Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (56)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Finansal Yönetim İlkeleri

Finansal Yönetim İlkeleriSayfa Sayısı
:  
944
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-333-146-9

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖZET İÇERİK


Kısım l Finansal Yönetim ve Finans Kesimi
Bölüm 1: Finansal Yönetime Giriş 3
Bölüm 2: Finans Kesimi 27
Kısım 2 Finansal Analiz ve Planlama 59
Bölüm 3: Finansal Tablolar, Para Akışı, Amortisman ve Vergiler 61
Bölüm 4: Finansal Analiz 91
Bölüm 5: Finansal Plânlama ve Büyüme 137
Bölüm 6: Faaliyet Kaldıracı ve Finansal Kaldıraç 173
Kısım 3 Finansal Değerleme ve Varlık Fiyatları 195
Bölüm 7: Paranın Zaman Değeri 197
Bölüm 8: Risk-Getiri İlişkileri ve Portföy Kuramı 223
Bölüm 9: Sermaye Pazarı Kuramı ve Varlık Fiyatları 253
Bölüm 10: Tahvil ve Hisse Senetlerinin Değeri 281
Bölüm 11: Opsiyonlar ve Opsiyon Fiyatları 321
Kısım 4 Dönen Varlıklar Yönetimi 343
Bölüm 12: İşletme Sermayesi Yönetimi 345
Bölüm 13: Kısa Süreli Finanslama 367
Bölüm 14: Para ve Menkul Değerler Yönetimi 395
Bölüm 15: Alacak ve Stok Yönetimi 417
Kısım 5 Sermaye Bütçelemesi 451
Bölüm 16: Net Şimdiki Değer(NŞD) ve Öteki Sermaye
Bütçelemesi Kriterleri 453
Bölüm 17: Proje Nakit Akışlarının Tahmini 485
Bölüm 18: Riskli Yatırımların Değerlendirilmesi 505
Kısım 6 Uzun Süreli Finans Politikası 541
Bölüm 19: Sermaye Maliyeti 545
Bölüm 20: Optimal Sermaye Yapısı ve Finanslama Yatırım
Etkileşimi 571
XII
Bölüm 21: Temettü Politikası 607
Kısım 7 Uzun Süreli Fon Kaynakları 633
Bölüm 22: Uzun Süreli Fon Kaynakları: Genel Bakış 635
Bölüm 23: Sermaye Pazarından Fon Sağlanması 647
Bölüm 24: Uzun Vadeli Borç 673
Bölüm 25: Finansal Kiralama 699
Bölüm 26: Adi Hisse Senetleri, Öncelikli Hisse Senetleri ve Varantlar 725
Kısım 8 Özel Konular 743
Bölüm 27: Şirket Birleşmeleri 745
Bölüm 28: Uluslararası Finansal Yönetime Giriş 775
Bölüm 29: Finans Mühendisliğine Giriş 809
Bölüm 30: Kurumsal Yönetim 839
Bölüm 31: Davranışsal Finans 865
Ekler 889
Önerilen Kaynaklar 907
Alfabetik Dizin 933
XIII
AYRINTILI İÇERİK
KISIM l FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ
BÖLÜM 1: FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞ 3
İşletmelerde Para Akışı ve Finansal Yönetim 3
Finansal Yönetim Mesleği 3, İşletmelerde Para Akışı 4, Finansal
Yönetim Bilimi 5
Pazar Ekonomisi, İşletme ve Kâr Maksimizasyonu 5
Mikroiktisat Kuramında Kâr Maksimizasyonu 5, Finansal Yönetim
ve Kâr Maksimizasyonu 7
Firmanın Pazar Değerinin Maksimizasyonu 9
Paranın Pazar Değeri ve Risk 9, Servet ya da Pazar Değerinin
Maksimizasyonu 10
