Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (145)      Şubat (207)      Ocak (115)      Aralık (118)

En Son Değişikliklerle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Şerhi ( 2 Cilt Takım )

En Son Değişikliklerle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Şerhi ( 2 Cilt Takım )Sayfa Sayısı
:  
2710
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-168-030-9

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

İÇİNDEKİLER


 

KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL SİGORTALAR VE

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

 

Üçüncü Basıya Önsöz......................................................... 3

İçindekiler........................................................................... 5

 

31/5/2006 Tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Genel Gerekçesi                    21

 

BİRİNCİ KISIM

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

 

Madde 1-    Amaç............................................................. 33

Madde 2-    Kapsam......................................................... 33

Madde 3-    Tanımlar........................................................ 35

 

İKİNCİ KISIM

SOSYAL SİGORTA HÜKÜMLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

SİGORTALILARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

Madde 4-    Sigortalı Sayılanlar......................................... 44

Madde 5-    Bazı Sigorta Kollarının Uygulanacağı Sigortalılar           55

Madde 6-    Sigortalı Sayılmayanlar.................................. 58

Madde 7-    Sigortalılığın Başlangıcı................................. 63

Madde 8-    Sigortalı Bildirimi ve Tescili.......................... 67

Madde 9-    Sigortalılığın Sona Ermesi.............................. 72

Madde 10-  Sigortalıların İşleri Nedeniyle Geçici Yurt Dışında Bulunmaları            77

 

İKİNCİ BÖLÜM

İŞYERLERİ VE İŞVERENLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

Madde 11-  İşyeri, İşyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali ve Nakli     78

Madde 12-  İşveren, İşveren Vekili, Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren ve Alt İşveren          82

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HİZMET AKDİYLE VEYA KENDİ ADINA VE
HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞAN SİGORTALILARIN
TABİ OLDUĞU KISA VADELİ SİGORTA
HÜKÜMLERİ

 

Madde 13-  İş Kazasının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması      85

Madde 14-  Meslek Hastalığının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması      89

Madde 15-  Hastalık ve Analık Hali................................. 92

Madde 16-  İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortasından Sağlanan Haklar            93

Madde 17-  Ödenek ve Gelirlere Esas Tutulacak Günlük Kazanç     126

Madde 18-  Geçici İş Göremezlik Ödeneği..................... 130

Madde 19-  Sürekli İş Göremezlik Gelirine Hak Kazanma, Hesaplanması, Başlangıcı ve Birden Çok İş Kazası ve Meslek Hastalığı Hali................................... 133

Madde 20-  Hak Sahiplerine Gelir Bağlanması, Evlenme ve Cenaze Ödenekleri      135

Madde 21-  İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile Hastalık Bakımından İşverenin ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu                                                                     141

Madde 22-  Sigortalının Kendisinden Kaynaklanan Sebeplerle Tedavi Süresinin Uzaması, İş Göremezliğinin Artması........................................................ 144

Madde 23-  Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılıktan Doğan Sorumluluk       146

Madde 24-  Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Dikkate Alınmayan Süreler       148

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

UZUN VADELİ SİGORTA HÜKÜMLERİ

 

Madde 25-  Malul Sayılma............................................. 148

Madde 26-  Malullük Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları           152

Madde 27-  Malullük Aylığının Hesaplanması, Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması        169

Madde 28-  Yaşlılık Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları 176

Madde 29-  Yaşlılık Aylığının Hesaplanması.................. 191

Madde 30-  Yaşlılık Aylığının Başlangıcı ve Kesilmesi.. 195

Madde 31-  Yaşlılık Toptan Ödemesi ve İhya................ 203

Madde 32-  Ölüm Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları     210

Madde 33-  Ölüm Sigortasından Bağlanacak Aylığın Hesaplanması 227

Madde 34-  Ölüm Aylığının Hak Sahiplerine Paylaştırılması 231

Madde 35-  Hak Sahiplerinin Aylıklarının Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması   237

Madde 36-  Ölüme Bağlı Toptan Ödeme ve İhya........... 241

Madde 37-  Evlenme ve Cenaze Ödeneği....................... 245

Madde 38-  Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Sigortalılık Süresi      247

Madde 39-  Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Üçüncü Kişinin Sorumluluğu            249

Madde 40-  Fiilî Hizmet Süresi Zammı........................... 250

Madde 41-  Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler......... 271

Madde 42-  Bildirim....................................................... 275

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

Madde 43-  Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği Görevinde Bulunanların Aylıkları           277

