Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (51)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Boşanmanın Mali Sonuçları ve Yoksulluk Nafakası

Boşanmanın Mali Sonuçları ve Yoksulluk NafakasıSayfa Sayısı
:  
141
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-300-902-3

40,00 TL


İÇİNDEKİLER


 


İÇİNDEKİLER .................................................................................................................... 7


KISALTMALAR CETVELİ.................................................................................................. 13


GİRİŞ ....................................................................................................................... 15


 


BİRİNCİ BÖLÜM


 


GENEL OLARAK BOŞANMA, BOŞANMA SEBEPLERİ,


BOŞANMA DAVASI VE BOŞANMANIN HUKUKİ SONUÇLARI


 


§ 1. GENEL OLARAK BOŞANMA.............................................................................. 17


I. BOŞANMA KAVRAMI ...................................................................................... 17


II. BOŞANMA İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER..................................................................... 18


A. BOŞANMAYI KABUL ETMEYEN GÖRÜŞ..................................................... 18


B. BOŞANMANIN SERBEST OLMASI GÖRÜŞÜ............................................... 20


C. BOŞANMANIN SEBEBE VE HÂKİM KARARINA DAYANMASI


GEREKTİĞİ GÖRÜŞÜ ................................................................................. 21


III. BOŞANMA İLE İLGİLİ İLKELER.......................................................................... 22


A. KUSUR İLKESİ ............................................................................................ 22


B. İRADE İLKESİ ............................................................................................. 22


C. TEMELDEN SARSILMA İLKESİ .................................................................... 23


D. ELVERİŞSİZLİK İLKESİ ................................................................................. 24


E. FİİLİ AYRILIK İLKESİ.................................................................................... 24


IV. TÜRK MEDENİ KANUNUNDA KABUL EDİLEN GÖRÜŞ VE İLKE........................... 25


§ 2. BOŞANMA SEBEPLERİ ..................................................................................... 25


I. GENEL OLARAK............................................................................................... 25


II. ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ............................................................................ 27


A. ZİNA.......................................................................................................... 27


B. HAYATA KAST, PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ ......................... 29


C. SUÇ İŞLEME, HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME ................................................ 31


1. SUÇ İŞLEME ........................................................................................ 31


2. HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME ............................................................... 32


 


İçindekiler


 


8


D. TERK ......................................................................................................... 33


E. AKIL HASTALIĞI......................................................................................... 34


III. GENEL BOŞANMA SEBEPLERİ ......................................................................... 35


A. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ......................................... 35


B. EŞLERİN ANLAŞMASI ................................................................................ 37


C. ORTAK HAYATIN YENİDEN KURULAMAMASI............................................ 38


§ 3. BOŞANMA DAVASI ..........................................................................................39


I. BOŞANMA DAVASININ KONUSU VE HUKUKİ NİTELİĞİ ................................... 39


II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME...................................................................... 41


III. YARGILAMA USULÜ ........................................................................................ 42


IV. BOŞANMA DAVASINDA GEÇİCİ ÖNLEMLER.................................................... 43


A. EŞLERİN BARINMASI ................................................................................. 43


B. TEDBİR NAFAKASI ..................................................................................... 44


C. İŞTİRAK NAFAKASI .................................................................................... 44


D. EŞLERİN MALLARININ YÖNETİMİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER........................... 45


§ 4. BOŞANMANIN HUKUKİ SONUÇLARI.................................................................46


I. BOŞANMANIN EŞLERLE İLGİLİ SONUÇLARI..................................................... 47


A. BOŞANMANIN KİŞİSEL SONUÇLARI........................................................... 47


1. EVLİLİK BİRLİĞİNİN SONA ERMESİ ...................................................... 47


2. YENİDEN EVLENME İMKANININ DOĞMASI......................................... 47


3. KİŞİSEL DURUMLARIN DEĞİŞMESİ VEYA KORUNMASI ....................... 48


4. ZAMANAŞIMININ İŞLEMEYE BAŞLAMASI............................................ 49


5. MİRASÇILIK SIFATININ KAYBEDİLMESİ................................................ 49


B. BOŞANMANIN GENEL OLARAK MALİ SONUÇLARI .................................... 50


II. BOŞANMANIN ÇOCUKLARLA İLGİLİ SONUÇLARI ............................................ 50


A. ÇOCUKLARIN VELAYETİ............................................................................. 50


B. ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI....................................................... 51


C. İŞTİRAK NAFAKASI .................................................................................... 52


D. ÖNLEMLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ.................................................................. 53


