Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (43)      Kasım (151)      Ekim (223)      Eylül (283)

Ceza Hukuku Genel Kısım - II

Ceza Hukuku Genel Kısım - IISayfa Sayısı
:  
475
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-605-146-717-7

54,00 TL

Bu kitap, 1. cildi geçen yıl basılan Prof. Dr. Bernd Heinrich in Kohlhammer yayınevi tarafından tek cilt olarak yayınlanan -Ceza Hukuku Genel Hükümler- isimli kitabının 4. Basısının, bu cildin konularıyla ilgili bölümünden oluşmaktadır. 1. cildin önsözünde belirtilen duygu, amaç ve koşullarla aynı şekilde, Türk okuyucusuna Alman öğreti, uygulama ve mevzuatı hakkında güncel bilgiyi aktarmak amacıyla bu çalışma Türkçe ye kazandırılmıştır. Çalışmaya çevirisiyle katılan Türk akademisyenler, Türk hukukçularına verdikleri bir sözü yerine getirerek, bir önceki ciltle başlayan çalışmayı tamamlamışlardır. 
Bu kitaptaki 26 ve 27. paragraflar, Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver tarafından; 28. paragraf, Yard. Doç. Dr. Erdal Yerdelen ve Araş. Gör. İlhan Bulut tarafından; 29 ve 30. paragraflar, Yard. Dç. Dr. Erdan Yerdelen ve Araş. Gör. Atacan Bozyel tarafından; 31 ve 32. paragraflar, Yard. Dç. Dr. Ramazan Barış Atladı tarafından; 33 ve 34. paragraflar Yard. Doç. Dr. Gülsün Ayhan Aygörmez Uğurlubay tarafından; 35. paragraf, Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan Hakeri tarafından, 36. paragraf, Prof. Dr. Veli Özer Özbek tarafından, 37. paragraf, Arş. Gör. Serkan Meraklı tarafından, 38. paragraf, Arş. Gör. İlker Tepe tarafından, 39. paragraf, Arş. Gör. Emine Kabak tarafından; 40. paragraf Yard. Doç. Dr. Pınar Bacaksız tarafından; 41. paragraf, Yard. Doç. Dr. Koray Doğan ve kitap sonundaki I- II no lu özet liste, Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut ve Arş. Gör. Merve Selin Şohoğlu tarafından Türkçe ye çevrilmiştir. 
Çalışmanın Türkçe ye çevrilmesine izin veren Prof. Dr. Bernd Heinrich ve Kohlhammer Yayınevi ne, kitabın Türkçe ye çevrilmesine katkı sağlayan yukarıda isimleri belirtilen akademisyenlere ve kitabı titizlikle ve büyük özveriyle yayınlayarak Türk hukukçularının kullanımına sunan Adalet Yayınevi nin tüm personeline kalpten teşekkürler. 
Bu çalışmanın, ayrılmaz parçası olan 1. cildiyle birlikte Türk hukukçularına ve özellikle de hukuk fakültesi öğrencilerine yararlı olmasını diliyorum.