Madde 44-  Bazı Kamu Görevlilerine Yaşlılık Aylığı Bağlanacak Haller      279

Madde 45-  Kanunları Gereğince Görevden Uzaklaştırılanlar, Tutuklananlar veya Görevine Son Verilenlerin Sigortalılıkları ve Primleri............................ 280

Madde 46-  Bazı Kamu Görevlilerinin Prime Esas Kazançları ve Prime Esas Kazanç Üst Sınırı      282

Madde 47-  Vazife Malullüğü......................................... 284

Madde 48-  Kamu Görevlilerinin Emekliye Sevk Onayları 290

Madde 49-  İtibarî Hizmet Süreleri ve İtibarî Hizmet Süresi Primi     291

 

ALTINCI BÖLÜM

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA HÜKÜMLERİ

 

Madde 50-  İsteğe Bağlı Sigorta ve Şartları..................... 293

Madde 51-  İsteğe Bağlı Sigorta Başlangıcı ve Sona Ermesi 297

Madde 52-  İsteğe Bağlı Sigorta Primleri ve Ödenmesi... 299

YEDİNCİ BÖLÜM

KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA
İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

 

Madde 53-  Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi................. 300

Madde 54-  Aylık ve Gelirlerin Birleşmesi..................... 302

Madde 55-  Gelir ve Aylıkların Düzeltilmesi, Yükseltilmesi, Alt Sınırı, Ödenmesi ve Yoklama İşlemleri    307

Madde 56-  Gelir ve Aylık Bağlanmayacak Haller......... 309

Madde 57-  Yaş.............................................................. 311

Madde 58-  Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu.......... 315

Madde 59-  Kurumun Denetleme ve Kontrol Yetkisi..... 319

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

GENEL SAĞLIK SİGORTASI HÜKÜMLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

KAPSAMDAKİ KİŞİLER VE TESCİLİ

 

Madde 60-  Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar............... 325

Madde 61-  Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı, Bildirimi ve Tescili      331

Madde 62-  Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar ile Bunlardan Yararlanma    334

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

SAĞLANAN SAĞLIK HİZMETLERİ VE
DİĞER HAKLAR

 

Madde 63-  Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Süresi          334

Madde 64-  Kurumca Finansmanı Sağlanmayacak Sağlık Hizmetleri           338

Madde 65-  Yol Gideri, Gündelik ve Refakatçi Giderleri 339

Madde 66-  Yurt Dışında Tedavi.................................... 340

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA
ŞARTLARI VE KATILIM PAYI

 

Madde 67-  Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları.. 342

Madde 68-  Katılım Payı Alınması.................................. 345

Madde 69-  Katılım Payı Alınmayacak Haller, Sağlık Hizmetleri ve Kişiler  348

Madde 70-  Hizmet Basamakları ve Sevk Zinciri............ 349

Madde 71-  Kimlik Tespiti ve Acil Haller....................... 349

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALÎ VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Madde 72-  Sağlık Hizmetlerinin Ödenecek Bedellerinin Belirlenmesi         350

Madde 73-  Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemi ve Sağlık Giderlerinin Ödenmesi       352

Madde 74-  Genel Sağlık Sigortası Gelirlerinin Kullanım Amacı, Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları İçin Yapılan Sağlık Harcamaları...................................... 356

Madde 75-  Doğal Afetler veya Savaş Hali..................... 357

Madde 76-  İşverenin, Genel Sağlık Sigortalısının ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu           357

Madde 77-  Sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucularının Duyurulması ve Sağlık Hizmet Sunucusunu Seçme Serbestisi..................................................... 359

Madde 78-  Sağlık Hizmeti Sunucularının Kayıt ve Bildirim Zorunluluğu ve Kontrol Yetkisi          360

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

PRİMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

PRİM ALINMASI, PRİME ESAS KAZANÇ,
PRİM ORANLARI VE ASGARÎ İŞÇİLİK

 

Madde 79-  Prim Alınması Zorunluluğu......................... 361

Madde 80-  Prime Esas Kazançlar.................................. 362

Madde 81-  Prim Oranları ve Devlet Katkısı................... 378

Madde 82-  Günlük Kazanç Sınırları.............................. 388

Madde 83-  Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi ve İşkollarının ve İşlerin Tehlike Sınıf ve Derecelerinin Belirlenmesi................................................ 393

Madde 84-  Tehlike Sınıf ve Derecelerini Etkileyebilecek Değişiklikler       395

Madde 85-  Asgari İşçilik Uygulaması ve Uzlaşma......... 396

 

İKİNCİ BÖLÜM

PRİM BELGELERİ VE PRİMLERİN ÖDENMESİ

 

