Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (54)      Nisan (89)      Mart (152)      Şubat (207)

Ceza Hukuku ve Modern Teknolojiler

Ceza Hukuku ve Modern TeknolojilerSayfa Sayısı
:  
272
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-975-02-4761-3

74,90 TLModern teknolojilerin getirdiği yenilikler ceza ve ceza muhakemesi hukukunda yeni imkanlar sunduğu gibi aynı zamanda bir takım güçlükler de getirmektedir.


 


İnternetin işlenen suçlarda bir araç olarak kullanıldığı, internet ortamındaki yorumların nefret söylemi, hakaret suçu oluşturabildiği görülmektedir. Özellikle internette işlenen neticeli suçlarda yer bakımından hangi normların uygulanması gerektiği konusu gündeme gelmektedir.


 


Modern teknolojilerin terör örgütlerince kullanılması sorununun yanı sıra, bu teknolojiler sayesinde gün geçtikçe hayatın her alanına giren robotların verdikleri zararlardan taksir sorumluluğunun bulunup bulunmadığı tartışma konusudur. Ayrıca, mağdur veya failin vücudundaki yapay bir organın niteliğinin tespiti de suç tipinin belirlenmesi bakımından kaçınılmazdır.


 


Genetik şifrenin deşifre edilmesi gibi bilimsel gelişmeler "normatif kusur", "irade özgürlüğü" gibi kavramların tespit edilmesine hizmet etmektedir.


 


Bu çalışmada, Türk ceza muhakemesinde bilgisayarlarda aramanın, teknik araçlarla izleme yoluyla gizli delil toplama yönteminin uygulanmasının koşulları ve anayasal haklara uygunluğu ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra, İsviçre ceza muhakemesinde internet ortamında gizli aramanın, Alman ceza muhakemesinde iletişimin denetlenmesi tedbirinin, online araştırmaların, sanal gizli soruşturmacı kullanılmasının koşulları ve bu koruma tedbirleri ile ilgili tartışmalı hususlar ele alınmaktadır. DNA-Kitle-Testi ile delil elde edilmesi, muhakemede poligraf kullanılmak suretiyle olayın aydınlatılmaya çalışılması konularına da yer verilmiştir.


 


Bu çalışmada, yaptırım sistemleri kapsamında infaz kurumundaki hükümlülerin nöro doping ile tedavi edilip topluma kazandırılma yolları da ele alınmıştır.


 


Konu Başlıkları


Toplum, Küreselleşme ve Modern Teknolojilerin Getirdiği Güçlükler


Modern Terörizmin Değişen Doğası ve Teknolojinin Geleceği, Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN


Suç Teşkil Eden Beyanlar ve Yeni Medya Araçları – Sınırları Yok Eden Etkiler ve Sınırın Tekrar Oluşması, Prof. Dr. Andreas POPP.


Ceza Hukuku Açısından Modern Nöro Bilimleri, Prof. Dr. Gunnar DUTTGE


Maddi Ceza Hukuku


Sosyal Ağlarda Ceza Hukuku Sorumluluğu, Sinem DOGAN


Zorlayıcı Nöro–Enhancement ("Nöro–Doping") İle Yaralama, Melisa ZENGIN


Robot Çağında Taksirden Doğan Ceza Hukuku Sorumluluğu, Ramona PORMETTER


Cyborg–Ceza Hukuku – Günümüzdeki Ceza Hukuku Modern bir Yorumlamaya Açık Mıdır? Vera KOTHE


Ceza Muhakemesi Hukuku


Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Teknik Araçlarla İzleme, Doç. Dr. Erdal YERDELEN


Kapalı Chat Odalarında Önleme Amaçlı Araştırmalar, Dr. iur. Julian MAUSBACH


Alman CMK § 100 a, § 100 b Uyarınca Telekomünikasyona Yapılan Gizli Ceza Muhakemesi Müdahalelerinin Yolları ve Sınırları, Theresa Sophia WESKA


Alman CMK § 110 III, § 100 j Maddelerindeki Yetkilerin "Cloud–Computing" ve "Cloud–Storage" Bakımından Uygulanabilirliği ve Kapsamı, Irina DIZ


CMK m. 134 Kapsamında Bilgisayarlarda Arama, Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER


Sanal Gizli Soruşturmacıların Sosyal Ağlarda Kullanılması Bakımından Ceza Muhakemesindeki Hususlar, Gamze Diler KULAKSIZ


DNA–Kitle Testlerinde Özgür İrade Sorunu ve Verilerin Kullanılabilirliği, Patricia MATULEWICZ


 


Nöro Poligrafların Ceza Muhakemesinde Hukuken Kabul Edilebilirliği Sorunu, Leyla CENGER