Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (55)      Mayıs (171)      Nisan (125)      Mart (207)

Boşanma Hukuku

Boşanma HukukuSayfa Sayısı
:  
1529
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-05-0389-0

275,00 TL


BİRİNCİ KISIM


TEDBİR NAFAKASI


BİRİNCİ BÖLÜM


BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASI


& 1.. BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASI DAVASI (TMK M. 197)...................... 49


          I.  BİRLİKTE YAŞAMAYA ARA VERİLMESİ....................................... 52


A- . Ortak Kararla Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi................................. 52


B- . Ortak Olmayan Kararla Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi................. 53


1-.. Kişiliğin Ciddi Biçimde Tehlikeye Düşmesi (TMK m. 197 f. I).. 53


a. .. Cinsel Sadakate Aykırı Davranışla Tehlikeye Düşme........... 54


b. .. Fiziksel Sadakate Aykırı Davranışla Tehlikeye Düşme........ 56


c.... Görsel Sadakate Aykırı Davranışla Tehlikeye Düşme.......... 57


d. .. Sosyal Sadakate Aykırı Davranışla Tehlikeye Düşme.......... 58


2-.. Ekonomik Güvenliğin Ciddi Biçimde Tehlikeye Düşmesi 


(TMK m. 197 f. I)......................................................................... 59


3-.. Ailenin Huzurunun Ciddi Biçimde Tehlikeye Düşmesi


(TMK m. 197 f. I)......................................................................... 61


4-.. Haksız Olarak Birlikte Yaşamaktan Kaçınma


(TMK m. 197 f. III)....................................................................... 62


5- . Ortak Hayatın Başka Sebeple Olanaksız Hale Gelmesi


(TMK m. 197 f. III)....................................................................... 64


        II. BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASININ ÖZELLİKLERİ..................... 64


A- . Hem Eş Hem de Çocuk İçin İstenebilir............................................... 64


1-.. Eş İçin İstenebilir.......................................................................... 64


2-.. Çocuk İçin İstenebilir.................................................................... 66


B-.. Nafaka Yükümlülüğü Asıldır.............................................................. 68


C-.. Tereke Alacağına Dahildir................................................................... 69


D- . Eşitlik İlkesi Geçerlidir........................................................................ 69


1- . Tedbir Nafakası Verilemeyecek Durumlar................................... 69


a. .. Düzenli ve Yeterli Geliri Olan Eşe Tedbir Nafakası 


Verilemez............................................................................... 69


b. .. İsteyerek Çalışmayana Tedbir Nafakası Verilemez............... 70


2- . Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Bulunmayan Durumlar............... 70


a. .. Çalışmayan, Malvarlığı ve Geliri Olmayan Eşin Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Yoktur............................................................. 70


b. .. Askerde Olan Erkek Eşin Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Yoktur................................................................................................ 71


E- . Kusur Kural Olarak Dikkate Alınamaz............................................... 71


F-.. Evlilik Dışı Birliktelik Varsa Verilemez............................................. 72


1- . Başkası İle Yaşanıyor Olmalıdır................................................... 73


2- . Ekonomik Destek Bulunmalıdır .................................................. 73


3- . Gereksinim  Destekle Sonlanmalıdır............................................ 74


4- . Ekonomik Birlik Oluşmalıdır....................................................... 74


G-.. Ayrı Yaşamada Haklılık Önlem İsteyen Eş Tarafından İspatlanmalıdır.. 74


H-.. Kanunda Düzenlenen Önlemler Alınmalıdır....................................... 77


I- .. Birlikte Yaşam Sırasındaki Hayat Seviyeleri Korunmalıdır............... 78


İ- .. Çocuğun Gelirleri Dikkate Alınır........................................................ 80


J- .. Davacının Gelirinin Bulunması Nafaka Takdirini Engellemez........... 81


       III.   BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASINDA İSTEK.................................... 83


A-.. İstek bağımsız dava ile yapılır............................................................. 83


B- . İstek Aşılamaz..................................................................................... 84


C- . İstek Belirsiz İse.................................................................................. 85


D- . İsteğe Rağmen Karar Verilmedi İse.................................................... 85


E- . İstek yoksa Verilemez.......................................................................... 85


F- . İstenmedi Sonra İstendi İse.................................................................. 85


G- . İstenmediği Açıklanmışsa.................................................................... 85


