Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (222)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Culpa In Elıgendo ( Yardımcı Şahsı Seçmede Kusur Nedeniyle Sözleşmeden Doğan Sorumluluk )

Culpa In Elıgendo ( Yardımcı Şahsı Seçmede Kusur Nedeniyle Sözleşmeden Doğan Sorumluluk )Sayfa Sayısı
:  
147
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2001
ISBN NO
:  
975-353-241-5

25,00 TLGİRİŞ I - Konunun Önemi Konuya ilişkin Roma hukuku kaynakları incelendiğinde, şahısların belirli durumlarda üçüncü kişilerin fiillerinden sorumlu tutuldukları görülmektedir, ilk devirlerden bilinmeyen başkalarının fiillerinden sorumlu olma düşüncesi, Roma aile kurumunun ve kölelik sisteminin ihtiyaçlarına paralel olarak tüm klasik devre yayılan bir gelişme ile kabul göremeye başlamıştır. Bu gelişme sözleşmeye dayalı sorumluluk ile sözleşme dışı sorumluluk alanlarında farklı biçimlerde görülmüş, praetor′ ların Roma hukukunu geliştiren çok yönlü faaliyetleri, bu alanda da tek bir sorumluluk sisteminden ziyade, zengin bir çözümler yığının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Köle, aile üyesi ve hür hizmetlilerin fiillerinden ötürü şahısların bir borç ilişkisiyle bağlı oldukları kimselere karşı sözleşmeden doğan sorumlulukları bu yığın içinde henüz tam olarak aydınlanmamış bir konudur. Tezimizin konusu bu sorumluluğa gerekçe gösterilen "culpa in eligendo" (instruendo, custodiendo) kavramıdır. Seçmede talimat vermede ve gözetimde özenli olmayı BK md. 55 çerçevesinde bir kurtuluş kanıtı olarak kabul eden bugünkü hukukumuzun tersine, Roma hukukun- da culpa in eligendo sözleşme nedeniyle sorumlulukta söz konusu olmaktadır. Yardımcı şahısların fiillerinden sorumluluk çerçevesinde şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalarda çoğunlukla, günümüz hukuklarını da derinden etkilemiş olan gemici, hancı ve ahır-cıların yardımcılarının fiillerinden praetor edictum′u ile kusursuz sorumlu tutuluşları çıkış noktası olarak alınmış, sözleşmeye dayanan hallerde sorumluluğun klasik devirde custodia′ya dayandığı belirtilerek kusursuz sorumluluğun hakim olduğu, culpa in eligendo′ nun klasik hukukçulara ait bir kavram olmayıp postklasik hukukçuların ve derleyicilerin buluşu olduğu ve klasik metinlerde yer alan culpa kavramının sorumluluğu haklı göstermek için bir faraziye olarak eklendiği sonucuna varılmıştır. Üçüncü kişilerin fiillerinden sorumluluğu kusursuz sorumluluk çerçevesinde değerlendiren baskın görüşe rağmen, culpa in eligedo kavramına dayanak teşkil eden culpa üzerine kararların klasik devrin düşüncesini yansıttığını savunan yazarların görüşleri de ağırlık kazanmaya başlamıştır. 19. yy dan itibaren haksız fiillerinden sorumluluk alanında modem kanunlara giren culpa in eligendo (instruendo, custodiendo) kavramı doktrinde "uygunsuz şahıslara iş vermede" (seçmede, yönetmede, gözetmede) kusur şeklinde tanımlanmakta, ancak sorumluluğun kapsamı ve niteliği konusundaki tartışmalar devam etmektedir. Tartışmalara ışık tutabilmek amacıyla, Roma hukukunda yar- dımcıların fiillerinden sorumluluğun genel sorumluluk sistemi içindeki yerini belirledikten sonra, sözleşmeden doğan sorumluluğun kabul edildiği halleri tarihi gelişim içinde ve ilgili metinler doğrultusunda inceleyeceğiz. İÇİNDEKİLER Kısaltmalar IX Giriş 1 I - Konunun Önemi 1 II - Kavramın Günümüze Yansıması 3 1- ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN FİİLLERİNDEN SORUMLULUK 10 I - Üçüncü Kişilerin Fiillerinden Sorumluluğun Ortaya Çıkışı 10 1) Ana kural 10 2) Sorumluluğun kabul edilmesinde Roma aile yapısının rolü 12 II - Sözleşme Dışı Sorumluluk 16 1) Üçüncü kişilerin haksız fiillerinden sorumluluk 16 2) Haksız fiil benzerlerinden sorumluluk 19 III -Sözleşmeden Doğan Sorumluluk 22 1) Üçüncü kişilerin taraf olduğu sözleşmelerden sorumluluk 22 2) Yardımcı şahısların fiillerin nedeniyle sözleşmeden dolayı sorumluluk 25 A) Sözleşmeden doğan sorumluluğun gelişimi 25 B) Custodia ve culpa 28 C) Üçüncü kişilerin fiillerinden sorumlulukta custodia′nın kapsamı 40 2- YARDIMCI ŞAHISLARIN FİİLLERİNDEN SORUMLULUĞUN GELİŞİMİ 49 I - ilk Düşünceler 49 II - Özel Sözleşme Şartları ile Yardımcı Şahısların Fi- illerinden Doğan Sorumluluğun Üstlenilmesi 63 III - Edıctum′larla Sağlanan Yükümlülük 71 IV - Noxa Teslim Hakkı ile Sözleşmeden Doğan Davaların Kabulü 93 3 - YARDIMCI ŞAHISLARIN FİİLLERİNDEN SÖZLEŞME NEDENİYLE SORUMLULUĞUN KABUL EDİLDİĞİ DURUMLAR 103 I - Kira Sözleşmesinde (Locatio Conductio Rei) Sorumluluğun Kabul Edildiği Durumlar 104 II - istisna Sözleşmesinde (Locatio Conductio Operis) Sorumluluğun Kabul Edildiği Durumlar 113 III -Ariyet Sözleşmesinde (Commodatum) Sorumluluğun Kabul Edildiği Durumlar 121 IV - Şirket Sözleşmesinde (Societas) Sorumluluğun Kabul Edildiği Durumlar 130 Sonuç 135 Bibliyografya 141 Yararlanılan Kaynaklar 148