 


İçindekiler


 


9


 


İKİNCİ BÖLÜM


BOŞANMANIN MALİ SONUÇLARI


 


§ 5. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN GEÇERSİZ HALE GELMESİ............................... 55


§ 6. MAL REJİMİNİN TASFİYESİ .............................................................................. 57


§ 7. BOŞANMADA MADDİ TAZMİNAT.................................................................... 58


I. BOŞANMADA MADDİ TAZMİNAT KAVRAMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE AMACI ....... 58


II. BOŞANMA NEDENİYLE MADDİ TAZMİNATIN KOŞULLARI............................... 59


A. MAHKEMECE BOŞANMAYA KARAR VERİLMİŞ VE KARAR


KESİNLEŞMİŞ OLMALIDIR ......................................................................... 60


B. TAZMİNAT TALEP EDEN TARAFIN; BOŞANMA NEDENİYLE MEVCUT


VEYA BEKLENEN BİR MENFAATİ ZEDELENMİŞ OLMALIDIR....................... 60


C. MENFAAT ZEDELENMESİ İLE BOŞANMA ARASINDA UYGUN İLLİYET


BAĞI OLMALIDIR ...................................................................................... 62


D. BOŞANMA SEBEPLERİ AÇISINDAN DAVACI KUSURSUZ YA DA DAHA


AZ KUSURLU OLMALIDIR .......................................................................... 63


E. BOŞANMA SEBEPLERİ AÇISINDAN DAVALI KUSURLU OLMALIDIR............ 64


F. MADDİ ZARAR HUKUKA AYKIRI BİR EYLEMDEN KAYNAKLANMALIDIR ....... 65


III. BOŞANMA NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ ........ 66


IV. BOŞANMADA MADDİ TAZMİNAT TALEBİ VE ZAMANAŞIMI ........................... 67


V. BOŞANMADA MADDİ TAZMİNATIN ÖDENME ŞEKLİ VE FAİZİ .......................... 68


VI. BOŞANMADA İRAT ŞEKLİNDEKİ MADDİ TAZMİNATIN ORTADAN


KALKMASI; MAHKEME KARARI İLE KALDIRILMASI, AZALTILMASI,


ARTIRILMASI YA DA UYARLANMASI................................................................. 72


§ 8. BOŞANMADA MANEVİ TAZMİNAT.................................................................. 75


I. BOŞANMADA MANEVİ TAZMİNAT KAVRAMI, MANEVİ TAZMİNATIN


HUKUKİ NİTELİĞİ VE AMACI ........................................................................... 75


II. BOŞANMADA MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN KOŞULLARI ............................ 76


A. KESİNLEŞMİŞ BOŞANMA KARARININ OLMASI.......................................... 76


B. MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDEN TARAFIN KİŞİLİK HAKKININ BOŞANMA


NEDENİYLE İHLAL EDİLMİŞ OLMASI VE MANEVİ ZARARIN OLUŞMASI........ 77


C. KENDİSİNDEN MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLEN TARAFIN


BOŞANMADA KUSURLU OLMASI.............................................................. 79


D. MANEVİ ZARAR İLE BOŞANMAYA SEBEP OLAN KUSURLU TARAFIN


DAVRANIŞLARI ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞININ OLMASI .................. 80


III. BOŞANMADA MANEVİ TAZMİNATIN TALEP EDİLME USULÜ,


ZAMANAŞIMI, DEVRİ VE MANEVİ TAZMİNATTAN FERAGAT.......................... 80


IV. BOŞANMADA MANEVİ TAZMİNATIN MİKTARI VE ÖDENMESİ ......................... 82


 


İçindekiler


 


10


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


 


