Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (19)      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)

Ceza Hukukunda Haksız Tahrik

Ceza Hukukunda Haksız TahrikSayfa Sayısı
:  
311
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-333-047-9

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz... 


Dr. Gülşah BOSTANCI BOZBAYINDIR


CEZA HUKUKUNDA HAKSIZ TAHRİK


İstanbul - 2013
 


Bu kitap sevgili annem Yaşar Bostancı ve sevgili babam Muharrem Bostancı’ya ithaf olunur.


SUNUŞ


Dr. Gülşah Bostancı-Bozbayındır’ın “Ceza Hukukunda Haksız Tahrik’’ başlıklı bu eseri, kendisinin Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programında oybirliğiyle kabul edilmiş “Haksız Tahrik’’ konulu doktora tezinin üzerinde çalışılarak ortaya çıkmıştır. Gülşah Bostancı’yı, 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde henüz gencecik bir ceza hukuku asistanı olduğunda tanıdım. Aynı Kürsüde yaklaşık beş yıl süreyle hocası olarak bu genç akademisyenin çalışkanlığını, disiplinini, öğrenmeye merakını değerlendirme olanağım oldu. Kendisinin, başarılı, iyi bir ceza hukukçusu olabileceği kanaatine ulaştım.


Gülşah Bostancı’nın doktora öğrenciliği sürecinde hem doktora tez izleme komitesinde hem de doktora tez jürisinde yer almış bir hocası olarak da kendisini bu çalışmasından dolayı kutlarım. Doktora tez konusunun belirlenmesi aşamasında yazar suç genel teorisi çalışmak arzusunu gösterince, Ceza Hukukunda güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyen haksız tahrik konusunun, suç genel teorisinde bulunan, örneğin akıl hastalığı, yaş küçüklüğü, meşru savunma, tasarlama, töre saiki, kan gütme saiki, azmettirme, suça teşvik, tahrik suçları gibi diğer pek çok konuyla ilişkisini göz önünde tutarak çalışılmasına karar verdik.


Dr. Gülşah Bostancı-Bozbayındır, “Ceza Hukukunda Haksız Tahrik’’ adlı eserinde, Ceza Hukukunda haksız tahrik konusunu hem Türk Ceza Hukuku açısından hem de karşılaştırmalı hukuk açısından bilimsel olarak ele almış, ayrıntısıyla, uygulamadan örneklerle de incelemiştir. Yazar, doktora tez yazım sürecinde yurt dışı bursu kazanarak ondört ay süreyle Federal Almanya’da hem Max-Planck Uluslararası ve Yabancı Ceza Hukuku Enstitüsü’nün zengin uluslararası kaynaklarından hem de Trier Üniversitesi’nin olanaklarından yararlanmıştır. Dolayısıyla bu eser, hem İngilizce hem de Almanca güncel kaynaklardan yararlanılmış bir eserdir. Bu nedenle, hukukçulara, konusunda Federal Almanya Hukukunun yanında diğer yabancı hukuklarla da karşılaştırma olanağı ve bilgisi de sunan zengin bir kaynak niteliğindedir.


 


Dr. Gülşah Bostancı-Bozbayındır’ı, aynı zamanda kendisinin ilk kitabı da olan “Ceza Hukukunda Haksız Tahrik’’ adlı eseri için tekrar kutluyor, eseri uygulamacılara salık veriyor, yazarın yeni eserlerine eş olmasını da diliyorum.
 

                                                              Prof. Dr. Serap KESKİN KİZİROĞLU


Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku


Anabilim Dalı Başkanı.


İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku


Anabilim Dalı (E) Öğretim Üyesi


 


 


ÖNSÖZ


Bu kitap, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda gerçekleştirdiğim ve ‘Ceza Hukukunda Haksız Tahrik’ başlıklı Haziran 2013 tarihinde, tez danışmanım Doç.Dr. Ümit KOCASAKAL başkanlığında, Prof. Dr. Serap KESKİN KİZİROĞLU, Prof. Dr. Hamide ZAFER, Prof. Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ, Doç. Dr. Vesile Sonay EVİK’ten oluşan jüri üyelerinin önünde savunularak oybirliği ile başarılı bulunmuş olan doktora tezimin yayınlanmış halidir.