H- . İsteğe Boşanma Davası Engel Olamaz................................................ 86


I- .. İstek Dışı Karar Verilemez.................................................................. 86


       IV.  BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASINDA SÜRE..................................... 86


A-.. Bağımsız Tedbir Nafakasının Başlangıcı............................................ 86


B-.. Bağımsız Tedbir Nafakasının Devamı................................................. 87


1- . Ucu Açık Olarak Verilmelidir...................................................... 87


2- . İstek Varsa Sınırlı Süre Verilebilir............................................... 88


C-.. Bağımsız Tedbir Nafakasının Sona Ermesi......................................... 88


1-.. Eşlerden Birinin Ölmesi................................................................ 88


2-.. Ölüm Benzeri Durumun Gerçekleşmesi....................................... 88


3-.. Gaiplik Kararı Alınması................................................................ 89


4-.. Boşanma Kararının Kesinleşmesi................................................. 89


5-.. Evliliğin İptali Kararının Kesinleşmesi........................................ 90


6- . Sınırlı Sürenin Tamamlanması..................................................... 90


7- . Bağımsız Nafaka Davasından Feragat Edilmesi........................... 91


8- . Kaldırılmasına Karar Verilmesi.................................................... 91


9- . Çocuğun Ergin Olması.................................................................. 91


10- Ergin Olmayan Çocuğun Fiilen Ayrılması................................... 91


         V. BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASI KARARININ KAPSAMI............. 91


A- . Bağımsız Tedbir Nafakasının Miktarı ................................................ 92


1-.. Gelirin Araştırılması..................................................................... 92


2-.. Giderin Araştırılması.................................................................... 93


3- . Değerlendirme............................................................................... 93


a. Eşin Geliri Az İse..................................................................... 94


b. Eşin Geliri Varsa ..................................................................... 94


c. Eşin Geliri Yoksa..................................................................... 95


d. Eşin Geliri Araştırılmadı İse.................................................... 95


e. Eşlerin Geliri Eşit İse .............................................................. 96


f.  Eşlerin Mesleği Varsa.............................................................. 96


g. Eşlerin Kabul Ettiği Miktar Varsa ........................................... 97


4-.. Bilirkişi İncelemesi....................................................................... 97


B-.. Bağımsız Tedbir Nafakasının Ödenmesi............................................. 97


1-.. Biçimi............................................................................................ 98


a.... İrat Biçiminde Ödenmesi....................................................... 98


b.... Toptan Ödenmesi................................................................... 98


2-.. Türü............................................................................................... 98


a. .. Türk Parası Olarak................................................................. 98


b.... Ayın Olarak............................................................................ 98


C-.. Bağımsız Tedbir Nafakasının Gelecek Yıllardaki Miktarının Kararlaştırılması.................................................................................. 99


D-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Faiz ................................................... 100


       VI. BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASINDA YARGILAMA USULÜ...... 102


A-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Görevli Mahkeme............................. 103


B-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Yetkili Mahkeme.............................. 104


C-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Taraflar.............................................. 105


1-.. Davacı......................................................................................... 105


a.. Eşlerden Biri........................................................................... 105


b.. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olan Küçük.................................. 105


c.. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Küçüğe Atanan Kayyım. 108


d.. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Küçüğe Atanan Vasi..... 108


2-.. Davalı.......................................................................................... 108


a.. Diğer Eş.................................................................................. 108


b.. Küçüğe Fiilen Bakmayan Ana veya Baba.............................. 109


c.. Küçüğün Ana ve Babası......................................................... 109


d.. İflâs İdaresi............................................................................. 109


D-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Harç................................................... 109


E-.. Bağımsız Tedbir Nafakası Davası Adli Tatilde Görülebilir.............. 110


F-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Feragat............................................... 111


1-.. Karardan Önce Feragat............................................................... 111


2-.. Karardan Sonra Feragat.............................................................. 111


G- . Bağımsız Tedbir Nafakasında Zamanaşımı....................................... 112


H- . Bağımsız Tedbir Nafakasında Kesin Hüküm.................................... 112


I- .. Bağımsız Tedbir Nafakasında Islah................................................... 112


İ- .. Bağımsız Tedbir Nafakasında İade.................................................... 113


J- .. Bağımsız Tedbir Nafakasının İcrası Geri Bırakılamaz...................... 113


K- . Bağımsız Tedbir Nafakasında Yargılama Gideri.............................. 114


