Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (54)      Nisan (89)      Mart (152)      Şubat (207)

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Notları

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders NotlarıSayfa Sayısı
:  
253
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-152-477-1

25,00 TLBorçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Notları isimli bu çalışmamız, Borçlar Hukuku dersinin Genel Hükümler bölümünün ders notları ile ortaya çıkmıştır. Çalışmanın amacı, başta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri olmak üzere, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu gibi hukuk fakülteleri dışında, Borçlar Hukuku dersi okutulan bölümlerin öğrencilerine yönelik yardımcı bir ders kitabı oluşturmaktır. Bu nedenle de kapsamı Borçlar Hukuku Genel Hükümler ile sınırlı tutulan kitapta, ilgili konulara teorik tartışmalara fazla girmeden, daha öz ve genel hatlarıyla yer verilmiştir. Bununla birlikte, yeri geldikçe, konuyla ilgili önemli bazı Yargıtay kararları ile bir kısım temel hukuk kavramına ilişkin açıklamalara da kitabın dipnotlarında yer verilmiştir.(TANITIM YAZISI)


İÇİNDEKİLER


BİRİNCİ BÖLÜM 


Borçlar Hukukuna İlişkin 


Genel Bilgiler-Temel Kavramlar 


§ 1. Borçlar Hukukunun Konusu ve Borçlar Kanunu


I. GENEL OLARAK 


II. BORÇLAR KANUNUNUN SİSTEMATİĞİ


III. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ


IV. BORÇ İLİŞKİSİNİN UNSURLARI


V. BORÇ İLİŞKİSİNİN NİTELİKLERİ


VI. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN NİSPİ HAKLARIN KUVVETLENDİRİLMESİ


VII. BORÇ VE SORUMLULUK


§ 2. İtiraz ve Def'i


§ 3. Eksik Borçlar


I. KAVRAM


II. TÜRLERİ


İKİNCİ BÖLÜM 


Borcun Kaynakları 


BİRİNCİ AYIRIM 


Borcun Kaynağı Olarak Hukuki İşlem, Özellikle Sözleşme 


§ 4. Hukuki Açıdan Önemli Olaylar 


I. HUKUKİ OLAYLAR


II. HUKUKİ FİLLER


III. HUKUKİ İŞLEMLER 


IV. HUKUKİ İŞLEM TÜRLERİ


V. HUKUKİ İŞLEM EHLİYETİ


§ 5. Sözleşmeden Doğan Borçlar


I. GENEL OLARAK


II. İÇERİĞİ AÇISINDAN SÖZLEŞMELERİN SINIFLANDIRILMASI


III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI


IV. ÖNERİ (İCAP)


V. KABUL


VI. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE HÜKÜMLERİNİ DOĞURMASI ANI


VII. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ VE SINIRLARI


VIII. GENEL İŞLEM KOŞULLARI


IX. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ SORUNU


X. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ


§ 6. İrade ile Beyan Arasında Uyumsuzluk Halleri


I. GENEL OLARAK İRADE BOZUKLUĞU KAVRAMI 


II. İRADE İLE BEYAN ARASINDA BİLEREK VE İSTEYEREK YARATILAN UYUMSUZLUK 


III. İRADE İLE BEYAN ARASINDA BİLMEDEN VEYA İSTEMEDEN YARATILAN UYUMSUZLUK


IV. İRADE İLE BEYAN ARASINDAKİ UYUMSUZLUKLARIN HUKUKİ SONUÇLARI


§ 7. Aşırı Yararlanma (Gabin)


I. GENEL OLARAK


II. AŞIRI YARARLANMANIN KOŞULLARI


III. AŞIRI YARARLANMANIN SONUÇLARI


§ 8. Temsil


I. TEMSİL KAVRAMI


II. DOLAYLI TEMSİL-DOĞRUDAN DOĞRUYA TEMSİL


III. TEMSİL YETKİSİ


IV. YETKİSİZ TEMSİL


§ 9. Ön Sözleşme


I. KAVRAM


II. ÖN SÖZLEŞMENİN YAYGIN BİR TÜRÜ OLARAK TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ


§ 10. İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme


I. ŞARTLARI 


II. SONUÇLARI


III. ÖDÜL SÖZÜNDEN CAYMA 


İKİNCİ AYIRIM 


HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇLAR 


(KUSURA DAYANAN SORUMLULUK) 


§ 11. Haksız Fiillerden Doğan Borçlar


I. GENEL OLARAK


II. HAKSIZ FİİLİN UNSURLARI


ÜÇÜNCÜ AYIRIM 


§ 12. Kusursuz Sorumluluk Halleri


 


I. GENEL OLARAK


II. KUSURSUZ SORUMLULUĞUN KABUL EDİLMESİNDE İLKELER


III. KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ


DÖRDÜNCÜ AYIRIM 


§ 13. Haksız Fiilin Hüküm ve Sonuçları


I. MADDİ ZARAR VE TAZMİNİ


II. MANEVİ TAZMİNAT


III. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI


IV. SORUMLULUK SEBEPLERİNİN ÇOKLUĞU VE SEBEPLERİN YARIŞMASI 


V. CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK DAVASINA ETKİSİ


VI. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNDA ZAMANAŞIMI


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ 


§ 14. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri


I. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN KOŞULLARI


II. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASININ AÇILAMAYACAĞI HALLER


III. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASININ NİTELİĞİ, KONUSU VE KAPSAMI


IV. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASINDA ZAMANAŞIMI


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


BORÇLARIN SONUÇLARI 


BİRİNCİ AYIRIM 


BORÇLARIN İFA EDİLMESİ 


§ 15. Borçların İfa Edilmesi


I. "İFA" KAVRAMI


II. "İFA"NIN TARAFLARI


III. İFANIN KONUSU


IV. İFANIN İSPATI


V. İFA YERİ


VI. İFA ZAMANI


VII. İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE İFA


§ 16. Borca Aykırılık ve Sonuçları


I. BORCA AYKIRILIK KAVRAMI VE BORCA AYKIRILIĞIN ÇEŞİTLERİ


II. SÖZLEŞME ÖNCESİ KUSURLU DAVRANIŞ 


III. AYNEN İFA DAVASI VE CEBRİ İCRA


IV. BORCUN İFA EDİLMEMESİ VE BORÇLUNUN SORUMLULUĞU


§ 17. Temerrüt


I. ALACAKLININ TEMERRÜDÜ


II. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ


İKİNCİ AYIRIM 


BORÇ İLİŞKİSİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİLERİ VE BORCUN SONA ERMESİ 


§ 18. Borç İlişkisinin Üçüncü Kişilere Etkileri 


I. BORÇ İLİŞKİSİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİLERİ


II. BORCUN SONA ERME HALLERİ


III. Zamanaşımı


BEŞİNCİ BÖLÜM 


BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR 


§ 19. Borç İlişkilerinde Özel Durumlar


I. MÜTESELSİL BORÇLAR


II. KOŞULA VEYA ŞARTA BAĞLI BORÇLAR


III. BAĞLANMA PARASI, CAYMA PARASI, CEZA KOŞULU


IV. ALACAĞIN DEVRİ


V. BORCUN ÜSTLENİLMESİ


VI. BORCA KATILMA


VII. BİR MALVARLIĞININ VEYA BİR İŞLETMENİN AKTİF VE PASİFİ İLE DEVRALINMASI


VIII. İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ VE ŞEKİL DEĞİŞTİRMESİ