Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (0)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (67)

Factoring

FactoringSayfa Sayısı
:  
203
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2008
ISBN NO
:  
978-975-295-962-0

35,00 TLAvukat Osman OY 1950 yılında Erzurum\′da doğmuştur. Hukuk tahsilini tamamladıktan sonra, çalışma hayatına 1974 yılında avukatlık ile başlamış, daha sonrada özellikle finans sektörüne duyduğu ilgi neticesi; Bankalarda Müfettişlik, Müdürlük, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu Üyelikleri ve reel sektörde de Holding Genel Koordinatörlüğünün yanı sıra, medya, sanayi, inşaat, hizmet, sigorta, teknoloji, ticaret, turizm gibi sektörlerde faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde aktif Yönetim Kurulu Üyelikleri yapmıştır. 1999 başında, serbest çalışma hayatına dönen Osman Oy, yönetici, bankacı ve finansçı olmanın verdiği bilgi ve deneyimi ile halen Oy Hukuk ve Oy Danışmanlık şirketlerinde hukuk, finans ve gayrimenkul danışmanlığı yapmaktadır. Osman Oy çalışma hayatı boyunca; finans ve hukuk konusunda çok çeşitli kitaplara imza atmıştır. Seçkin KÖSE 1949 yılında Şuhut/Afyon\′da doğmuştur. 1970-71 Öğretim yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme ve Muhasebe Bölümü\′nden mezun olduktan sonra, Akbank\′ta Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı bankacılıkta, Müfettişlik, Pazarlama Yönetmenliği, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı gibi görevlerde bulunmuştur. Bankacılıkta, toplam 31 yıl görev almıştır. Üst Yönetici olarak görev yaptığı T.C.Ziraat Bankası\′ndan 2005 yılında emekliye ayrılmıştır. Halen Para Finans Faktoring A.Ş.\′nde Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Dünya daktilografi şampiyonlukları olan Seçkin Köse, Birleşmiş Milletlere bağlı BİLGİ İŞLEM FEDERASYONUNUN ( İNTERSTENO ) TÜRKİYE MERKEZ KOMİTESİ ÜYESİDİR. Süleyman Yahya ALKIM 1957 yılında İstanbul\′da doğmuştur. 1978-1979 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi\′nden mezun olmuştur. Bir süre serbest çalıştıktan sonra 1981 yılında Akbank\′ta Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı bankacılıkta, Müfettişlik, Pazarlama Yönetmenliği, Şube Müdürlüğü yapmıştır. 2002 yılında reel sektörde yer alan bir firma grubunda Mali Koordinatörlük yapmıştır. Halen Oy Grupta danışman olarak çalışmaktadır. SUNUM Bankalarda kredi sürecindeki formaliteler ve ihtiyaç sahiplerinin ticari ilişkiden kaynaklanan mal satımları mukabilinde düzenledikleri faturanın kısa süre içinde paraya dönüştürülmesi ihtiyacının giderilmesi görevini üstlenmiş olan faktoring firmaları, fi-nans sektörünün vaz geçilmez kurumlarından biridir. Teorik ve pratik bilgileri bir araya getirmeyi amaçladığım \"Herkes İçin Hukuk\" serisinin bu kitapçığını, yıllarca bankacılık yapmış ve uzun bir süreden beri de Parafinans Faktoring firmasında genel müdürlük yapmakta olan Seçkin Köse ve yine yıllarca muhtelif bankalarda bankacılık ve reel sektörde finans man