1- . Kural Olarak ............................................................................... 114


2- . Kısmen Haklı Çıkılırsa............................................................... 114


3- . Aleyhine Hüküm Verilenler Birden Fazla İse............................ 115


L- . Bağımsız Tedbir Nafakasında Vekalet Ücreti................................... 115


1- . Kabulü Halinde Verilir............................................................... 115


a. .. Hükmolunan Nafaka Üzerinden Verilir............................... 115


b. .. Bir Yıllık Tutar Üzerinden Hesaplama Yapılır.................... 115


c. .. Davanın Görüldüğü Mahkemeye Göre Belirlenmiş Bulunan Ücretten Az  Olamaz............................................................ 116


d. .. Ücret,  Tarifede Yazılı Miktardan Az ve Üç Katından Çok Olamaz................................................................................. 116


e.... Kısmen Kabulde Davacı Yararına Verilir............................ 116


2-.. Reddedilen Kısım İçin Verilmez................................................ 117


3-.. Tümden Reddi Halinde Verilir................................................... 119


4-.. Her Dava İçin Ayrı Verilir.......................................................... 120


a. .. Karşı Davada........................................................................ 120


b. .. Başka Davayla Birleştirilmede............................................. 120


c. .. Davaların Ayrılmasında....................................................... 121


5-.. Özel Durumlarda Farklı Verilir.................................................. 121


a. .. Davanın Konusuz Kalması................................................... 121


b. .. Feragat.................................................................................. 121


c. .. Kabul ................................................................................... 122


d. .. Sulh...................................................................................... 122


e. .. Herhangi Bir Nedenle Anlaşmazlığın Giderilmesi.............. 122


f. .. Görevsizlik........................................................................... 122


g. .. Yetkisizlik............................................................................ 123


h. .. Davanın Nakli...................................................................... 123


ı. ... Davanın Açılmamış Sayılması............................................. 123


i. ... Dava Ön Şartlarının Yokluğu............................................... 124


j. ... Husumet Nedeniyle Davanın Reddi..................................... 124


6- . Gönderme Kararlarında Verilmez............................................... 124


a. .. Kanunlar Gereği Gönderme................................................. 124


b. .. Yeni Mahkemeler Kurulması Nedeniyle Gönderme........... 125


c.  . İş Bölümü İtirazı Nedeniyle Gönderme............................... 125


M- Bağımsız Tedbir Nafakasında İnfaz.................................................. 125


1-.. İnfazı Olanaklı İse....................................................................... 125


2-.. İnfazı Olanaksız İse..................................................................... 125


N- . Bağımsız Tedbir Nafakasında Hüküm Fıkrası.................................. 126


1-.. Kime Verildiği Belli Olmalıdır................................................... 126


2-.. Niteliği Belli Olmalıdır............................................................... 126


3-.. Başlangıcı ve Sonu Belli Olmalıdır............................................ 127


4-.. Ne Miktar Verildiği Belli Olmalıdır........................................... 127


5-.. Kısa Karada Verildi Gerekçeli kararda Yazılmadı İse............... 128


6-.. Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Olmamalıdır.... 128


7-.. Kısa Kararda Birleşen Davalar Hakkında Ayrı Hüküm Kurulmalıdır..................................................................................................... 129


O-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Tavzih............................................... 129


Ö-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Kanun Yolu....................................... 134


1-.. Olağan Kanun Yolları................................................................. 134


a. .. İstinaf.................................................................................... 134


b. .. Temyiz.................................................................................. 135


2-.. Olağanüstü Kanun Yolları.......................................................... 137


a. .. Yargılamanın İadesi............................................................. 137


b. .. Kanun Yararına Temyiz....................................................... 137


P-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Yabancılık Unsuru............................ 137


R-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Tanıma Tenfiz................................... 138


S-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Basit Yargılama Usulü Uygulanır


(HMK m. 316 f. I/ç)........................................................................... 143


Ş-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Nitelendirme (HMK m.33)............... 152


T-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Adli Yardım (HMK m. 334-340)...... 153


     VII.  KONUT VE EV EŞYASINDAN YARARLANMA İSTEMİ


               (TMK m. 197 f. II).................................................................................. 153


A- . İstem Bulunmalıdır............................................................................ 153


1- . Konuttan Yararlanma İstemi....................................................... 154