İşletmelerin Hukuki Organizasyonu 11
Temsilcilik Sorunu 14
Finansal Yönetim, Finansal Amaç, Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlâkı 15
Finans Yöneticilerinin Temel Faaliyet Alanları 17
Finans Bölümünün İşletme Organizasyonundaki Yeri 18
Finans Yöneticisi ve Toplam Kalite Yönetimi 18
Finans Teorisinin Evrimi 20
Özet 22
Önemli Terimler 24
Sorular-Problemler 24
BÖLÜM 2: FİNANS KESİMİ 27
Finansal Varlıklar 28
Finansal Varlıklar Hakkında Genel Bilgiler 28, Finansal Varlık
Türleri 29, Finansal Varlık Fiyatları 31
Finansal Pazarlar 32
Finansal Pazarların Tanımı ve İşlevleri 32, Finansal Pazarların
Katılımcıları 33, Finansal Pazarların Etkinliği 33, Finansal
Pazarların Tasnifi 34
Finansal Aracı Kurumlar 33
Finansal Aracı Kurumların Türleri ve İşlevleri 36, Finansal
Kurumlar 37
Paranın Fiyatı: Faiz Oranları 40
Fon Arzı, Fon Talebi, Faiz Oranı 40, Faiz Oranının Belirleyicileri
44, Faiz Oranlarının Vade Yapısı 47, Faiz Oranlarını Etkileyen
Diğer Etmenler 50, Faiz Oranları ve Hisse Senedi Fiyatları 51
Özet 52
XIV
Önemli Terimler 54
Sorular- Problemler 56
KISIM 2 FİNANSAL ANALİZ VE PLANLAMA 59
BÖLÜM 3: FİNANSAL TABLOLAR, PARA AKIŞI,
AMORTİSMAN VE VERGİLER 61
Gelir Tablosu 61
Bilanço 65
Para Akışı Tablosu 68
Amortisman 76
Gelir ve Kurumlar Vergileri 86
Serbest Nakit Akışı 82
Özet 84
Önemli Terimler 86
Sorular-Problemler 86
BÖLÜM 4: FİNANSAL ANALİZ 91
Finansal Analize Giriş 91
Kârlılık Oranları 95
Likidite Oranları 101
Varlık Kullanım Etkinliği Oranları 105
Finansal Kaldıraç Oranları 110
Pazar Değeri Oranları 114
Finansal Oranların Özeti 117
Finansal Oranların Zaman İçindeki Değişimi 119
Ortak Ölçekli Finansal Tablolar 120
Enflâsyon ve Finansal Analiz 122
Diskriminant Analizi ve Finansal Oranlar 125
Özet 127
Önemli Terimler 129
Sorular-Problemler 129
BÖLÜM 5: FİNANSAL PLÂNLAMA VE BÜYÜME 137
Finansal Planlama Nedir? 137
Kapsamlı Bütçeleme 140
Kapsamlı Bütçelemenin Aşamaları 140, Planlama Varsayımları
142, Satış Projeksiyonları ve Satış Bütçesi 141, Üretim Miktarları
ve Maliyetleri Bütçeleri 143, Proforma Gelir Tablosu 145, Yatırım
Bütçesi 146, Nakit Bütçesi 146, Proforma Bilanço 147
Satışların Yüzdesi Metodu 150
Dış Kaynak Gereksinimi ve Büyüme 154
Giriş 154, İç Büyüme Oranı l57, Sürdürülebilir Büyüme Oranı
159, Büyüme Oranının Belirleyicileri 161, Plânlama Modelleri
Hakkında Son Birkaç Söz 162
XV
Özet 163
Önemli Terimler 164
BÖLÜM 6 : FAALİYET KALDIRACI VE FİNANSAL KALDIRAÇ 173
Kaldıraç Nedir? 173
Faaliyet Kaldıracı 174
Üretim Teknolojisi ve Kârlılık, 174 Katkı Esaslı Gelir Tablosu ve
Başabaş Noktası 177 Faaliyet Kaldıracı Derecesi 179
Finansal Kaldıraç 182
