIKLI ÇATIŞMADA GRUPLARIN SORUMLULUĞU-1130
 • 2. -KARŞILIKLI ÇATIŞMA SIRASINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ÖLMESİ/YARALANMASI-1131
 • YARGI KARARLARI-1133
 •  
 • Kaynakça-1139