2- . Ev Eşyasından Yararlanma İstemi.............................................. 158


B- . Taraf Teşkili Yapılmalıdır................................................................. 159


    VIII.  MALLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ÖNLEM İSTEMİ 


               (TMK m. 197 f. II).................................................................................. 159


İKİNCİ BÖLÜM


BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASININ DEĞİŞTİRİLMESİ


& 2. BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASINDA DEĞİŞİKLİK DAVASI 


(TMK M. 200)............................................................................................... 161


          I. KOŞULLAR DEĞİŞMİŞ OLMALIDIR.............................................. 161


        II. EŞLERDEN BİRİNİN İSTEMİ BULUNMALIDIR........................... 161


       III.   ÖNLEM KARARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR........................... 163


A- . Gözden Geçirme Usulü...................................................................... 163


1- . Duruşma Açılmalıdır.................................................................. 163


2- . Dengeleme İlkesi Uygulanmalıdır.............................................. 163


B-.. Gözden Geçirmenin Sonucu.............................................................. 163


1- . Önlem Kararı Değiştirilebilir...................................................... 163


2- . Önlem Kararı Kaldırılabilir......................................................... 164


       IV. ÖNLEM KENDİLİĞİNDEN SONA EREBİLİR................................ 164


A-.. Sürenin Dolmasıyla Sona Ermesi...................................................... 164


B-.. Birlikte Yaşamaya Başlamayla Sona Ermesi.................................... 164


C-.. Evlilik Birliğinin Sonlanmasıyla Sona Ermesi.................................. 165


         V. DAVANIN KONUSU............................................................................. 166


A- . Bağımsız Tedbir Nafakasının Değiştirilmesi Davaları...................... 166


1- . Bağımsız Tedbir Nafakasının Arttırılması Davası...................... 166


a.... Mali Durum Değişmelidir.................................................... 166


aa.. Olağanüstü Bir Değişiklik Varsa................................... 166


 


bb.. Olağanüstü Bir Değişiklik Yoksa.................................. 166


 


b.... Davalının Gelirinin Arttığı Kanıtlanmalıdır........................ 167


c. .. Hakkaniyet Gerektiriyor Olmalıdır...................................... 167


d. .. Davanın Açılması Belli Bir Zamanın Geçmesine Bağlı Değildir.............................................................................................. 169


e. .. Kaldırma Davası Varsa Sonucu Beklenmelidir................... 169


f. .. Usulüne Uygun Dava Açılmış Olmalıdır............................. 169


g. .. Kesinleşmemiş Artırım Davası Yeni Dava Açılmasına 


Engel Değildir...................................................................... 170


2- . Bağımsız Tedbir Nafakasının Azaltılması Davası...................... 172


a. .. Önemli Değişiklik Gerçekleşmelidir................................... 172


b. .. Davanın Açılması Belli Bir Zamanın Geçmesine Bağlı Değildir.............................................................................................. 172


c. .. Usulüne Uygun Dava Açılmış Olmalıdır............................. 172


B- . Bağımsız Tedbir Nafakasının Kaldırılması Davası........................... 173


1-.. Ekonomik Sebeplerle.................................................................. 173


2-.. Diğer Sebeplerle.......................................................................... 173


       VI.  BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASI DEĞİŞİKLİĞİNDE


               YARGILAMA USULÜ.......................................................................... 174


A- . Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde  Görevli Mahkeme......... 175


B- . Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde  Yetkili Mahkeme........... 178


C- . Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde  Taraflar.......................... 178


1-.. Davacı......................................................................................... 178


a.. Eşlerden Biri........................................................................... 178


b.. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olan Küçük.................................. 178


c.. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Küçüğe Atanan Kayyım 180


d.. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Küçüğe Atanan Vasi..... 181


2-.. Davalı.......................................................................................... 181


a.... Diğer Eş................................................................................ 181


b.... Küçüğe Fiilen Bakmayan Ana veya Baba........................... 181


c.... Küçüğün Ana ve Babası....................................................... 181


d.... İflâs İdaresi........................................................................... 182


D- . Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde  Harç............................... 182


E- . Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliği Davası Adli Tatilde Görülebilir. 183


F- . Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde  Feragat........................... 184


1-.. Karardan Önce Feragat............................................................... 184


2-.. Karardan Sonra Feragat.............................................................. 184


G- . Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde  Zamanaşımı................... 184


H- . Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde  Kesin Hüküm................ 184


I- .. Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Islah................................ 184


İ- .. Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinin İcrası Geri Bırakılamaz... 185


J-... Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde  Yargılama Gideri........... 185


1-.. Kural Olarak ............................................................................... 185


2-.. Kısmen Haklı Çıkılırsa............................................................... 186


3-.. Aleyhine Hüküm Verilenler Birden Fazla İse............................ 186


K- . Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Vekalet Ücreti................ 186


1- . Kabulü Halinde Verilir............................................................... 186


a.... Hükmolunan Nafaka Üzerinden Verilir............................... 186


b.... Bir Yıllık Tutar Üzerinden Hesaplama Yapılır.................... 186


c.... Davanın Görüldüğü Mahkemeye Göre Belirlenmiş Bulunan


Ücretten Az  Olamaz............................................................ 187


d.... Ücret,  Tarifede Yazılı Miktardan Az ve Üç Katından Çok Olamaz................................................................................. 187


e.... Kısmen Kabulde Davacı Yararına Verilir............................ 187


2-.. Reddedilen Kısım İçin Verilmez................................................ 188


3-.. Tümden Reddi Halinde Verilir................................................... 189


4- . Her Dava İçin Ayrı Verilir.......................................................... 190


a. .. Karşı Davada........................................................................ 190


b.... Başka Davayla Birleştirilmede............................................. 190


c.... Davaların Ayrılmasında....................................................... 190


5-.. Özel Durumlarda Farklı Verilir.................................................. 190


a.... Davanın Konusuz Kalması................................................... 190


b.... Feragat.................................................................................. 191


c.... Kabul ................................................................................... 191


d. .. Sulh...................................................................................... 192


e. .. Herhangi Bir Nedenle Anlaşmazlığın Giderilmesi.............. 192


f. .. Görevsizlik........................................................................... 192


g. .. Yetkisizlik............................................................................ 192


h. .. Davanın Nakli...................................................................... 193


ı. ... Davanın Açılmamış Sayılması............................................. 193


i. ... Dava Ön Şartlarının Yokluğu............................................... 193


j. ... Husumet Nedeniyle Davanın Reddi..................................... 194


6- . Gönderme Kararlarında Verilmez............................................... 194


a. .. Kanunlar Gereği Gönderme................................................. 194


b. .. Yeni Mahkemeler Kurulması Nedeniyle Gönderme........... 194


c.  . İş Bölümü İtirazı Nedeniyle Gönderme............................... 194


L- . Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinin İnfazı............................... 194


M- Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Hüküm Fıkrası................ 195


1-.. Kime Verildiği Belli Olmalıdır................................................... 195


2- . Niteliği Belli Olmalıdır............................................................... 195


3-.. Başlangıcı ve Sonu Belli Olmalıdır............................................ 196


4- . Ne Miktar Verildiği Belli Olmalıdır........................................... 196


5-.. Kısa Karada Verildi Gerekçeli Kararda Yazılmadı İse.............. 196


6- . Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Olmamalıdır.... 197


N-.. Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Tavzih............................. 197


O-.. Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Kanun Yolu.................... 202


1-.. Olağan Kanun Yolları................................................................. 202


a.... İstinaf.................................................................................... 203


b.... Temyiz.................................................................................. 203


2-.. Olağanüstü Kanun Yolları.......................................................... 205


a.... Yargılamanın İadesi............................................................. 205


b.... Kanun Yararına Temyiz....................................................... 205


Ö-.. Bağımsız Tedbir Nafakası Değişikliğinde Yabancılık Unsuru... 206


P-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Değişiklik Davasında Basit Yargılama Usulü Uygulanır (HMK m. 316 f. I/ç)........................................ 206


R-.. Bağımsız Tedbir Nafakasında Değişiklik Davasında Adli Yardım (HMK m. 334-340)..................................................................... 207


İKİNCİ KISIM


GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASI


BİRİNCİ BÖLÜM


EŞE GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASI


& 3.. EŞE GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASI (TMK M. 169)................................. 209


          I. EŞE GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASININ NİTELİĞİ.......................... 210


A-.. Koşulları Varsa Verilmesi Zorunludur.............................................. 210