Çalışmanın gerçekleştirilmesinde ve bütün doktora tez yazım sürecinde, desteğini benden esirgemeyen değerli hocam ve tez danışmanım sayın Doç.Dr. Ümit KOCASAKAL’a; doktora tez savunması esnasında değerli görüş ve eleştirilerini benimle paylaşmak suretiyle çalışmanın daha verimli ve zengin olmasına vesile olan sayın Prof.Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ’a ve Doç.Dr. Vesile Sonay EVİK’e; asistanlığımın bir bölümünde kendisi ile çalışma onurunu yaşadığım, her alandaki bilgisini, deneyimlerini, zamanını benimle paylaşmış olan sayın Prof.Dr. Hamide ZAFER’e en içten teşekkürlerimi sunarım.


Akademik yaşantıma devam edebilmem hususunda bana güvenerek elimden tutan, bütün bir doktora sürecinde bana her konuda desteğini ve emeğini asla esirgemeyen, hayatın her yönünde bilgi ve görüşlerini benimle paylaşmak suretiyle bana yol gösteren ve yanımda olan, tezimi ayrıntılı bir şekilde inceleyip görüş ve önerilerini benimle paylaşan, cesaretlendiren, kendisini tanımış ve kendisi ile çalışmış ve çalışıyor olmaktan her zaman onur, mutluluk duyduğum ve bu hususta kendimi şanslı hissettiğim, büyük saygı ve sevgi beslediğim hocam sayın Prof.Dr. Serap KESKİN KİZİROĞLU’na da içten teşekkürlerimi sunarım.


Bu çalışmanın kaynak araştırması Max-Planck Institüt für ausländisches und internationales Strafrecht’in sağladığı burs imkanı ile enstitü kütüphanesinin zengin araştırma olanakları sayesinde yapılmış ve çalışmanın büyük bir bölümünün yazımı TÜBİTAK yurtdışı doktora araştırma bursunun sağladığı imkan dahilinde Trier Üniversitesi ve Max-Planck Enstitüsü’nde gerçekleştirilmiştir. Max-Planck Enstitüsü olanaklarından yararlanmamı sağlayan Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ulrich SIEBER ve Dr. Silvia TELLENBACH’a teşekkürlerimi sunarım. Trier Üniversitesi’nde bulunduğum sürede danışmanlığımı üstlenen, değerli zamanını bana ayıran, kürsüsünde bana yer vermek suretiyle, kendi kürsü üyelerinden ayırmadan beni ağırlama nezaketini gösteren Trier Üniversitesi Hukuk Fakültesi hocalarından sayın Prof.Dr. Bernd HECKER’e saygılarımı ve teşekkürlerimi sunarım.


Ayrıca, akademik yaşantımda önem arz eden hususlarda desteğini esirgemeyen sayın Doç.Dr. Cüneyt YÜKSEL’e; çalışmanın Fransızca kaynaklarını değerlendirmemde bana yardımcı olan Av. Seda ERTEN KOÇ’a ve Özge MUTLU KAYA’ya; İtalyanca kaynakları değerlendirmemde bana yardımcı olan Yard. Doç. Dr. Barış ERMAN’a; çalışmamı hazırlarken her türlü desteğini gördüğüm değerli arkadaşım Yard. Doç.Dr. Nilay ARAT’a ve sevgili ağabeyim Cihan Koral BOSTANCI’ya; çalışmada yer alan psikoloji bilimine ilişkin hususları değerlendirmemde bana yardımcı olan uzman klinik psikolog Derya GÜLTERLER’e; bir bilim insanı olması vesilesiyle gerçekleştirdiği değerlendirmelerin yanı sıra, her alanda bilgi ve görgüsüne başvurabildiğim, fikir alışverişinde bulunabildiğim, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Yard.Doç.Dr. Ali Emrah BOZBAYINDIR’a; özellikle gerek çalışmanın hazırlanması sürecinde desteğini gösteren, gerekse bütün akademik yaşantımda bana emeği geçen dostlarıma ve herkese teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.