Bileşik Kaldıraç Derecesi Uyarı 187
Özet 189
Önemli terimler 190
Sorular-problemler 190
KISIM 3 FİNANSAL DEĞERLEME VE VARLIK FİYATLARI
BÖLÜM 7: PARANIN ZAMAN DEĞERİ 197
Tek Ödemenin Gelecek Değeri 198
Gelecek Değer Kavramı 198 Gelecek Değer Tabloları 200 Hesap
Makinaları İle Gelecek Değer Hesabı 200 Faizin Alt Dönemler
İçin Hesaplanması Halinde Gelecek Değer 201
Tekdüze Serinin Gelecek Değeri 205
Dönem Sonu Ödemeli Tekdüze Serinin Gelecek Değeri 206
Dönem Başı Ödemeli Tekdüze Serinin Gelecek Değeri 208
Tek Ödemenin Şimdiki Değeri 209
Şimdiki Değer Kavramı 209 Şimdiki Değerin Formül, Tablo ve
Hesap Makinası İle Hesabı 210
Tekdüze Serinin Şimdiki Değeri 212
Tekdüze Serinin Şimdiki Değerinin Hesaplanması 212
Sonsuz Ödemeli Tekdüze Seri (Perpetuity) 214
Borç İtfa Tablosu 214
Paranın Zaman Değeri İle İlgili Diğer Uygulama Örnekleri 215
Faiz Oranının Hesabı, 215
Değişen Tutarlı Seri Ödemeler 217
Özet 219
Önemli terimler 219
Sorular-problemler 219
BÖLÜM 8: RİSK-GETİRİ İLİŞKİLERİ VE PORTFÖY KURAMI 223
Risk ve Getiri 223
Bireysel Varlıkların Beklenen Getirisi ve Riski 223, Varlık
Portföylerinin Beklenen Getirisi ve Riski 229
Fayda Teorisi 235
XVI
Portföy Kuramı 240
Portföy Ağırlıkları ve Portföy Standart Sapması 240, N Varlıktan
Oluşan Portföyün Standart Sapması 242, Portföy Seçenekleri
Paftası ve Etkin Portföyler Sınırı 244, Portföy Seçimi
Kararlarının Verilişi 246
Özet 247
Önemli terimler 249
Sorular-problemler 249
BÖLÜM 9: SERMAYE PAZARI KURAMI VE VARLIK FİYATLARI 253
Sermaye Pazarı Kuramı 253
Temel Varsayımlar 253, Riski Olmayan Faiz Oranı ve Sermaye
Pazarı Doğrusu (SPD) 254, Tekil Risk 258, Pazar Riski 259, SPD
ve Ayırım Teoremi 260
Finansal Varlıkların Fiyatlandırılması Modeli 260
Riskli Bir Varlığın Pazar(veya sistematik) Riski 261, Beta
Katsayısı ve Finansal Varlık Pazar Doğrusu 262, Karakteristik
Doğru ve Beta Katsayılarının Hesabı 265
Arbitraj Fiyatlandırma Modeli (AFM) 269
AFM Formülü 270, FVFM ile AFM'nin Karşılaştırılması 273,
AFM Sınamaları 273
Özet 274
Önemli Terimler 276
Sorular-Problemler 276
BÖLÜM 10: TAHVİL VE HİSSE SENETLERİNİN DEĞERİ 281
Finansal Değerlemenin Temel İlkeleri 281
Tahvillerin Değeri 284
Tahvil Nedir? 284, Tahvilin Pazar Değeri 284,Tahvillerin Pazar
Değerindeki Değişmeler 285, Vadeye Kadarki Getiri(VKG) 291,
6 Aylık Faiz Ödemeli Tahvillerin Değeri 292
Hisse Senetlerinin Değeri 294
Pazar Etkinliği ve Hisse Senedi Fiyatları 292, Temel
Değerlendirme Modeli 295, Sıfır Büyüme 296, Sabit Oranlı
Büyüme 297, Değişken Oranlı Büyüme 298
Beklenen Getiri Oranı 300
Büyüme Oranı 302
Fiyat-Kazanc Oranı 305
Şirket Değeri Modeli 307
Özet 314
