Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (114)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Banka Hukuku ile İlgili Makaleler Mütalâalar Bilirkişi Raporları ( Cilt - ll - )

Banka Hukuku ile İlgili Makaleler Mütalâalar Bilirkişi Raporları ( Cilt - ll - )

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
259
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-4446-78-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Banka Hukuku ile ilgili Makaleler, Mütalaalar, Bilirkişi Raporları adlı kitap 2005 yılında yayınlanmıştı. Bu kitap ise, aynı serinin 2. cildini oluştur¬maktadır. Makalelerim ile mütalaalar ve bilirkişi raporlarını içeren kitapların uygulamacılar için faydalı olduğunu görüyorum. Bu seri Marka Hukuku ile ilgili 4. cilde. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ile ilgili 2. cilde, Şirketler Hu¬kuku ve Sermaye Piyasası Hukuku ile ilgili 2. cilde ve Banka Hukuku ile ilgili de 2. cilde ulaştı. Banka Hukuku ile ilgili yayın oldukça az bulunmaktadır. Bu konuda en önemli eserler Prof. Dr. Ünal Tekinalpin Banka Hukukunun Esasları(2. Bası, İstanbul 2009) eseri ile Seza Reisoğlunun iki ciltlik Bankacılık Ka¬nunu Şerhi (Ankara 2007) adlı eseridir. Bunun yanında bazı akademisyen ve uygulamacılar da Banka Hukuku üzerine eserler vermişlerdir. Bu konuda doktora tezleri de fazla değildir. En son elime geçen Ankara Üniversitesi Hu¬kuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi Dr. Başak ŞiTin Türk Hukukunda Banka Kredisi Kavramı ve Buna Bağlanan Sonuç¬lar (Ankara 2011) adlı tezi zikredebilirim. Esasında Banka Hukuku üzerin¬de çalışılması gereken çok önemli bir konudur. Banka Hukuku bazı hukuk fakültelerinde seçimlik ders olarak okutulmaktadır. Bazı fakültelerde ise, ders programlarında dahi yer almamaktadır. Bunun sebebi, bu konu ile uğraşan akademisyenlerin az oluşudur. Bu kitabın tashihini üstlenen Yasaman Hukuk Bürosunda birlikte çalış¬tığım meslektaşlarım Av. Burçin Yıldırım, Av. Zeynep Tuğçe Erdoğan, Av. Merve Işık ile Zeynep Yasaman Kökçüye teşekkür borçluyum. Bu kitabı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde asistanı olduğum Prof. Dr. Oğuz İmregün e ithaf ediyorum. Hocam ile Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de beraber olduk ve hoca 67 yaşında İstanbul Üniversi¬tesinden emekli olduktan sonra YÖKün tayin ettiği üst zaman limitine kadar GSÜde yüksek lisans ve doktora derslerini yürüttü. Prof. İmregün ticaret hu¬kuku alanında çok değerli bir hukukçu olduğu gibi, çok önemli bir Galatasa¬raylıdır. İstanbul, 25.01.2013 Prof. Dr. Hamdi Yasaman İÇİNDEKİLER I. MAKALELER 1. Ticari İşlerde Akdi Faiz ve Temerrüt Faizi 3 2. TMSFye Devredilen Bankaların ve İştiraklerinin Hakim Ortak Dışındaki Pay Sahiplerinin Hakları 14 II. MÜTALÂALAR 1. TMSFnin Görev ve Yetkileri 25 Kaynağı; Niteliği: Sonuçlan 2. Menkul Kıymetler Üzerinde Rehin Kurulması 37 Belirlilik İlkesi; Teslim Koşulu; Lex Commissoria Yasağı 3. Yönetim Kurulu Üyesinin Sorumluluğu 49 Özen Yükümlülüğü; Takdir Yetkisi III. BİLİRKİŞİ RAPORLARI 1. Sorumluluk 67 Haksız