Son olarak tezimin kitap olarak okuyucuya ulaşmasını sağlayan sayın Seyhan SATAR’a ve Beta Yayınevinin değerli çalışanlarına çok teşekkür ederim.


                                                                Gülşah BOSTANCI BOZBAYINDIR


Acıbadem, 2013


 


 


 


İÇİNDEKİLER


SUNUŞ..........................................................................................................V


ÖNSÖZ.......................................................................................................VII


KISALTMALAR.......................................................................................XVII


GİRİŞ.............................................................................................................1


Birinci Bölüm


HAKSIZ TAHRİK KAVRAMI, HAKSIZ TAHRİKİN


PSİKOLOJİK VE HUKUKİ ESASI, TARİHİ GELİŞİMİ


I. HAKSIZ TAHRİK KAVRAMI...............................................................5


II. HAKSIZ TAHRİKİN PSİKOLOJİK VE HUKUKİ ESASI.....................6


A. Haksız Tahrikin Psikolojik Esası Olarak Heyecan Kavramı........6


1. Heyecan Kavramı..................................................................6


2. Heyecanın Birey Üzerindeki Fiziksel


ve Davranışsal Etkileri.........................................................11


3. Değerlendirme.....................................................................12


B. Haksız Tahrikin Hukuki Esası...................................................15


1. Genel Olarak........................................................................15


2. Suça Etki Eden Bir Neden Olarak Haksız Tahrik...............16


3. Kusurluluğa Etki Eden Bir Neden Olarak Haksız Tahrik...18


a. Genel Olarak.................................................................18


b. Türk Ceza Hukukunda Kusurluluk Kavramı...............21


c. Haksız Tahrikin Kusurluluk Üzerindeki Etkisi ..........29


d. Değerlendirme...............................................................32


III. HAKSIZ TAHRİKİN TARİHİ GELİŞİMİ ..........................................34


A. İlkel Ceza Hukuku Dönemi........................................................34


B. Roma Hukuku Dönemi...............................................................36X


C. Müşterek Ceza Hukuku Dönemi................................................37


D. Türk Ceza Hukukunda Haksız Tahrikin Tarihi Gelişimi.........38


1. Cumhuriyet Öncesi Dönem................................................38


2. Cumhuriyet Sonrası Dönem...............................................41


a. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda


Yer Alan Haksız Tahrik Düzenlemesi..........................41


b. Türk Ceza Kanunu’nun Ön Tasarılarında


Yer Alan Haksız Tahrik Düzenlemeleri .......................42


E. Anglo-Sakson Hukukunu Benimseyen Ülkelerde


Haksız Tahrikin Tarihi Gelişimi................................................45


İkinci Bölüm


ANGLO-SAKSON VE KITA AVRUPASI HUKUK


SİSTEMLERİNDE HAKSIZ TAHRİK


I. ANGLO-SAKSON HUKUK SİSTEMİNİ BENİMSEYEN


ÜLKELERDE HAKSIZ TAHRİK .......................................................51


A. Anglo-Sakson Hukuk Sistemini Benimseyen Ülkelerde


Haksız Tahrik.............................................................................51


1. Genel Olarak........................................................................51


2. Haksız Tahrik ile Azaltılmış Sorumluluk Hali


Arasındaki İlişki..................................................................53


B. Haksız Tahrikin Şartları ............................................................56


1. Genel Olarak...........................................................................56


2. Haksız Tahrikin Subjektif Unsuru.........................................58


3. Haksız Tahrikin Objektif Unsuru..........................................61


C. Anglo-Sakson Hukuk Sistemini Benimseyen Ülkelerdeki


Mevcut Düzenlemeler................................................................63