Madde 86-  Prim Belgeleri ve İşyeri Kayıtları................. 403

Madde 87-  Prim Ödeme Yükümlüsü............................. 412

Madde 88-  Primlerin Ödenmesi..................................... 414

Madde 89-  Primlerin Borçlarına Halef Olma, Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı ile İadesi Gereken Primler                                                                     420

Madde 90-  Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması..................................................... 424

Madde 91-  Afet ve Diğer Mücbir Sebep Hâllerinde Belgelerin Verilme Süresi ve Primlerin Ertelenmesi    427

 

BEŞİNCİ KISIM

ORTAK VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

ORTAK HÜKÜMLER

 

Madde 92-  Sigortalılığın Zorunlu Oluşu, Sona Ermesi ve Sosyal Güvenlik Sicil Numarası 429

Madde 93-  Devir, Temlik, Haciz ve Kurum Alacaklarında Zamanaşımı      430

Madde 94-  Kontrol Muayenesi...................................... 434

Madde 95-  Sağlık Raporlarının Usûl ve Esaslarının Belirlenmesi     438

Madde 96-  Yersiz Ödemelerin Geri Alınması................ 441

Madde 97-  Zamanaşımı, Hakkın Düşmesi ve Avans..... 443

Madde 98-  Ücretlerden Kesinti Yapılmaması, Özel Sigortalara İlişkin Hükümler ve Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin Yürütülmesi....................... 446

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Madde 99-  Sosyal Güvenlikle İlgili Düzenlemeler ve Bildirimler    447

Madde 100- Bilgi ve Belge İsteme Hakkı, Bilgi ve Belgelerin Kuruma Verilme Usûlü          448

Madde 101-                             Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri           451

 

ALTINCI KISIM

İDARÎ PARA CEZALARI VE FESİH HÜKÜMLERİ

 

Madde 102-               Kurumca Verilecek İdarî Para Cezaları           451

Madde 103-                                   İdarî Yaptırımlar ve Fesih           464

 

YEDİNCİ KISIM

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN, DEĞİŞTİRİLEN,
SON VE GEÇİCİ HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

DEĞİŞTİRİLEN VE YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILAN HÜKÜMLER

 

Madde 104-     Diğer Kanunlardaki Atıflar...................... 467

Madde 105-     Uygulanmayacak Hükümler.................... 468

Madde 106-     Yürürlükten Kaldırılan Hükümler........... 468

Madde 107-     Yönetmelikler......................................... 472

Ek Madde 1-   Kuruma Yapılan Bazı Bildirimlerin Yeterli Sayılması           472

Ek Madde 2-   ................................................................ 473

Ek Madde 3-   ................................................................ 474

Ek Madde 4-   ................................................................ 477

Ek Madde 5-   Tarım veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak Çalışanların Sigortalılığı       479

Ek Madde 6-   Bazı Kısmi Süreli Çalışanların Sigortalılıkları 481

Ek Madde 7-   ................................................................ 483

Ek Madde 8-   1479 sayılı Kanun ve Mülga 2926 sayılı Kanun Kapsamındaki Sigortalıların Basamak Tespiti................................................................ 486

Ek Madde 9-   Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı 486

Ek Madde 10- ................................................................ 488

Ek Madde 11- ................................................................ 489

Ek Madde 12- ................................................................ 490

 

İKİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

 

Geçici Madde 1-   Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortasına İlişkin Bazı Geçiş Hükümleri    491

Geçici Madde 2-   Bu Kanundan Önce Yürürlükte Bulunan Sosyal Güvenlik Kanunlarına Tâbi Geçen Çalışmalar İçin Bağlanacak Aylıkların Hesabı.... 498

Geçici Madde 3-   Önceki Mevzuat Hükümlerinin Uygulanması      501

Geçici Madde 4-   5434 sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri       501

Geçici Madde 5-   Toptan Ödeme ve İhya Geçiş Hükümleri 508

Geçici Madde 6-   506 sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri         509

Geçici Madde 7-   506, 1479, 5434, 2925, 2926 sayılı Kanunlara İlişkin Ortak Geçiş Hükümleri  513

Geçici Madde 8-   1479 sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri       515

Geçici Madde 9-   Emeklilik Yaşına İlişkin Bazı Geçiş Hükümleri   518

Geçici Madde 10- 506 sayılı Kanunun Malullük ve Engellilik Hükümlerine İlişkin Geçiş Hükümleri         530