 • . 26-İhmali Suçun Yapısı-1
 • I. -Genel Olarak (Gerçek Olmayan) İhmali Suçun Sınav Şeması-1
 • II. -Münferid Olarak Sınav Şeması-2
 • 1. -Objektif Suç Tipi-2
 • a)-Hareket-2
 • b)-Davranışın Tipikliği-3
 • aa)-Neticenin Meydana Gelmesi (Netice Suçlarında)-4
 • bb)-Nedensellik (Netice Suçlarında)-4
 • cc)-Objektif İsnadiyet (Netice Suçlarında)-7
 • c)-Hukuksal Yükümlülük-9
 • d)-Emredilen Hareketin Yapılmaması-10
 • e)-Yapılması Emredilen Hareketin Gerçekleştirilme Olanağı-11
 • f)-Hareketin Zorunluluğu-13
 • g)-Öngörülebilirlik-14
 • h)-İlgili Hüküm-17
 • 2. -Sübjektif Suç Tipi-18
 • a)-Bütün Objektif Suç Unsurlarıyla İlişkili Kast-18
 • b)-Kanuni Tipe Özgü Sübjektif Unsurlar-20
 • 3. -Hukuka Aykırılık-20
 • 4. -Kusur-21
 • . 27-Güvence Yükümlülükleri-22
 • I. -Temel Esaslar - Hukuksal Yükümlülük Konumu ile Hukuki Yükümlülük Ayırımı-23
 • 1. -Hukuksal Yükümlülük Konumu-24
 • 2. -Hukuksal (Güvence) Yükümlülüğü-24
 • II. -Hukuki Yükümlülüklerin Sınıflandırılması-25
 • 1. -Koruma Yükümlülüğü-26
 • 2. -Gözetim Yükümlülükleri-26
 • III. -Münferid Koruma Yükümlülükleri (Muhafaza veya Koruma Hukuksal Yükümlüleri)-27
 • 1. -Doğal (Ailevi) Yakınlık-27
 • 2. -Dar Toplusal İlişki-31
 • a)-Yaşam Birliktelikleri-32
 • b)-Tehlike Birliktelikleri-33
 • 3. -Koruma veya Yardım Yükümlülüklerinin İhtiyari Olarak (Gerçekten) Üstlenilmesi-35
 • a)-Sözleşme-35
 • b)-Sözleşme Benzeri İlişki-38
 • c)-Eylemli Üstlenme-38
 • 4. -Kamu Görevlisi Olarak veya Bir Tüzel Kişinin Organı Olarak Konum-41
 • a)-Kamu Görevlisi-41
 • b)-Tüzel Kişilerin Organları-43
 • IV. -Münferid Gözetim Yükümlülükleri (Güvenlik veya Gözetim Hukuki Yükümlülükleri)-44
 • 1. -Öngelen Yükümlülüğe Aykırı Davranış (Katılma)-44
 • 2. -Tehlike Kaynaklarının Gözetlenmesine İlişkin Yükümlülük-56
 • 3. -Tehlikeli Ürünleri Tedavüle Sokma-60
 • 4. -Gözetim Yükümlülükleri-63
 • V. -Özellikle Kişisel Unsur Olarak Güvence (Hukuksal) Yükümlülük Konumu-65
 • BÖLÜM VIII
 • TAKSİR
 • . 28-Taksir - Genel Bakış ve Unsurlar-69
 • I. -Genel Olarak-70
 • II. -Taksirin Anlamı ve Tarihçesi-71
 • 1. -Taksirli Suçların Tanımı-72
 • III. -Taksirli Suçun İncelenmesinde İlkeler-76
 • 1. -Taksirli Suçların Cezalandırılabilirliği-76
 • 2. -Taksirin Tanımı-77
 • 3. -Taksirli İhmali Davranış-77
 • 4. -Taksirli Suça Teşebbüs Olmaz-78
 • 5. -Taksirli Suçlarda İştirak Mümkün Değildir-79
 • 6. -Taksirli Yardım Etme Mümkün Değildir-80
 • 7. -Başka Problem: Taksirli Müşterek Faillik-81
 • 8. -Taksirin Şekilleri-83
 • 9. -Basit Taksir ile Ağır Yükümlülük İhlali Arasındaki Fark-84
 • IV. -Taksirli Suçun Unsurları-86
 • 1. -Tipiklik-86
 • a)-Fiil-86
 • b)-Netice-86
 • c)-Nedensellik-86
 • d)-Özen Yükümlülüğü İhlali-87
 • e)-Objektif İsnat Edilebilirlik-87
 • aa)-Özen Yükümlülüğü İhlali ile İlişkisi-88
 • bb)-Objektif Öngörülebilirlik-88
 • cc)-Objektif Öngörülebilirlik-90
 • dd)-Objektif İsnat Edilebilirliğin Diğer Unsurları-90
 • f)-Manevi Unsur-91