GENEL OLARAK NAFAKA KAVRAMI VE YOKSULLUK NAFAKASI


§ 9. GENEL OLARAK NAFAKA KAVRAMI..................................................................85


I. NAFAKA KAVRAMI.......................................................................................... 85


II. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE DAYANAĞI................................................. 86


III. NAFAKA ALACAĞININ ÖZELLİKLERİ................................................................. 87


A. NAFAKA ALACAĞININ TEMLİK EDİLEMEMESİ........................................... 87


B. NAFAKA ALACAĞININ ALACAKLININ RIZASI OLMADAN TAKAS


EDİLEMEMESİ ........................................................................................... 88


C. İLAMA BAĞLI NAFAKA ALACAĞININ REHNEDİLEMEMESİ......................... 89


D. NAFAKA ALACAĞININ HACZEDİLEMEMESİ ............................................... 90


E. DOĞMAMIŞ NAFAKA ALACAĞINDAN FERAGAT EDİLEMEMESİ.................... 91


F. NAFAKA ALACAĞININ MİRAS YOLU İLE GEÇMEMESİ................................ 92


§ 10. YOKSULLUK NAFAKASI.....................................................................................92


I. GENEL OLARAK............................................................................................... 92


II. YOKSULLUK NAFAKASININ AMACI VE KOŞULLARI.......................................... 93


A. YOKSULLUK NAFAKASININ AMACI............................................................ 93


B. YOKSULLUK NAFAKASININ KOŞULLARI..................................................... 94


1. BOŞANMA NEDENİYLE YOKSULLUĞA DÜŞME .................................... 94


2. NAFAKA İSTEYEN EŞİN, DİĞER EŞTEN DAHA AĞIR KUSURLU


OLMAMASI ......................................................................................... 97


3. NAFAKA MİKTARININ, NAFAKA YÜKÜMLÜSÜNÜN MALİ GÜCÜ


İLE ORANTILI OLMASI ......................................................................... 98


4. YOKSULLUK NAFAKASI TALEP ŞARTI VE TALEP EDİLEBİLME


SÜRESİ ................................................................................................ 99


5. KESİNLEŞMİŞ BOŞANMA KARARININ OLMASI .................................. 101


III. YOKSULLUK NAFAKASININ DİĞER NAFAKA TÜRLERİ VE MADDİ


TAZMİNAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI............................................................... 102


A. YOKSULLUK NAFAKASININ YARDIM NAFAKASI İLE


KARŞILAŞTIRILMASI ................................................................................ 103


B. YOKSULLUK NAFAKASININ TEDBİR NAFAKASI İLE


KARŞILAŞTIRILMASI ................................................................................ 104


C. YOKSULLUK NAFAKASININ İŞTİRAK NAFAKASI İLE


KARŞILAŞTIRILMASI ................................................................................ 106


D. YOKSULLUK NAFAKASININ MADDİ TAZMİNAT İLE


KARŞILAŞTIRILMASI ................................................................................ 107


 


İçindekiler


 


