Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (222)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu

Basın Suçlarında Ceza SorumluluğuSayfa Sayısı
:  
210
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1996

50,00 TL


İÇİNDEKİLER BASIN SUÇLARINDA CEZA SORUMLULUĞU ÖNSÖZ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ SS,SrtKT^:irf:W- BİRİNCİ BOLUM BASIN SUÇU - BASINDA CEZA SORUMLULUĞU SİSTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK 1-3 § 1. BASIN SUÇU A. GENEL BİLGİLER 3-8 I. Basın Faaliyeti ile Ceza Hukuku Arasındaki İlişki 7 II. Basın Suçu ve Çeşitleri 7-9 1- Basın Suçu Kavramı 9 2- Basılmış Eserin İçeriğine İlişkin Suçlar 10 a) Dar Anlamda Basın Suçları 11 b) Basın Yoluyla İşlenen Suçlar 11-12 3- Basın Düzenine Karşı Suçlar a) Yayın Öncesi Basın Düzenine Karşı Suçlar 12-14 b) Yayın Sonrası Basın Düzenine Karşı Suçlar 14-15 B. BASIN SUÇUNUN UNSURLARI 15-18 I. Basılmış Eser Unsuru 19 II. Fikrî Muhteva Unsuru 19-20 III. Yayın Unsuru C. BASIN SUÇLARININ İŞLENDİĞİ ZAMAN VE YER 20-21 I. Basın Suçlarının İşlendiği Zaman 1- Yayın Öncesi Basın Düzenine Karşı Suçların İşlendiği 21-22 III 3- Dar Anlamda Basın Suçlarının İşlendiği Zaman 22-23 4- Basın Yoluyla İşlenen Suçların İşlendiğ Zaman 23-27 5- Yayının Gerçekleştiği Zaman 27-29 6- Yayın Öncesi Hareketlerin Ayrı Bir Suç Oluşturması Durumu 30-34 II. Basın Suçlarının İşlendiği Yer 34-36 D. BASIN SUÇLARINDA İÇTİMA 36-37 I. Basın Suçlarında Fikri İçtima 37-38 II. Basın Suçlarında Teselsül 39-40 § 2. BASIN SUÇLARINDA CEZA SORUMLULUĞU SİSTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK A. BASIN SUÇLARINDA SORUMLULUK SİSTEMLERİ I. Genel Kurallara Göre Sorumluluk Sistemleri 41-42 II. Özel Kurallara Göre Sorumluluk Sistemleri 1- Kanuni Sorumluluk Sistemi 42-43 2-Basamaklı Sorumluluk Sistemi 43 3- Taksirden doğan sorumluluk Sistemi 44 III. Karma Sorumluluk Sistemleri 1- Genel Sorumluluk-Kanuni Sorumluluk Karması Sistem 45 2- Genel Sorumlu! uk-Taksir Sommluluğu Kaıması Sistem 45-46 IV. Devlet Basını Sistemi 46 B. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA BASIN SUÇLARINDA SORUMLULUK SİSTEMLERİ I. İtalyan Hukuku 46-49 II. Fransız Hukuku 49-50 III Belçika Hukuku 51 IV. İsviçre Hukuku 51-52 V. Alman Hukuku 53 VI. Anglo-Sakson Hukuku 53-56 IV İKİNCİ BÖLÜM TÜRK BASIN HUKUKUNDA CEZA SORUMLULUĞU § 1. TARİHSEL GELİŞİM 57-58 A. MATBUAT NİZAMNAMESİ 58-59 B. 1909 MATBUAT KANUNU 59-61 C. 1931 MATBUAT KANUNU § 2. BASIN KANUNUNUMUZA GÖRE CEZA SORUMLULUĞU 61-64 A. BASIN DÜZENİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA CEZA SORUMLULUĞU 64-66 B. DAR ANLAMDA BASIN SUÇLARINDA VE BASIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARDA CEZA SORUMLULUĞU I. Basın Suçlarında Özel Sorumluluk Sisteminin Ortaya Çıkış Nedeni 66-68 II. Basın Suçlarında Özel Sorumluluk Sisteminin Uygulama Alanı 68-71 III. Dönemsel Yayınlarda Ceza Sorumluluğu 71 1- Eser Sahibinin Sorumluluğu a) Eser Sahibi Kavramı -71-73 b) Eser Sahibinin Sorumluluğunun Hukuki Niteliği 73 c) Eser Sahibinin Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler aa) Genel Olarak 73-74 bb) Anonimlik Hakkı 74-79 2- Yazı İşleri Müdürünün Sorumluluğu a) Kavram 79-82 b) Nitelikleri 83 c) Fonksiyonu 84 d) Sorumlu Tutuluş Nedeni 84 e) Sorumluluğunun Hukuki Niteliği aa) Sorumluluğun Kaynağı 85 bb) Sorumluluğun Konusu 85-86 cc) Sorumluluğun Türü 86-89 dd) Objektif Sorumluluğun Niteliği f) Sorumluluğu Kaldıran Nedenler g) Hukuka Uygunluk Nedenlerinin ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenlerin Yazı İşleri Müdürünün Sorumluluğuna Etkisi h) Yaptırım 3- Devlet Dönemsel Yayınlarıyla İşlenen Suçlarda Ceza Sorumluluğu V. Dönemsel Olmayan Yayınlarda Ceza Sorumluluğu 1-Eser Sahibinin Sorumluluğu 2- Yayıncının Sorumluluğu 3-Basanın. Sorumluluğu 4- Satan ve Dağıtanın Sorumluluğu VI. Teşebbüs Derecesinde Kalan Basın Suçlarında Sorumluluk 1 - Basın Düzenine Karşı İşlenen Suçlara Teşebbüs 2- Dar Anlamda ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlarda Teşebbüs VII. Anayasanın 28., Basın Kanununun Ek Madde 5.′e Göre Sorumluluk VIII. Terörle Mücadele Kanununun 6,7 ve 8. Maddelerine Göre Sorumluluk IX. Radyo ve Televizyon Yayınlan Yoluyla İşlenen Suçlai′dan Doğan Ceza Sorumluluğu 1- Genel Bilgiler 2- 2954 Sayılı Kanuna Göre Sorumluluk 3- 3984 Sayılı Kanuna Göre Sorumluluk § 3. BASIN SUÇLARINDA SORUMLULUK SİSTEMİMİZİN CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUÇ EKLER YARARLANILAN KAYNAKLAR