Geçici Madde 11- Sigortalı Tesciline, Sigorta Sicil Numarasına ve Dış Temsilciliklerdeki Görevlere İlişkin Geçiş Hükümleri......................................... 533

Geçici Madde 12- Genel Sağlık Sigortası Geçiş Hükümleri 534

Geçici Madde 13- 4046 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Geçiş Esasları        538

Geçici Madde 14- Sosyal Güvenlik Destek Primine İlişkin Geçiş Hükümleri           538

Geçici Madde 15- Prime Esas Kazancın Beyanına İlişkin Geçiş Hükmü      542

Geçici Madde 16- Kendi Adına ve Hesabına Tarımsal Faaliyette Bulunan Sigortalılar ile Esnaf Muaflığından Yararlanan Kadın Sigortalılara İlişkin Geçiş Hükümleri  542

Geçici Madde 17- Kendi Adına ve Hesabına Çalışanların Sigortalılıklarının Durdurulmasına İlişkin Hükümler.......................................................... 543

Geçici Madde 18- Bazı Aylık Tazminat ve Yardımlara İlişkin Geçiş Hükümleri      544

Geçici Madde 19- Aylık Alanlardan Kesilecek Sağlık Sigortası Primi          545

Geçici Madde 20- 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Sandıklar ve İlgili Hükümler.......................................................... 546

Geçici Madde 21- 2108 sayılı Yasaya İlişkin Geçiş Hükümleri        551

Geçici Madde 22- Anonim Şirket Kurucu Ortaklarının Sigortalılıklarına İlişkin Geçiş Hükümleri   551

Geçici Madde 23- Sosyal Güvenlik Prim Yapılandırılması Bozulanlara İlişkin Hükümler   552

Geçici Madde 24- Sosyal Güvenlik Alacakları............... 554

Geçici Madde 25- .......................................................... 558

Geçici Madde 26- .......................................................... 559

Geçici Madde 27- .......................................................... 560

Geçici Madde 28- .......................................................... 561

Geçici Madde 29- .......................................................... 561

Geçici Madde 30- .......................................................... 562

Geçici Madde 31- .......................................................... 562

Geçici Madde 32- .......................................................... 563

Geçici Madde 33- .......................................................... 563

Geçici Madde 34- .......................................................... 563

Geçici Madde 35- .......................................................... 565

Geçici Madde 36- .......................................................... 565

Geçici Madde 37- .......................................................... 567

Geçici Madde 38- .......................................................... 567

Geçici Madde 39- .......................................................... 569

Geçici Madde 40- .......................................................... 571

Geçici Madde 41- .......................................................... 572

Geçici Madde 42- .......................................................... 574

Geçici Madde 43- .......................................................... 574

Geçici Madde 44- .......................................................... 575

Geçici Madde 45- Yersiz Yapılan Sağlık Giderlerinin Terkini          576

Geçici Madde 46- Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarının Yapılandırılması        577

Geçici Madde 47- 5335 sayılı Kanunun 30 uncu Maddesi Kapsamında Çalışmaya Başlayanlara Yapılan Yersiz Ödemelerin Yapılandırılması............. 577

Geçici Madde 48- Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanması Sonucu Verilmesi Gereken Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Yatırılacak Primler........... 578

Geçici Madde 49- .......................................................... 579

Geçici Madde 50- .......................................................... 579

Geçici Madde 51- .......................................................... 579

Geçici Madde 52- .......................................................... 580

Geçici Madde 53- .......................................................... 581

Geçici Madde 54- .......................................................... 581

Geçici Madde 55- .......................................................... 583

Geçici Madde 56- .......................................................... 583

Geçici Madde 57- .......................................................... 584

Geçici Madde 58- .......................................................... 584

Geçici Madde 59- .......................................................... 585

Geçici Madde 60- .......................................................... 586

Geçici Madde 61- .......................................................... 592

Geçici Madde 62- .......................................................... 593

Geçici Madde 63- .......................................................... 594

Geçici Madde 64- .......................................................... 595

Geçici Madde 65- .......................................................... 597

Geçici Madde 66- .......................................................... 598

Geçici Madde 67- .......................................................... 599

Geçici Madde 68- .......................................................... 600

Geçici Madde 69- .......................................................... 603

Geçici Madde 70- .......................................................... 603

Geçici Madde 71- .......................................................... 604

Geçici Madde 72- .......................................................... 607

Madde 108-  Yürürlük.................................................... 607

Madde 109-  Yürütme..................................................... 608

 
31/5/2006 Tarihli ve 5510 sayılı Kanuna İşlenmeyen Geçici Maddeler     608