Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (56)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Bilişim Hukuku

Bilişim HukukuSayfa Sayısı
:  
846
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
975-891-917-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...SUNUŞ Bilişim hukuku, önemi giderek artan bir hukuk branşı halini almıştır. Bu alanda her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmakta ve bilişimdeki yeniliklerin sebep olduğu yeni toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla yapılan hukuksal çalışmalar da bu duruma paralel olarak hızla çoğalmaktadır. Öte yandan bilişimdeki gelişmelerin bu şekilde hızlı bir değişim ve gelişim göstermesi pek çok hukuki sorunu birlikte getirmekte ve bu sebeple bu gelişmelerin kısmen de olsa kalıcı bir zemine sahip olmasının beklenmesi, hukuk tarafından bu alanın düzenlenmesi için çoğu durumda önemli bir güçlük yaratmaktadır. Bilişim hukuku teriminin kabul edilmesi ve çoğunluk tarafından kullanılmaya başlanılması dahi oldukça yeni bir gelişmedir. İşte böylesine gelişme ihtiyacı gösteren bir alanda sınırlı sayıda olmak üzere yapılan bilimsel çalışmaların ve hazırlanan mevzuatın bir arada derlenmesi ihtiyacı bu sebeple büyük bir önem arz etmiştir. Söz konusu çalışmaların ve konu hakkındaki kaynakların toplu olarak bir eser haline getirilmesi amacını güden bu derlemenin hazırlanması fikri açıklanan sebeplere istinaden ortaya çıkmıştır. Bilişim Hukuku adıyla yayma sunulan bu derlemede, "Türkiye II. Bilişim Hukuku Sempozyumu"nda sunulan birbirinden değerli tebliğlerin mümkün olduğu nispette makale şeklinde bir araya getirilmesi ana hareket noktasını teşkil etmiştir. Bunun yanı sıra tıpkı sempozyumda olduğu üzere Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen "Bilişim Hukuku Toplantılarından birincisinde sunulan tebliğlere de yer verilmiştir. Ayrıca, konu hakkındaki önemli makaleler için de ayn bir bölüm oluşturulmuş ve bu sayede derlemenin içeriğinin mümkün olduğu nispette zenginleştirilmesi hedeflenmiştir. Bilişim hukukunun henüz yeni sayılabilecek bir alan olduğu hususu nazara alınarak, bu alandaki mahkeme kararlarına toplu halde ulaşılabilmesinin temin edilmesi amacıyla çok sayıdaki mahkeme içtihadından oluşan kararlara da yer verilmesine gayret edilmiştir. Aynı şekilde, konu hakkındaki ulusal ve uluslararası mevzuat metinlerinin yer aldığı bir diğer bölüm de derlemenin önemli bir kısmını teşkil etmiştir. Bu sayede derlemenin mümkün olan en geniş içerikte bir bilişim hukuku bilgi kaynağı haline getirilmesi amaçlanmıştır. Bu derlemenin hazırlanmasına makaleleri ile katkıda bulunan tüm katılımcılara eserin meydana gelmesindeki önemli katkılarından ötürü ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz. Bilişim hukuku alanındaki çalışmalarda önemli bir güç noktası teşkil eden ve "Türkiye II. Bilişim Hukuku Sempozyumu"nun yanı sıra diğer pek çok etkinliğin tertip edilmesinde de gerek yaptıkları çalışmalarla ve gerekse bütün bu çalışmaların sorumluklarını ve organizasyonu üstlenen İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi′nin Değerli Başkanı Av. Erhan Hora-san′nm, değerli yürütme kurulu üyeleri Av. M. Gökhan Ahi′nin, Av. Ali Suat Gü- zeloğlu′nun, Av. Mehmet İnce′nin Av. Ali Osman Özdilek′in, Av. Gökben Şan-söz′ün ve Ar. Gör. Ceyda Cimilli′nin emeklerinin ve katkılarının unutulması mümkün değildir. İstanbul Barosu ve Türkiye Bilişim Derneği′ne yardım ve desteklerinden ötürü ayrıca şükranlarımızı sunarız. Eserin yayına hazırlanması sürecinde yardımlarıyla önemli katkılarda bulunan Ar. Gör. Bahadır Apaydın′a ve Av. Zeynep Aga′ya da minnettar bulunmaktayız. Son olarak, bilişim hukuku alanındaki etkinliklerimizde bizleri yüreklendiren ve desteklerini esirgemeyen Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı saygıdeğer hocamız Prof. Dr. Selçuk Öztek′e