Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (13)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Faile Yardım Suçu Ve Müdafiin Bu Suçtan Sorumluluğu

Faile Yardım Suçu Ve Müdafiin Bu Suçtan SorumluluğuSayfa Sayısı
:  
446
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
975-295-376-X

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III KISALTMALAR XV BİRİNCİ BÖLÜM FAİLE YARDIM SUÇU § 1- Genel Bilgiler 1 I- Kavram ve Konunun Sınırlandırılması 1 II- Karşılaştırmalı Hukukta Kavramsal Olarak Faile Yardım Suçu 5 III- Devlete Karşı İşlenen Suçlar ve Devletin Adli Çıkarları 9 IV- Faile Yardım Suçunun Tarihi Gelişimi 15 1- Roma hukukunda 15 a- Cumhuriyet döneminde 15 b- imparatorluk döneminde 16 2- Cermen hukukunda 17 3- İtalyan uygulamacılar döneminde 21 4- Carolina dönemi ve sonrasında 22 5- Türk hukukunda 25 a- İslamiyetin kabulünden önceki dönemde 25 b- İslamiyetin kabulünden sonraki dönemde 25 c- Cumhuriyet döneminde 29 § 2- Türk Ceza Kanunu Tasarılarında ve Karşılaştırmalı Hukukta Faile Yardım Suçu 33 I- Türk Ceza Kanunu Tasarılarında Faile Yardım Suçu 33 1- 1958 Tasarısı 33 2- 1987-1989 Öntasardan 34 3- 1997-2001 Tasarıları 36 a- Genel olarak 36 b- Cürmü bildirmeme suçu 37 c- Gerçeğin meydana çıkmasını engelleme suçu 38 VIII d- Suç mağduruna baskı suçu 40 e- Cürüm failine yataklık suçu 41 f- Suçtan faydalanmaya yardım suçu açısından Tasarıların değerlendirilmesi 42 4- 2004 Tasarısı 42 a- Genel olarak 42 b- Suçu bildirmeme suçu 43 c- Suç delillerini karartma suçu 44 d- Suçluyu kayırma suçu 45 e- Tutuklu, hükümlü ve delilleri ihbar etmeme suçu 46 f- Suçtan faydalanmaya yardım suçu açısından Tasarının değerlendirilmesi 46 II- Karşılaştırmalı Hukukta Faile Yardım Suçu 48 1- Alman hukukunda 48 a- Genel olarak 48 b- Cezayı engelleme suçu 49 aa- Suçun unsurları 49 aaa- Maddi unsur 49 aaaa- Hareket 49 bbbb- Netice 51 cccc- Nedensellik bağı 56 bbb- Manevi unsur 56 bb- Suçun özel görünüş şekilleri 58 aaa- Teşebbüs 58 bbb- İştirak 58 2- Fransız hukukunda 60 3- İtalyan hukukunda 61 4- İsviçre hukukunda 64 5- İspanyol hukukunda 66 6- Avusturya hukukunda 67 7- Polonya hukukunda 69 8- İsveç hukukunda 71 9- Danimarka hukukunda 72 10- Rusya Federasyonu hukukunda 73 11- Değerlendirme 74 § 3- Failin Suçtan Faydalanmasına Yardım ve Ceza Soruşturmasını Engelleme Suçlarının Ortak Özellikleri 76 I- Genel Olarak 76 II- Önşart 77 1- Bir önfiilin varlığı 77 a- Önceki cürüm kavramı 77 IX b- Suçtan faydalanmaya yardım suçunda önfiilin özellikleri 87 c- Ceza soruşturmasını engelleme suçunda önfiilin özellikleri 90 2- Önfiile iştirak etmemiş olma 95 3- Önfiile ilişkin manevi unsur 104 III- Fail 105 1- Genel olarak 105 2- Müdafi açısından 106 IV- Suçu Etkileyen Haller 108 V- Cezayı Kaldıran Şahsi Hal 109 VI- Müeyyide 111 § 4- Failin Suçtan Faydalanmasına Yardım Suçu 118 I- Genel Olarak 118 II- Korunan Hukuki Yarar ve Menfaat kavramı 119 1- Korunan hukuki yarar 119 2- Menfaat kavramı 121 III- Suçun Unsurları 122 1- Genel olarak 122 2- Kanuni unsur 123 3- Maddi unsur 124 a- Genel olarak 124 b- Hareketin özelliği 125 c- Neticenin özelliği 130 4- Hukuka aykırılık 131 5- Manevi unsur 132 IV- Suçun Özel Görünüş Şekilleri 133 1- Teşebbüs 133 2- İştirak 135 3- İçtima 137 V- Suçun Kovuşturulmasına İlişkin Özellikler 139 VI- Madde ve Yer İtibariyle Yetkili Mahkeme 141 VII- Failin Suçtan Faydalanmasına Yardım Suçunun Benzer Suçlardan Farkı 142 