Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (54)      Nisan (89)      Mart (152)      Şubat (207)

Ceza Muhakemesinde Hükmün Gerekçesi

Ceza Muhakemesinde Hükmün GerekçesiSayfa Sayısı
:  
466
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-605-146-598-2

61,56 TL

 

Bu çalışmanın geçmişi 2000 yılında Antalya Hâkim Adayı iken Asliye Hukuk Mahkemesi stajımı yaptığım döneme uzanmaktadır. O tarihte mahkeme hâkimi, bir kısım hükümlerin gerekçeli kararlarını bana yazdırmakta, belli davalar için tuttuğu notları gerekçe yazarken kullanmam için bana vermekteydi. Hâkim, bir davada nafakanın artırılması talebini reddetmişti, gerekçeli kararda kullanmam üzere verdiği notlarda halen unutmadığım şu ifade yer almaktaydı: -Yoktan yonga olmaz atasözüne dayanılarak davanın reddine-. 2010-2012 yılları arasında infaz savcısı olarak çalıştığım Nevşehir’de infaza verilmiş olan ilamların bazılarında gerekçesiz hükümlerin yer aldığına şahit oldum. Hiç gerekçe yazılmadan oluşturulmuş kasten çocuğunu öldürme hükmünden, onlarca sayfa yazılmış ancak içerisinde tek satır gerekçe bulunmayan hırsızlık fiilinin anlatıldığı hükümleri de gözlemledim.
Türk Ceza Muhakemesi Hukuku’nda gerekçe denildiğinde akla hemen tutuklama veya tahliye talebinin reddi kararlarında ifade edilen nedenler gelmektedir. Ancak bu konu, Türkiye sınırlarını aşarak Strasbourg Mahkemesi’ni de dolaştıktan sonra Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kervanına katılmıştır. Koruma tedbirlerine ilişkin kararlarda gerekçe konusu literatür ve uygulamada olabildiği kadar incelenmiş ve yazılmış, bu konuda hukuki netice ancak AİHM ve Anayasa Mahkemesi’nden alınabilmiştir. Mahkeme hükmünde gerekçe konusunda yazılmış makaleler, yapılmış bildiriler bulunmaktadır. Ancak bu konuda sistematik ve bilimsel usullerle yazılmış monografik bir eser bulunmamaktadır. Son dönemde, hükmün oluşturulması, şekli ve unsurlarını konu alan yüksek lisans ve doktora tezleri bulunmaktadır. Bu eserlerde gerekçe konusu, sadece bir başlık olarak yer alabilmiştir.
Yukarıda açıkladığım nedenler -Ceza Muhakemesi Hukukunda Hükmün Gerekçesi- konulu çalışmanın gerekçelerini oluşturmaktadır. Bu kitabın yazılmasında amaç, hükümde gerekçenin ne olduğu, unsurları, önemi, değişik hukuk sistemlerinde gerekçenin yerini belirlemek, gerekçesiz hüküm vermek konusunda eleştirilen uygulamaya ışık tutmak ve doktrinde ileride yazılması muhtemel monografik eserler bakımından konunun önemiyle ilgili farkındalık yaratmaktır. Belirtilen amaçlara erişilmesi bakımından kitabın dördüncü bölümünde gerekçe açısından ortaya çıkabilecek sorunlar, belli bir sistematik içerisinde incelenmektedir. Bu şekilde umarız ki ileride ilk derece mahkemesi hükümlerinde bu konuya daha fazla riayet edilir ve temyiz incelemesi sırasında belli bir sistematiğe kavuşmak mümkün olur.