Önemli Terimler 316
Sorular-Problemler 317
XVII
BÖLÜM 11: OPSİYONLAR VE OPSİYON FİYATLARI 321
Giriş ve Temel Tanımlar 321
Opsiyonlar ve Önemi 321, Tanımlar 322
Alım Opsiyonlarında Alıcı ve Satıcının Kâr-Zarar Durumu 322
Alıcının Durumu 323, Satıcının Durumu 323
Satım Opsiyonlarında Alıcı ve Satıcının Kâr-Zarar Durumu 323
Alıcının Durumu 324, Satıcının Durumu 324
Alım Opsiyonu, Satım Opsiyonu, Nakit ve Hisse Senedi
Kombinezonları (Opsiyon Dönüşümleri) 326
Hisse Senedi Satım Opsiyonu 326, Gelecekte Ele Geçecek
Para Hisse Senedi 327
Opsiyon Fiyatlarının Belirlenmesi 329
Opsiyon Fiyatını Belirleyen Faktörler 329, Alım Opsiyonu
Fiyatının Binom Yaklaşımıyla Belirlenmesi 332, Alım Opsiyonu
Fiyatının Riske Kayıtsızlık Yöntemiyle Belirlenmesi 333, Satım
Opsiyonu Fiyatının Binom Yaklaşımıyla Belirlenmesi 334, Satım
Opsiyonu Fiyatının Riske Kayıtsızlık Yöntemiyle Bulunması 334
Farklı Vadelerdeki Opsiyonların Değerlendirilmesi 335
Black&Scholes Formülü 335
Özet 338
Önemli Terimler 339
Sorular-Problemler 339
KISIM 4 DÖNEN VARLIKLAR YÖNETİMİ 343
BÖLÜM 12 : İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ 345
İşletme Sermayesi Yönetimi 345
Dönen Varlıklar ve Net İşletme Sermayesi 345, Nakde Dönüşüm
Süresi ve Net İşletme Sermayesi 347
Kârlılık ve Risk 350
Net İşletme Sermayesi Stratejileri 351
Kalıcı Varlıklar-Mevsimlik Varlıklar 351, Atak Finanslama
Stratejisi 352, Tutucu Finanslama Stratejisi 356, Faiz Oranlarının
Vade Yapısı ve İşletme Sermayesi Politikası 358
Özet 359
Önemli Terimler 360
Sorular-Problemler 361
BÖLÜM 13: KISA SÜRELİ FİNANSLAMA 367
Spontane Kısa Süreli Borçlar 367
Ticari Borçlar 368, Birikmiş Borçlar 371 Kısa Süreli Banka
Kredileri 372, Kredi Faizleri 373, Güvencesiz Banka Kredileri
375, Güvenceli Banka Kredileri 378
Finansman Bonosu 385
XVIII
Özet 387
Önemli Terimler 389
Sorular-Problemler 389
BÖLÜM 14: PARA VE MENKUL DEĞERLER YÖNETİMİ 395
Para ve Para Benzeri Tutma Nedenleri 395
Tutulacak Para Miktarının Belirlenmesi 396
Baumol Modeli 396, Müler-Orr Modeli 397
Paranın Etkin Yönetimi 399
Nakit Yönetimi Teknikleri 401
Yüzer-Gezer Para 401, Tahsilatın Hızlandırılması 402,
Ödemelerin Yavaşlatılması 403, Banka İlişkilerinin Önemi 404
Uluslararası Nakit Yönetimi 404
Nakit Bütçesi 405
Menkul Değerler 409
Menkul Değerlere Niçin Yatırım Yapılır 409, Menkul Değer
Yatırımlarını Etkileyen Faktörler 409, Yatırım Seçenekleri 410
Özet 411
Önemli Terimler 412
Sorular-Problemler 413
BÖLÜM 15: ALACAK VE STOK YÖNETİMİ 417
Alacak Yönetimi 417
Kredinin Beş “K”sı 417, Kredi Bilgilerinin Toplanması ve Analizi
418, Kredi Notlandırması 420, Dış Ticaretten Kaynaklanan
Alacaklar 421, Kredi Standartlarının Değiştirilmesi 422, Kredili
Satış Koşullarının Değiştirilmesi 425, Tahsilat Politikası 428
Stok Yönetimi 430
Genel Bilgiler 430, Stok Yönetimi Teknikleri 431, Ekonomik
Sipariş Miktarı 433, Madde Gereksinimleri Planlaması 438, Tam
Zamanında Satınalma 439
Özet 440
Önemli Terimler 442
Sorular-Problemler 443
KISIM 5 SERMAYE BÜTÇELEMESİ 451
BÖLÜM 16: NET ŞİMDİKİ DEĞER(NŞD) VE ÖTEKİ
SERMAYE BÜTÇELEMESİ KRİTERLERİ 453
Sermaye Bütçelemesi Kararlarının Niteliği ve Önemi 453
Yatırım Projesi ve Nakit Akış Tablosu 455
Paranın Zaman Değerini Gözeten Değerlendirme Yöntemleri 457
Net Şimdiki Değer (NŞD) 458, İç Kârlılık Oranı (İKO)460,
Düzeltilmiş İç Kârlılık Oram(DİKO) 462, Kârlılık Endeksi (KE)
463, Yıllık Eşdeğer Nakit Akışı (YENA) 464, Iskonto Edilmiş
Geri Ödeme Süresi (İEGÖS) 465
XIX
Paranın Zaman Değerini Gözetmeyen Değerlendirme Yöntemleri 467
Muhasebe Kârı Oranı 467, Basit Geri Ödeme Süresi 467
Net Şimdiki Değer Kriterinin Üstünlüğü 470
Ölçekleri Farklı Projeler 470, Ekonomik Ömürleri Farklı Olan
Projeler 475
Özet 477
Önemli Terimler 478
Sorular-Problemler 479
BÖLÜM 17: PROJE NAKİT AKIŞLARININ TAHMİNİ 485
Proje Nakit Akışlarının Tahmininde Gözetilmesi Gereken Hususlar 485
Projenin Yan Etkileri 485, Net İşletme Sermayesi İhtiyacı 486,
Batık Maliyetler 486, Fırsat Maliyeti 486, Genel Yönetim
Giderleri 486, Enflasyon 487, Sermaye Maliyeti Ödemeleri 488,
Kurumlar Vergisi ve Amortisman 489, Bir
Örnek 490
Yenileme Yatırımlarında Nakit Akışları ve NŞD 491
Yatırım Bütçesi ve Sermaye Kısıtlaması 494
Özet 499
Önemli Terimler 500
Sorular-Problemler 500
BÖLÜM 18: RİSKLİ YATIRIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 505
Riske Uyarlanmış Iskonto Oranı 505
Iskonto Oranının Proje Türlerine Uyarlanması 506, Iskonto
Oranının Değişkenlik Katsayısına Uyarlanması 507, Önemli Bir
Not 508, Iskonto Oranının Proje Beta'sına Uyarlanması 510
Belirlilik Eşdeğeri Yöntemi 514
Riskin Zaman İçinde Değişmesi 518
Duyarlılık Analizi 519
Senaryo Analizi 522
Monte Karlo Simülasyonu 523
Başabaş Noktası Analizi 525
Reel Opsiyonlar ve Sermaye Bütçelemesi 528
Terk Opsiyonu 529, Zamanlama Opsiyonu 530, Büyüme Opsiyonu
532, Esneklik Opsiyonu 532
Özet 534
Önemli Terimler 535
Sorular-Problemler 536
KISIM 6 UZUN SÜRELİ FİNANS POLİTİKASI 541
BÖLÜM 19: SERMAYE MALİYETİ 543
Sermaye Maliyeti Hakkında Genel Bilgiler 543
XX
İstenen Getiri Oranı ve Sermaye Maliyeti 543, Finanslama
Politikası ve Sermaye Maliyeti 546
Öz Sermaye Maliyeti 544
Sabit Oranlı Büyüme Modeli 545, Finansal Varlık Pazar Doğrusu
Yaklaşımı 548
Borç Maliyeti 551
Öncelikli Hisse Senetlerinin Maliyeti 554
