Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (114)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Bankalardaki Mevduatın Ve Diğer Alacakların Haczi

Bankalardaki Mevduatın Ve Diğer Alacakların HacziSayfa Sayısı
:  
159
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2002
ISBN NO
:  
975-8564-10-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

GİRİŞ

Bir alacaklının borçlusuna karşı yapmış olduğu icra takibi1 kesinleşince2, alacaklı, borçlunun malvarlığına dahil olan mal, hak ve alacakların haczini isteyebilir (İİK m.78,37,41)3. İşte, yaptığı icra takibi kesinleşen alacaklı, icra dairesine başvurarak, borçlunun üçüncü bir kişideki (borçlunun borçlusundaki) alacağının haczedilmesini de isteyebilir (İİK m.85,1).

Borçlunun bir bankada mevduatı (parası) varsa, banka borçlunun borçlusu (üçüncü kişi) durumunda olduğundan, alacaklı, borçlunun bankadaki mevduatının haczedilmesini de isteyebilir.

Bu kitapta, ilk önce vadesiz mevduatın haczi incelenecektir ; vadeli mevduatın haczindeki özellikler ilerde görülecektir4.


Borçlunun üçüncü kişilerdeki alacaklarının (dolayısıyla bankalardaki mevduatının) haczi için İİK′nda iki hüküm vardır. Bunlar, İİK′nun 89 ve 120. maddeleridir. Ancak, uygulamada genellikle 89. maddeye başvurulduğundan, borçlunun bankalardaki mevduatının haczi, ilk önce İİK′nun 89. maddesine göre incelenecektir ; İİK′nun 120. maddesinin özellikleri ise ilerde görülecektir5.

Buna göre, burada ilk önce borçlunun bankalardaki vadesiz mevduatının İİK′nun 89. maddeye göre nasıl haczedileceği ve bunun hüküm ve sonuçlan inceleme konusu yapılacaktır. 89. madde, kendisinden en çok şikâyet edilen maddelerden biri olduğu için, 1965 yılında çıkan 538 sayılı Kanunla önemli bir değişikliğe tâbi tutulmuştur. Bugünkü 89. maddeyi daha iyi anlayabilmek için, bu maddenin 538 sayılı Kanundan önceki durumuna kısaca değinmekte yarar vardır.

İÇİNDEKİLERİçindekiler 5

§ 1. Giriş 7
§ 2. 538 sayılı Kanundan Önceki Durum 8
§ 3. Bugünkü (538 sayılı Kanundan sonraki] Durum 11
§ 4. Bankalardaki Mevduatın Haczi 12
A) Genel bilgi 12
B) Mevduat (alacak) haczinin yapılması 13
§ 5. Birinci Haciz İhbarnamesi 17
§ 6. Birinci haciz ihbarnamesini Alan Bankanın Yapacağı İş .... 31
§ 7. Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz 33
§ 8. Bankanın Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmemesi 42
A) Borcun bankanın zimmetinde sayılması 42
B) İkinci Haciz ihbarnamesi 43
I - Bankanın menfî tespit davası açmaması 45
II - Bankanın menfî tespit davası açması 60
§ 9. Bankanın Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmesi 80
A) Genel bilgi 80
B) Alacaklının icra tetkik merciinde ceza ve tazminat
davası açması 85
C) Alacaklının mahkemede dava açması 103
§ 10. Gecikmiş İtiraz 106
A) Bankanın engeli (mazereti) 106
B) Gecikmiş itirazın yapılması 108
C) Gecikmiş itiraz süresi 108
D) Tetkik merciinin gecikmiş itirazı incelemesi 109


§ 11. Bankanın Borçlu Olduğunu Bildirmesi 109
§ 12. İhtiyatî Haciz ve Geçici Haciz \\^
§ 13. Vadeli Mevduatın Haczi ^18
§ 14. Borçlunun Bankadan Olan Her Türlü Alacağı Hac-
zedilebilir
§ 15. Müşterek Hesapların Haczi
A) Asıl müşterek hesap
B) İştirak halinde hesap
§ 16. Müstakbel Alacakların Haczi 127
§ 17. Teminat Mektubundan Doğan Alacağın Haczi 131
§ 18. Banka Hisse Senedinden Doğan Alacağın Haczi 135
§ 19. Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Taşınır Mallarının
Haczi
§ 20. Âmme Alacağından Dolayı Bankalardaki Mevduatın
Haczi
§ 21. Ekler
Birinci Haciz İhbarnamesi 150
İkinci Haciz İhbarnamesi


Bibliyografya

Kısaltmalar cetveli 150