Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (151)      Şubat (130)      Ocak (117)      Aralık (120)

Eşya Hukuku (Md. 683-778) Cilt 6

Eşya Hukuku (Md. 683-778) Cilt 6Sayfa Sayısı
:  
509
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-315-175-3

158,76 TL ( KDV Dahil )Temel yasalarda yapılan esaslı değişiklikler ve yeni yasaların yürürlüğe girmesi ile günün koşullarına ve yasalara uygun hale getirilmiş “Açıklamalı – İçtihatlı – Örnekli Türk Medeni Yasası ve Uygulaması” adlı serinin, altıncı kitabı olan “Eşya Hukuku” adlı uygulamaya yönelik eserin içeriğinde,  Türk Medeni Yasası'nın 683 üncü maddesinden 778 inci maddesine kadar tüm hükümleri inceleme konusu yapılmış ve uygulamadaki yeri belirtilmiş olup, konu ile ilgili zengin dilekçe, sözleşme ve yazışma örnekleri ile bol Yargıtay kararları da araştırmacı ve uygulayıcıların hizmetine sunulmuştur.


 


İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ 3807


KISALTMALAR 3809


İÇİNDEKİLER  3811


 


DÖRDÜNCÜ KİTAP


EŞYA HUKUKU


BİRİNCİ KISIM


MÜLKİYET


BİRİNCİ BÖLÜM


GENEL HÜKÜMLER


A. MÜLKİYET HAKKININ İÇERİĞİ 3821


AÇIKLAMA 3821


İÇTİHATLAR 3822


B. MÜLKİYET HAKKININ KAPSAMI 3827


I. BÜTÜNLEYİCİ PARÇA 3827


AÇIKLAMA 3827


İÇTİHATLAR 3828


II. DOĞAL ÜRÜNLER 3837


AÇIKLAMA 3837


İÇTİHATLAR 3837


III. EKLENTİ 3840


1. TANIM 3840


AÇIKLAMA 3840


İÇTİHATLAR 3840


2. EKLENTİ SAYILMAYANLAR 3846


AÇIKLAMA 3846


İÇTİHATLAR 3846


C. BİRLİKTE MÜLKİYET 3848


I. PAYLI MÜLKİYET 3848


1. GENEL KURALLAR 3848


AÇIKLAMA 3848


İÇTİHATLAR 3849


2. YÖNETİM VE TASARRUF 3857


A. ANLAŞMALAR 3857


AÇIKLAMA 3857


İÇTİHATLAR 3858


B. OLAĞAN YÖNETİM İŞLERİ 3861


AÇIKLAMA 3861


İÇTİHATLAR 3861


C. ÖNEMLİ YÖNETİM İŞLERİ 3864


AÇIKLAMA 3864


İÇTİHATLAR 3865


D. OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM İŞLERİ VE TASARRUFLAR 3873


AÇIKLAMA 3873


İÇTİHATLAR 3874


3. YARARLANMA, KULLANMA VE KORUMA 3880


AÇIKLAMA 3880


İÇTİHATLAR 3881


4. GİDERLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER 3886


AÇIKLAMA 3886


İÇTİHATLAR 3886


5. KARARLARIN BAĞLAYICILIĞI 3891


AÇIKLAMA 3891


İÇTİHATLAR 3891


6. PAYDAŞLIKTAN ÇIKARMA 3899


A. PAYDAŞIN ÇIKARILMASI 3899


AÇIKLAMA 3899


İÇTİHATLAR 3901


B. DİĞER HAK SAHİPLERİNİN ÇIKARILMASI 3905


AÇIKLAMA 3905


İÇTİHATLAR 3905


7. PAYLI MÜLKİYETİN SONA ERMESİ 3909


A. PAYLAŞMA İSTEMİ 3909


AÇIKLAMA 3909


İÇTİHATLAR 3909


B. PAYLAŞMA BİÇİMİ 3916


AÇIKLAMA 3916


İÇTİHATLAR 3917


C. İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN DURUMU 3926


AÇIKLAMA 3926


İÇTİHATLAR 3926


II. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ 3930


1. KAYNAKLARI VE NİTELİĞİ 3930


AÇIKLAMA 3930


İÇTİHATLAR 3930


2. HÜKÜMLERİ 3937


AÇIKLAMA 3937


İÇTİHATLAR 3938


3. SONA ERMESİ 3945


AÇIKLAMA 3945


İÇTİHATLAR 3946


 