Ortalama Sermaye Maliyeti 555
Ortalama Sermaye Maliyetinin Hesaplanması 555,
Tartılandırma 557
Marjinal Sermaye Maliyeti 558
Özet 562
Önemli Terimler 563
Sorular-Problemler 563
BÖLÜM 20: OPTİMAL SERMAYE YAPISI VE
FİNANSLAMA-YATIRIM ETKİLEŞİMİ 571
Finansal Kaldıraç, Risk ve Getiri 572
İş Riski ve Finansal Risk 572, Finansal Kaldıracın HBK ve ÖSK
Üzerindeki Etkileri 574
Sermaye Yapısı Kuramı 577
Geleneksel Yaklaşım 577, Modigliani -Miller Yaklaşımı 578,
Kurumlar Vergisi ve MM 581
Finansal Kaldıraç ve Finansal Sıkıntı Maliyetleri 584
Finansal Sıkıntı ve Firma Değeri 584, Finansal Sıkıntı Maliyetleri
585
Temsilcilik Maliyetleri ve Sermaye Yapısı 589
Fonlama Hiyerarşisi (Pecking - Order) Kuramı 590
Uygulamada Sermaye Yapısı Kararları 592
Yatırım-Finanslama Etkileşimi 594
Ayarlanmış Şimdiki Değer (ANŞD ) Yöntemi 594, Ortalama
Sermaye Maliyeti Yöntemi 596, Hissedarlara Kalan Nakit Akışı
Yöntemi 597, İhraç Giderleri ve ANŞD 597, Teşvik Kredileri ya
da Sübvansiyonlu Borçlanma 597, Bir Örnek 598
Özet 600
Önemli Terimler 601
Sorular-Problemler 601
BÖLÜM 21: TEMETTÜ POLİTİKASI 607
Temettü, Firmanın Pazar Değerini Etkilemez 608
Temettü Miktarı ile Pazar Değeri Arasında Pozitif İlişki Vardır 610
Eldeki Kuş Savı 611, Temettüün Sinyal Etkisi 611, Davranışsal
Finansın Temettü Tercihi Savı 613
Temettü Miktarı ile Pazar Değeri Arasında Negatif İlişki Vardır 614
XXI
Vergi Faktörü 614, Müşteri Etkisi 615, Temsilcilik ve İhraç
Maliyetleri 616
Temettü Ödemenin Öteki Şekilleri 617
Hisse Senedi Şeklinde Temettü 618, Hisse Senetlerini Geri Satın
Alma 620
Temettü Dağıtımına İlişkin Yasal Düzenlemeler 622
Uygulamada Temettü Politikası 623
Özet 625
Önemli Terimler 627
Sorular-Problemler 627
KISIM 7 UZUN SÜRELİ FON KAYNAKLARI 633
BÖLÜM 22: UZUN SÜRELİ FON KAYNAKLARI: GENEL BAKIŞ 635
Öz Sermaye Fonları 636
Küçük ve Kapalı Şirketlerin Öz Sermaye Kaynakları 636, Halka
Açık Şirketlerin Öz Sermaye Kaynakları 637
Uzun Vadeli Borç Seçenekleri 643
Melez Finansal Varlıklar 640
Firmaların Yaşam Evreleri ve Fonlama Seçenekleri 641
Uygulamada Fonlama Tercihleri 642
Özet 644
Önemli Terimler 645
Sorular-Problemler 645
BÖLÜM 23: SERMAYE PAZARINDAN FON SAĞLANMASI 647
Risk Sermayesi 647
Halka Arz 650
Aracı Kurum Seçilmesi 650, Yüklenim Sözleşmesi 653, Halka
Açılacak Şirkete Değer Biçilmesi 654, İhraç Edilecek Hisse
Senetlerinin Kurul Kaydına Alınması 657, İzahname ve Sirküler
666, Konsorsiyum 658, Satışın Sonuçlanması 661, Talep Toplama
Yöntemi ve Borsada Satış 662, Kotasyon ve Borsaya Kabul 662
İkincil Halka Arz 662
Blok Satış 664
Özet 665
Önemli Terimler 667
Sorular-Problemler 667
