Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (35)      Mayıs (171)      Nisan (126)      Mart (207)

Bylock Bilgilerinin Delil Değeri

Bylock Bilgilerinin Delil DeğeriSayfa Sayısı
:  
361
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-68264-2-9

70,00 TL


İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZI


KISALTMALARIII


İÇİNDEKİLERV


 


BİRİNCİ BÖLÜM


BYLOCK PROGRAMI, ÖZELLİKLERİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDEN DELİL ELDE ETME USULÜ


 


I. GENEL OLARAK13


II. BYLOCK NEDİR?14


III. BYLOCK SUNUCUSU NE ZAMAN VE NASIL ELE GEÇİRİLMİŞTİR?18


IV.BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA, KOPYALAMA VE EL KOYMA21


A. BİLGİSAYAR, PROGRAMLARI VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA VE KOPYALAMA23


1. Tedbirin Amacı23


2. Tedbirin Konusu24


3. Tedbirin Muhatabı24


4. Tedbir İçin Gerekli Şartlar25


5. Tedbire Karar Verecek Mercii29


6. Arama Kararının Kapsamı30


7. Arama Kararında Yer Verilmesi Gereken Hususlar30


8. Kopyalama ve Usulü31


9. Kayıtların Çözülerek Metin Haline Getirilmesi34


10. Kopyalama Zamanı ve Yeri35


11. Arama Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar36


B.BİLGİSAYAR, PROGRAMLARI VE KÜTÜKLERİNDE  EL KOYMA37


1. Usulüne Uygun Verilmiş Arama ve Kopyalama Kararı Bulunmalıdır37


2. Bilişim Sistemlerine Şifrenin Çözülememesi Nedeniyle Girilememesi Ya da Gizlenmiş Bilgilere Ulaşılamaması38


3. El Koyma Sırasında Sistemdeki Verilerin Yedeklenmesi38


4. El Koyma Olmaksızın Sistemdeki Verilerin Bir Kısmının Ya da Tamamının Kopyasının Alınması40


5. El Koyma Tutanağında Yer Alması Gereken Hususlar40


V.BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRMA ZORUNLULUĞU41


VI. TESADÜFEN ELDE EDİLEN DİJİTAL DELİLLER42


VII. HAKSIZ ARAMA VE EL KOYMA NEDENİYLE TAZMİNAT43


VIII. HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLEN DELİLLERİN DURUMU44


IX BİLİŞİM SİSTEMİNİN BAŞKA BİR ÜLKEDE BULUNMASI HALİNDE İZLENMESİ GEREKEN YÖNTEM46


A. CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ (CİKAYAS)47


B. SANAL ORTAMLARDA İŞLENEN SUÇLAR SÖZLEŞMESİ (SİBER SUÇLAR SÖZLEŞMESİ)49


1. Sözleşme’de Öngörülen Bilişim Koruma Tedbirleri50


2. Sözleşmede Öngörülen Uluslararası İşbirliği62


C. CEZAİ KONULARDA ULUSLARARASI ADLİ İŞ BİRLİĞİ KANUNU73


1. Merkezi Makamın Görev ve Yetkileri74


2. Adli Yardım Talebinin Reddi74


3. Usul Hükümlerinin Uygulanması75


4. Belge ve Bilgilerin Kullanımı75


5. Adli Yardımlaşma Kapsamında Türk Adli Mercilerinin Talepleri75


6. Adli Yardımlaşma Kapsamında Yabancı Adli Mercilerin Talepleri76


7. Görüntülü ve Sesli İletişim Tekniğiyle Adli Yardımlaşma76


D. ADALET BAKANLIĞININ 69/2 NUMARALI GENELGESİ77


X.BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEN ELDE EDİLEN VERİLERİN DELİL NİTELİĞİ79


 


İKİNCİ BÖLÜM


BYLOCK SUNUCUSUNUN ELE GEÇİRİLMESİNİN HUKUKA UYGUNLUĞU


 


I. CİKAYAS’A, SİBER SUÇLAR SÖZLEŞMESİNE VE 6706 SAYILI KANUNA UYGUNLUĞU82


II. CMK’YA UYGUNLUĞU87


A. SUNUCUNUN ELE GEÇİRİLDİĞİ TARİHTE BYLOCK İLE İLGİLİ BİR SORUŞTURMA VAR MIDIR?87


B. SUNUCU ELE GEÇİRİLİRKEN SOMUT DELİLLERE DAYALI KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİNİN VARLIĞI VE BAŞKA SURETTE DELİL ELDE ETME İMKÂNININ BULUNMAMASI ŞARTLARI GERÇEKLEŞMİŞ MİDİR?93


C.SUNUCUDA ARAMA YAPILABİLMESİ İÇİN VERİLMİŞ BİR HÂKİM KARARI VAR MIDIR?93


D. BYLOCK BİLGİLERİNİN BULUNDUĞU DİJİTAL MALZEMELERDEN USULÜNE UYGUN İMAJ ALINMIŞ MIDIR?96


1. İmaj Alma Usulü96


2. Usulüne Uygun Şekilde İmaj Alınmış mıdır?98


E. SUNUCUYA USULÜNE UYGUN EL KONULMUŞ MUDUR?110


F. GEÇMİŞE DÖNÜK ARAMA (!) KARARININ 134. MADDE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ İSABETLİMİ DİR?111


1. Uygulamaya İlişkin Bilirkişi Raporu Alınması Gerekir mi?117


2. MİT’in Hazırladığı Rapor Bilirkişi Raporu Olarak Kabul Edilebilir mi?118


H.BYLOCK BİLGİLERİ DELİLLERİN MÜŞTEREKLİĞİ İLKESİNE UYGUN MUDUR?125


III. 2937 SAYILI KANUNA UYGUNLUĞU133


A. MİT’İN GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR?134


B. MİT’İN ADLİ GÖREVİ VAR MIDIR?135


C. MİT’İN ADLİ KOLLUK GÖREVİ VAR MIDIR?142


D.MİT’İN ELDE ETTİĞİ BİLGİLER ADLİ SORUŞTURMADA KULLANILABİLİR Mİ?144


E.MİT’İN ELDE ETTİĞİ BİLGİLER ADLİ MERCİLERCE İSTENEBİLİR Mİ?146


IV. 5809 SAYILI ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNUNA UYGUNLUĞU148


A. GENEL OLARAK148


1. 5809 Sayılı Kanun ve Bu Kanuna Dayanılarak Çıkarılan Yönetmelikler150


2. 5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanuna Dayanılarak Çıkarılan Yönetmelikler154


3. Erişim Sağlayıcıların ve İşletmecilerin Trafik Bilgilerini Saklama Yükümlülüklerinin Kapsamı158


4. Silinmesi Gereken Trafik Bilgileri Kim Tarafından Tutulmaktadır?162


C.BYLOCK KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN KİŞİLERİN TRAFİK BİLGİLERİ USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE ELDE EDİLMİŞ MİDİR?170


1.Bylock Sunucusuna Bağlanan IP Adresleri ve Bu Adreslere İlişkin Abonelik Bilgileri Nasıl Tespit Edilmiştir?171


2. Bylock Sorgu Ekranı Nasıl Oluşturulmuştur ve Hukuki Niteliği Nedir?174


3. Bylock Kullanıcılarına Ait Cihaz Kimlikleri Nasıl Tespit Edilmiştir?177


4. VPN İle Bylock Sunucusuna Bağlanan Kişilerin Kimlikleri Nasıl Tespit Edilmiştir?178


D.MİT, 2937 SAYILI KANUNUN VERDİĞİ YETKİ KAPSAMINDA KİŞİLERİN TRAFİK BİLGİLERİNİ GSM FİRMALARINDAN İSTEYEBİLİR Mİ?181


E.BYLOCK KULLANMAYAN BİR KİŞİ KULLANMIŞ GİBİ GÖZÜKEBİLİR Mİ?183


1. IP Çakışması Nedeniyle Bylock Kullanmış Gibi Görünme184


2. Morbeyin Tuzağı Nedeniyle Bylock Kullanmış Gibi Görünme189


3. Wi-fi, Spoofing ve Truva Atı Yöntemleri Nedeniyle Bylock Kullanmış Gibi Görünme195


4. Ülkeler Arasındaki Saat Farkı Nedeniyle Bylock Kullanmış Gibi Görünme197


5. Bylock Sunucusuna Ait IP Adreslerinin Başka Firmalara da Tahsis Nedeniyle Bylock Kullanmış Gibi Görünme198


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


MAHKEME KARARLARI BAĞLAMINDA BYLOCK BİLGİLERİNİN DELİL NİTELİĞİ VE BU KARARLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER


 


I. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KEYFİ TUTUKLAMALAR ÇALIŞMA GRUBU’NUN BYLOCK İLE İLGİLİ VERDİĞİ KARARLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME199


II.YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ VE CEZA GENEL KURULUNUN BYLOCK’LA İLGİLİ VERDİKLERİ İLK KARARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME202


A. KARARLARIN İLGİLİ KISIMLARI202


B. KARARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ206


1. 2937 Sayılı Kanun Açısından Kararların Değerlendirilmesi206


2. CMK Açısından Kararın Değerlendirilmesi214


3. 5809 Sayılı Kanun Açısından Kararın Değerlendirilmesi224


4. 6706 Sayılı Kanun ve Siber Suçlar Sözleşmesi Açısından Kararın Değerlendirilmesi225


5.- TCK Açısından Kararın Değerlendirilmesi231


III.AYM’NİN BYLOCK İLE İLGİLİ VERDİĞİ İLK KARARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME240


A.BYLOCK TUTUKLAMA İÇİN KUVVETLİ ŞÜPHE SEBEBİ SAYILABİLİR Mİ?240


B.AYM’NİN BYLOCK İLE İLGİLİ TESPİTLERİNİN DAYANAĞI MİT RAPORU MUDUR?250


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN BYLOCK BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ VE BYLOCK İLE İLGİLİ MAHKEMELERCE TESPİTİ GEREKEN HUSUSLAR


 


I.AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN BYLOCK BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ259


A. ADİL YARGILANMA HAKKI AÇISINDAN İNCELEME259


1. Delillerin Kabul Edilmesi ve Değerlendirilmesi Açısından259


2. Çelişkili Kararlar Verilmesi Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkının İhlali Açısından264


3. Kanunların Keyfi Uygulanması Nedeniyle Verilen Kararlardan Dolayı Adil Yargılanma Hakkının İhlali Açısından266


4. Çekişmeli Yargılama ve Silahların Eşitliği İlkelerine Aykırı Şekilde Verilen Kararlar Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkının İhlali Açısından269


5. Bağımsız Mahkeme İlkesinin Gereklerini Yerine Getirmeyen Mercilerce Verilen Kararlar Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkının İhlali Açısından270


B-ÖZEL YAŞAM VE HABERLEŞMEYE SAYGI HAKKI AÇISINDAN İNCELEME271


1- Hakkın Kapsamı ve Özellikleri271


2- Hakkın Kısıtlama Sebepleri273


II.BYLOCK İLE İLGİLİ MAHKEMELERCE TESPİTİ GEREKEN HUSUSLAR289


S O N U Ç298


KAYNAKÇA310


 


EK’LER318