Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (43)      Kasım (151)      Ekim (223)      Eylül (283)

Bilişim Hukuku 3.Baskı

Bilişim Hukuku 3.BaskıSayfa Sayısı
:  
335
Kitap Ölçüleri
:  
13x19
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5497-0

49,90 TL  1. KİTAP HAKKINDABu kitapla; genel olarak, bilişim hukuku alanının belirlenmesi, tanımlanması, sınıflandırılması ile elektronik belge, dijital ve finansal bilgi yönetimi ve sistemleri ile kurumsal ve bireysel bilişim risklerinin analizi hedeflenmektedir. 


Bunun yanı sıra, bilişim suçları; Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5651 Sayılı Kanun, Elektronik İmza Kanunu vb. mevzuat çerçevesinde incelenmektedir. Ayrıca, Adli Bilişim, Kişisel Veriler, Dijital Haklar Yönetimi, Büyük Veri, Büyük Veri Yönetimi, Bulut Bilişim, Sosyal Medya vb. gibi kavramlar, ilgili hukuksal ve finansal yapılara ilişkin düzenlemelerle birlikte incelenmekte ve ortaya çıkan riskler değerlendirilmektedir.


Konu Başlıkları


TCK ve CMK'de Bilişim Suçları ve Adli Bilişim


Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Elektronik Eser ve Riskler, Dijital Haklar Yönetimi


Elektronik İmza ve Elektronik İmza Kanunu Kapsamında Riskler


Küresel Genel Ağ İnternet Ortamının Düzenlenmesi ve Riskler


Finansal Bilgi ve Elektronik Belge Yönetimi İle Bankacılık ve Finansal Sistemlerde Riskler


Mali Suçlar ve Bu Alanda Riskler


Büyük Veri, Bilgi Yönetimi, Bulut Bilişim ile Sosyal Medya


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Analizi


İÇİNDEKİLER


İçindekiler


Önsöz  5


İkinci Baskıya Önsöz  9


Üçüncü Baskıya Önsöz  11


Tablolar Listesi  19


Şekiller Listesi  21


Resimler Listesi  23


Kısaltmalar  25


1. Bölüm: GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER  31


1.1. GİRİŞ  31


1.2. GENEL BİLGİLER  31


1.3. ÖZET VE DEĞERLENDİRME  40


KAYNAKÇA  41


2. Bölüm: BİLİŞİM HUKUKU  43


2.1. BİLİŞİM: KAVRAMI VE GELİŞİMİ  43


2.2. BİLİŞİM HUKUKUNUN KAPSAMI  51


2.2.1. Bilişim Suçları  58


2.3. ÖZET VE DEĞERLENDİRME  59


KAYNAKÇA  59


3. Bölüm: TÜRK CEZA KANUNU’NDA BİLİŞİM SUÇLARININ TANIMI VE KAPSAMI  63


3.1. BİLİŞİM SUÇLARI TANIMI, KAPSAMI  63


3.2. TÜRK CEZA KANUNUNDA BİLİŞİM SUÇLARI  65


3.3. TCK’DE BİLİŞİM SUÇLARININ YARGITAY KARARLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ  70


3.4. ÖZET VE DEĞERLENDİRME  72


KAYNAKÇA  72


4. Bölüm: CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NDA BİLİŞİM SUÇLARI VE ADLİ BİLİŞİM  75


4.1. CEZA YARGILAMASINDA BİLİŞİM HUKUKU VE SUÇLARI  75


4.2. ADLİ BİLİŞİM  86


4.2.1. Adli Bilişim Tanımı Kapsamı Dijital ve Analog Veri  87


4.2.2. Adli Bilişimin Süreçleri  89


4.2.3. Adli Bilişimde Standartlaşma Faaliyetleri  91


4.2.3.1. Küresel Alanda Adli Bilişimde Dijital Kanıt Sağlamaya Yönelik Standartlar  91


4.2.3.1.1. Bilgisayar Kanıtı Hakkında Uluslararası Organizasyon (International Organization on Computer Evidence, IOCE)  91


4.2.3.1.2. Dijital Delil (Hakkında) Bilimsel Çalışma Grubu (The Scientific Working Group on Digital Evidence, SWGDE)  92


4.2.3.1.3. Baş Polis Memurları Birliği (Associaton of Chief Police Officers Guide, Good Practice Guide for Computer–Based Electronic Evidence)  93