BÖLÜM 24: UZUN VADELİ BORÇ 673
Orta Vadeli Banka Kredileri 673
Tahvil İhracı ile Uzun Vadeli Fonlama 675
Tahvili Tanımlayan Temel Unsurlar:Nominal Değer, Kupon Faiz
Oranı ve Vade 675, İsme ve Hamiline Yazılı Tahviller 676, Halka
Arz ve Blok Satış 677, Güvenceli ve Güvencesiz Tahviller 678,
XXII
Tahvil Fiyatları ve Getirileri 679, Derecelendirme 680, Salınım ve
Ortalama Vade 680
Uzun Vadeli Borcun Yeniden Fonlanması 683
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil (HDT) 685
HDT'nin Değeri 686, HDT'nin Yatırımcı Açısından
Değerlendirilmesi 688, HDT'in Firma Açısından
Değerlendirilmesi 689, Değişime Zorlama 689
Diğer Tahvil Türleri 699
Sıfır - Kuponlu Tahviller 690, Değişken Faizli Tahviller 691,
Avrotahviller 692
Özet 692
Önemli Terimler 694
Sorular-Problemler 699
BÖLÜM 25: FİNANSAL KİRALAMA 699
Kiralama Sözleşmeleri ve Finansal Kiralama 708
Kira Sözleşmesi Türleri 708, Faaliyet Kiralaması ve Finansal
Kiralama 709
Finansal Kiralamanın Kiracı Tarafından Muhasebeleştirilmesi 710
Finansal Kiralamaya İlişkin Muhasebe Standartları 701, Kiracının
Yapacağı Muhasebe Kayıtları 703
Finansal Kiralamanın Vergilendirilmesi 706
Finansal Kiralama ve Firma Değeri 707
Kiralama-Borçlanma Seçeneklerinin Karşılaştırılmalı Finansal Analizi 710
Türkiye'de Finansal Kiralama 715
Özet 719
Önemli Terimler 721
Sorular-Problemler 721
BÖLÜM 26: ADİ HİSSE SENETLERİ, ÖNCELİKLİ HİSSE
SENETLERİ VE VARANTLAR 725
Adi Hisse Senetleri ve Hissedarların Hakları 725
Artakalan Kâra Sahip Olma Hakkı 726, Oy Hakkı ve Birikimli
Oylama 726, Rüçhan Hakkı 729
Öncelikli(Oydan Yoksun) Hisse Senetleri 732
Varantlar 734
Varantlar Hakkında Genel Bilgiler 734, Varantın Zımni Fiyatı 735,
Varantın Pazar Değeri 736
Özet 737
Önemli Terimler 739
Sorular-Problemler 740
XXIII
KISIM 8: ÖZEL KONULAR 743
BÖLÜM 27: ŞİRKET BİRLEŞMELERİ 745
Şirket Birleşmelerine İlişkin Terimler ve Tanımlar 745
Şirketler Niçin Birleşirler? 747
Nakit Karşılığı Gerçekleştirilen Birleşmelerin Bir Yatırım Projesi Olarak
Değerlendirilmesi 749
Birleşme Projesinin Net Şimdiki Değeri 749, Hedef Şirketin
Varlıklarının Satın Alınması 751, Hedef Şirketin İşleyen Teşebbüs
Olarak Satın Alınması 752
Hisse Senedi Değiş-Tokuşu İle Gerçekleştirilen Stratejik Birleşmelerin
Değerlendirilmesi 752
Şirket Birleşmelerinde Vergi ve Muhasebeleştirme Sorunları 757
Vergi Sorunu 757, Birleşmelerin Muhasebeleştirilmesi 758
Ele Geçirme Girişimine Karşı Uygulanabilecek Savunma Önlemleri 760
Stratejik İşbirlikleri 762
Holdingler 763
Sınır Ötesi Birleşmeler 765
Birleşmeler ve Ekonomi 766
Özet 767
Önemli Terimler 769
Sorular-Problemler 769