1. İngiltere - 2009 tarihli The Coroners and Justice Act........63


2. Anglo-Sakson Hukuk Sistemini Benimsemiş Diğer


Ülkeler.................................................................................66


a. Yeni Zelanda.................................................................67


b. İskoçya...........................................................................70


c. İrlanda...........................................................................72


d. Güney Afrika.................................................................73


e. Avustralya.....................................................................74


f. Kanada...........................................................................78


g. Amerika Birleşik Devletleri..........................................79


(1) Model Ceza Kanunu Düzenlemesi .......................79


(2) Model Ceza Kanunu ile Anglo-Sakson


Hukuk Sisteminin Karşılaştırılması ....................82


3. Netice ve Değerlendirme.....................................................84


a. Genel Olarak.................................................................84


b. Haksız Tahrik Düzenlemesinin Tamamen


Kaldırılması Eğilimi......................................................87


c. Haksız Tahrik Düzenlemesinin Tamamen


Kaldırılmaması Ancak Daraltılması Eğilimi................89


II. KITA AVRUPASI HUKUK SİSTEMİNİ BENİMSEYEN


BAZI ÜLKELERDE HAKSIZ TAHRİK ..............................................90


A. Genel Olarak...............................................................................90


B. Federal Almanya.........................................................................91


1. Alman Ceza Kanunu’nun Genel Hükümleri Kapsamında


Düzenlenen ve Suçun Daha Az Cezayı Gerektiren Hali


Olarak Heyecan (dStGB 20) ...............................................91


a. Genel Olarak.................................................................91


b. Esaslı Bir Şuur Bozukluğu Hali Olarak Heyecan.........93


2. Alman Ceza Kanunu’nun Özel Hükümleri Kapsamında


Düzenlenen Adam Öldürme Suçunun Daha Az Cezayı


Gerektiren Nitelikli Hali (dStGB 213/1)................................99


a. Alman Ceza Kanunu’nun 213.maddesinin Amacı


ve Uygulama Alanı.......................................................99


b. Alman Ceza Kanunu’nun 213.maddesinin Unsurları.. 103


(1) Tahrik Eden ve Tahrik Konusu Fail ya da


Yakını .................................................................103


(2) Ölen Tarafından Gerçekleştirilen Tahrik Fiili.......104


(3) Failin Tahrik Fiiline Başlı Başına Kendi


Kusuru İle Neden Olmaması..............................110


(4) Tahrik Fiilinin Failde Hiddete Neden Olması


ve Failin Fiilin Akabinde Suça Sürüklenmesi......112


c. Nitelikli Adam Öldürme Suçunda Alman Ceza


Kanunu’nun 213.maddesinin Uygulanıp


Uygulanamayacağı Sorunu ........................................115XII


d. Ölümle Sonuçlanan Kasten Yaralama Suçunda


Alman Ceza Kanunu’nun 213.maddesinin


Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu......................117


3. Alman Ceza Kanunu’nun Özel Hükümleri Kapsamında


Düzenlenen Hakaret Suçu Bakımından Özel Haksız


Tahrik Hali (dStGB 199).....................................................118


C. İsviçre.......................................................................................120


1. Genel Olarak......................................................................120


2. İsviçre Ceza Kanunu’nun Genel Hükümleri Kapsamında


Düzenlenen Haksız Tahrik Hali (chStGB 48).....................121


a. Genel Olarak...............................................................121


b. İsviçre Ceza Kanunu’nun 48.maddesinin


Uygulanabilme Şartları...............................................122


3. İsviçre Ceza Kanunu’nun Özel Hükümleri Kapsamında


Düzenlenen Kasten Öldürme Suçu Bakımından


Haksız Tahrik Hali (chStGB 113)......................................124


a. Genel Olarak...............................................................124


b. İsviçre Ceza Kanunu’nun 113.maddesinin


Uygulanabilme Şartları ..............................................126


(1) Şiddetli Ruhsal Karışıklık ..................................126


(2) Ruhsal Karışıklığın Mazur Görülebilirliği .........129


(3) Ciddi Ruhsal Baskı Altında Fiilin İşlenmesi......132


4. İsviçre Ceza Kanunu’nun Özel Hükümleri Kapsamında


Düzenlenen Hakaret Suçu Bakımından Özel Haksız


Tahrik Hali (chStGB 177)..................................................134


D. Avusturya..................................................................................136


1. Genel Olarak......................................................................136


2. Avusturya Ceza Kanunu’nun Genel Hükümleri


Kapsamında Düzenlenen Haksız Tahrik Hali (öStGB 34).. 137


3. Avusturya Ceza Kanunu’nun Özel Hükümleri


Kapsamında Düzenlenen Kasten Öldürme Suçu


Bakımından Haksız Tahrik Hali (öStGB 76).....................138


a. Genel Olarak...............................................................138


b. Avusturya Ceza Kanunu’nun 76.maddesinin


Uygulanabilme Şartları...............................................140


(1) Avusturya Ceza Kanunu’nun 76.maddesinin


Objektif Unsuru...................................................140XIII


(2) Avusturya Ceza Kanunu’nun 76.maddesinin


Subjektif Unsuru..................................................142


(3) Şiddetli Ruhsal Karışıklık...................................144


(4) Ruhsal Karışıklığın Mazur Görülebilirliği..........148


4. Avusturya Ceza Kanunu’nun Özel Hükümleri


Kapsamında Hakaret Suçu Bakımından Düzenlenen


Özel Haksız Tahrik Hali (öStGB 115).....................................151


E. İtalya .....................................................................................152


F. Fransa .....................................................................................158


G. Hollanda...................................................................................162


Üçüncü Bölüm


TÜRK CEZA HUKUKUNDA HAKSIZ TAHRİKİN DÜZENLENİŞ BİÇİMİ, TÜRLERİ, KOŞULLARI VE SUÇ GENEL TEORİSİNİN İLGİLİ DİĞER KAVRAMLARI İLE HAKSIZ TAHRİK İLİŞKİSİ


I. TÜRK CEZA HUKUKUNDA HAKSIZ TAHRİKİN


DÜZENLENİŞ BİÇİMİ.....................................................................167


II. TÜRK CEZA HUKUKUNDA HAKSIZ TAHRİKİN TÜRLERİ.........171


A. Genel Haksız Tahrik.................................................................171


B. Özel Haksız Tahrik ..................................................................173


C. Hafif ve Ağır Tahrik..................................................................175


III. TÜRK CEZA HUKUKUNDA HAKSIZ TAHRİKİN KOŞULLARI...177


A. Tahrik Teşkil Eden Fiilin Varlığı..............................................177


1. Genel Olarak......................................................................177


2. Tahrik Teşkil Eden Fiiller..................................................177


3. Taksirle İşlenen Fiiller.......................................................182


B. Tahrik Fiilinin Haksız Oluşu...................................................183


1. Genel Olarak......................................................................183


2. Borçlar Hukukunda ve Medeni Hukukta Haksız Fiil.......184


3. Ceza Hukukunda Haksız Fiil............................................186


4. Kültürel Algının Haksız Fiil Kavramı Üzerindeki Etkisi...191


5. Hakkında Takibat Yapılan Suç Niteliğindeki


Haksız Fiiller.....................................................................195


C. Haksız Fiilin Varlığını İspat Problemi......................................197XIV


D. Tahrik Fiilinin Yöneldiği Hedef...............................................200


1. Genel Olarak......................................................................200


2. Failin Şahsı Dışındaki Hedefler........................................202


3. Tahrik Fiilinin Müstakil Bir Mağdura Karşı İşlenmesi


Gerekli midir? ...................................................................207


E. Tahrik Fiilinin Failde Hiddet veya Şiddetli


Eleme Neden Olması................................................................208


1. Şiddetli Elem.....................................................................208


