Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (14)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Delil

DelilSayfa Sayısı
:  
216
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5454-3

34,90 TL

KİTAP HAKKINDA
Eser, adli bilimler alanında yüksek lisans ve doktora dersleri veren, birçok sansasyonel olayda bilirkişilik yapan, 2000-2012 yılları arasında Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nda hem yönetici hem de uzman olarak çalışan, 2010-2012 yılları arasında Uluslararası Adli Patlayıcı İnceleme Ağı (FINEX)'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Türkiye adına yürüten Doç. Dr. Ercan SEYHAN tarafından yazılmıştır. Yazarın alanıyla ilgili yapmış olduğu yurtiçi ve yurt dışında birçok sözlü sunumu ve yayınlanmış makalesi bulunmaktadır.

Modern anlamda adli bilimler, delilden elde edilen verilerle yapılan kar-şılaştırma sonuçlarını diğer disiplinler ile paylaşır. Sadece mahkemelere rapor sunmaktan ziyade kalitatif ya da kantitatif analizler sonucunda elde edilen verilerle proaktif bir suç ve suçluyla mücadele profili oluşturulmasına da katkı sağlar.

Delilin güvenilirliği ispat gücü ile doğru orantılı bir husustur. İspat gücü de delilin maksada uygun oluşunun mantıklı bir ölçüsü olarak düşünülebilir. Suç ve suçluyla mücadelede ispat gücü yüksek delil anlayışına erişmenin temelinde sistematik olay yeri incelemesi ile analitik inceleme metotlarının etkin kullanılması yatmaktadır. Adli bilim sürecindeki hiçbir safhada delil konusunda ikilem yaşamamak için bu farkındalık çok önemlidir.

Konu Başlıkları
    Olay Yeri ve Delil Farkındalığı
    Olay Yeri ve Delil
    Delil Gözetim Zinciri
    Sistematik Olay Yeri İncelemesi ve Delil
    Delilin Bilimsel Yorumu ve Değerlendirilmesi
    Olay Yerinin Yeniden Yapılandırılması ve Delil
    Delil İstihbaratı
    Schrödinger'in Kedisi ve Delil
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Resimler Listesi  13
Şekiller Listesi  15
1. BÖLÜM
Olay Yeri ve Delil Farkındalığı
Giriş  21
1. Adli Bilimler ve Delil  23
Delil Türleri  25
2. Delil ve Kalite Kavramı  29
a. Delilin Olayla Olan İrtibatı  30
b. Delilin Maddeselliği (Somutluğu)  30
c. Delilin Yeterliği (İspat Gücü)  32
3. Delilin Kabul Edilebilirlik Kriterleri ve Delil Gözetim Zinciri  34
4. Olay Yeri İncelemesi ve Delil  36
Bölüm Kaynakçası  40
2. BÖLÜM
Olay Yeri ve Delil
Giriş  43
1. Fiziki Delil ve Olay Yeri  44
2. Olay Yeri ve Fiziki Delil Türleri  48
a. Geçici/Kısa Süreli Deliller  52
b. Koşullu Deliller  52
c. Şekilli / Patern Deliller  53
ç. Aktarımlı / Transfer Deliller  54
d. Tıbbi Deliller  55
e. Elektronik Deliller  55
f. İlişkisel Deliller  56
3. Dış Etkenler ve Fiziki Delilin Durumu  57
4. Fiziki Delilin Karakteristik Özellikleri  59
Bölüm Kaynakçası  79
3. BÖLÜM
Delil Gözetim Zinciri
Giriş  83
1. Delil Gözetim Zinciri ve Devamlılık Kavramı  83
2. Takip Edilebilir Delil Toplama Faaliyetleri ve Koordinasyon  86
3. Olay Yerinin ve Delilin Korunması  87
4. Delilin Tespiti, Toplanması ile Adli Bilim Laboratuvarına Gönderilmesi ve Delil Gözetim Zinciri  88
5. Adli Bilim Laboratuvarları ve Delil Gözetim Zinciri  90
6. Kalite Güvence, Akreditasyon ve Delil Gözetim Zinciri  92
Bölüm Kaynakçası  97
4. BÖLÜM
Sistematik Olay Yeri İncelemesi ve Delil
Giriş  101
1. Olay Yeri İncelemesi ve Adli Bilimler  102
2. Olay Yeri İncelemesinde Genel Düşünce ve Kurallar  103
3. Olay Yerinde Delil Arama ve Tespit Faaliyetleri  107
a. Olay Yerinin Kayıt Altına Alınması  108
Tutanak Tutma  109
Video Görüntüleme  110
Fotoğraflama  111
Kroki Çizimi  115
Pratik Kroki Çizim Metotları  116
b. Olay Yerinde Delil Tespiti ve Toplama Faaliyetleri  119
c. Delilin Korunması ve Paketlenmesi  121
ç. Delilin Adli Bilim Laboratuvarlarına Gönderilmesi  123
d. Olay Yeri Yönetimi ve Delil  123
Bölüm Kaynakçası  126
5. BÖLÜM
Delilin Bilimsel Yorumu ve Değerlendirilmesi
Giriş  131
1. Adli Bilimlerde Bilginin Temeli: Delil  132
a. Maddenin Bölünebilirliği  134
b. Nakil/Transfer Prensibi (Locard Prensibi)  135
c. Kirk’ün Benzersizlik/Teklik Prensibi  138
ç. Doğruluk ve Kesinlik  139
2. Adli Bilimlerde Delil İnceleme Felsefesi  141
3. Sürdürülebilir Güvenilirlik – Nesnellik/Tarafsızlık  146
Bölüm Kaynakçası  150
6. BÖLÜM
Olay Yerinin Yeniden Yapılandırılması ve Delil
Giriş  155
1. Olay Yerinin Yeniden Yapılandırılmasının Önemi  156
2. Yeniden Yapılandırmanın Temel Safhaları  157
3. Yeniden Yapılandırılmanın Bilimsel Temeli  159
4. Yeniden Yapılandırılma ve Delilin Bilimsel Dinamikleri  163
Bölüm Kaynakçası  167
7. BÖLÜM
Delil İstihbaratı
Giriş  171
1. İstihbarat ve Delil İstihbaratı Kavramı  172
2. Delil İstihbaratı İşletim Kriterleri  174
3. Delil İstihbaratı ve Delil Karşılaştırması  177
4. Delil İstihbaratı ve Veri Tabanları  179
5. İstihbarat Odaklı Kolluk Uygulamaları ve Delil İstihbaratı  183
Bölüm Kaynakçası  187
8. BÖLÜM
Schrödinger’in Kedisi ve Delil
Giriş  191
1. Schrödinger’in Kedi Paradigması  191
2. Schrödinger’in Kedisi – Ölçüm ve Olasılık  193
3. Schrödinger’in Kedisi ve Delil  195
Bölüm Kaynakçası  198
Kaynaklar  199
Kavramlar Dizini  213