Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (68)      Mayıs (68)      Mart (152)      Mart (152)

CMR Hükümleri Uyarınca Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulması

CMR Hükümleri Uyarınca Taşıyıcının Sorumluluktan KurtulmasıSayfa Sayısı
:  
256
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5446-8

66,50 TL

KİTAP HAKKINDA
Günümüzde uluslararası taşımacılık büyük oranda karayolu ile gerçekleştiğinden bu alanda yazılan eserler özellikle uygulama önem arz etmektedir. Ulusal karayoluyla yapılan taşımalara ilişkin uyuşmazlıklarda TTK hükümleri uygulanırken, karayoluyla yapılan uluslararası taşımalarda CMR hükümleri uygulanacaktır. Bununla birlikte, TTK'da karayoluyla yapılan taşımalara ilişkin hükümler hazırlanırken CMR'deki düzenlemeler esas alınmıştır.

Karayolu ile yapılan taşımalarda ortaya çıkan uyuşmazlıklarının çoğu taşıyıcının sorumluluğuna ve sorumluluktan kurtulmasına yönelik hükümlerin uygulanması suretiyle çözüme kavuşturulmaktadır.

Bu kitapta karayoluyla yapılan uluslararası taşımalarda taşıyıcının hangi hükümlere dayanarak sorumluluktan kurtulabileceği konusu kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Kitapta taşıyıcının CMR hükümleri uyarınca sorumluluktan kurtulabilmesi için düzenlenen genel ve özel sorumluluktan kurtulma sebeplerinin yanı sıra, başkaca hangi sebeplere dayanarak sorumluluktan kurtulabileceği üzerinde durulmuştur.

Ayrıca kitapta konuya ilişkin son dönem yayınlanan ve emsal niteliğindeki yerleşik Yargıtay kararlarının tam metinlerine de yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
    CMR'nin Tarihçesi ve Uygulama Alanı
    CMR Kapsamında Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluğunun Hukuki Niteliği ve Şartları
    CMR Uyarınca Taşıyıcıyı Sorumluluktan Kurtaran Genel ve Özel Sebepler
    CMR Uyarınca Taşıyıcıyı Sorumluluktan Kurtaran Diğer Sebepler
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
CMR’NİN TARİHÇESİ VE UYGULAMA ALANI
I. CMR’NİN TARİHÇESİ  17
II. CMR’NİN UYGULAMA ALANI VE ŞARTLARI  18
A. Genel Olarak  18
B. Şartları  20
1. Taşımanın Ücret Karşılığında Yapılması  20
2. Tarafların Arasında Bir Taşıma Sözleşmesi Bulunması  21
3. Taşıma Sözleşmesinin Konusunun Eşya Olması  23
4. Taşımanın Belirlenen Türde Taşıt ile Karayoluyla Yapılması  24
5. Yükün Yüklendiği Yer ile Boşaltıldığı Yerin İki Ayrı Ülkede Olması ve Bu Ülkelerden En Az Birinin Konvansiyona Taraf Olması  27
III. KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARININ TAM METİNLERİ  30
İkinci Bölüm
CMR KAPSAMINDA TAŞIYICININ ZIYA, HASAR VE GECİKMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE ŞARTLARI
I. SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ  37
A. Genel Olarak CMR’deki Düzenleme  37
B. Kusur Sorumluluğu Görüşü  38
C. Kusursuz Sorumluluk Görüşü  38
II. SORUMLULUĞUN ŞARTLARI  39
A. Taşıyıcının Özen Yükümlülüğünü İhlal Etmesi  39
B. Taşıyıcının Kusurunun Aranmaması  42
C. Yükün Zıyaa ve/veya Hasara Uğraması yahut Geç Teslim Edilmesi  43
1. Genel Olarak  43
2. Yükün Zıyaa Uğraması  44
a. Yükün Kısmen Zayi Olması  45
b. Yükün Tamamen Zayi Olması  47
c. Zıya Karinesi  48
3. Yükün Hasara Uğraması  49
4. Yükün Geç Teslim Edilmesi  52
D. Taşıyıcının Özen Yükümlülüğüne Aykırı Davranışı ile Ortaya Çıkan Zarar Arasında İlliyet Bağı Bulunması  55
III. KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARININ TAM METİNLERİ  57
Üçüncü Bölüm
CMR UYARINCA TAŞIYICIYI SORUMLULUKTAN KURTARAN
GENEL VE ÖZEL SEBEPLER
I. GENEL OLARAK  63
II. TAŞIYICIYI SORUMLULUKTAN KURTARAN GENEL SEBEPLER  65
A. Hak Sahibinin Hatası veya İhmali  65
1. Genel Olarak  65
2. Ambalajlama İşi Sırasında  67
a. Genel Olarak  67
b. Parsiyel Taşımalarda  68
3. Yükleme, İstifleme ve Boşaltma Sırasında  69
4. Tehlikeli Madde Taşımasında  71
5. Taşıma Belgelerinin Hazırlanmasında  72
6. Uygun Olmayan Araçla Taşıma Yapılmasında  73
B. Hak Sahibinin Talimatı  74
C. Yüke Özgü Kusur  78
D. Taşıyıcının Kaçınmasına ve Engel Olmasına Olanak Bulunmayan Haller  82
III. TAŞIYICIYI SORUMLULUKTAN KURTARAN ÖZEL SEBEPLER  90
A. Genel Olarak  90
B. Taşımanın Açık Araçla Yapılması  91
C. Hasar veya Zıyaın Ambalajlamadan Kaynaklanması  94
D. Yükleme, İstifleme veya Boşaltmanın Hak Sahibi Tarafından Yapılması  99
E. Yükün Doğal Niteliği  105
1. Taşımanın Özel Donanımlı Araç ile Yapılması  107
F. İşaret ve Numaralandırmanın Yetersiz veya Hatalı Olması  109
G. Canlı Hayvan Taşıması  111
H. Taşıyıcının Araçtaki Arızadan Sorumluluğu  112
I. Taşıyıcının Çalıştırdığı ve Hizmetinden Yararlandığı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluğu  114
1. Taşıyıcının Kendi Çalışanları:  115
2. Taşıyıcının Hizmetinden Yararlandığı Kimseler:  115
3. Fiili Taşıyıcı  116
IV. KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARININ TAM METİNLERİ  117
Dördüncü Bölüm
CMR UYARINCA TAŞIYICIYI SORUMLULUKTAN KURTARAN
DİĞER SEBEPLER
I. TAŞINMASI TEHLİKELİ YASAK YAHUT ŞARTA BAĞLI YÜKLERİN TAŞINMASI  159
II. MÜTERAFİK KUSUR HALLERİ  160
III. SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI VE TAŞIYICININ SORUMLULUĞUNA ETKİSİ  162
IV. İHBAR VE MUAYENE KÜLFETİNE AYKIRI DAVRANILMASI  166
A. Zıya veya Hasarın Açık Olması  168
B. Zıya veya Hasarın Açık Olmaması  171
C. Gecikme Hâlinde İhbar Külfeti  174
D. Taşıyıcının Kasten Yahut Pervasızca Davranışı Sonucu Ortaya Çıkan Zararlarda İhbar Külfeti  176
V. DAVA HAKKININ ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI  179
A. Sürenin Başlangıcı  180
B. Zamanaşımı Süresini Durduran ve Kesen Haller  183
VI. KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARININ TAM METİNLERİ  187
Sonuç  221
 EŞYALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLARARASI NAKLİYATI İÇİN MUKAVELE SÖZLEŞMESİ (CMR)  229
Kaynakça  247
Kanun Maddesi Dizini  253
Kavramlar Dizini  255