4.2.3.1.4. İngiliz Standartları Enstitüsü BS 10008 Elektronik Bilgi Yönetimi (BS 10008: Electronic Information Management)  93


4.2.3.1.5. Avustralya Standartları (Standards Australia)  94


4.2.3.1.6. Federal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Kurumu (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI)  95


4.2.3.1.7. ISO 27037 Standardı ve İlgili Standartlar  95


4.2.3.1.8. ISO 27042 Standardı ve ISO 27050 Standardı  97


4.2.3.2. Türkiye’de Adli Bilişime Yönelik Standard Faaliyetleri  98


4.2.4. Türkiye’de Adli Bilişim Süreçlerini İçeren Hukuksal Yapı ve Düzenlemeler  99


4.2.5. Elektronik Kanıtların Hukukumuzda Geçerliliği  103


4.2.6. Adli Bilişimde Uygulama Sorunları  106


4.2.7. Adli Bilişimin Kullanım Alanları ve Standart Oluşturulmasında Aranan Özellikler  108


4.2.8. Bankacılık ve Finansal Sistemde Dijitalleşme ve Dijitalleştirme Adli Bilişimin Kullanımı ve Riskler  110


4.3. ÖZET VE DEĞERLENDİRME  118


KAYNAKÇA  118


5. Bölüm: FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’NDA ELEKTRONİK ESER VE RİSKLER, DİJİTAL HAKLAR YÖNETİMİ  123


5.1. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’NDA ESERLER VE BİLİŞİM ORTAMLARINDA RİSKLER  123


5.1.1. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser ve Eser Çeşitleri İle Manevi ve Mali Haklar  124


5.1.2. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Elektronik Eserler ve Hukuka Aykırı Fiiller  129


5.2. DİJİTAL HAKLAR YÖNETİMİ  136


5.2.1. Dijital Haklar Yönetimi ve Haklar Yönetimi Bilgilerinin Tanımlanması ve Elektronik Eser  136


5.3. ÖZET VE DEĞERLENDİRME  141


KAYNAKÇA  141


6. Bölüm: ELEKTRONİK İMZA VE ELEKTRONİK İMZA KANUNU KAPSAMINDA RİSKLER  145


6.1. ELEKTRONİK İMZA VE ELEKTRONİK İMZA KANUNU ÇERÇEVESİNDE GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA  145


6.1.1. Elektronik İmza Türleri ve E–İmza Kullanımı  146


6.1.2. Elektronik İmza Kanunu’nda Güvenli Elektronik İmza, Özellikleri ve İlgili Unsurlar  149


6.2. ELEKTRONİK İMZA KANUNU ÇERÇEVESİNDE RİSKLER VE ELEKTRONİK ARŞİV  154


6.3. ÖZET VE DEĞERLENDİRME  157


KAYNAKÇA  158


7. Bölüm: KÜRESEL GENEL AĞ İNTERNET ORTAMININ DÜZENLENMESİ VE RİSKLER  161


7.1. İNTERNET ORTAMINDA SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  162


7.1.1. İçerik Sağlayıcıları  165


7.1.2. Yer Sağlayıcıları  166


7.1.3. Erişim Sağlayıcıları ve Erişim Sağlayıcıları Birliği  167


7.1.4. Toplu Kullanım Sağlayıcıları  170


7.2. ERİŞİMİN ENGELLENMESİ  173


7.3. İNTERNET ORTAMINDA SORUNLARA YÖNELİK UYUMLU ÇALIŞMA VE ETKİLEŞİM GEREKLİLİĞİ  182


7.4. ÖZET VE DEĞERLENDİRME  184


KAYNAKÇA  185


8. Bölüm: FİNANSAL BİLGİ VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ İLE BANKACILIK VE FİNANSAL SİSTEMLERDE RİSKLER  187