İKİNCİ BÖLÜM


TAŞINMAZ MÜLKİYETİ


BİRİNCİ AYIRIM


TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU, KAZANILMASI VE KAYBI


A. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU 3955


AÇIKLAMA 3955


İÇTİHATLAR 3956


B. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI 3962


I. TESCİL 3962


AÇIKLAMA 3962


İÇTİHATLAR 3963


II. KAZANMA YOLLARI 3968


1.HUKUKÎ İŞLEM 3968


AÇIKLAMA 3968


İÇTİHATLAR 3969


2. İŞGAL 3975


AÇIKLAMA 3975


İÇTİHATLAR 3976


3. YENİ ARAZİ OLUŞMASI 3978


AÇIKLAMA 3978


İÇTİHATLAR 3979


4. ARAZİ KAYMASI 3982


A. GENEL OLARAK 3982


AÇIKLAMA 3982


ÖRNEKLER 3983


İÇTİHATLAR 3985


B. HEYELÂN 3988


AÇIKLAMA 3988


İÇTİHATLAR 3988


C. SINIRIN YENİDEN BELİRLENMESİ 3993


AÇIKLAMA 3993


ÖRNEKLER 3994


5. KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI 3996


A. OLAĞAN ZAMANAŞIMI 3996


AÇIKLAMA 3996


ÖRNEKLER 3997


İÇTİHATLAR 3998


B. OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI 4005


AÇIKLAMA 4005


TAPU TESCİL DAVASI 4007


ÖRNEKLER 4011


TESCİLE İTİRAZ DAVASI  4012


ÖRNEKLER 4013


İÇTİHATLAR 4014


C. SÜRELERİN HESABI 4025


AÇIKLAMA 4025


İÇTİHATLAR 4025


6. SAHİPSİZ YERLER VE YARARI KAMUYA AİT MALLAR 4031


AÇIKLAMA 4031


İÇTİHATLAR 4032


III. TESCİLİ İSTEME HAKKI 4034


AÇIKLAMA 4034


İÇTİHATLAR 4034


C. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAYBI 4038


AÇIKLAMA 4038


İÇTİHATLAR 4038


 