11


IV. YOKSULLUK NAFAKASININ HÜKÜMLERİ....................................................... 108


A. YOKSULLUK NAFAKASININ BAŞLANGICI ................................................. 108


B. YOKSULLUK NAFAKASI MİKTARININ BELİRLENMESİ............................... 110


C. YOKSULLUK NAFAKASININ ÖDENME ŞEKLİ ............................................ 111


1. SERMAYE ŞEKLİNDE ÖDEME............................................................. 112


2. İRAT ŞEKLİNDE ÖDEME..................................................................... 114


3. KURAL OLARAK ÜLKE PARASI İLE ÖDEME......................................... 115


D. YOKSULLUK NAFAKASININ ARTIRILMASI VEYA AZALTILMASI................... 116


V. İRAT BİÇİMİNDE ÖDENEN YOKSULLUK NAFAKASININ SONA ERMESİ .......... 118


A. KENDİLİĞİNDEN SONA ERME HALLERİ ................................................... 118


1. NAFAKA ALACAKLISININ ÖLMESİ NEDENİYLE SONA ERME .............. 119


2. NAFAKA BORÇLUSUNUN ÖLMESİ NEDENİYLE SONA ERME.............. 119


3. YOKSULLUK NAFAKASI ALAN EŞİN YENİDEN EVLENMESİ


NEDENİYLE SONA ERME ................................................................... 120


B. MAHKEME KARARIYLA SONA ERMESİ .................................................... 122


1. YOKSULLUĞUN ORTADAN KALKMASI............................................... 122


2. YOKSULLUK NAFAKASI ALACAKLISININ HAYSİYETSİZ HAYAT


SÜRMESİ........................................................................................... 123


3. YOKSULLUK NAFAKASI ALACAKLISININ FİİLEN EVLİYMİŞ GİBİ


YAŞAMASI......................................................................................... 124


C. YOKSULLUK NAFAKASININ BELLİ BİR SÜRE ÖDENECEĞİ


KONUSUNDA TARAFLARIN ANLAŞMASI ................................................. 125


SONUÇ .................................................................................................................. 127


KAYNAKÇA ............................................................................................................ 137


 


KAYNAKÇA


 


AKBULUT, Pakize Ezgi, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanu-


nuna Göre Aile Hukukuna İlişkin İhtilaflarda Türk Mahkemele-


rinin Yetkisi İle Bu Kuralların 5718 Sayılı MÖHUK.’a Etkisi,


 


http://hukuk.deu.edu.tr/dosyalar/dergiler/dergimiz-12-ozel/2-


ozel/13-ezgiakbulut.pdf, (Erişim Tarihi: 24.05.2019).


AKINTÜRK, Turgut / ATEŞ, Derya, Türk Medeni Hukuku Aile


 


Hukuku İkinci Cilt, Yenilenmiş 21. Baskı, İstanbul, 2019 (Kı-


saltma: 2019).


 


AKINTÜRK, Turgut / ATEŞ, Derya, Medeni Hukuk, Yirmiikinci 30.


Baskı, İstanbul 2016 (Kısaltma: 2016).


AKİPEK, Jale / AKINTÜRK, Turgut / ATEŞ, Derya, Türk Medeni


 


Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku Birinci Cilt, Yeni-


lenmiş 14. Baskı, İstanbul 2018.


 


AYAN, Mehmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçi-


rilmiş 11. Baskı, Ankara 2016 (Kısaltma: 2016a).


 


AYAN, Mehmet, Miras Hukuku, Gözden Geçirilmiş 9. Baskı, Anka-


ra 2016 (Kısaltma: 2016b).


 


AYAN, Mehmet / AYAN, Nurşen, Kişiler Hukuku Genel Bilgiler Ger-


çek Kişiler Tüzel Kişiler, Gözden Geçirilmiş 8. Baskı, Ankara 2016.


 


BAŞPINAR, Murat, Boşanmanın Mali Sonuçları Ve Özellikle Maddi


 


ve Manevi Tazminat, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-


titüsü Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Bilim Dalı Yüksek Li-


sans Tezi, yayınlanmamış, İstanbul 2008.


 


BOYD Law, https://www.boydlawsacramento.com/what-is-divorce-


insurance/, Erişim Tarihi: 13.07.2019.


 


CAMCI, Ömer, Boşanma Tazminatı ve Yoksulluk Nafakası Aile İçi


Şiddet ve 64 Yeni Yargıtay Kararı İlavesi İle Toplam 238 Yargıtay


Kararı, Yeniden yazılmış Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul 1998.


 


Kaynakça


 


138


 


ÇANDARLI, Zahid / BERKİ, Osman Fazıl, Medeni Kanun ve Dev-


letler Hususi Hukukunda Boşanma Ayrılık ve Buna Müstedair


 


Yargıtay Kararları, Ankara 1949.


ÇELİKEL, Serdar, Çocuk Haklarına Dair Uluslararası Sözleşmeler


 


Işığında Boşanmanın Çocuklara İlişin Hukuki Sonuçları, 1. Bas-


kı, Ankara 2012.


 


DEMİR, Mecit, Türk Medeni Hukuk Öğreti ve Uygulamasında


Yoksulluk Nafakası, 1. Baskı, Ankara 2018.