ayrıca teşekkür ederiz. Derlemenin okuyucularına katkıda bulunmasını dileriz. Derleyen Ar. Gör Mete Tevetoğlu South Kensington/Londra, 06.09.2006 İÇİNDEKİLER I BÖLÜM Türkiye II Bilişim Hukuku Sempozyumu Açılış Konuşmaları 10 Av. Muammer Aydın (İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi) 10 Doç. Dr. Mustafa Akgül (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) 11 Prof. Dr. Selçuk Öztek (Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı) 14 Elektronik İmza Av. Gökhan Ahi (Oturum Başkanı) 17 Elektronik İmza Kanunu Yönetmelik Çalışmaları-Yrd. Doç. Dr. Leyla Keser Berber 18 Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının Hukuki Sorumluluğu- Doç. Dr. Mustafa Fadıl Yıldırım 27 Elektronik Verilerin Delil Değeri-Doç. Dr. Seyithan Deliduman 44 Soru ve Cevaplar Bilgi Toplumu ve Hukuk Av. Erhan Horasan (Oturum Başkanı) Bilgi Ekonomisinin Hukuki Altvapısı-Dr. Özgür Uçkan 57 AB Çerçevesinde Bili.şim Hukukuna Yaklaşım-Aslı Deniz Helvacıoğlu 62 Bilgi Toplumunda Hukukun Değişen Yüzü-Av. Yasin Beceni 67 Bilgi Toplumunda Kişisel Veriler-Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı Üzerine Eleştiriler Av. Ceylin Beyli 70 Soru ve Cevaplar Bilişim ve Ceza Hukuku Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Yazıcıoğlu (Oturum Başkanı) 80 Dialler, Kev Logger Programlan-İnternet Bankacılığı Dolandırıcılığı- Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Yazıcıoğlu 80 Bilişim Suçlarının TCK ve Tasarıdaki Hükümler Yönünden Mukayeseli Değerlendirilmesi-Öneriler-Av. Cevat Özel 85 Bilişim Suçlarıyla Mücadelede Gelinen Durum Avhan Çankava-Ankara Emnivet Müdürlüğü 92 Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi-Av. Yasin Beceni 96 Bilişim Suçlarında Usul ve Sorumluluk-Av. Gökhan Ahi 100 Soru ve Cevaplar Bilişim Açısından Usul Hukuku ve Meslek Hukuku Prof. Dr. Selçuk Öztek (Oturum Başkam) 108 Elektronik İmza Kanunu Açısından Elektronik İmza ve Güvenli Elektronik İmzalı Belgeler-Dr. Mine Erturgut 109 Avukatın İnternette Reklam Yapması-Kullanabileceği Web Sayfaları ve İçeriği Doç. Dr. Seyithan Deliduman 125 Bilişim Hukuku ve Geleceğin Noterliği-E Noterlik-Orhan Turhan 131 Elektronik Belgelerin Delil Değeri-Doç. Dr. Oğuz Atalay 139 Soru ve Cevaplar UYAP ve "av.tr" Doç. Dr. Tekin Memiş (Oturum Başkanı) 147 UYAP Sistemi ve Temel Özellikleri-Mesut Orta 147 UYAP′ın Temel Sistemi ve Güvenlik-Cahit Çelik 152 "e-baro" Uygulaması-Av. Nezih Dağdeviren 156 "av.tr"Alan Adları-Av. Aslıhan Özdemir 160 Soru ve Cevaplar Telekomünikasyon Hukuku Avniye Tansuğ (Oturum Başkanı) 167 Dünya Telekom Sektöründe Libarelleşme Süreci ve Düzenlemeler-Dr. Hasan Süel 167 Telekomünikasyon Hukuku ve Uygulamadaki Sonmlar-Av. Ali Suat Güzeloğlu 176 İnternet ve Telekom Sektöründe Rekabet-Av. Ali Osman Özdilek 182 Soru ve Cevaplar İnternet ve Fikri Haklar Prof. Dr. Necip Ortan (Oturum Başkanı) 187 21. Yüzyılda Fikri Haklara Yeni Bir Bakış Mümkün müdür?-Av. Erdem Türkekul 187 Erişilebilir Kılma Hakkı-Ar. Gör. Ceyda Cimilli 193 Müzik ve Sinema Sektörü İçin Bir Fırsat mı Tehdit mi? İnternette Dosya Paylaşımı-Yeni Gelişmeler ve Düzenlemeler Işığında Bir Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Savaş Bozbel 199 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile İnternet Ortamında Fikri Hak ihlallerinin Engellenmesi İçin Getirilen Usul ve Bu Usulün Değerlendirilmesi-Doç. Dr. Tekin Memiş 235 Soru ve Cevaplar Bilişim ve Ekonomi Hukuku Ar. Gör. Mete Tevetoğlu (Oturum Başkanı) Sermave Piyasası İşlemleri ve İnternet-Dr. Çağlar Manavgat 253 E-İmza ve Elektronik Ortamda Gerçekleştirilen Sermaye Piyasası işlemleri Birsen Acır 261 İnternet Üzerinden Ticaretin Finansal Piyasalara Etkisi-Dr. Osman Gürsel Topbaş 272 Soru ve Cevaplar E-İmza (Açık Oturum) Doç. Dr. Haluk Konuralp (Oturum Başkanı) 286 Mete Varas (Tursingn) 286 Sertaç Çelikyümaz (e-Güven) 288 