1- Cürümden hasıl olan eşyayı alma-saklama suçundan farkı 142 2- Karapara aklama suçundan farkı 148 § 5- Ceza Soruşturmasını Engelleme Suçu 152 I- Genel Olarak 152 II- Suçla Korunan Hukuki Yarar 152 III- Suçun Maddi Unsuru Bakımından Özelliği 157 1- Genel olarak 157 2- Tehlike suçu kavramı 158 3- Suçun düzenleniş şekli bakımından özelliği 165 IV- Suça İlişkin Seçimlik Fiiller 168 1- Tahkikatı yanlış yola sevk etmeye yardım 168 a- Harekete ilişkin kavramlar 168 b- Unsurlar 171 aa- Fiil 171 bb- Hukuka aykırılık 173 cc- Manevi unsur 174 c- Suçun özel görünüş şekilleri 174 aa- Teşebbüs 174 bb- İçtima 175 cc- İştirak 176 2- Hükümetin araştırmalarına karşı faili gizlemeye yardım etme 177 a- Unsurlar 177 aa- Fiil 177 bb- Hukuka aykırılık 182 cc- Manevi unsur 182 b- Suçun özel görünüş şekilleri 183 aa- Teşebbüs 183 bb- İçtima 184 cc- İştirak 184 3- Yakalama veya tutuklama müzekkeresi ile aranan kimsenin yerini bildiği halde yetkili mercilere derhal haber vermeme 185 a- Önşart 185 b- Unsurlar 187 aa- Fiil 187 bb- Hukuka aykırılık 188 cc- Manevi unsur 188 c- Suçun özel görünüş şekilleri 190 aa- Teşebbüs 190 bb- İçtima 190 cc- İştirak 193 4- Suçun eser ve delillerini yok etme, değiştirme ve bozma 193 a- Önşart 193 b- Unsurlar 195 aa- Fiil 195 XI bb- Hukuka aykırılık 199 cc- Manevi unsur 199 c- Suçun özel görünüş şekilleri 201 aa- Teşebbüs 201 bb- İçtima 202 cc- İştirak 205 V- Suçun Soruşturulmasına İlişkin Özellikler 206 VI- Madde ve Yer İtibariyle Yetkili Mahkeme 207 VII- Ceza Soruşturmasını Engelleme Suçunun Benzer Suçlardan Farkı 208 1- Suç tasniinden farkı 208 2- Kendi kendini itham suçundan farkı 209 3- Örgütlere yardım suçlarından farkı 214 a- Örgütlenme suçları (organize suç) kavramı 214 b- Örgütlenme suçlarına yardımdan farkı 218 aa- Teşekkül üyelerine yardım suçundan farkı 218 bb- Silahlı çeteye yardım suçundan farkı 223 cc- Terör örgütü mensuplarına yardım suçundan farkı 227 dd- Çıkar amaçlı suç örgütlerine yardım suçundan farkı 231 § 6- Hükmün İnfazını Engelleme Suçu 235 I- Genel Olarak 235 II- Suçun Önşartı ve Faili 235 1- Suçun önşartı: Kesinleşmiş bir hükmün varlığı 235 2- Fail 239 III- Korunan Hukuki Yarar 239 IV- Suçun Unsurları 240 1- Fiil 240 2- Hukuka aykırılık 244 3- Manevi unsur 244 V- Suçun Özel Görünüş Şekilleri 245 1- Teşebbüs 245 2- İçtima ve İştirak 246 V- Müeyyide 247 İKİNCİ BÖLÜM MÜDAFİİN CEZA SORUŞTURMASINI ENGELLEME SUÇUNDAN SORUMLULUĞU § 7- Savunma Hakkı ve Bu Hakkın Ceza Soruşturmasını Engelleme Suçu İle İlişkisi 249 XII §8- I- Genel Olarak 249 II- Ceza Soruşturmasını Engelleme Suçu ile Ceza Muhakemesi Hukuku Arasındaki İlişki 250 III- Savunma Hakkı ile Hukuk Devleti İlkesi Arasındaki İlişki 255 IV- Savunma Hakkının Gelişimi 262 1- Savunmanın makam olarak ortaya çıkışı 262 2- Uluslararası belgelerde savunma hakkı 267 3- Hukukumuzda savunma hakkına yer veren metinler 269 V- Savunmanın Önemi 273 VI- Savunma Hakkının Kullanılması 274 1- Bireysel savunma 274 a- Bireysel savunmanın tanımı 274 b- Bireysel savunma vasıtaları 276 c- Bireysel savunmanın kapsamı 278 2- Toplumsal savunma 284 a- Müdafi ile savunulmanın gerekliliği 285 b- Müdafi ile savunulmanın ihtiyariliği 289 c- Müdafi tarafından kullanılan savunma hakkının sınırı 293 VII-Müdafiin Hukuki Statüsü 294 1- Sanığın temsilcisi olarak müdafi 296 2- Sanığın yardımcısı olarak müdafi 301 3- Adli bir organ olarak müdafi 303 4- Sanığın bağımsız yardımcısı ve adli organ olarak müdafi 307 5- Anayasaya uygun usul teorisi 313 6- Türk öğretisinde müdafiin hukuki statüsüne ilişkin görüşler 313 7- Değerlendirme 315 Savunmaya İlişkin Genel Esaslar ve Bu Esasların Bazı Savunma Hareketlerinin Geçerliliğine Etkisi 323 I- Sır Saklama ve Müvekkil Lehine Konuşma Yükümlülüğü/Yalan Söyleme Yasağı 323 II- Hukuki Bilgi Verme ve Hukuki Tavsiyede Bulunma Yükümlülüğü 330 1- Müdafiin gözaltı biriminde sanıkla görüşme yetkisi 331 2- Görüşmenin içeriği/Hukuki bilgi vermenin kapsamı 334 3- Hukuki tavsiyede bulunmanın kapsamı 339 4- Müdafiin ifade esnasında hazır bulunarak hukuki bilgi vermesi ve tavsiyede bulunması 349 XIII III- Müdafiin Dosyayı İnceleme, Suret Alma Yetkisi ve Dosyanın İçeriği Hakkında Bilgi Vermesi 353 1- Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi 353 2- Müdafiin dosyadan edindiği bilgileri sanığa bildirmesi 356 a- Genel kural 356 b- Kuralın istisnaları: Sanığa verilemeyecek bilgiler 357 aa- Gizli bilgiler 357 bb- Hazırlık soruşturmasının gayesini tehlikeye düşürecek olan bilgiler 358 3- Dosya incelemesi dışında edinilen soruşturmaya ilişkin bilgilerin sanığa açıklanması 360 4- Müdafiin dosya içeriği hakkında üçüncü şahıslara özel açıklamalarda bulunması 362 IV- Müdafiin Muhakemeye Katılanların Faaliyetlerini Etkilemesi 364 1- İhbardan vazgeçilmesi yönünde etkileme 364 2- Şikayet etme ve geri alma hakkını etkileme 367 3- Şahsi dava açma ve müdahale hakkının kullanılmasını etkileme 368 4- Tanıklıktan çekinme hakkının kullanılmasını etkileme 369 5- Tanığın bilgi vermekten çekinme hakkını kullanılması için istemde bulunma 371 V- Müdafiin Maddi Delillerin İçeriğine Etki Etmesi 371 1- Genel bilgiler 371 2- Tanıkların ifadelerinin içeriğine müdahale 373 a- Yalan tanıklığa davet 373 b- Yalan tanıklığa karar vermiş olan tanığı delil olarak ikame etme 376 c- Bir tanığın güvenilirliğine saldırıda bulunma 377 d- Soru sorma hakkının kötüye kullanılması 378 e- Tanık ifadelerini değerlendirme 378 3- Bilirkişiye müdahale etme 379 VI- Müdafiin Emare Delillerine Etki Etmesi ve Aleyhe Delilleri Muhafaza Etmesi 380 VII- Müdafiin Belge Delillerini İnceleme Gerekçesiyle Elinde Tutması 381 VIII-Müdafiin Sanıkla ve Şeriklerle İlişki Kurması 384 1- Müdafiin danışmanlık dışında sanığa yardım etmesi 384 2- Müdafiin sanıkla sıradan sosyal bağlantılar kurması 387 XIV 3- Müdafiin hakkında yakalama müzekkeresi veya gıyabi tutuklama kararı bulunan sanıkla bağlantısı 389 4- Müdafiin şeriklerle bağlantı kurması 391 IX- Müdafiin Kendi Araştırmaları 393 1- Araştırma şekilleri 393 2- Müdafiin tanığı önce dinlemesi 393 3- Müdafiin önceden dinlenmiş olan tanıkları tekrar dinlemesi 396 4- Müdafiin yüzleştirme yapması 397 X- Müdafiin Sanığın Bir Suç İşleyeceğini Öğrenmesi Halinde İhbar Yükümlülüğü 397 XI- Sanığın Başka Suçunu Öğrenen Müdafiin İhbar Yükümlülüğü 402 XII-Son Soruşturma Safhasındaki Sorunlar 403 1- Müdafiin savunmasını dayandırdığı hukuki yaklaşımlara ilişkin sorun 403 2- Müdafiin muhakemeyi uzatma girişimleri 404 3- Müdafiin basınla ilişki kurması 405 4- Bilinçli olarak kanun yollarına gitmeyi sağlayacak olaylar yaratma 409 5- Suçlu sanığın beraatini isteme 410 XIII-Kanun Yollarındaki Sorunlar 412 § 9- Müdafiin Muhakemeden Yasaklanması ve Soruşturma Usulü 412 I- Müdafiin Muhakemeden Yasaklanması 412 1- Genel olarak 412 2- Müdafiin işten yasaklanma usulü 416 II- Müdafi Hakkında Soruşturma Usulü 418 Kaynakça 429