BÖLÜM 28: ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞ 775
Uluslararası Finansın Önemi 775
Döviz Piyasası 776
Döviz Piyasasının Tanımı 776, Döviz Piyasasının İşlevleri 777,
Döviz Piyasasının Katılımcıları 778, Döviz Piyasalarındaki İşlem
Türleri 779, Döviz Kurları 780, Çapraz Kurlar 783
Parite Koşulları 784
Kur Riskinin Yönetimi 789
Uluslararası Sermaye Bütçelemesi 792
Uluslararası Sermaye Bütçelemesinde Yerel ve Merkezi
Yaklaşımlar 792, Küresel Sermaye Pazarında Sermaye
Bütçelemesi 794, Bölünmüş Sermaye Pazarlarında Sermaye
Bütçelemesi 797
Politik Risk (Ülke Riski) 800
Özet 802
Önemli Terimler 804
Sorular-Problemler 805
BÖLÜM 29: FİNANS MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 809
Finansal Riskin Yönetimi 812
Risk Profili 813
Korunma Tekniği ve Araçları 816
XXIV
Vadeli Sözleşmelerle Korunma 817
Gelecek Sözleşmeleri ile Korunma 820
Gelecek Sözleşmeleri Hakkında Genel Bilgiler 820, Döviz
Gelecek Sözleşmeleri 821, Faiz Oranı Gelecek Sözleşmeleri 823,
Borsa Endeksi Gelecek Sözleşmeleri 825
Değiş -Tokuş (SWAP) Sözleşmeleri ile Korunma 826
Opsiyon Sözleşmeleri ile Korunma 828
Fiyat Riskinden Korunma 831, Kur Riskinden Korunma 832, Faiz
Oranı Riskinden Korunma 832
Özet 833
Önemli Terimler 835
Sorular-Problemler 835
BÖLÜM 30: KURUMSAL YÖNETİM 839
Genel Bilgiler 839
Yönetim Kurulları 842
Üst Kademe Yöneticiler İçin Mali Teşvik Sistemleri 846
Muhasebe ve Denetim 849
Diğer Gözetim Mekanizmaları 850
Yatırım Bankaları 850, Menkul Kıymet Analistleri 851,
Alacaklılar ve Derecelendirme Kuruluşları 852, Hissedarlar 853,
Ele Geçirilme Endişesi 855
Yasal Çerçeve 855
ABD Uygulamaları 855, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Teşkilatının (OECD) Kurumsal Yönetim İlkeleri 857, Türkiye’de
Kurumsal Yönetim Uygulamaları 857
Özet 859
Önemli Terimler 863
Sorular-Problemler 863
BÖLÜM 31: DAVRANIŞSAL FİNANS 865
Giriş 865
Davranışsal Boyut 865
Piyasa ve Fiyat Anomalileri 866
Davranışsal Finansın Temel Kavramları 867
Davranışsal Fayda Fonksiyonu 867
Yatırımcı Davranışını Etkileyen Psikolojik Faktörler 869
Buluşsal/Zihinsel Yöntemler 869, Yanlılık (Biases) 874
Çerçeveleme Etkisi (Framing Effect) 876
Davranışsal Finansta Temel Yatırımcı Davranışları 878
Aşırı Tepki ve Düşük Tepki (Over reaction and Under reaction)
878, Sürü Davranışı (Herding Behavior) 881
Davranışsal Finans Modelleri 882
XXV
Barberis, Shleifer ve Vishny Modeli (1998) 876, Daniel,
Hirschleifer ve Subrahmanyam (DHS) Modeli (1998) 876, Hong
ve Stein Modeli (1999) 883
Son Söz 883
Özet 884
Önemli Terimler 886
Sorular-Problemler 886
Ekler 889
Önerilen Kaynaklar 907
Alfabetik Dizin 933
2 Finansal Yönetim İlkeleri