Av. Tuğrul Sevim (İstanbul Barosu) 290 Cafer Cambay (Telekomünikasyon Kurumu) 293 E-Ticaret ve Hukuk Av. Gökben Şansöz (Oturum Başkanı) 309 İnternet Üzerinden Yapılan Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması VI Prof. Dr. Yılmaz Arslan 310 Elektronik Sözleşmelerin Kuruluşuna İlişkin Sorunlar-Doç. Dr. Hatice Kocasakal 315 Elektronik Ticaret ve Vergi Hukuku-Av. Ali Osman Özdilek 326 Elektronik Aracılar Tarafından Akdedilen Sözleşmelerde Taraf Sorunu Av. Sinan Öztürk 330 Soru ve Cevaplar İnternet Yayıncılığı ve ISS′ler Doç. Dr. Mustafa Akgül (Oturum Başkanı) 339 Ceza Hukuku Normları ve ISS′ler-Av. Fikret İlkiz 339 İnternette Gazete Yayıncılığı-Yurtsan Alakan 344 İnternet Servis Sağlayıcıların Sorumlulukları Nelerdir ve Neler Olmalıdır? Av. Zeynep Derman 348 Karşılaştırmalı Hukuk Bakımından 1SS Sorumluluklan-Ar. Gör. Ömer Bağcı 357 Soru ve Cevaplar II.BÖLÜM Bilişim Toplantıları I Yeni Türk Ceza Kanunu′nun Basın ve İletişim Alanında Getirdiği Yenilikler Doç. Dr. Mahmut Koca (Oturum Başkanı) 389 Yeni Türk Ceza Kanunu′nun Basın Özgürlüğüne İlişkin Getirdiği Hükümler Doç. Dr. Mahmut Koca 390 Türk Ceza Kanunu′nda Yer Alan Bilişim Suçları ve Eleştirisi-Av. Murat Volkan Dülger 398 Banka ve Kredi Kartı Suçları-Volkan Güner Güngör 425 Soru ve Cevaplar III. BÖLÜM Bilişim ve Bilişim Hukuku Üzerine Makaleler Elektronik Ticaret Anlamında İşletme Faaliyetlerinde İnternet ve İnternet Teknolojileri Kullanımının İşletme Fonksiyonları Üzerinde Yarattığı Etkilerin Değerlendirilmesine Yönelik Bir AraştırmaDoç. Dr. Yıldız Güzey/Ar.Gör. N. Can Okay 436 İnternet Gazeteciliğinin Geleneksek Medya Yapısı Üzerine Etkileri Ar. Gör. Pınar Seden Meral 468 Milletlerarası Özel Hukukta İnternet Yoluyla Gerçekleşen Kişilik Hakkı İhlalleri-Doç. Dr. Sibel Özel ′. 482 Bilgi Toplumunda Fikri Mülkiyet Hukukunda Gelişmeler: Teknolojik Koruma Önlemlerinin Hukuki Statüsü-Av. ibrahim Tuncel 503 Elektronik Posta Kutusu Kullanımı ile İlgili Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Mustafa Fadıl Yıldırım/Doç. Dr. Tekin Memiş 514 AB′nin Yeni Ekonomik Silahı: "Veri Saklama Hukuku"-Avniye Tansuğ 533 IV. BÖLÜM Bilişim Hukuku ile İlgili Yargı Kararları Bilişim Hukuku ile İlgili Yargı Kararlan 542 V. BÖLÜM Bilişim Hukukunun Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Metinleri Bilişim Hukuku Metinleri 596 Elektronik İmza Kanunu 596 Elektronik İmza Kanunu′nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 605 Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği 617 Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ 619 Kamu Sertifıkasyon Merkezi Oluşturulması Genelgesi 623 Kamu Sertifıkasyon Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge 625 Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlan 627 Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı 633 Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkındaki Yönetmelik 634 Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği 636 Futbol Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği 642 Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik 652 Erişim ve Ara Bağlantı Yönetmeliği 658 Elektronik İmzalı Bildirim Esasları 671 Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Gönderilmesine İlişkin Uygulama Esasları 674 Kablolu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliği 677 Resmi İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 694 E-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesi Genelgesi 698 İnternet Üzerinden İletişim Özgürlüğü Üzerine Deklarasyon 699 Alman Elektronik İmza Kanunu 702 İsveç Nitelikli Elektronik İmza Kanunu 718 İsviçre Sertifika Hizmetleri Tüzüğü 724 İngiltere Elektronik İmza Tüzüğü 730 Siber Suçlar Konvansiyon Taslağı 736 Siber Suçlar Konvansiyonu Taslağı ve Açıklayıcı Memorandum 763 I VIII h Konvansiyonun Maddeleriyle İlgili Değerlendirmeler 768