1- . Kural Olarak Eşin Nafaka Yükümlülüğü Ortadan Kalkmaz...... 210


a.... Tutukluluk Halinde Verilebilir............................................. 211


b.... Hükümlülük Halinde Verilebilir.......................................... 211


c.... İşsizlik Halinde Verilebilir................................................... 211


d.... Askerlik Halinde Verilebilir................................................. 211


e.... Akıl Hastalığı Halinde Verilebilir........................................ 212


f.... Ekonomik Durumu Daha İyi Olana Verilebilir.................... 212


2- . Ekonomik Güçleri Birbirine Yakın Olan Eşlerin Geçici Tedbir Nafakası Verme Zorunluluğu Yoktur......................................... 214


B-.. Kusur Dikkate Alınamaz................................................................... 214


C-.. Evlilik Dışı Birliktelik Varsa Verilemez........................................... 217


1- . Başkası İle Yaşanıyor Olmalıdır................................................. 218


2- . Ekonomik Destek Bulunmalıdır ................................................ 219


3- . Gereksinim  Destekle Sonlanmalıdır.......................................... 220


4- . Ekonomik Birlik Oluşmalıdır..................................................... 220


D-.. Tereke Alacağına Dahildir................................................................. 220


E-.. Pozitif Ayrımcılık İlkesi Uygulanamaz............................................. 221


F-.. Kabul Edilen Miktarın Azına Hükmedilemez................................... 221


G-.. Kesin Hüküm Oluşturmaz................................................................. 222


H-.. Dava Açılması İle Hak Edilir............................................................ 222


I-... İlamsız İcra Takibi Yoluyla İcrası Mümkündür................................ 223


        II. EŞE GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASINDA İSTEK............................... 224


A-.. Eşe Geçici Tedbir Nafakasında İstek Aşılamaz................................. 224


B- . Eşe Geçici Tedbir Nafakasında İstek Belirsiz İse.............................. 225


C- . Eşe Geçici Tedbir Nafakasında İsteğe Rağmen Karar Verilmedi İse.. 225


D- . Eşe Geçici Tedbir Nafakası Kendiliğinden Verilir............................ 225


E- . Eşe Geçici Tedbir Nafakası Önce İstenmedi Sonra İstendi İse......... 226


F- . Eşe Geçici Tedbir Nafakası İstenmediği Açıklanmışsa.................... 227


1- . İstenmediği Dava Dilekçesinde Açıklanabilir............................ 230


2- . İstenmediği Cevap Dilekçesinde Açıklanabilir.......................... 230


3- . İstenmediği Duruşmada Açıklanabilir........................................ 230


G- . Eşe Geçici Tedbir Nafakası Boşanma Kesinleşmişse İstenemez...... 231


H- . Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Bağımsız Dava İle İstenilmesi ........ 231


1-.. Ayrı Esasa Kaydedilmişse.......................................................... 231


2-.. Bağımsız Tedbir Nafakası Alınıyorsa......................................... 231


I-... Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Miktar Kesinleşmişse Fazlası Verilemez........................................................................................................... 232


       III.   EŞE GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASINDA SÜRE................................. 233


A-.. Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Başlangıcı........................................ 233


1- . Davanın Açıldığı Tarihten İtibaren Verilir................................. 233


2- . İstek Tarihinden Başlatılamaz..................................................... 233


3- . Karşı Boşanma Tarihinden Başlatılamaz.................................... 233


4- . Kesinleşen Tedbir Nafakası Değiştirilemez............................... 234


5- . Sonradan İstek Tarihinden İtibaren Verilebilir........................... 234


B-.. Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Sınırlı Süre Verilmesi...................... 235


C-.. Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Sona Ermesi..................................... 235


1-.. Eşlerden Birinin Ölmesiyle Sona Ermesi................................... 235


2-.. Ölüm Benzeri Durumun Gerçekleşmesiyle Sona Ermesi........... 235


3-.. Gaiplik Kararı Alınmasıyla Sona Ermesi................................... 236


4-.. Boşanma Kararının Kesinleşmesiyle Sona Ermesi..................... 236


5-.. Evliliğin İptali Kararının Kesinleşmesiyle Sona Ermesi............ 237


6-.. Sınırlı Sürenin Tamamlanmasıyla Sona Ermesi......................... 238


7-.. Başkasıyla Düzenli Yaşamaya Başlanmasıyla Sona Ermesi...... 238


8-.. Boşanma Davasından Feragat Edilmesiyle Sona Ermesi........... 239


9-.. Kaldırılmasına Karar Verilmesiyle Sona Ermesi........................ 240


10- Geçici Tedbir Nafakasından Feragat Edilmesiyle Sona Ermesi. 241


11- Açılmamış Sayılma Kararıyla Sona Ermesi............................... 241


12- İhtiyacın Sona Ermesi Sebebiyle Sona Ermesi........................... 242


D-.. Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Bağımsız Tedbir Nafakasına Etkisi. 242


       IV. EŞE GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASI KARARININ KAPSAMI........ 242


A- . Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Miktarı ............................................ 242


1-.. Gelirin Araştırılması................................................................... 242


2- . Gelirin Değerlendirilmesi........................................................... 243


a. .. Eşin Geliri Az İse................................................................. 243


b. .. Eşin Geliri Varsa.................................................................. 243


c. .. Eşin Geliri Yoksa................................................................. 244


d. .. Eşin Geliri Araştırılmadı İse................................................ 245


e. .. Eşlerin Geliri Eşit İse........................................................... 245


f.  . Eşlerin Mesleği Varsa.......................................................... 246


3-.. Bilirkişi İncelemesi..................................................................... 246


B- . Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Miktarının Değiştirilmesi................ 247


1- . Geçici Tedbir Nafakasının Miktarının İndirilmesi..................... 247


2- . Geçici Tedbir Nafakasının Miktarının Arttırılması.................... 247


C- . Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi ........................................ 247


1-.. Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi Biçimi............................. 247


a. .. Geçici Tedbir Nafakasının İrat Biçiminde Ödenmesi.......... 247


b. .. Geçici Tedbir Nafakasının Toptan Ödenmesi...................... 247


2-.. Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi Türü................................ 248


a. .. Türk Parası Olarak Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi... 248


b.... Ayın Olarak Geçici Tedbir Nafakasının Ödenmesi............. 248


D-.. Eşe Geçici Tedbir Nafakasının Gelecek Aylardaki Miktarının Kararlaştırılması................................................................................ 248


E-.. Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Faiz ................................................. 249


         V. EŞE GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASINDA YARGILAMA USULÜ... 251


A-.. Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Görevli Mahkeme........................... 252


B-.. Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Yetkili Mahkeme............................ 253


C-.. Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Taraflar............................................ 253


1- . Kadın Yararına Geçici Tedbir Nafakası..................................... 253


a. .. Kural Olarak......................................................................... 254


b. .. Askerde Olan Erkek Eşin Geçici Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Yoktur.................................................................................. 254


c. .. Erkek Eşin Gelirinin Az Olması Tedbir Nafakası Vermesine Engel Değildir...................................................................... 255


2- . Erkek Eş Yararına Geçici Tedbir Nafakası................................. 256


a.... Kural Olarak  ....................................................................... 256


b.... Erkek Eş Yararına Geçici Tedbir Nafakası Verilemeyecek Haller.............................................................................................. 256


aa. Erkek Eş Çalışabilir İse ................................................ 256


 


bb. Erkek Eşin  Geliri Varsa................................................ 256


 


cc. Kadının  Geliri Yoksa ................................................... 257


 


D- . Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Harç................................................. 257


E- . Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Hüküm Fıkrası................................ 257


1- . Geçici Tedbir Nafakasının Kime Verildiği Belli Olmalıdır....... 257


2- . Geçici Tedbir Nafakasının Niteliği Belli Olmalıdır................... 257


3- . Geçici Tedbir Nafakasının Başlangıcı ve Sonu Belli Olmalıdır... 258


4- .. Geçici Tedbir Nafakasının Ne Miktar Verildiği Belli Olmalıdır.. 258


5- . Geçici Tedbir Nafakasında Yeniden Hüküm Kurulmamalıdır... 259


6- . Geçici Tedbir Nafakası Kısa Karada Verilip Gerekçeli Kararda Yazılmaması Önemli Değildir.................................................... 259


7- . Geçici Tedbir Nafakasında Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Olmamalıdır.................................................................... 260


8- . Geçici Tedbir Nafakası Sadece Ara Kararı İle Verilebilir.......... 260


F-.. Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Feragat............................................ 261


1- . Karardan Önce Feragat Edilebilir............................................... 261


2- . Kanun Yolu Aşamasında Feragat Edilebilir............................... 262


G-.. Eşe Geçici Tedbir Nafakasında Tavzih............................................. 263

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız, üye değilseniz tıklayınız...