Fiilden Kaynaklanan Sorumluluk; Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Sorumluluk; Adam Çalıştıranın Sorumluluğu; Vekaletsiz İş Görmeden Doğan Sorumluluk 2. Genel Müdür / Yardımcılarının ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu 80 Yeni Atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Seleflerinin Muamelelerinden Sorumluluğu ve Şartları - TK m.337; Genel Müdür ve Yardımcılarının Sorumluluğu - BankK m. 161, TK m.342; Yönetim Kurulunun Emir ve Talimatları Doğrultusunda Hareket Eden Müdürlerin Sorumluluğu 3. Bankanın Müteselsil Sorumluluğu 85 İhracat İşlemleri Nedeniyle Ortaya Çıkan Yaptırımlardan Bankanın Sorum¬luluğu; Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile Kaynak Kullanımı Deste¬kleme Fonu Ödemesinden Sorumluluk 4. Karşılıksız Çek Hususunda Muhatabın Sorumluluğu 90 Bankaların Çek Karnesi Verirken Özenli ve Basiretli Olma Yükümlülüğü-3167 Sayılı Yasa m.2; Çekin Karşılıksız Çıkması Üzerine Girişilen İcra Taki¬bi ve Muhatabın Sorumluluğu 5. İnternet Bankacılığı 105 İnternet Üzerinden Müşterilerin Rızası Hilafına Yapılan İşlemlerden Bankanın Sorumluluğu 6. İnternet Bankacılığı 128 Bankanın Sorumluluğu 7. Genel Kredi Sözleşmesi Alacağı 160 Kefalet; Kefaletten Cayma 8. Banka Kredileriyle İştiraklere Haksız Olarak Sağlanan Kaynaklar ve Bundan Doğan Zararın Tazmini 180 TMSFye Devredilen Bankanın İştiraki Şirketin Banka Kaynaklan Kullanıl¬mak Suretiyle Edindiği Gayrimenkullerin Satışı- 4389 Sayılı BankK m.l5/7-b 9. Blokaj Tutarının Temliki 186 Alacağın Temliki ve Hukuki Sonuçları; Alacağın Temliki Halinde İşlemiş Ancak Tahsil Edilmemiş ve İşleyecek Faizlerin Durumu- BK m. 168/3 10. Banka Çalışanının Zimmetine Para Geçirmesi 192 Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt; Protokolün İptalinde Hile ve Hata 11. OffShore Bankacılık 201 Off Shore Bankacılık (Kıyı Bankacılığı) Kavramı; Mevduat Hesabının Açılması ve Kullanılmasında Bankaların Özen Yükümlülüğü; Off Shore Banka ile Yurtiçi Banka Arasındaki Organik Bağın Tespiti ve Sorumluluk; Yurtdışında Mukim Bankaların Mevduat Kabul Edebilmesi için Şube Açma Şartı- 4389 s. Bankalar Kanunu; Mevduat Alacağına İşletilen Faiz Oranının Tespiti- 3095 s. Kanun m.2 12. Off Shore Bankacılık 218 Mevduatı Off Shore Bankaya Havale Eden Yurt İçi Bankanın Yatırımcıyı Bilgilendirme Yükümlülüğü - MK m.2; Off Shore Banka ile Yurtiçi Banka Arasındaki Organik Bağın Tespiti ve Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması; Mevduat Alacağına İşletilen Faiz Oranının Tespiti- 3095 s. Kanun m.4/a 13. Off Shore Bankacılık 237 Off Shore Bankacılık Kavramı-5411 Sayılı BankK m.3; Off Shore Banka ile Yurtiçi Banka Arasındaki Organik Bağın Tespiti ve Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması; Off Shore Bankacılığı Seçen Yatırımcının Riske Katlanması 14. Off Shore Bankacılık 245 Mevduatı Off Shore Bankaya Havale Eden Yurtiçi Bankanın Yatırımcıyı Bilgilendirme Yükümlülüğü - MK m.2; Off Shore Banka ile Yurtiçi Banka Arasındaki Organik Bağın Tespiti ve Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması