Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (92)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Banka Ve Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu

Banka Ve Tüketici Hukuku Sorunları SempozyumuSayfa Sayısı
:  
375
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-5865-74-0

75,00 TL

öNSöZ


Günümüz ekonomisinin en temel iki unsuru, hiç şüphesiz bankalar ve tüketicilerdir. Bunlar olmaksızın ekonomik düzenin işlemesi ve gelişmesi beklenemez, refah toplumundan bahsedilemez. Ekonomik sistemin layıkıyla işleyebilmesi de, hiç şüphesiz kendisini oluşturan unsurların, işlevsel ve güvenli bir hukuki zemine sahip olmasına bağlı bulunmaktadır.


Günümüzdeki sosyal, ekonomik ilişki ve işlemler dolayısıyla, birbirinden ayrı alanlar olan Banka Hukuku ile Tüketici Hukuku, ortak hukuksal sorunları ilgilendiren disiplinler haline gelmiştir. Tüketici kredileri, kredi kartları, kişisel veriler, kişisel ve nesnel teminatlar, genel işlem şartlan ve elektronik bankacılık, her iki disiplinin de ortak paydada birleştiği başlıca konular arasındadır. Banka ve Tüketici Hukuku, hem bankaları hem de tüketici sıfatına sahip olmaları sebebiyle toplumun temelini oluşturan tüm bireyleri doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle bu alanın tüketicinin korunması bakımından arz ettiği önem de açıktır.


Bu eser, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi miz tarafından 30-31 Ekim 2008 tarihlerinde düzenlenmiş olan Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu nda sunulan tebliğlerden oluşmaktadır. Bu sempozyum, İsviçre Mukayeseli Hukuk Enstitüsü nün akademik işbirliği ile, 13. Türk - İsviçre Hukuk Günleri kapsamında düzenlenmiş bulunmaktadır.


İlk olarak, (o zamanlar Enstitü olan Merkezimiz tarafından) 1966 yılında Ankara da düzenlenen ve Türk-İsviçre Hukuk Haftası adını taşıyan bu organizasyon, her iki ülke hukuku açısından da en önemli akademikfaaliyetlerden biri olarak kabul edilmektedir. 1966 yılında düzenlenen bu ilk toplantı 3. Türk -İsviçre Hukuk Haftası şeklinde isimlendirilmiştir. Daha öncesinde Hukuk İlmi Uluslararası Derneği - International Asso-ciation of Legal Sience kolokyumları olarak 1955 senesinde İstanbul da, 1959 senesinde de Lüksemburg da düzenlenmiş karşılaştırmalı hukuk toplantıları; yabancı hukukun benimsenmesi konusuna ilişkin olduğu için birinci ve ikinci Türk- İsviçre Hukuk Haftası olarak kabul edile gelmiştir.


Türk - İsviçre Hukuk Günleri ile ilgili bir gelişmeyi de paylaşmak isterim. Kitap kapağında ve daha önce sempozyum program ve afişlerinde de yer aldığı üzere, Türk - İsviçre Hukuk Günlerinin artık bir logosu bulunmaktadır. Görüldüğü gibi logoda yer alan figürler farklı olmakla birlikte birbirinin simetriğini oluşturmaktadır. Bu haliyle logo, iki ülke hukukunun benzer ama farklı olduğunu; iki ülke hukukunun ve hukukçularının sırt sırta vermiş ve birbirlerine destek olduğunu; tabanının genişliği itibariyle sağlam temellere dayandığım; kenarların eğimli olması itibariyle Türk ve İsviçre hukuklarının esnek ve liberal bir yapıya sahip olduğunu ve yukarı doğru uzanması itibariyle de devamlı bir gelişim içerisinde bulunduğunu sembolize etmektedir.


Bu sempozyumun ve kitabın, her iki ülke hukukuna da zenginlik kattığını; Türk - İsviçre Hukuk Günleri geleneğinin devamına ve iki ülke hukukçuları arasındaki bağın pekişmesine önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum.


TEŞEKKÜRLER

Nihayet bu vesileyle, sempozyumun başarı ile gerçekleşmesi ve bu eserin yayınlanmasına katkıda bulunan bazı kişilere ve kurumlara da teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

İlk olarak sponsorlarımıza, Hergüner - Bilgen - Özeke Hukuk Bürosuna, Sn. Av. Cihan Yamaner e, Akbank, INGBank ve Garanti Bankası na; dDf e ve Türkiye Bankalar Birliği ne organizasyonun eksiksiz gerçekleşmesi için gösterdikleri çaba için teşekkür etmek isterim.


Doç. Dr. Emine Yazıcıoğlu, fakülte sekreterimiz Suzan Çetinkaya ve Dekan sekreterimiz Gökçe Aygen bu sempozyumun kusursuz bir şekilde tamamlanmasında önemli rol oynamışlardır. Fakültemizin bu değerli elemanlarına teşekkür ediyorum.


Öğrencilerimiz ve araştırma görevlilerimiz de her zaman olduğu gibi müthiş bir hevesle ve enerjiyle sempozyumda bize çok yardımcı oldular. Bu çapta bir organizasyonun sorumluluğunu hiç çekinmeden aldılar ve altından da başarıyla kalktılar, öğrencilerimizi hem tebrik ediyorum hem de onlara teşekkürlerimizi sunuyorum.


Son olarak bu sempozyumun mimarlarına; fikri ortaya atan, geliştiren ve bu sempozyumu ortaya çıkartan değerli meslektaşlarım Y. Doç. Dr. Emrehan İnal a ve Y. Doç. Dr. Başak Baysal a özverili çalışmaları dolayısıyla içten teşekkürlerimi sunuyorum.


Prof. Dr. Hasan ERMAN

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Mukayeseli Hukuk Araştırma ve
Uygulama Merkezi Müdürü
İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ vıi


İÇİNDEKİLERTÜRKİYE DE TÜKETİCİ SORUNLARININ ÖZEL BİR YASA İLE DÜZENLENMESİ
Prof. Dr. Aydın Zevkliler


TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ HUKUKUNUN MODERN MEVZUATTAKİ YERİ
Prof. Dr. Claire Huguenin, Dr. Mathias Hermann,
lic. iur. Yaniv Benhamou (Çeviren: Ar. Gör. Doruk Gönen) 19MÜZAKERE EDİLMEMİŞ SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ
Prof. Dr. Ariane Morin (Çeviren: Kuzin Dağlı) 33


TÜRK HUKUKUNDA TÜKETİCİNİN GENEL İŞLEM ŞARTLARINA KARŞI KORUNMASI
Doç. Dr. Baki İlkay Engin 75


KREDİ KARTI UYGULAMASI AÇISINDAN TÜKETİCİNİN (KART HAMİLİNİN) KORUNMASI
Prof. Dr. Ömer Teoman 101


KONZERNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VERDİĞİ KREDİLERİN TEMİNAT ALTINA ALINMASI
Prof. Dr. Roland von Büren (Çeviren: Ar. Gör. Şirin Aydıncık) 113


İSVİÇRE DE BANKA (MÜŞTERİ) SIRRI
Prof. Dr. Peter V. Kunz (Çeviren: Erhan Seyfi Moroğlu) 137


BANKANIN İVAZSIZ OLARAK MÜŞTERİSİ OLMAYAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERDİĞİ HATALI BANKA BİLGİLERİNDEN SORUMLULUĞU
Prof. Dr. Atilla Altop
FAHİŞ FAİZ
Prof. Dr. Rona Serozan 195


TÜKETİCİ KREDİSİ HUKUKU ALANINDA BAZI YENİ GELİŞMELER
Prof. Dr. Franz Werro (Çeviren: Ar. Gör. Doruk Gönen) 209


TÜKETİCİ KREDİSİ HUKUKUNDA REFORM PROJELERİ VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU İLE UYUMU
Doç. Dr. Yeşim M. Atamer 241


TÜRK BORÇLAR KAN UNU TASARISINDA YENİ KEFALET DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ BAZI GÖZLEMLER
Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu 275


KEFALET SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BAZI HUKUKİ SORUNLAR
Doç. Dr. Gülçin Elçin Grassinger 293


İSVİÇRE HUKUKUNDA KEFİLİN KORUNMASI
Yrd. Doç. Dr. Christiana Fountoulakis
(Çeviren: Ar. Gör. Mine Tan Dehmen) 309


BANKALARIN TAŞINIR REHNİ UYGULAMALARINDAKİ GELİŞMELER
Prof. Dr. İlhan Helvacı 327


İSVİÇRE DE İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ HUKUKU NDA YAPILAN GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER
Dr. Christoph Hurni (Çeviren: Ar. Gör. Nil Kar ab ağ Bulut) 331


KONUT FİNANSMANI ALANINDAKİ GELİŞMELER
Prof. Dr. ÖzerSeliçi, Prof. Dr. Şaibe Oktay Özdemir 345


İNTERNET DOLANDIRICILIĞI EYLEMLERİNE KARŞI BANKANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUĞU
Yrd. Doç. Dr. Emrehan İnal 365