İKİNCİ AYIRIM


TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İÇERİĞİ VE KISITLAMALARI


A. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İÇERİĞİ 4043


I. KAPSAM 4043


AÇIKLAMA 4043


İÇTİHATLAR 4043


II. SINIRLAR 4046


1. SINIRLARIN BELİRLENMESİ 4046


AÇIKLAMA 4046


İÇTİHATLAR 4046


2. SINIR BELİRLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 4053


AÇIKLAMA 4053


İÇTİHATLAR 4053


3. SINIRLIKLAR ÜZERİNDE PAYLI MÜLKİYET 4056


AÇIKLAMA 4056


İÇTİHATLAR 4056


III. ARAZİDEKİ YAPILAR 4060


1. ARAZİ VE YAPI MALZEMESİ 4060


A. MÜLKİYET İLİŞKİSİ 4060


AÇIKLAMA 4060


ÖRNEKLER 4063


İÇTİHATLAR 4064


B. TAZMİNAT 4070


AÇIKLAMA 4070


İÇTİHATLAR 4070


C. ARAZİNİN MÜLKİYETİNİN MALZEME SAHİBİNE VERİLMESİ 4078


AÇIKLAMA 4078


ÖRNEKLER 4080


İÇTİHATLAR 4082


2. TAŞKIN YAPILAR 4089


AÇIKLAMA 4089


ÖRNEKLER 4091


İÇTİHATLAR 4092


3. ÜST HAKKI 4101


AÇIKLAMA 4101


İÇTİHATLAR 4101


4. MECRALAR 4108


AÇIKLAMA 4108


İÇTİHATLAR 4109


5. TAŞINIR YAPILAR 4114


AÇIKLAMA 4114


İÇTİHATLAR 4114


IV. ARAZİYE DİKİLEN FİDANLAR 4116


AÇIKLAMA 4116


İÇTİHATLAR 4116


V. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU 4123


AÇIKLAMA 4123


İÇTİHATLAR 4123


B. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI 4130


I. GENEL OLARAK 4130


AÇIKLAMA 4130


II. DEVİR HAKKININ KISITLAMALARI 4131


1. YASAL ÖNALIM HAKKI 4131


A. ÖNALIM HAKKI SAHİBİ 4131


AÇIKLAMA 4131


ÖRNEKLER 4134


İÇTİHATLAR 4135


B. KULLANMA YASAĞI, FERAGAT VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 4143


AÇIKLAMA 4143


İÇTİHATLAR 4144


C. KULLANILMASI 4150


AÇIKLAMA 4150


İÇTİHATLAR 4151


2. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ÖNALIM HAKKI 4158


AÇIKLAMA 4158


İÇTİHATLAR 4158


3. ALIM VE GERİ ALIM HAKLARI 4162


AÇIKLAMA 4162


İÇTİHATLAR 4163


III. KOMŞU HAKKI 4168


1. KULLANMA BİÇİMİ 4168


AÇIKLAMA 4168


İÇTİHATLAR 4169


2. KAZI VE YAPILAR 4175


A. KURAL 4175


AÇIKLAMA 4175


İÇTİHATLAR 4175


B. ÖZEL KURALLAR 4180


AÇIKLAMA 4180


3. BİTKİLER 4181


A. KURAL 4181


AÇIKLAMA 4181


İÇTİHATLAR 4181


B. ÖZEL KURALLAR 4185


AÇIKLAMA 4185


İÇTİHATLAR 4185


4. DOĞAL OLARAK AKAN SU 4188


AÇIKLAMA 4188


İÇTİHATLAR 4188


5. FAZLA SUYUN AKITILMASI 4193


AÇIKLAMA 4193


İÇTİHATLAR 4193


6. MECRA GEÇİRİLMESİ 4198


A. KATLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 4198


AÇIKLAMA 4198


İÇTİHATLAR 4199


B. YÜKÜMLÜ TAŞINMAZ MALİKİNİN MENFAATİNİN KORUNMASI 4205


AÇIKLAMA 4205


C. DURUMUN DEĞİŞMESİ 4206


AÇIKLAMA 4206


7. GEÇİT HAKLARI 4207


A. ZORUNLU GEÇİT 4207


AÇIKLAMA 4207


ÖRNEKLER 4210


İÇTİHATLAR 4211


B. DİĞER GEÇİT HAKLARI 4220


AÇIKLAMA 4220


İÇTİHATLAR 4221


8. SINIRLIKLAR 4227


AÇIKLAMA 4227


İÇTİHATLAR 4227


9. KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 4233


AÇIKLAMA 4233


İÇTİHATLAR 4233


IV. BAŞKASININ ARAZİSİNE GİRME HAKKI 4240


1. ORMAN VE MER'AYA GİRME 4240


AÇIKLAMA 4240


İÇTİHATLAR 4240


2. SÜRÜKLENEN ŞEYLER İLE BENZERLERİNİN ALINMASI 4245


AÇIKLAMA 4245


3. ZORUNLULUK HÂLİNDE 4246


AÇIKLAMA 4246


V. KAMU HUKUKU KISITLAMALARI 4247


1. GENEL OLARAK 4247


AÇIKLAMA 4247


İÇTİHATLAR 4248


2. TOPRAĞIN İYİLEŞTİRİLMESİ 4249


AÇIKLAMA 4249


İÇTİHATLAR 4249


C. KAYNAK VE YERALTI SULARI 4256


I. MÜLKİYET VE İRTİFAK HAKKI 4256


AÇIKLAMA 4256


İÇTİHATLAR 4257


II. KAYNAKLARA ZARAR VERİLMESİ 4263


1. TAZMİNAT 4263


AÇIKLAMA 4263


İÇTİHATLAR 4263


2. ESKİ DURUMA GETİRME 4268


AÇIKLAMA 4268


İÇTİHATLAR 4268


III. AYNI YATAKTAN BESLENEN KAYNAKLAR 4273


AÇIKLAMA 4273


İÇTİHATLAR 4273


IV. ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİ VE YEREL ÂDET 4275


V. ZORUNLU SU 4276


AÇIKLAMA 4276


İÇTİHATLAR 4276


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


TAŞINIR MÜLKİYETİ


A. KONUSU 4283


AÇIKLAMA 4283


İÇTİHATLAR 4283


B. KAZANILMASI 4287


I. MÜLKİYETİN NAKLİ 4287


1. ZİLYETLİĞİN DEVRİ 4287


AÇIKLAMA 4287


İÇTİHATLAR 4288


2. MÜLKİYETİN SAKLI TUTULMASI 4295


A. GENEL OLARAK 4295


AÇIKLAMA 4295


İÇTİHATLAR 4295


B. TAKSİTLE SATIŞ 4299


AÇIKLAMA 4299


İÇTİHATLAR 4299


3. HÜKMEN TESLİM 4302


AÇIKLAMA 4302


İÇTİHATLAR 4302


II. SAHİPLENME 4304


1. SAHİPSİZ ŞEYLER 4304


AÇIKLAMA 4304


2. SAHİPSİZ DURUMA GELEN HAYVANLAR 4305


AÇIKLAMA 4305


III. BULUNMUŞ EŞYA 4306


1. ARAMA VE İLÂN 4306


AÇIKLAMA 4306


İÇTİHATLAR 4307


2. KORUMA VE SATMA 4308


AÇIKLAMA 4308


3. MÜLKİYETİN KAZANILMASI, GERİ VERME 4309


AÇIKLAMA 4309


4. DEFİNE 4310


AÇIKLAMA 4310


5. BİLİMSEL DEĞERİ OLAN EŞYA 4311


AÇIKLAMA 4311


IV. DÜŞEN VEYA SÜRÜKLENEN ŞEYLER 4312


AÇIKLAMA 4312


V. İŞLEME 4313


AÇIKLAMA 4313


İÇTİHATLAR 4313


VI. KARIŞMA VE BİRLEŞME 4315


AÇIKLAMA 4315


VII. KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI 4316


AÇIKLAMA 4316


İÇTİHATLAR 4316


C. KAYBEDİLMESİ 4318


 


AÇIKLAMA 4318