 • GİRİŞ-1
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • HÜKÜM KAVRAMI, HÜKMÜN NİTELİKLERİ, UNSURLARI VE TÜRLERİ
 • I. -GENEL OLARAK-9
 • II. -HÜKÜM KAVRAMI-9
 • III. -HÜKMÜN NİTELİKLERİ-15
 • A. -GENEL OLARAK-15
 • B. -İLK DERECE YARGILAMASININ SON İŞLEMİ OLMASI-16
 • C. -YARGILAMA MAKAMINA AİT OLMASI-17
 • D. -KOLLEKTİF ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ OLMASI-18
 • E. -HÜKMÜN DİĞER NİTELİKLERİ-22
 • IV. -HÜKMÜN UNSURLARI VE HÜKÜM ÇEŞİTLERİ-24
 • A. -GENEL OLARAK-24
 • B. -HÜKMÜN MADDİ UNSURLARI-26
 • C. -HÜKMÜN ŞEKLİ UNSURLARI-28
 • D. -KISA KARAR (HÜKÜM FIKRASI)-31
 • 1. -Genel Olarak-31
 • 2. -Mahkûmiyet Hükmünün Kısa Kararı-34
 • 3. -Beraat Hükmünün Kısa Kararı-42
 • 4. -Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Dair Hükmün Kısa Kararı-43
 • 5. -Davanın Düşmesine Dair Hükmün Kısa Kararı-45
 • 6. -Durma veya Görevsizlik Kararlarında Kısa Karar-46
 • V. -HÜKÜM ÇEŞİTLERİ-47
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • GEREKÇE KAVRAMI, GEREKÇENİN TARİHÇESİ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA GEREKÇE
 • I. -GENEL OLARAK-51
 • II. -GEREKÇE KAVRAMI-54
 • A. -GENEL OLARAK-54
 • B. -DOKTRİNDE GEREKÇE-58
 • C. -MEVZUATTA GEREKÇE-61
 • D. -YÜKSEK MAHKEME KARARLARINDA GEREKÇE-70
 • III. -GEREKÇENİN TARİHÇESİ-89
 • A. -GENEL OLARAK-89
 • b. -İLK ÇAĞ TARİHİNDE GEREKÇE-90
 • C. -ROMA HUKUKUNDA GEREKÇE-93
 • d. -YENİ ÇAĞDA GEREKÇE-95
 • IV. -KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA GEREKÇE-97
 • A. -GENEL OLARAK-97
 • B. -ALMAN HUKUKU’NDA GEREKÇE-97
 • 1. -Genel Olarak-97
 • 2. -Hükmün Gerekçesinin Önemi-99
 • 3. -Gerekçe ile İlgili Mevzuat-100
 • 4. -Hükmün Gerekçesinin Unsurları-103
 • 5. -Kısa Karar-110
 • 6. -Beraat Hükmünde Gerekçe-115
 • 7. -Gerekçenin Denetlenmesi-118
 • 8. -Ara Sonuç-127
 • C. -ANGLOSAKSON HUKUKU’NDA GEREKÇE-128
 • 1. -Genel Olarak-128
 • 2. -Common Law’da Gerekçe Kavramı-130
 • 3. -Ratio Decidendi ve Obiter Dictum-133
 • 4. -Ara Sonuç-135
 • D. -RUSYA FEDERASYONU HUKUKU’NDA GEREKÇE-136
 • 1. -Genel Olarak-136
 • 2. -Ceza Muhakemesi Yapısı ve Reform-136
 • 3. -Hüküm ve Gerekçe-138
 • 4. -Temyiz ve Gerekçe-141
 • 5. -Ara Sonuç-142
 • E. -İSLAM VE OSMANLI HUKUKU’NDA GEREKÇE-142
 • 1. -Genel Olarak-142
 • 2. -Hükmün Deliller Üzerine Bina Edilmesi-143
 • 3. -Gerekçe ve Temyiz-147
 • 4. -Ara Sonuç-150
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • GEREKÇENİN NİTELİĞİ, FONKSİYONLARI VE UNSURLARI
 • I. -GENEL OLARAK-151
 • II. -GEREKÇENİN NİTELİĞİ-151
 • III. -GEREKÇENİN YARARLARI-154
 • IV. -GEREKÇENİN SAKINCALARI-163
 • V. -GEREKÇENİN UNSURLARI-167
 • A. -GENEL OLARAK-167
 • B. -MAHKÛMİYET HÜKMÜNDE GEREKÇENİN UNSURLARI-174
 • 1. -Genel Olarak-174
 • 2. -İddia-176
 • 3. -Savunma-193
 • 4. -Delillerin Değerlendirilmesi-200
 • a)-Genel Olarak-200
 • b)-Olayı Delillendirme-202
 • c)-Delillendirme Yöntemleri-208
 • d)-Delilleri Değerlendirme-211
 • 5. -Ulaşılan Kanaat-231
 • a)-Genel Olarak-231
 • b)-Şüphenin Giderilememesi ve Şüphenin Sanık Lehine Yorumlanması-241
 • c)-Mahkemenin Ulaştığı Kanaatin Denetlenmesi-245
 • 6. -Fiilin Hukuki Nitelendirilmesi-250
 • 7. -Fiile Bağlanan Hukuki Sonuçların Tespiti-256
 • a)-Genel Olarak-256
 • b)-Cezanın Belirlenmesi-257
 • c)-Güvenlik Tedbirine Hükmedilmesi-266
 • d)-Erteleme veya Paraya Çevirme-270
 • C. -BERAAT HÜKMÜNDE gerekçe-273
 • 1. -Genel Olarak-273
 • 2. -Beraat Kararı Verilmesi Gereken Durumlar-275