DURAL, Mustafa / ÖĞÜZ, Tufan / GÜMÜŞ Mustafa Alper, Türk


Özel Hukuku Cilt 3 Aile Hukuku, Gözden Geçirilmiş 14. Baskı,


İstanbul 2019.


EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. Baskı, Ankara


2018.


FEYZİOĞLU, Feyzi Necmettin / ÖZAKMAN, H. Cumhur /


SARIAL M. Enis, Aile Hukuku, Yeniden Gözden Geçirilmiş


Genişletilmiş 3. Baskı, İstanbul 1986.


GENÇCAN, Ömer Uğur, Boşanma Tazminat ve Nafaka Hukuku


Yargıtay Uygulaması Bilimsel Açıklama ve En Son İçtihatlar,


Ankara 2015 (Kısaltma: 2015).


GENÇCAN, Ömer Uğur, Aile Hukuku, Ankara 2011 (Kısaltma: 2011).


GENÇCAN, Ömer Uğur, Nafaka Hukuku Bilimsel Açıklama En Son


İçtihatlar, Ankara 2018 (Kısaltma: 2018).


GÜNAY, Buket, Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat, 1. Baskı,


Ankara 2019.


GÜRSOY, Kemal Tahir, Boşanma Hukukunun Tarihi Gelişimine


Bir Bakış Ve Boşanma Sebeplerinde En Yeni Eğilimler, Ankara


Hukuk Fakültesi Ellinci Yıl Armağanı 1925-1975 C. 2 Boşanma


Hukuku Haftası, Ankara 1977, http://kitaplar.ankara.edu.tr/


osyalar/df/385.pdf, (Erişim Tarihi: 29.10.2018).


 


HATEMİ, Hüseyin / KALKAN, Oğuztürk, Aile Hukuku Ders Kita-


bı, 4. Baskı, İstanbul 2014.


 


HATEMİ, Hüseyin / SEROZAN, Rona, Aile Hukuku, İstanbul 1993.


 


Kaynakça


 


139


 


İPEK, Ali İhsan, Son Tarihli Yayınlanmamış İçtihatlarla Türk Hu-


kukunda Genel Boşanma Sebepleri, 1. Baskı, Ankara 2008.


 


KAÇAK, Nafiz, Açıklamalı ve İçtihatlı Boşanma Davalarında Maddi


ve Manevi Tazminat ile Yoksulluk Nafakası, Güncellenmiş 2.


Baskı, Ankara 2009.


KICALIOĞLU, Mustafa, 4721 sayılı Yeni Türk Medeni Kanunu’na


 


göre Boşanma Halinde Maddi ve Manevi Tazminat, Ankara Ba-


rosu Dergisi 2002 Sayı 2, http://www.ankarabarosu.org.tr/


 


iteler/ankarabarosu/tekmakale/2002-2/3.pdf, (Erişim Tarihi:


08.06.2019).


 


KILIÇOĞLU, Ahmet M., Aile Hukuku, Gözden Geçirilmiş Güncel-


leştirilmiş 4. Baskı, Ankara 2019.


 


KÖSEOĞLU, Bilal / KOCAAĞA, Köksal, Aile Hukuku ve Uygu-


laması Bilimsel Görüşler Yargı İçtihatları, Bursa 2011.


 


OĞUZMAN, M. Kemal / BARLAS, Nami, Medeni Hukuk Giriş


Kaynaklar Temel Kavramlar, 21. Baskı, İstanbul 2015.


 


OY, Osman, Boşanmanın Hukuki Neticeleri Nafaka Tazminat Vela-


yet Mal Paylaşımı Aile Konutu, 1. Baskı, İstanbul 2008.


 


ÖZDAMAR, Demet / KAYIŞ, Ferhat / YAĞCIOĞLU, Burcu / AK-


GÜN, Aliye, Yasal Mal Rejimi (Edinilmiş Mallara Katılma Re-


jimi) ve Tasfiyesi, 5. Baskı, 2019


 


ÖZTAN, Bilge, Aile Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2015.