danışmanlığı yapmış ve yapmakta olan Süleyman Yahya Alkım ile birlikte kaleme aldık. Bu arada Parafinans faktoring firmasında görev yapmakta olan Seyhan TAVACI\′ya da çalışmalarımız sırasındaki katkıları nedeniyle teşekkür etmek isterim. Bu kitapta bir taraftan faktoring işlemin mahiyeti ve faktoringin tüm aşamaları hakkında bilgi verilirken diğer taraftan da faktoring firmalarının kuruluşları hakkında bilgi verilesi amaçlanmıştır. \"Herkes İçin Hukuk\" serisinde yer alan başka bir kitapçıkta buluşmak üzere.... Osman Oy KİTAP HAKKINDA Zenginlik, makam, şöhret iş hayatının başlangıç amacı olarak görülse\′de ne yazık ki iş hayatımızın tamamına sirayet etmesi, bitmeyen acı, ızdırap, tatminsizlik, stres ve mutsuzlukları beraberinde getirmektedir. Hayatımızın bitmeyen çilesinin sorumlusu zengin olma, unvanlara ulaşmak ve meşhur olma arzularımızdır. Bu arzular hedefe ulaşmak için bize yol aldırırken, aynı zamanda saf aklımıza ulaşmamıza perde olduklarından, problemlerin çözümü yönünde göstermiş olduğumuz gayret, aldığımız kararlar, sorunları ortadan kaldıramadığı gibi birçok yeni sorunları da yaratmaktadır. Tam sorun bitecekken hemen peşinden birkaç daha büyük olumsuzluğun başlamasının sebebi budur ve bu durumlarla hemen hemen karşılaşmayan iş sahibi veya insan yoktur. Acı ve ızdırap içinde yaşamamızın nedeni saf akla ulaşmamıza engel olan zenginlik, makam, şöhret, arzularına dair duygularımızdır. Mademki zenginlik, makam, şöhret arzusu bizim hayatımızı cehenneme çeviriyor. O zaman zenginlik, makam sahibi dolayısı ile şöhretli olmak kötüdür, bunlardan vaz mı geçmeliyiz? tşte insanın hayatında çözeceği gerçek problem budur. Bu problemi çözebildiğin takdirde karşılaştığı her kişiyi etkileyen bir neşeye sahip olarak hem zengin olur, hem makamları temsil eder, dolayısı ile belli bir üne sahip olur. \"İsa\′dan ikibin yıl kadar önce Kudüs civarında zayıflıktan bir deri kemik haline gelmiş keçileriyle yaşlı bir çift yaşarmış, zayıf keçi günlük ihtiyaçlarının çok altında süt ve-rebilirmiş. Bu yaşlı çift yaşamlarını yoksulluk içinde yıllardır sürdürürken günün birinde evlerine bir tanrı misafiri gelmiş. Uzun zamandır yolda, aç ve susuz olduğunu söyleyip tanrı misafiri kabul edilmesini istemiş. Tanrı misafirine ikram edebilecekleri bir şeyleri olmadığından yaşlı çiftleri bir telaş almış ve yaşam kaynaklan olan zayıf keçileri kesip misafire ikram etmişler. Tanrı misafiri iştahla doyumsuz bir şekilde keçiyi yemiş ve teşekkür dahi etmeden geldiği gibi gitmiş. Yaşlı çift çaresizlik içerisinde kalmış. Su içmek için nehrin kenarına gittiklerinde yaralı bir adamla karşılaşmışlar. Yaşlı çift ölmek üzere olan adama su vermiş ve yaralannı temizlemişler. Hayatında karşılıksız hiç iyilik görmeyen adam, karşılıksız bu yardımdan çok duygulanmış ve çok zengin olduğunu mirasçılarının altınlannı alabilmek için kendisini yaraladıklarını anlatmış. Altınlarının yerini yaşlı çifte söyleyerek ölmüş ve yaşlı çift ölen adam sayesinde çok zengin olmuş.