 • a)-Genel Olarak-275
 • b)-Suçun Unsuruna İlişkin Beraat Kararı-276
 • (1)-Fiilin Kanunda Suç Olarak Tanımlanmamış Olması-277
 • (2)-Sanığın Kast veya Taksirinin Bulunmaması-279
 • (3)-Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Bulunması-282
 • c)-Suçun Sübutuna İlişkin Beraat Kararı-287
 • (1)-Suçun Sanık Tarafından İşlenmediğinin Sabit Olması-287
 • (2)-Suçun Sanık Tarafından İşlendiğinin Sabit Olmaması-288
 • D. -CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA DAİR HÜKÜMDE GEREKÇE-292
 • 1. -Genel Olarak-292
 • 2. -Kusurluluğun Bulunmaması Nedeniyle Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı-298
 • a)-Genel Olarak-298
 • b)-Yüklenen Suçla Bağlantılı Olarak Yaş Küçüklüğü, Akıl Hastalığı, Sağır ve Dilsizlik, Alkol, Uyuşturucu ve Geçici Nedenlerin Bulunması-299
 • c)-Yüklenen Suçun Hukuka Aykırı Fakat Bağlayıcı Emirle İşlenmesi, Zorunluluk Hali, Cebir ve Tehdit Etkisiyle Suç İşleme-301
 • d)-Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku veya Telaş Nedeniyle Aşılması-303
 • e)-Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Hataya Düşülmesi-304
 • 3. -Cezalandırmaya Engel Diğer Sebeplerin Bulunması Nedeniyle Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı-306
 • a)-Genel Olarak-306
 • b)-Etkin Pişmanlık-306
 • c)-Şahsi Cezasızlık Nedeni-308
 • d)-Karşılıklı Hakaret-309
 • e)-Fiilin Haksızlık İçeriğinin Azlığı-310
 • E. -DAVANIN REDDİ KARARINDA GEREKÇE-311
 • F. -DURMA VE DÜŞME KARARLARINDA GEREKÇE-313
 • G. -ADLİ YARGI DIŞINDAKİ BİR MAKAMA YÖNELİK GÖREVSİZLİK KARARINDA GEREKÇE-316
 • H. -GERİ VERME (İADE) KARARINDA GEREKÇE-316
 • I. -KANUN YOLU YARGILAMASINDA VERİLEN KARARLARDA GEREKÇE-318
 • 1. -Genel Olarak-318
 • 2. -İtiraz Mercii Kararlarında Gerekçe-318
 • 3. -İstinaf Mercii Kararlarında Gerekçe-320
 • 4. -Temyiz Mercii Kararlarında Gerekçe-321
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • MEŞRU OLMAYAN GEREKÇE TÜRLERİ
 • I. -GENEL OLARAK-329
 • II. -GEREKÇESİZLİK-331
 • III. -MANTIĞA VE HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI GEREKÇE-337
 • IV. -ÇELİŞKİLİ GEREKÇE-343
 • A. -GENEL OLARAK-343
 • b. -HÜKÜM FIKRASI (KISA KARAR) İLE GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞMESİ-344
 • C. -HÜKMÜN GEREKÇELERİNİN ÇELİŞMESİ-348
 • V. -YETERSİZ (EKSİK) GEREKÇE-353
 • A. -GENEL OLARAK-353
 • B. -EKSİK SORUŞTURMA (ARAŞTIRMA)-354
 • C. -DELİLLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKMA-359
 • VI. -BELİRSİZ VE LAFZİ GEREKÇE-363
 • A. -GENEL OLARAK-363
 • B. -BELİRSİZ GEREKÇE-363
 • C. -LAFZİ (SÖZDE) GEREKÇE-369
 • VII. HUKUKA AYKIRI GEREKÇE-375
 • SONUÇ-385
 • ÖRNEKLER-395
 • I. -ALMANYA MAHKEME KARARLARI-395
 • A. -İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI-395
 • B. -KÖLN EYALET MAHKEMESİ KARARI-398
 • II. -AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ MAHKEME KARARI-402
 • III. -FRANSA MAHKEME KARARI-404
 • IV. -İNGİLTERE MAHKEME KARARI-411
 • V. -İRAN MAHKEME KARARLARI-414
 • A. -İRAN CEZA MAHKEMESİ KARARI-414
 • b. -İRAN AİLE MAHKEMESİ KARARI-415
 • VI. -İSVİÇRE MAHKEME KARARI-416
 • VII. -JAPONYA MAHKEME KARARI-418
 • VIII. -OSMANLI ŞERİYE SİCİL ÖRNEKLERİ-422
 • IX. -TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAHKEME KARARLARI-426
 • A. -AĞIR CEZA MAHKEMESİ KARARI-426
 • b. -ASLİYE CEZA MAHKEMESİ KARARI-439
 • C. -ASLİYE CEZA MAHKEMESİ KARARI-443
 • d. -İDDİANAME-445
 • KAYNAKÇA-449
 • KAVRAMLAR DİZİNİ-461