 • 2. -Hukuka Aykırılık-91
 • 3. -Kusur-94
 • V. -Objektif Özen Yükümlülüğünün İhlali-97
 • 1. -Özen Yükümlülüğünün Belirlenmesi-97
 • 2. -Özen Yükümlülüğünün Sınırlandırılması-99
 • 3. -Özen Yükümlülüğünün İhlalinin Tespiti-102
 • 4. -Özel Bilgiler; Özel Yetenekler-102
 • 5. -Özel Bir Sorun: Hukuka Uygun Davranış-104
 • VI. -Objektif İsnadiyet Çerçevesinde Sorunun Esas Noktası-105
 • 1. -Taksirli Suçlarda Hukuka Uygun Alternatif Davranışlar (Hukuka Aykırılık İlişkisi)-105
 • 2. -Normun Koruma Amacı-109
 • 3. -Mağdurun Sorumluluk Gerektirmeyen Kendine Zarar Vermesi veya Kendisini Tehlikeye Atması-111
 • 4. -Kasıtlı ve Kusurlu Olarak Hareket Eden Üçüncü Kişinin-119
 • 5. -Başka Kişilerin Taksirli Davranışları: Objektif İsnadiyet-122
 • VII. -Üstlenme Taksiri Sorunu-123
 • VIII. -Özel Şekiller: Kasıt-Taksir-Kombinasyonları-124
 • . 29-Hata - Genel Bakış-129
 • I. -Temel Esaslar -129
 • II. -Suçun Yapısının Çeşitli Aşamalarında Hata-130
 • III. -Tipikliğin Şartlarında veya Hukuki Değerlendirmede Hata-131
 • 1. -Tipikliğin Unsurlarında Hata-131
 • 2. -Hukuki Değerlendirmede Hata-131
 • 3. -Bu Ayrımın Anlamı-135
 • IV. -Failin Lehine ve Aleyhine Hata-136
 • . 30-Tipikliğin Unsurlarında Hata-139
 • I. -Giriş-140
 • II. -Suçun Maddi Unsurlarında Hata (Alman Al. CK. nun 16. Paragrafı)-141
 • 1. -Temel Şekli-141
 • 2. -Özel Şekilleri-143
 • a)-Hukuki Değerlendirme (Yorum) Hatası-143
 • b)-Tipikliğin Maddi Unsurlarında Hata (İleri Düzeydeki Öğrenciler İçin)-144
 • c)-Nedensel Süreçte (Nedensellik Bağında) Hata-149
 • d)-Suçun konusunda hata (error in personavelobiecto)-157
 • e)-Eylemin Yanlış Sonuca Ulaşması (Hedefte Sapma)-160
 • f)-Sınır Durumu-164
 • g)-Suçun Nitelikli Hallerinde Yapılan Hatalar-166
 • III. -Yasak Hatası (Al. CK. prg. 17)-167
 • . 31-Hukuka Aykırılık Alanında Hata-172
 • I. -Temel Hususlar-172
 • II. -Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata-174
 • 1. -Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata Kavramının Tanımı-174
 • 2. -Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hatanın Hukuki Açıdan Konumlandırılması-176
 • a)-Kast ve Kusur Teorisi-176
 • b)-Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hatanın Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi-177
 • c)-Failin Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hatası Halinde, Azmettirme yahut Yardım Etme Bakımından Gerekli -Kasten- İşlenen Bir (Ana) Fiil Mevcut mudur?-190
 • III. -İzin Hatası-194
 • 1. -İzin Hatası Kavramının Tanımı-194
 • 2. -İzin Hatasının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi-195
 • . 32-Diğer Hata Halleri-197
 • I. -Çifte Hatanın Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi-197
 • 1. -Unsur Hatası ile Yasak Hatasının Tipiklik Alanında Birlikte Belirmesi (Birleşmesi)-197
 • 2. -Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata ile İzin Hatasının Hukuka Aykırılık Birlikte Belirmesi (Birleşmesi)-199