\" Kutsal kitaplarda yahut mitolojide buna benzer çok hikâye vardır. Neşe, mutluluk VI ve doyum içinde olabilmek için, olması arzulanan şeyi asla düşünmemek gerekmektedir, buda gerçek bir öğretidir. Bu kitabın iki yönü vardır. Birinci yönü faktoring camiası için bir öğreti ve piyasanın kaynak müracaat kitabı olacak olmasıdır. İkinci yönü ise, karşılaştıklan her kişiyi yaşam neşeleri ile etkileyen finans camiasında bir ekol olan Sayın dostlanm Osman Oy, Seçkin Köse, Süleyman Yahya Alkım\′m bilgi ve deneyimlerinin hatta duruşlannın bir öğretişidir. Hayatlan boyunca hep güzel şeylere imza atan sayın dostlanmı bu mükemmel ça-lışmalan dolayısı ile kutlar, teşekkürlerimi sunanm. Saygılarımla, Yakup Değirmenci Parafinans Yönetim Kurulu Başkanı İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FAKTORİNGİN MAHİYETİ !. FAKTORİNG TANIMI 3 2. TÜRKİYE\′DE VE DÜNYADA FAKTORİNG 5 3. FAKTORİNGİN ÜLKEMİZDEKİ DİĞER MEVZUAT İLE İLİŞKİSİ 10 3.1. TÜRK TİCARET KANUNU 10 3.2. BORÇLAR KANUNU 10 3.3. BANKALAR KANUNU 10 3.4. TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN 11 3.5. SİGORTACILIK MEVZUATI 12 3.6. ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 12 3.7. FAKTORİNG ŞİRKETLERİ\′NİN ÇALIŞMA ESASLARI 12 4. FAKTORİNG İŞLEMİNİN FONKSİYONLARI 13 4.1. KREDİLENDİRME FONKSİYONU 13 4.2. HİZMET FONKSİYONU 14 4.3. TEMİNAT FONKSİYONU 14 5. FAKTORİNG\′DE TARAFLAR 14 5.1. MÜŞTERİ (FİRMA) 14 5.2. FAKTORİNG ŞİRKETİ (FAKTÖR) 14 5.3. BORÇLU 14 6. FATURA 14 6.1. FATURANIN TANIM VE MAHİYETİ 15 6.2. FATURANIN ŞEKLİ 15 6.3. FATURANIN DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 16 6.4. SEVK İRSALİYESİ 17 6.5. İRSALİYELİ FATURA 17 VIII 9. 6.6. FATURANIN İSPAT GÜCÜ 18 6.6.1. TARAFLAR ARASINDA TİCARİ BİR İLİŞKİ BULUNMALIDIR 18 6.6.2. FATURA ŞEKİL ŞARTLARA UYGUNLUĞU 18 6.6.3. FATURANIN MÜNDERACATININ DOĞRULUĞU 19 6.6.4. FATURANIN KARŞI TARAFA TESLİM EDİLMİŞ OLMASI 19 6.7. FATURAYA İTİRAZ 19 FAKTORİNG SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ 21 FAKTORİNG İŞLEMİNİN BAŞLICA TÜRLERİ 22 8.1. GERÇEK (TAM) FAKTORİNG 22 8.2. GERÇEK OLMAYAN FAKTORİNG 23 8.3. AÇIK FAKTORİNG 23 8.4. ÖRTÜLÜ (SESSİZ) FAKTORİNG 23 8.5. ULUSLARARASI FAKTORİNG 23 8.5.1. YURTİÇİ FAKTORİNG 24 8.5.2. YURTDIŞI FAKTORİNG 24 FAKTORİNG MALİYETİ 24 10. FAKTORİNG AVANTAJLARI 10.1. SATICI (İHRACATÇI) YÖNÜNDEN 10.1.1. SATIŞLARIN MUHASEBESİ, ALACAKLARIN TAKİBİ VE TAHSİLİ İŞLEMİ 10.1.2. RİSKİN GİDERİLMESİ 10.1.3. VADEDEN ÖNCE PEŞİN ÖDEME İLE EK FİNANSMAN OLANAĞI YARATILMASI 10.2. FAKTÖR (FAKTORİNG KURULUŞU) YÖNÜNDEN 10.2.1. KOMİSYON ALINMASI 10.2.2. BİLGİ TEMİNİ 10.2.3. MÜŞTERİ TEMİNİ 11. FAKTORİNGİN DEZAVANTAJLARI ...25 ...25 ...26 ...26 27 27 28 28 28 28 12. FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN KURULUŞU 29 12.1. FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ ŞARTLARI 29 12.2. ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER 29 12.3. FAKTORİNG ŞİRKETLERİNDE KURUCULARIN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER 31 12.4. FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET İZNİ 32 12.5. YURTDIŞINDA KURULU ŞİRKETLERİN TÜRKİYE\′DE İLK ŞUBELERİNİ AÇMALARI 34 12.6. YURTDİŞİNDA KURULU ŞİRKETLERİN TÜRKİYE\′DE TEMSİLCİLİK AÇMALARI 35 IX 12.7. TÜRKİYE\′DE FAALİYETTE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURT İÇİNDE ŞUBE VE TEMSİLCİLİK AÇMALARI 35 12.7.1. FİZİBİLİTE RAPORU ÖRNEĞİ 36 13. FÎNANS KURULUŞLARI İLE İLGİLİ İSTİHBARAT BİLGİ BANKASI (TAKBtS PROJESİ) 37 14. TAPU-KADASTRO BİLGİLERİ SANTRALİZASYONU 38 15. İCRA-ÎFLAS-KONKORDATO BİLGİLERİ SANTRALİZASYONU 40 16. TÜRK HUKUK MEVZUATINA GÖRE FAKTORİNG İŞLEMLERİNDE ALINABİLECEK TEMİNATLAR 42 16.1. FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ 42 16.2. FATURA 44 16.3. KEFALET 44 16.4. REHİN 45 16.4.1. İPOTEK 45 16.4.2. MENKUL REHNI 48 16.4.3. TAHVİL VE HİSSE SENEDİ REHNİ 49 16.5. TtCARt İŞLETME REHNI 49 16.6. SENET 52 16.6.1 KAMBİYO SENETLERİNİN YASAL UNSURLARI İÇERTP İÇERMEDİKLERİNİN KONTROLÜ 53 16.6.2. SENETTEKİ BORÇLU VE CİRANTALAR HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPILMASI 54 16.6.3. BONOLARDA ZAMANAŞIMI (MÜRURU ZAMAN) 54 16.6.4. BONONUN TEMİNATA ALINMASINDA DFKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 55 16.7. ÇEK 57 16.7.1. ÇEKLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME 57 16.7.2. KARŞILIKSIZ ÇEK ÇEKEN KEŞİDECİNİN CEZALANIRILMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 58 16.8. ALACAĞIN TEMLİKİ 60 16.8.1. ALACAK TEMLİKİNİN HUKUKEN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI 60 16.8.2. TEMLİK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 61 17. FATURA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ HALİNDE FAKTORİNG FİRMASININ YASAL İMKANLARI 62 17.1. FATURA VE/VEYA FATURA KAYNAKLI ÇEK VE /VEYA SENET TAKİBİ 63 17.2. FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN YASAL TAKİBAT 63 17.3. VAR İSE SAİR TEMİNATLARIN YASAL TAKİBİ 63 iKİNCt BÖLÜM FAKTORÎNGE İLİŞKİN MEVZUATTA YERALAN HÜKÜMLER 1. FCI ULUSLARARASI FAKTORİNG KURALLARI 67 2. ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 77 3. BORÇLAR KANUNU 84 4. 5411 SAYILI BANKALAR KANUNU 86 5. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNDAN FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORÎNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 86 6. BANKACILIK DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN YAYINLANAN FtNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE ALACAKLARI İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 98 7. TEK DÜZEN HESAP PLANI 103 8. KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN 3095 SAYILI KANUN 140 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM FAKTORİNGE İLİŞKİN MUHTELİF YARGITAY KARARLARI FAKTORİNGE İLİŞKİN MUHTELİF YARGİTAY KARARLARI 145 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SORU VE CEVAPLARLA FAKTORİNG SORU VE CEVAPLAR 173 BEŞİNCİ BÖLÜM FAKTORİNG SÖZLÜĞÜ 1. İNGİLİZCE - TÜRKÇE 179 2. TÜRKÇE-İNGİLİZCE 184 ALTINCI BÖLÜM EKLER EKLER 191 YARARLANILAN KAYNAKLAR 203