8.1. FİNANSAL BİLGİ YÖNETİMİ VE SİSTEMLERİ İLE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE SİSTEMLERİ  187


8.1.1. Finansal Bilgi ve Finansal Faaliyet Alanları  187


8.1.2. Finansal Bilgi Yönetimi ve Finansal Bilgi Yönetim Sistemi  190


8.1.3. Belge, Elektronik Belge Yönetimi, Sistemi ve e–Devlet  192


8.1.3.1. Elektronik Belge Yönetimi ve Kurumsal Faydalar  194


8.1.3.2. e–Devlet ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi  197


8.1.4. Elektronik Belge Yönetimi İle Bütünleşik Sistem: Elektronik Belge ve Finansal Bilgi Yönetim Sistemi (EBFBYS)  199


8.2. BANKACILIK İLE FİNANSAL SİSTEM VE RİSKLER  201


8.2.1. Bankacılık ve Finansal Sistemin Genel Yapısı İle Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar  201


8.2.2. Bankacılık ve Finansal Sistemde Bilişim Suçları Riskleri  204


8.2.2.1. Finansal Sistemde Risklerin Türk Ceza Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi  205


8.2.2.2. Risklerin Bankacılık Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi  216


8.3. ÖZET VE DEĞERLENDİRME  221


KAYNAKÇA  221


9. Bölüm: MALİ SUÇLAR VE BU ALANDA RİSKLER  227


9.1. MALİ SUÇLAR, SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE YÖNTEMLERİ  227


9.1.1. Mali İstihbarat ve Aklama Suçu  229


9.1.2. Şüpheli İşlem Bildirimi  239


9.1.3. Mali Suçlar Alanında Suç Gelirlerini Aklama Yöntemleri  241


9.1.3.1. Örnek Aklama Yöntemleri Uygulamaları  243


9.2. MALİ SUÇLAR ALANINDA BİLİŞİM SUÇLARI  244


9.2.1. Bankacılık ve Finansal Alanda Öncül Suç Olarak Bilişim Suçları, Şüpheli İşlem Bildirimi ve Aklama  245


9.3. ÖZET VE DEĞERLENDİRME  249


KAYNAKÇA  249


10. Bölüm: BÜYÜK VERİ, BİLGİ YÖNETİMİ, BULUT BİLİŞİM İLE SOSYAL MEDYA  253


10.1. DİJİTAL ÇAĞDA BÜYÜK VERİ (BIG DATA)  253


10.1.1. Büyük Veri Nedir?  254


10.1.2. Büyük Veri Bileşenleri  257


10.1.3. Büyük Veri Yaratımları ve Kullanım Alanları  258


10.1.4. Veri (Data), Bilgi (Information), Bilgi (Knowledge), İç Görü (Insight) ve Gösterge (Indicator) Kavramları ve Büyük Verinin Hesaplanması  261


10.1.5. Büyük Veri Analiz Teknikleri ve Teknolojileri  264


10.1.6. Büyük Veri: Bulut Bilişime Dayalı Gereksinimler ve Yetenekler  265


10.1.7. Büyük Veri Analiz Yöntemleri ve Bulut Bilişime Dayalı Büyük Verinin Faydaları  267


10.1.8. Bulut Bilişime Dayalı Büyük Veri Yetenekleri  268


10.2. BULUT BİLİŞİM  270


10.2.1. Bulut Bilişim Nedir?  270


10.2.2. Bulut Bilişim Özellikleri, Hizmet Modelleri, Kurulum Modelleri ve Etkin Bir Bulut Bilişimde Yapısal Özellikler  271


10.2.3. Bulut Bilişim Sözleşmelerinin Özelliği  275


10.2.4. Bulut Bilişim Etkileşimi, Bilişim Değerler Dizisi, Bulut Katmanları ve Bulut Üzerinde Kontroller  277


10.2.5. Bulut Bilişim Risklerinin Değerlendirilmesi  281


10.2.5.1. Bulut Bilişim İhlallerinin TCK Hükümleri İle Analizi  282


10.3. SOSYAL MEDYA  289


10.3.1. Web 2.0 Sosyal Medya ve Klasik Medyadan Farkları  291


10.3.2. Sosyal Medya ve Risklerin TCK Kapsamında Değerlendirilmesi  298


10.4. ÖZET VE DEĞERLENDİRME  313


KAYNAKÇA  313


11. Bölüm: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE ANALİZİ  319


11.1. VERİLER  319


11.2. KİŞİSEL VERİLER VE KORUNMASI  320


11.3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  321


11.4. ÖZET VE DEĞERLENDİRME  325


KAYNAKÇA  326


12. Bölüm: SONUÇ DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER  327


12.1. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  327


Kavramlar Dizini  333


Yazarın Özgeçmişi  336