 • II. -Kusur Alanında Hata Halleri-203
 • 1. -Mazeret Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata-203
 • 2. -Mazeret Hatası-205
 • III. --Cezalandırılabilirliğin Dördüncü Alanında- Hata Halleri-206
 • 1. -Bir Şahsi Cezasızlık Nedeninin Maddi Koşullarında Hata-206
 • 2. -Bir Şahsi Cezasızlık Nedeninin Alanının Genişletilmesi-210
 • IV. -Görünüşte İhmal Suçlarında Garantörlük Hususunda Hata Hali-211
 • 1. -Hukuksal Yükümlülüğün Mevcudiyetine Dair Maddi Koşullarda Hata-211
 • 2. -Hukuksal Yükümlülüğün Mevcudiyetine veya Hukuki Sınırlarına Dair Hata-212
 • V. -Değişik Hata Hallerine İlişkin Özet Bilgi ve Genel Açıklamalar-214
 • 1. -Unsur Hatası-214
 • a)-Tanım-214
 • b)-Hukuki Sonuç-214
 • c)-Suç Yapısı Içindeki Konumu-214
 • d)-Örnek-214
 • 2. -Yasak Hatası-214
 • a)-Tanım-214
 • b)-Hukuki Sonuç-214
 • c)-Suç Yapısı İçindeki Konumu-214
 • d)-Örnek-214
 • 3. -Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata (Izin Unsurları Hatası)-215
 • a)-Tanım-215
 • b)-Hukuki Sonuç-215
 • c)-Suç Yapısı İçindeki Konumu-215
 • d)-Örnek-215
 • 4. -İzin Hatası-215
 • a)-Tanım-215
 • b)-Hukuki Sonuç-215
 • c)-Suç Yapısı Içindeki Konumu-215
 • d)-Örnek-216
 • 5. -Mazeret Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata-216
 • a)-Tanım-216
 • b)-Hukuksal Sonuç-216
 • c)-Suç Yapısı İçindeki Konumu-216
 • d)-Örnek-216
 • 6. -Mazeret Hatası-216
 • a)-Tanım-216
 • b)-Hukuksal Sonuç-216
 • c)-Suç Yapısı İçindeki Konumu-217
 • d)-Örnek-217
 • 7. -Şahsi Cezasızlık Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata-217
 • a)-Tanım-217
 • b)-Hukuksal Sonuç-217
 • c)-Suç Yapısı İçindeki Konumu-217
 • d)-Örnek-217
 • 8. -Şahsi Cezasızlık Nedenlerinin Sınırlarının Genişletilmesi-217
 • a)-Tanım-217
 • b)-Hukuki Sonuç-218
 • c)-Suç Yapısı Içindeki Konumu-218
 • d)-Örnek-218
 • VI. -Tablo-218
 • BÖLÜM X
 • FAİLLİK VE ŞERİKLİK
 • . 33-İştirak Öğretisi - Giriş; Faillikle Katılmanın Ayrılması-223
 • I. -Temel Esaslar-223
 • 1. -İkilikçi Katılma Sistemi ya da Türdeş Faillik-224
 • 2. -Geniş (Extensiver) ya da Dar (Restriktiver) Faillik Kavramı-226
 • 3. -Farklı İştirak Türlerine Genel Bakış-227
 • a)-Yasal Olarak Öngörülmüş Olan Faillik Formları-227
 • b)-Yan Faillik-228
 • c)-Şeriklik Türleri-231
 • d)-Şema-231
 • II. -Faillikle Şerikliğin Ayrılması - Temel İlkeler-232
 • 1. -Temel Olarak-232
 • 2. -Özgü Suçlar-233
 • 3. -Bizzatihi Suçlar-234
 • 4. -Amaç (Saik) Suçları-234
 • 5. -Genel Suçlar-235
 • 6. -Pratik Olay Çözümlerinde Şemaya İlişkin Bazı Bilgiler-235
 • III. -Faillikle Şeriklik Arasındaki Sınır - Teoriler (Probleme ilişkin ağırlıklı yerler 31 pn. 1524)-236
 • IV. -İhmali Suçlarda Faillik ve Şeriklik-243
 • 1. -Genel Bakış-243
 • 2. -İhmali Suçlarda Faillik ve Şerikliğin Sınırlandırılması (Garantörün Üçüncü Bir Kişinin İcrai Hareketini Engellememesi)-245
 • . 34-Birlikte Faillik-251
 • I. -Temel Olarak-252
 • II. -Birlikte Faillik Koşulları-254
 • 1. -Birlikte Hareket Planı-254