2. Hiddet................................................................................209


F. Haksız Tahrike Neden Olan Fiile Tepki...................................210


1. Tepki Fiili ..........................................................................210


2. Tepki Fiilinin Yönelimi.....................................................211


3. Tepki Fiilinin Zamanı.......................................................212


4. Tahrik Fiili ile Tepki Fiili Arasındaki Nedensellik Bağı...216


G. Haksız Fiil ile Tepki Fiili Arasındaki Orantılılık.....................216


1. Genel Olarak......................................................................216


2. Türk Hukukunda Orantılılık Hususundaki Görüşler.......218


3. Yargıtay Kararlarında Orantılılık......................................219


IV. TÜRK CEZA HUKUKUNDA SUÇ GENEL TEORİSİNİN


İLGİLİ DİĞER KAVRAMLARI İLE HAKSIZ TAHRİK İLİŞKİSİ ....221


A. Kusurluluğu Etkileyen Hallerden Akıl Hastalığı ve


Yaş Küçüklüğü ile Haksız Tahrik İlişkisi.................................221


1. Akıl Hastalığı ve Yaş Küçüklüğü ile Haksız Tahrikin


Bir Arada Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu............221


2. Akıl Hastalığının ve Yaş Küçüklüğünün Etkisi İle İşlenen


Fiillerin Haksız Tahrik Sayılıp Sayılamayacağı Sorunu...224


B. Meşru Savunma Hukuka Uygunluk Nedeni ile Haksız


Tahrik İlişkisi............................................................................226


1. Genel Olarak......................................................................226


2. Meşru Savunma ile Haksız Tahrikin Bir Arada


Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu.............................227


3. Meşru Savunmada Sınırın Aşılması ile Haksız Tahrik


İlişkisi................................................................................232


C. Cezayı Etkileyen Diğer Haller ile Haksız Tahrik İlişkisi.........245


1. Takdiri Hafifletici Sebepler ile Haksız Tahrik İlişkisi......245


2. Tasarlama ile Haksız Tahrik İlişkisi..................................247XV


a. Genel Olarak...............................................................247


b. Soğukkanlılık Teorisi..................................................249


c. Plan Kurma Teorisi.....................................................249


d. Tasarlama ile Haksız Tahrikin Bir Arada


Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu......................250


3. Töre ve Kan Gütme Saikleri ile Haksız Tahrik İlişkisi.....257


a. Genel Olarak...............................................................257


b. Töre Saiki....................................................................258


c. Töre Saiki ile Haksız Tahrikin Bir Arada


Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu......................260


d. Kan Gütme Saiki.........................................................263


e. Kan Gütme Saiki ile Haksız Tahrikin Bir Arada


Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu......................265


D. Suça İştirakte Azmettirme ve Teşvik ile


Haksız Tahrik İlişkisi ..............................................................270


1. Azmettirme İle Haksız Tahrik İlişkisi...............................270


2. Teşvik ile Haksız Tahrik İlişkisi........................................271


3. Türk Ceza Kanunu’nda Şahsa Bağlı Ağırlatıcı ve


Hafifletici Nedenlerin Azmettiren ve Yardım Edene


Sirayeti ve Haksız Tahrik İlişkisi......................................272


E. Tahrik Suçları ile Haksız Tahrik İlişkisi..................................278


SONUÇ......................................................................................................281


KAYNAKÇA...............................................................................................293


 


 


KISALTMALAR


 


AÜHFD : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi


AÜEHFD : Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi


BGE : Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts


BGH : Bundesgerichtshof


BGHSt : Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Strafsachen


bkz : Bakınız


C. : Cilt


C.D. : Ceza Dairesi


CHD : Ceza Hukuku Dergisi


chStGB : schweizerisches Strafgesetzbuch


Cr App : Criminal Appeal


dStGB : deutsches Strafgesetzbuch


E. : Esas


ed. : Edition


FS : Festschrift


hrsg : herausgegeben von


HRR : Zeitschrift für Höchstrichterliche Rechtsprechung im Strafrecht


İBD : İstanbul Barosu Dergisi


İÜHFM : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası


JW : Juristische Woche Zeitschrift


K. : Karar


Kn : Kenar numarası


Krşl : Karşılaştırınız


Maltepe ÜHFD : Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiXVIII


MDR : Monatschrift für Deutsches Recht


NJW : Neue Juristische Wochenschrift


NStZ : Neue Zeitschrift für Strafrecht


ObG : Obergerichtshof


OGHS : Obergerichtshof in Strafsachen


öStGB : österreiches Strafgesetzbuch


S. : Sayı


Strk : Strafkammer


StV : Strafverteidiger


T. : Tarih


TBB. : Türkiye Barolar Birliği


TCHD : Türk Ceza Hukuku Derneği


TCK : Türk Ceza Kanunu


tdk : Türk Dil Kurumu


vd. : ve devamı


Vol : Volume


Yay. : Yayınları