Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (178)      Şubat (130)      Ocak (117)      Aralık (120)

Ceza Muhakemesi Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi

Ceza Muhakemesi Hukukunda Yargılamanın YenilenmesiSayfa Sayısı
:  
146
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-315-317-7

41,04 TL ( KDV Dahil )


BİRİNCİ BÖLÜM


YARGILAMANIN YENİLENMESİ KURUMUNUN ESASLARI


1. CEZA MUHAKEMESİNİN GAYESİ 5


2. MUHAKEME HUKUKUMUZDA KESİN HÜKÜM 6


A. Medeni Usul Hukukumuzda Kesin Hüküm 7


B. Ceza Muhakemesi Hukukumuzda Kesin Hüküm 9


C. Kesin Hükmün Farklılığı Açısından Ceza Muhakemesi  ile Medeni  


     Muhakemenin Karşılaştırılması 14


3. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN HUKUKİ BÜNYESİ, NİTELİĞİ  


    VE TANIMI 15


İKİNCİ BÖLÜM


YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN ÇARELERİ


4.  YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN SEBEPLERİ 19


4.1. Hükümlünün Aleyhinde Yargılamanın Yenilenmesi 20


4.2.Sanık veya Hükümlünün Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri 22


4.2.1. Duruşmada Kullanılan Ve Hükmü Etkileyen Bir Belgenin  


           Sahteliğinin Anlaşılması 23


4.2.2. Yemin Verilerek Dinlenmiş Olan Bir Tanık veya Bilirkişinin  


          Hükmü Etkileyecek Biçimde Hükümlü Aleyhine Kasıt veya İhmal 


          İle Gerçek Dışı Tanıklıkta Bulunduğu veya Oy Verdiği Anlaşılırsa 24


4.2.3. Hükme Katılmış Olan Hâkimlerden Biri, Hükümlünün Neden Olduğu 


          Kusur Dışında, Aleyhine Ceza Kovuşturmasını veya Bir Ceza ile  


          Mahkûmiyetini Gerektirecek Biçimde Görevlerini Yapmada  


          Kusur Etmiş İse 27


4.2.4. Ceza Mahkemesi  Hükmünün Hukuk Mahkemesinin Bir Hükmüne  


          Dayandırılmış Olması ve Bu Hükmün Kesinleşmiş Diğer Bir Hüküm  


          ile Ortadan Kaldırılması 28


4.2.5. Yeni Olaylar veya Yeni Deliller Ortaya Konulması ve Bunların  


           Yalnız Başına veya Önceden Sunulan Delillerle Birlikte Göz  


           Önüne Alındıklarında Sanığın Beraatini veya Daha Hafif Bir  


           Cezayı İçeren Kanun Hükmünün Uygulanması İle Mahkûm  


           Edilmesini Gerektirecek Nitelikte Olması 29


4.2.6. Ceza Hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya  


         Dair Sözleşmenin veya Eki Protokollerin İhlali Suretiyle Verildiğinin  


         ve Hükmün Bu Aykırılığa Dayandığının, Avrupa İnsan Hakları  


          Mahkemesi’ nin Kesinleşmiş Kararıyla Tespit Edilmiş Olması. 31


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


YARGILAMANIN YENİLENMESİ USULÜ


5. YARGILAMANIN YENİLENMESİNDE USUL KAİDELERİ 33


5.1. Genel Olarak 33


5.2.Yargılamanın Yenilenmesi Talebi 34


5.3. Yetkili Mahkemenin Yapacağı İşlemler 37


5.4. Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin İncelenmesi Ve Hüküm 38


5.5. Kanun Yolları 40


5.6. Yargılamanın Yenilenmesinde Dava Zamanaşımı 41


6. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN KABUL GÖRMEYECEĞİ  


       HALLER 43


7. YARGILAMANIN YENİLENMESİ YOLUNA YENİDEN BAŞVURMA 45


SONUÇ 47


KAYNAKÇA 51


 


YARGITAY KARARI 55