 • 2. -Fiile Nesnel Katkı-256
 • III. -Özgü Sorunlar-260
 • 1. -İncelenecek Hususlar-260
 • 2. -Birlikte Failin Aşırılığı (Mittaterexzess)-261
 • 3. -Ortak Fiil Planından Dönme-262
 • 4. -Sukzesif Birlikte Faillikte İsnad Sorunları-265
 • 5. -Bir Birlikte Failin Kendisinin Fiil Mağduru Olması Durumunda Birlikte Faillikte Yükleme-269
 • 6. -Taksirli Birlikte Faillik-270
 • 7. -Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Birlikte Faillik-270
 • 8. -Birlikte Failin Doğrudan Doğruya İcraya Başlaması-270
 • . 35-Dolaylı Faillik-271
 • I. -Temel Bilgiler-272
 • II. -Dolaylı Failliğin Çeşitleri-273
 • 1. -Aracı Kişi Objektif Olarak Tipik Hareket Etmeyebilir -274
 • 2. -Aracının Kasten Hareket Etmemiş Olması-275
 • 3. -Aracı Kişide Tipikliğin Gerçekleşmesi Bakımından Gerekli Diğer Sübjektif Unsurların Bulunmaması-276
 • 4. -Aracı Hukuka Aykırı Hareket Etmemektedir-277
 • 5. -Aracının Kusurlu Hareket Etmediği Durumlar-277
 • 6. -Ayırım Problemleri-278
 • III. -Failin Arkasında Fail Durumları-279
 • 1. -Organize Edilmiş Güç Mekanizmaları-280
 • 2. -Aracı Kişinin Kaçınılabilir Hukuki Hatasında Fail Arkasında Fail-284
 • 3. -Aracının Zorlanması-288
 • IV. -Özel Problem: Cezalandırılmayan, İntihara Azmettirme İle Dolaylı Faillik Suretiyle İşlenen Öldürme Arasında Ayrım-288
 • V. -Hata Sorunları-291
 • VI. -Dolaylı Failde Fiilin Gerçekleştirilmesine Doğrudan Başlanması-294
 • . 36-İştirak - Genel Bakış-295
 • I. -Azmettirme Hakkında Temel Bilgiler ve Azmettirmenin Cezalandırılmasının Sebebi-295
 • 1. -Geniş Kapsamlı Faillik Kavramı-296
 • 2. -Dar Kapsamlı Faillik Kavramı-296
 • 3. -İştiraki Cezalandırılmasının Nedeni-296
 • II. -Sınırlı Bağlılık Kuralı-304
 • . 37-Azmettirme-308
 • I. -Genel Olarak-309
 • II. -Azmettirmenin Objektif Tipe Uygunluğu-311
 • 1. -Kasten ve Hukuka Aykırı Şekilde İşlenmiş Bir Ana Eylemin Varlığı-311
 • 2. -Azmettirilene Eylemi İşleme Kararının Aldırılması-312
 • a)-Karşılıklı Etkileşim Olmaksızın Azmettirme-315
 • b)-İhmal Suretiyle Azmettirme-319
 • c)-Eylemi İşlemeye Zaten Karar Vermiş Olan Bir Kişiyi Azmettirme - Omnimodo Facturus-320
 • d)-Başka Bir Eyleme Azmettirme-321
 • e)-Daha Hafif Bir Eyleme Azmettirme-323
 • f)-Bir Suç İşleme Kararı Almış Kişiyi Aynı Suçun Nitelikli Halini İşlemeye Azmettirme-324
 • g)-Eyleme Devam Etmeye Yönelik Azmettirme-328
 • III. -Azmettirmenin Sübjektif Tipe Uygunluğu-329
 • 1. -Eylemi İşleme Kararını Aldırma Kastı-330
 • 2. -Azmettirilenin Kararlaştırılandan Farklı Hareket Etmesi-331
 • 3. -Azmettirilenin Şahısta Hataya Düşmesinin Azmettirene Etkisi-332
 • IV. -Ajan Provokatör Bakımından Azmettirme-339
 • . 38-Yardım Etme-345
 • I. -Temel Esaslar-345
 • II. -Yardım Etmenin Objektif Unsuru-347
 • 1. -Kasten Gerçekleştirilen Hukuka Aykırı Bir Asıl Fiil-347
 • 2. -Bu Fiile Yönelik Objektif Nitelikli Yardım Edimi-348
 • a)-Hareket-348
 • b)-Asıl Fiil Açısından Yardım Etmenin Nedenselliği-353
 • c)-Tarafsız (=Nötr) Hareketler Aracılığıyla Yardım Etme-358
 • III. -Sübjektif Unsur-363
 • 1. -Kasten Gerçekleştirilen Hukuka Aykırı Asıl Fiilin Varlığına İlişkin Kast-364
 • 2. -Yardım Edenin Bu Fiile Yönelik Yardım Edimine İlişkin Kastı-365
 • IV. -Hukuka Aykırılık ve Kusurluluk-366
 • V. -Özel Durumlar-366
 • . 39-Diğer Çeşitli İştirak Problemleri-367
 • I. -Zincirleme İştirak-368
 • 1. -Azmettirmeye Azmettirme-368
 • 2. -Yardım Etmeye Azmettirme-369
 • 3. -Azmettirmeye Yardım Etme-369
 • 4. -Yardım Etmeye Yardım Etme-370
 • II. -Yarışan Sebepler-371
 • III. -İştirakte Bağlılık Kuralının Çözülmesi, Al. CK. prg. 28 ve 29-371
 • 1. -Genel Olarak-371
 • 2. -Özel Kişisel Unsur-372
 • 3. -Al. CK. prg. 28 in Hukuki Sonuçları-375
 • IV. -İştirake Teşebbüs -381
 • 1. -Genel Olarak-381
 • 2. -Münferit Durumlar-381
 • a)-Azmettirmeye Teşebbüs-381
 • b)-Yardım Etmeye Teşebbüs-384
 • 3. -Cürüm Anlaşması-384
 • a)-Bir Cürümün İşlenmesine Hazır Olduğunu Açıklama-385
 • b)-Bir Başkasının Önerisini Kabul Etme-385
 • c)-Cürüm Anlaşması-386
 • 4. -Suça Katılmaya Teşebbüsten Vazgeçme-388
 • V. -Zorunlu İştirak-390
 • 1. -Karşılaşma Şeklinde Çok Failli Suç-390
 • 2. -Diğer Haller-392
 • BÖLÜM XI
 • İÇTİMA VE ALTERNATİF TİPİKLİK
 • . 40-İçtima-395
 • I. -Temel İlkeler-396
 • II. -Genel Olarak İçtima Halleri-398
 • 1. -Gerçek Olmayan İçtima-398
 • 2. -Görünüşte İçtima-399
 • 3. -Gerçek İçtima-400
 • a)-Hareketin Tekliği Yahut Fikri İçtima-400
 • b)-Hareketin Çokluğu Yahut Gerçek İçtima-402
 • III. -Sınav Şeması-405
 • 1. -Ayrım: Tek Hareket-Birden Fazla Hareket-407
 • a)-Doğal Hareket-407
 • b)-Hareketin Doğal Tekliği-408
 • c)-Fiilin Tipik Tekliği-413
 • d)-Süreklilik İlişkisi-415
 • e)-Ekleme Etkisi-418
 • aa)-Bir Durum Suçunun Mütemadi Suçla Bir Araya Gelmesi-418
 • bb)-Birden Fazla Suçun Mütemadi Suç Haline Gelmesi-419
 • 2. -Suçların Bağımsızlığı ve Bir Suçtan Gönüllü Vazgeçme-421
 • a)-Özel Kanun İlişkisi-422
 • b)-İkincillik-423
 • aa)-Şekli İkincillik-423
 • bb)-Sistematik İkincillik-424
 • c)-Tüketen - Tüketilen Norm-426
 • d)-Birlikte Cezalandırılan Önceki Hareket-427
 • e)-Birlikte Cezalandırılan Sonraki Hareket-429
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • . 41-Alternatif Tipiklik ve in dubio pro reo--431
 • I. -Esaslar-432
 • II. -in dubio pro reo- İlkesi-434
 • III. -Sonra Gelen veya Öngelen Suç İlişkisi-435
 • 1. -Sonra Gelen Suç-436
 • 2. -Öngelen Suç-437
 • IV. -Normatif Basamaklı İlişki-438
 • 1. -Mantıksal Basamaklı İlişki-438
 • 2. -Dar Anlamda Normatif Basamaklı İlişki-439
 • V. -Gerçek Alternatif Tipiklik-440
 • 1. -Olayın Esasına İlişkin Soruşturmanın Tamamlanması-441
 • 2. -Cezalandırılabilir Tipiklik Alternatifleri-442
 • 3. -Aynı Ağırlıkta Suç Tipleri-442
 • 4. -Suçların Cezalandırılabilirliği-442
 • VI. -Gerçek Olmayan Alternatif Tipiklik-445
 •  
 • EK I- YAPI VE SINAV ŞEMASI-447
 • A. -Yapı Şeması-447
 • B. -Sınav Şeması-453
 •  
 • EK II- ÖNEMLİ PROBLEM NOKTALARI-459