ÖZUĞUR, Ali İhsan, Gerekçeli Açıklamalı İçtihatlı Nafaka Hukuku


 


Kanunlar Milletlerarası Sözleşmeler Yönetmelikler, Güncellen-


miş 6. Baskı, Ankara 2015.


 


PERKTAŞ, Hatice, Boşanmada Yoksulluk Nafakası, Çankaya Üni-


versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı


 


Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2008.


 


RHEİNSTEİNT, Max, Trends In Marriage And Divorce Law Of Wes-


tern Countries, http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.


 


gi? rticle=2548&context=lcp, (Erişim Tarihi: 11.05.2019).


RUHİ, Ahmet Cemal, Nafaka Hukuku, Yenilenmiş 3. Baskı, Ankara


2010 (Kısaltma: 2010).


 


Kaynakça


 


140


 


RUHİ, Ahmet Cemal, Türk Hukukunda Boşanma Boşanmanın Sonuç-


ları Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Gerek-


çeli Açıklamalı İçtihatlı, 1. Baskı, Ankara 2004 (Kısaltma: 2004).


 


RUHİ, Ahmet Cemal, Türk Hukukunda Nafaka ve Nafaka Alacak-


larının Yabancı İlkelerde Tahsili, 1. Baskı, Ankara 2003 (Kısalt-


ma: 2003).


 


SAĞLAM, Hadi, İslam Hukukunda Mehir Evlilik Sigortası mıdır?,


Universal Journal Of Theology, Uluslararası Hakemli Dergi, Yıl:


 


2016, Cilt: 1, s. 7, https://dergipark.org.tr/ujte/issue/26858, Eri-


şim Tarihi: 13.07.2019


 


SAYMEN, Ferit Hakkı / ELBİR, Halid Kemal, Türk Medeni Huku-


ku C. 3 Aile Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 1960.


 


ŞAHAN, Gökhan, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Denkleş-


tirme (TMK. md. 230), Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi


 


Dergisi, C. XIII, S.1, 2018, https://dergipark.org.tr/en/download/


rticle-file/475398, (Erişim Tarihi: 08.06.2019).


 


ŞIPKA, Şükran, Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Reji-


mi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar, 1. Baskı, İstanbul 2011.


 


ŞİMŞEK, Mustafa, Uygulamada Mal Rejimi Davaları, Türkiye Baro-


lar Birliği Dergisi, http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2012-


 


99-1170, (Erişim Tarihi: 08.06.2019).


T.C. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu,


http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&gu


id=TDK.GTS.5ce2a1d3907c43.04178195, (Erişim Tarihi: 20.05.2019).


TUZ, Selahattin, Sosyal Değişmeler Karşısında İslam Aile Hukukunda


Mehir ve Fonksiyonları, Yüksek Lisans Tezi, Erzincan 2018, s. 60,


https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp,


Erişim Tarihi: 13.07.2019


Türk Dil Kurumu Sözlükleri, http://sozluk.gov.tr/, (Erişim Tarihi:


08.06.2019).


Türk Hukuk Sitesi, https://www.turkhukuksitesi.com/showthread.


hp?t=4050, (Erişim Tarihi: 08.06.2019).


 


Kaynakça


 


141


UZUN, Mine, Yargıtay Kararları Kapsamında Yoksulluk Nafakası,


1. Baskı, İstanbul 2013.


Vatican Publishing House, Catechism of the Catholic Church,


 


http://www.vatican.va/archive/ENG0015/_P87.HTM, (Eri-


şim Tarihi: 11.05.2019).


 


VELİDEDEOĞLU, H. Veldet, Türk Medeni Hukuku C. 2 Aile Hu-


kuku, 5. Baskı, İstanbul 1965.


 


YILDIRIM, Necdet, Uygulamada Boşanma Davaları ve Boşanma


Davalarının Sonuçları Pratik Uygulama Kitabı, Ankara 2008.


YILMAZ, Ejder, (Öğrenciler İçin) Hukuk Sözlüğü, Yenilenmiş 7.


Baskı, Ankara 2017.


ZEYTİN, Zafer, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, 3.


 


Baskı, 2017.